ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Α

ΑΑΔΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΑΡΑ (ΙΑΧΙΡΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΑΡΩΝ (ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΑΑΡΩΝ (ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ- 2ος βίος)

ΑΑΣΘΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΑΒΑΔΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΒΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΑΒΑΙΣΣΑΝ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΑΒΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΒΔΕΔΟΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΑΒΔΕΔΟΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΑΒΔΕΔΟΜ (ΑΒΕΔΔΑΡΑ) (ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΑΒΔΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΒΔΙΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΔΙΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ)

ΑΒΔΙΑ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΑΒΔΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΒΔΙΟΥ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΑΒΔΙΟΥ (ΑΡΧΙΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ)

ΑΒΔΩΝ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΑΒΔΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΒΕΔΔΑΡΑ (ΑΒΔΕΔΟΜ) (ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΑΒΕΙΡΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΑΒΕΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ)

ΑΒΕΝΝΗΡ (ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΒΕΝΝΗΡ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΑΣΙΗΛ)

ΑΒΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΑΒΕΣΣΑ (ΑΒΕΣΣΑΪ, ΑΒΕΣΑΑ) (ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΒ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΑΒΕΣΣΑΪ (ΑΒΕΣΣΑ, ΑΒΕΣΑΑ) (ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΒ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΒ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΑΒΙΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ)

ΑΒΙΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΑΒΙΑ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΑΒΙΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ Α')

ΑΒΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΕΣ ΤΩΝ ΚΑΜΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΙΑΘΑΡ (ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΒΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΙΑΣΑΦ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΕ)

ΑΒΙΔΑΝ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΒΙΕΖΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΑΒΙΕΖΕΡ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΑΒΙΗΛ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΙΗΛ (ΙΕΗΛ, ΓΑΒΑΩΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΒΙΜΑΕΛ (ΑΒΙΜΕΚΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΑΒΙΜΕΛΕΧ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΡΩΝ)

ΑΒΙΜΕΛΕΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ)

ΑΒΙΜΕΛΕΧ (ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΒΑ)

ΑΒΙΜΕΛΕΧ Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΙΝΕΕΜ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΑΚ)

ΑΒΙΟΥΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 1ος)

ΑΒΙΟΥΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 2ος)

ΑΒΙΟΥΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ)

ΑΒΙΡΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΗΛ Ή ΟΖΑ)

ΑΒΙΣΑΦ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΑΒΙΣΟΥ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΑΒΙΣΟΥΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΒΙΣΟΥΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΒΙΤΩΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΒΙΧΑΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΒΙΧΑΪΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ)

ΑΒΡΑΑΜ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ)

ΑΒΡΑΑΜ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ- 2ος βίος)

ΑΓΑΓ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΛΗΚΙΤΩΝ)

ΑΓΑΡΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΒΑΑΛ)

ΑΓΓΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΑΓΓΙ (ΑΓΓΙΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΓΕΑΔΔΑΪΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΕΖ)

ΑΓΟΥΡ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ)

ΑΓΧΙΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΓΧΟΥΣ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΘ- 1ος)

ΑΓΧΟΥΣ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΘ- 2ος)

ΑΔΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΦΟΝΝΗ)

ΑΔΑΔ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΑΔΑΪ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΓΑΒΕΡ)

ΑΔΑΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΔΑΛΛΑΪ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΑΔΑΜ (Ο ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΣ)

ΑΔΑΜ (Ο ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΣ- 2ος βίος)

ΑΔΑΡ (ΑΔΙΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΔΔΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΔΔΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΑΔΔΙ (ΑΗΔΕΙΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΔΔΩ (ΩΔΗΔ) (ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΑΔΕΡ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ)

ΑΔΕΡ Ο ΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΡ)

ΑΔΕΡ Ο ΙΔΟΥΜΑΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΑΔΙΝΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΔΙΡ (ΑΔΑΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΔΛΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΦΑΤ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΔΟΥΡΑΜ (ΙΕΔΔΟΥΡΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘ)

ΑΔΡΑΑΖΑΡ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΒΑ)

ΑΔΡΙΗΛ (ΕΣΔΡΙΗΛ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΟΒ)

ΑΔΩΝΙΑΣ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΑΔΩΝΙΑΣ (ΟΡΝΙΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΔΩΝΙΒΕΖΕΚ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ)

ΑΔΩΝΙΒΕΖΕΚ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΑΝΑΙΩΝ)

ΑΔΩΝΙΡΑΜ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΑΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΖΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΖΑΗΛ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ)

ΑΖΑΪ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΖΑΚΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΖΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΑΖΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΖΑΡΙΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 1ος)

ΑΖΑΡΙΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 2ος)

ΑΖΑΡΙΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 3ος)

ΑΖΑΡΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΔΩΚ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΑΖΑΡΙΑΣ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΑΖΑΡΙΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΑΝ)

ΑΖΑΥ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΑΖΕΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΑΖΕΡ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΖΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΖΙΝ (ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΔΕΡ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ)

ΑΖΜΩΘ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΖΟΒΑΪ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΑΡΑΪ)

ΑΖΟΥΖ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΑΗΔΕΙΣ (ΑΔΔΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΘΑΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΕΖ)

ΑΪΑ (ΙΑΛ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΡΕΣΦΑ)

ΑΪΒΗΛ (ΑΙΓΗΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΑΙΓΗΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΑΪΕ (ΑΪΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΑΙΘΑΝ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΑΪΘΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΑ)

ΑΙΛΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΙΛΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΪΛΑΜ (ΕΛΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜ)

ΑΪΛΩΜ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΑΙΜΑΝ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΑΪΜΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΑ)

ΑΪΜΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΑΪΝΑΝ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΑΙΝΑΝ (ΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛ)

ΑΙΡΙ (ΕΘΘΙ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΙΣΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΙΤΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΑΚΟΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΛΙΦΑΛΕΘ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΛΛΗΛ (ΑΧΟΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΑΛΛΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΑΛΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΑΛΦΑΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΜΑΔΑ (ΕΜΕΡΩΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΑΜΑΔΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΑΜΑΘΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΑΜΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΑΜΑΛΗΚ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ)

ΑΜΑΡΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 1ος)

ΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 2ος, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ)

ΑΜΑΡΦΑΛ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΑΑΡ)

ΑΜΑΣΑΪ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΜΑΣΑΪ (ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΑΜΑΣΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΑΜΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΑΜΑΣΙΑΣ (ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΑΜΒΡΑΜ (ΑΜΡΑΜ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΑΜΒΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΜΒΡΙ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΑΜΒΡΙ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ)

ΑΜΕΣΣΑ (ΑΜΕΣΣΑΪ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΓΑΙΑΣ)

ΑΜΕΣΣΑΪ (ΑΜΕΣΣΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΓΑΙΑΣ)

ΑΜΙΗΛ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΔΑΝ)

ΑΜΙΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΗΡΣΑΒΕΕ)

ΑΜΙΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΧΙΡ)

ΑΜΙΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΑΜΙΝΑΔΑΒ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΑΜ)

ΑΜΙΝΑΔΑΒ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ)

ΑΜΙΝΑΔΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 1ος)

ΑΜΙΝΑΔΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 2ος)

ΑΜΙΝΑΔΑΒ (Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΑΜΙΝΑΔΑΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΜΙΟΥΔ (ΕΜΙΟΥΔ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΑΜΙΣ (ΣΕΛΛΗΣ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΑΛΤΙΗΛ)

ΑΜΙΣΑΔΑΪ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΔΑΝ)

ΑΜΜΑΝΙΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΜΜΑΧ (ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ)

ΑΜΜΩΝ (ΑΜΜΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΩΤ)

ΑΜΝΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΜΝΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΑΜΟΥΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΑΜΡΑΜ (ΑΜΒΡΑΜ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΑΜΦΙΝ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΧΙΡ)

ΑΝΑ (Ο ΕΥΑΙΟΣ)

ΑΝΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΑΝΑΘ (ΔΙΝΑΧ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΕΓΑΡ)

ΑΝΑΘΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 1ος)

ΑΝΑΘΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 2ος)

ΑΝΑΚ (ΕΝΑΚ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ)

ΑΝΑΜΙΕΙΜ (ΕΝΕΜΕΤΙΕΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΑΝΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΝΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΝΑΝ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ANAN (ΑΝΑΝΙΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΑΝΑΝ (ΑΝΝΩΝ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ)

ΑΝΑΝΙ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΑΝΑΝΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ANANΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ANANΙΑΣ (ΑΝΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΑΝΙΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΑΝΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΑΝΙΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΑΝΝΩΝ (ΑΝΑΝ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ)

ΑΠΦΑΪΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΠΦΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΑΡΑΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΡΑΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΡΑΔ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΑΡΑΔΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΑΡΑΪ (ΑΧΑΡ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΜ Ή ΑΧΙΑΝ)

ΑΡΑΜ (ΑΡΑΝ)  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ)

ΑΡΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜ)

ΑΡΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΑΡΑΜΩΘ (ΣΑΡΜΩΘ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΑΡΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΑΡΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΡΑΝ (ΑΡΑΜ)  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ)

ΑΡΑΧΙ  (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣΙ)

ΑΡΒΟΚ (ΑΡΒΑ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ)

ΑΡΕΗΛΕΙΣ (ΑΡΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΡΙΗΛ (ΑΡΕΗΛΕΙΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΡΙΗΛ Ο ΜΩΑΒΙΤΗΣ (ΜΩΑΒΙΤΗΣ)

ΑΡΙΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΡΙΜΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΡΙΩΡΓΙΜ (ΙΑΪΡ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΑΝΑΝ)

ΑΡΙΩΧ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΑΡ)

ΑΡΝΑΦΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΑΡΟΑΔΙ (ΑΡΟΗΔΕΙΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΡΟΗΔΕΙΣ (ΑΡΟΑΔΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΑΡΟΥΚΑΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΑΡΡΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΑΡΡΑ)

ΑΡΡΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΡΦΑΞΑΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜ)

ΑΣΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΣΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ)

ΑΣΑ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΑ)

ΑΣΑ (ΒΑΣΑ, ΣΟΥΣΑ) (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗ/ΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΑΣΑΒΑΛ (ΙΕΒΟΣΘΕ, ΙΕΣΣΙΟΥ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΣΑΒΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΑΣΑΒΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΑΣΑΒΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΕΒΡΩΝ)

ΑΣΑΒΙΑΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΥΪ)

ΑΣΑΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΟΥΪΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΒ)

ΑΣΑΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΑΣΑΪΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΑΣΑΜ (ΙΑΒΑΝ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΙΑΒΑ Ή ΕΛΙΑΣΟΥ)

ΑΣΑΡ (ΩΣΑΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΑΣΑΡΑΪ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΣΑΦ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΑΣΒΑΝ (ΕΣΕΒΑΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΑΣΒΗΛ (ΑΣΥΒΗΡ, ΙΑΔΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΣΒΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΛΙΦΑΛΕΘ)

ΑΣΕΒΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΣΕΙΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΕ)

ΑΣΕΝΝΑΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΑΣΕΡΙΗΛ (ΕΣΡΙΗΛ, ΙΕΖΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΑΣΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΣΗΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΑΣΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 1ος)

ΑΣΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 2ος)

ΑΣΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΑΣΙΗΛ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΑΣΙΗΛ (ΙΑΣΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΑΣΙΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΑΣΜΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΣ)

ΑΣΜΩΘ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΦΑΛΗΤ)

ΑΣΜΩΘ (ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΣΜΩΘ (ΓΑΖΜΩΘ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΣΟΜ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ)

ΑΣΟΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΣΟΜ (ΣΑΜΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝ)

ΑΣΟΥΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΑΣΡΙΗΛ (ΟΖΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΑΣΡΩΝ (ΑΣΡΩΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΑΣΡΩΝ (ΕΣΡΩΝ, ΕΣΡΩΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΕΣ)

ΑΣΣΑΘΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΣΣΟΥΔ (ΑΣΣΟΥΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜ)

ΑΣΣΟΥΡ (ΑΣΣΟΥΔ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜ)

ΑΣΥΒΗΡ (ΑΣΒΗΛ, ΙΑΔΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΣΧΑΝΑΖ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΕΡ)

ΑΣΧΩΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΣΩΘΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΒΙΕΖΕΡ)

ΑΣΩΜ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΑΤΑΔ (Ο ΧΑΝΑΝΑΙΟΣ)

ΑΤΑΡΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΥΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΑΥΝΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΑΥΝΑΝ (Ο ΑΜΟΡΑΙΟΣ)

ΑΥΣΗ (Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ)

ΑΦΑΜΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΦΕΚ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΦΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΑΦΕΣΗ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΑΧΑΑΒ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΙ)

ΑΧΑΒΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΧΑΖ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΧΑΪΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΖΑΒΕΤ)

ΑΧΑΜΑΝΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΣΕΒΑΑΛ)

ΑΧΑΜΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΗΛ)

ΑΧΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΑΧΑΡ (ΑΡΑΪ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΜ Ή ΑΧΙΑΝ)

ΑΧΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΧΙΑ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙ)

ΑΧΙΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΧΙΑ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΑΧΙΑ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΑΧΙΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΑΣΑ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΑΧΙΑΔ (ΑΧΙΛΟΥΔ, ΑΧΙΛΙΔ, ΑΧΙΛΟΥΘ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΑΧΙΑΝ (ΑΧΙΜ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΧΙΕΖΕΡ (ΙΕΖΕΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΑΧΙΕΖΕΡ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΑΝ)

ΑΧΙΕΖΕΡ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΧΙΗΛ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΑΧΙΗΛ (ΟΖΑΣ) (Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΩΣ)

ΑΧΙΘΑΛΑΜ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΑ)

ΑΧΙΛΙΔ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΑΝΑ)

ΑΧΙΛΟΥΔ (ΑΧΙΛΟΥΘ, ΑΧΙΑΔ, ΑΧΙΛΙΔ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΑΧΙΜ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΑΧΙΜ (ΑΧΙΑΝ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΧΙΜΑ (ΑΧΙΜΑΝ, ΑΧΙΝΑΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΑΝΑΚ)

ΑΧΙΜΑΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΔΩΚ)

ΑΧΙΜΑΑΣ (ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΧΙΜΑΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

AXIMAΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΑΧΙΜΑΝ (ΑΧΙΜΑ, ΑΧΙΝΑΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΑΝΑΚ)

ΑΧΙΜΕΛΕΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΑΘΑΡ)

ΑΧΙΜΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΑΧΙΝΑΑΝ (ΑΧΙΜΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΑΝΑΚ)

ΑΧΙΝΑΔΑΒ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΑΧΙΟΥΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΑΧΙΟΥΡΑΣΓΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΑΧΙΡΕ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΑΧΙΡΕ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΑΧΙΣΑΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΧΙΣΑΜΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΧΙΣΑΜΑΧ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΔΑΝ)

ΑΧΙΤΟΦΕΛ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ)

ΑΧΙΤΩΒ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 1ος)

ΑΧΙΤΩΒ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 2ος)

ΑΧΙΤΩΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙ)

ΑΧΙΤΩΒ (ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΒΑ)

ΑΧΙΩΡ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ)

ΑΧΟΒΩΡ (ΕΔΩΜΙΤΗΣ)

ΑΧΟΗΛ (ΑΛΛΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΑΩΔ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΑΩΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΑΩΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΑΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες