ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΙΩΑΒ: Ο Ιωάβ ήταν ο πρώτος γιος της Σαρουΐας, αδερφής του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,13. 8,16. 14,1. 17,25. 23,37. Γ' Βασιλειών 1,7. 2,5. 2,22. 2,28. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,6. 11,39. 18,15. 26,28. 27,24). Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Αβεσσά και ο Ασαήλ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 10,10. 18,2. 23,18. 23,24. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,20. 11,26. 19,11. 27,7). Ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 2,13. 3,22. 8,16. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,15. 27,34). Αυτός που κρατούσε τα όπλα του Ιωάβ, ήταν ο Γελωραΐ ή Ναχώρ, ο οποίος καταγόταν από την Βηρώθ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,37. Α' Παραλειπομένων 11,39). Γιος του Ιωάβ ήταν ο Αβί, ο οποίος ήταν αξιωματούχος του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιωάβ

 

 

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΒΕΝΑΪΑΣ): Ο Βαναίας (Βεναΐας) ήταν γιος του ιερέα Ιωδαέ (Ιεωϊαδά) (Β' Βασιλειών 8,18. 20,23. 23,20. 23,22. Γ' Βασιλειών 1,8. 1,36. 1,38. 1,44. 2,25. 2,29-30. 2,34-35. 2,46. 2,46θ. 4,4. Α' Παραλειπομένων 11,22. 11,24. 18,17. 27,5. 27,34) και καταγόταν από την Καβεσεήλ (Β' Βασιλειών 23,20). Γιος του Βαναία ήταν ο Ζαβάδ (Ζεβαδία) (Α' Παραλειπομένων 27,6).

Ο Βαναίας ήταν πολύ δυνατός, όπως και ο πατέρας του (Α' Παραλειπομένων 11,22). Ήταν ο πιο ένδοξος από τους τρεις άλλους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ, της δεύτερης σειράς, αλλά ήταν πιο κάτω σε δύναμη και αξία από τους τρεις καλύτερους (Β' Βασιλειών 23,23. Α' Παραλειπομένων 11,24-25). Από τους 30 επιλέκτους του Δαβίδ ήταν ο δυνατώτερος (Α' Παραλειπομένων 27,6). Ο Βαναίας ήταν ο αρχηγός της σωματοφυλακής του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 20,23) και ο σύμβουλός του (Β' Βασιλειών 8,18. 23,23. Α' Παραλειπομένων 18,17). Ο Βαναίας ήταν υπεύθυνος του Χελεθθί (Χερεθθί) και του Φελεττί (Φελεθθί), οι οποίοι ήταν οι αυλάρχες και οι σωματοφύλακες του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Βαναίας ήταν ο αρχηγός του τρίτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον τρίτο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες. Ο γιος του Βαναία ο Ζαβάδ (Ζεβαδία) ήταν αξιωματικός στο τρίτο σώμα στρατού (Α' Παραλειπομένων 27,5-6).

Ο Βαναίας μετά το θάνατο του Ιωάβ τοποθετήθηκε από τον Σολομώντα ως αρχιστράτηγος του στρατού (Γ' Βασιλειών 2,35. 4,4). Ο Βαναίας ήταν ακόμη αυλάρχης του Σολομώντα και επόπτης επί της πλινθοποιΐας (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Βαναία

 

 

 

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΧΕΛΕΘΘΙ ή ΧΕΡΕΘΘΙ (ΧΕΡΕΘΑΙΩΝ):  Ο Χελεθθί ή Χερεθθί (Χερεθαίων) ήταν αξιωματούχος του Δαβίδ. Μαζί με τον Φελεττί ή Φελεθθί (Φελεθαίων) ήταν οι αυλάρχες και οι σωματοφύλακες του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,16).

 

ΦΕΛΕΤΤΙ ή ΦΕΛΕΘΘΙ (ΦΕΛΕΘΑΙΩΝ):  Ο Φελεττί ή Φελεθθί (Φελεθαίων) ήταν αξιωματούχος του Δαβίδ. Μαζί με τον Χελεθθί ή Χερεθθί (Χερεθαίων) ήταν οι αυλάρχες και οι σωματοφύλακες του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,16).

 

 

Μαζί με τον Φελεττί ή Φελεθθί (Φελεθαίων) ήταν οι αυλάρχες και οι σωματοφύλακες του Δαβίδ και υπεύθυνος τους ήταν ο Βαναίας, γιος του Ιωδαέ (Β' Βασιλειών 8,17. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Χελεθί και ο Φελεθί ήταν μεταξύ αυτών, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 15,18). Μετά την ανταρσία του Σαβεέ, ο Χελεθί και ο Φελεθί ήταν στο στρατό του αρχιστράτηγου Ιωάβ, που ακολούθησαν τον Αμεσσαΐ στην καταδίωξη του Σαβεέ (Β' Βασιλειών 20,7).

Μετά τη διεκδίκηση της εξουσίας του Αδωνία από το Σολομώντα, ο Δαβίδ κάλεσε τον αρχιερέα Σαδώκ, τον προφήτη Νάθαν και τον Βαναία, αξιωματικό του στρατού του, και τους διέταξε να πάρουν το Σολομώντα και να πάνε στη Γιών, κι εκεί να χρίσουν το Σολομώντα βασιλιά του Ισραήλ. Έτσι ο αρχιερέας Σαδώκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βαναίας, μαζί με όλη βασιλική φρουρά, που αποτελούνταν από τους Χερεθθί και Φελεθθί, οδήγησαν το Σολομώντα στη Γιών, τον ανέβασαν πάνω σ' ένα μουλάρι και ο αρχιερέας Σαδώκ πήρε ιερό λάδι από τη Σκηνή του Μαρτυρίου και τον έχρισε βασιλιά του Ισραήλ. Κατόπιν σάλπισε με τη σάλπιγγα και όλος ο παριστάμενος λαός αναγνώρισε τον Σολομώντα ως βασιλέα. Αμέσως μετά έγινε μεγάλη γιορτή και όλος ο λαός χόρευε και διασκέδαζε ζητωκραυγάζοντας (Γ' Βασιλειών 1,32-40. 1,44-45).

 

 

 

ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΙΩΣΑΦΑΤ: Ο Ιωσαφάτ ήταν γιος του Αχιάδ ή Αχιλούδ ή Αχιλίδ (Αχιλούθ) (Β' Βασιλειών 8,16. 20,24. Γ' Βασιλειών 4,3. Α' Παραλειπομένων 18,15). Ήταν αξιωματούχος του Δαβίδ και ο υπομνηματογράφος και υπεύθυνος των υπομνημάτων (Β' Βασιλειών 8,16. 20,24. Α' Παραλειπομένων 18,15). Την ίδια θέση κράτησε και στα χρόνια της βασιλείας του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,3).

 

ΑΣΑ ή ΒΑΣΑ Ή ΣΟΥΣΑ:   Ο Ασά ή Βασά ή Σουσά ήταν γιος του Αχιθαλάμ (Γ' Βασιλειών 2,46θ). Ο Ασά ή Βασά ήταν αξιωματούχος του Δαβίδ και του Σολομώντα, ήταν ο γραμματέας και ο υπομνηματογράφος τους (Β' Βασιλειών 8,17. 20,25. Γ' Βασιλειών 2,46θ. Α' Παραλειπομένων 18,16).

 

 

ΑΔΩΝΙΡΑΜ (ΑΔΩΡΑΜ): Ο Αδωνιράμ (Αδωράμ) ήταν γιος του Εφρά (Αβδά) (Γ' Βασιλειών 4,6). Ο Αδωνιράμ ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του Δαβίδ και ήταν ο υπεύθυνος επί των φόρων (Β' Βασιλειών 20,24. Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18). Αυτή τη θέση κράτησε και στα χρόνια της βασιλείας του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,6), καθώς και του Ροβοάμ (Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18).

Υπό την εποπτεία του Αδωνιράμ ήταν και οι εργάτες που έστειλε ο Σολομώντας στο όρος Λίβανος, προκειμένου να προμηθεύσουν με ξύλα και πέτρες για την κατασκευή του Ναού των Ιεροσολύμων. Ο Σολομώντας έστειλε 30.000 Ισραηλίτες ως εργάτες, για να δουλέψουν στο όρος Λίβανος, με 10.000 αμοιβή το μήνα. Αυτοί εναλάσσονταν, ώστε ένα μήνα δούλευαν στο όρος Λίβανος και δύο μήνες βρίσκονταν στα σπίτια τους. Όλοι αυτοί ήταν υπό την εποπτεία του Αδωνιράμ (Γ' Βασιλέων 5,27-28).

Όταν οι Ισραηλίτες του βορρά, πριν την απόσχισή τους, διέκοψαν τις σχέσεις τους με τους απογόνους του Δαβίδ, ο Ροβοάμ έστειλε για συμβιβασμό προς τις βόρειες φυλές τον Αδωνιράμ, που ήταν ο επόπτης των φόρων, τον οποίο οι Ισραηλίτες του βορρά τον λιθοβόλησαν και τον σκότωσαν (Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18).

 

ΙΕΗΛ (ΙΕΧΙΗΛ): Ο Ιεήλ (Ιεχιήλ) ήταν γιος του Αχαμί (Χαχμονί). Ήταν επόπτης και παιδαγωγός των γιων του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,32).

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Ιωνάθαν ήταν γιος του Ωβήδ, αδερφός του Ιεσσαί και θείος του Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν ήταν συνετός άνθρωπος και ήταν σύμβουλος και γραμματέας του βασιλιά Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,32).

 

 

ΑΧΙΤΟΦΕΛ: Ο Αχιτόφελ ο Γελμωναίος ήταν σύμβουλος του Δαβίδ και καταγόταν από τη Γωλά της φυλής Ιούδα (Β' Βασιλειών 15,12. Α' Παραλειπομένων 27,33). Ο Αχιτόφελ κατά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ, συνομότησε κατά του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 15,12. 16,15).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αχιτόφελ

 

 

ΧΟΥΣΙ (ΧΟΥΣΑΪ): Ο Χουσί (Χουσαΐ) ήταν σύμβουλος και ο στενός φίλος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 15,32. 15,37. 16,16-17. Α' Παραλειπομένων 27,33). Ήταν γιος του Αραχί (Β' Βασιλειών 17,5. 17,14-15). Ο Χουσί κατά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ, είχε ως αποστολή από τον Δαβίδ, να βρίσκεται στο παλάτι και να μαθαίνει τα σχέδια του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 15,33-37).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Χουσί

 

 

ΙΩΔΑΕ (ΙΕΩΪΑΔΑ): Ο Ιωδαέ (Ιεωϊαδά) ήταν ιερέας και ήταν ο πατέρας του Βαναία (Βεναΐα) και ήταν πολύ δυνατός, όπως και ο γιος του, που ήταν ο πιο ένδοξος από τους τριάντα επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ και αρχηγός της σωματοφυλακής του (Β' Βασιλειών 8,18. 20,23. 23,20. 23,22. Γ' Βασιλειών 1,8. 1,36. 1,38. 1,44. 2,25. 2,29-30. 2,34-35. 2,46. 2,46θ. 4,4. Α' Παραλειπομένων 11,22. 11,24. 18,17. 27,5). Αργότερα ο Βαναίας ήταν ο αρχιστράτηγος του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,35. 4,4). Καταγόταν από την Καβασεήλ (Β' Βασιλειών 23,20).

 

 

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΣΑΔΩΚ (ΣΑΔΟΥΚ): Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 5,34. 18,16). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Σαδώκ ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,17). Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιμάας (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. 18,19. 18,22. 18,27. Α' Παραλειπομένων 5,34). Γιος του Σαδώκ ήταν και ο Αζαρίας, που ήταν αξιωματούχους του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ). Ο Σαδώκ ήταν αρχιερέας μαζί με τον Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 17,15. 19,11. 20,25. Γ' Βασιλειών 4,4. Α' Παραλειπομένων 15,11). Μετά την εκδίωξη του Αβιάθαρ από τον Σολομώντα, ο Σαδώκ τοποθετήθηκε ως ο πρώτος αρχιερέας (Γ' Βασιλειών 2,35).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον αρχιερέα Σαδώκ

 

 

ΑΒΙΑΘΑΡ: Ο Αβιάθαρ ήταν γιος του ιερέα Αβιμέλεχ (Αχιμέλεχ) (Α' Βασιλειών 22,20). Όπως ο πατέρας του ήταν κι αυτός ιερέας της Νομβά, επειδή το αξίωμα του ιερέα ήταν κληρονομικό, και ως ιερέας καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Ήταν ο μόνος που γλίτωσε από τη σφαγή των ιερέων και των κατοίκων της Νομβά (Α' Βασιλειών 22,6-23). Μετά τη σφαγή των συγγενών του ο Αβιάθαρ έγινε ο ιερέας του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 22,23. Α' Παραλειπομένων 27,34) και αργότερα μαζί με το Σαδώκ (Β' Βασιλειών 20,25. Γ' Βασιλειών 4,4). Γιοι του Αβιάθαρ ήταν ο Αχιμέλεχ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16) και ο Ιωνάθαν (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβιάθαρ

 

 

ΑΧΙΜΕΛΕΧ: Ο Αχιμέλεχ ήταν γιος του Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Αχιμέλεχ μαζί με τον Σαδώκ, ήταν οι ιερείς του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Αχιμέλεχ, όπως και οι πρόγονοί του, κατάγονταν από τη φυλή Λευΐ.

 

 

ΙΡΑΣ: Ο Ιράς ήταν κι αυτός ιερέας του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 20,26). Ο Ιράς κατάγόνταν από την Ιαρίν και όπως όλοι οι ιερείς από τη φυλή Λευΐ (Β' Βασιλειών 20,26).

 

 

 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΑΣΜΩΘ: Ο Ασμώθ (Αζμαβέθ) ήταν γιος του Οδιήλ (Αδιήλ). Ο Ασμώθ είχε διορισθεί επόπτης και φύλακας των θησαυρών του βασιλιά Δαβίδ, που υπήρχαν στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 27,25).

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Ιωνάθαν ήταν γιος του Οζία. Ο Ιωνάθαν είχε διορισθεί επόπτης και φύλακας των θησαυρών του βασιλιά Δαβίδ, που βρίσκονταν στους αγρούς, στις κωμοπόλεις, στις αγροτικές κατοικίες και στους πύργους (Α' Παραλειπομένων 27,25).

 

ΕΣΔΡΙ: Ο Εσδρί (Εζρί) ήταν γιος του Χελούβ. Ο Εσδρί είχε διορισθεί επόπτης των εργατών, οι οποίοι εργάζονταν και καλλιεργούσαν τους βασιλικούς αγρούς (Α' Παραλειπομένων 27,26).

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΙΜΕΪ): Ο Σεμεΐ (Σιμεΐ), ο οποίος κατάγονταν από τη Ραήλ, είχε διορισθεί επόπτης επί των βασιλικών χωριών (Α' Παραλειπομένων 27,27).

 

ΖΑΒΔΙ: Ο Ζαβδί ήταν γιος του Σεφνί (Σεφάμ). Ο Ζαβδί είχε διορισθεί επόπτης στους βασιλικούς αμπελώνες και του κρασιού (Α' Παραλειπομένων 27,27).

 

ΒΑΛΛΑΝΑΝ (ΒΑΑΛ ΑΝΑΝ): Ο Βαλλανάν (Βάαλ Ανάν), ο οποίος κατάγονταν από τη Γεδώρ, είχε διορισθεί επόπτης στους βασιλικούς ελαιώνες και τις συκομουριές που βρίσκονταν στην πεδινή περιοχή (Α' Παραλειπομένων 27,28).

 

ΙΩΑΣ: Ο Ιωάς είχε διορισθεί επόπτης επί της σοδειάς του ελαίου (Α' Παραλειπομένων 27,28).

 

ΣΑΤΡΑΪ (ΣΙΤΡΑΪ): Ο Σατραΐ (Σιτραΐ), ο οποίος κατάγονταν από την Σαρών, είχε διορισθεί επόπτης στις αγέλες των βοοειδών, που έβοσκαν στην πεδιάδα Σαρών (Α' Παραλειπομένων 27,29).

 

ΣΩΦΑΤ (ΣΑΦΑΤ): Ο Σωφάτ (Σαφάτ) ήταν γιος του Αδλί (Αδλαΐ). Ο Σωφάτ είχε διορισθεί επόπτης στις αγέλες των βοοειδών, που έβοσκαν στις κοιλάδες (Α' Παραλειπομένων 27,29).

 

ΑΒΙΑΣ (ΟΒΙΛ): Ο Αβίας (Οβίλ) ήταν Ισμαηλίτης στην καταγωγή και είχε διορισθεί ως επόπτης στις αγέλες των καμήλων του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 27,30).

 

ΙΑΔΙΑΣ (ΙΑΔΑΪΑΣ): Ο Ιαδίας (Ιαδαΐας), ο οποίος κατάγονταν από την Μεραθών,  είχε διορισθεί ως επόπτης στους όνους του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 27,30).

 

ΙΑΖΙΖ: Ο Ιαζίζ ήταν Αγαρίτης (Αγαρηνός) στην καταγωγή και είχε διορισθεί ως επόπτης στις αγέλες των βασιλικών προβάτων (Α' Παραλειπομένων 27,31).