ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

 ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

Αυτοί ήταν οι αρχηγοί των επίλεκτων και των ανδρείων του Δαβίδ, οι οποίοι τον βοήθησαν να εδραιώσει τη βασιλεία του, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου στον ισραηλιτικό λαό (Α' Παραλειπομένων 11,10).

 

 

Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΙΩΑΒ: Ο Ιωάβ ήταν ο πρώτος γιος της Σαρουΐας, αδερφής του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,13. 8,16. 14,1. 17,25. 23,37. Γ' Βασιλειών 1,7. 2,5. 2,22. 2,28. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,6. 11,39. 18,15. 26,28. 27,24). Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Αβεσσά και ο Ασαήλ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 10,10. 18,2. 23,18. 23,24. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,20. 11,26. 19,11. 27,7). Ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 2,13. 3,22. 8,16. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,15. 27,34). Αυτός που κρατούσε τα όπλα του Ιωάβ, ήταν ο Γελωραΐ ή Ναχώρ, ο οποίος καταγόταν από την Βηρώθ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,37. Α' Παραλειπομένων 11,39). Γιος του Ιωάβ ήταν ο Αβί, ο οποίος ήταν αξιωματούχος του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιωάβ

 

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ

 

ΙΕΣΕΒΑΑΛ Ή ΙΕΒΟΣΘΕ Ο ΧΑΝΑΝΑΙΟΣ (ΙΑΣΩΒΕΑΜ, ΙΟΣΕΒ-ΒΑΣΕΒΕΘ):  Ο Ιεσεβάαλ ή Ιεβοσθέ (Ιασωβεάμ, Ιοσέβ-Βασεβέθ) ήταν γιος του Αχαμανί (Χαχμονί). Ήταν ένας από τους 3 καλύτερους και δυνατότερους ανδρείους του Δαβίδ και αρχηγός 30 επιλέκτων και ανδρείων (Β' Βασιλειών 23,13. 23,17. Α' Παραλειπομένων 11,15). Ο Ιεσεβάαλ ή Ιεβοσθέ ήταν Χαναναίος στην καταγωγή (Β' Βασιλειών 23,8). Ο Ελεάζαρ (Ελεανάν) ήταν ανηψιός του (Β' Βασιλειών 23,9).

 

Σε κάποια μάχη ο Ιεσεβάαλ σκότωσε με το σπαθί του 300 άνδρες ή 800 κατά το Βασιλειών Β' (Β' Βασιλειών 23,8. Α' Παραλειπομένων 11,11). Στους πρώτους πολέμους του Δαβίδ με τους Φιλισταίους, ο Δαβίδ είχε στήσει το αρχηγείο του στην Κασών, σ' ένα βράχο κοντά στο σπήλαιο της Οδολλάμ. Ένα στρατιωτικό τμήμα των Φιλισταίων είχε στρατοπεδεύσει στην «κοιλάδα των Τιτάνων». Κάποια στιγμή εκδήλωσε την επιθυμία να πιει νερό από το πηγάδι που βρισκόταν στην πύλη της Βηθλεέμ. Τότε τρεις γενναίοι από το σώμα των επιλέκτων, ο Ιεβοσθέ (Ιεσεβάαλ), ο Ελεάζαρ (Ελεανάν) και ο Σαμαΐα, πέρασαν με κίνδυνο της ζωής τους μέσα από το φυλάκιο των Φιλισταίων που βρισκόταν κοντά στη Βηθλεέμ και έβγαλαν νερό από το πηγάδι. Όταν το έφεραν στο Δαβίδ, εκείνος δεν θέλησε να το πιει και το πρόσφερε σπονδή στον Κύριο (Β' Βασιλειών 23,13-17. Α' Παραλειπομένων 11,15-19).

 

 

ΕΛΕΑΖΑΡ (ΕΛΕΑΝΑΝ): Ο Ελεάζαρ (Ελεανάν) ήταν γιος του του Σουδίτου Δωδαΐ (Δωδώ) και καταγόταν από την Αχώχ (Β' Βασιλειών 23,9. Α' Παραλειπομένων 11,12). Ήταν ανηψιός του Ιεσεβάαλ ή Ιεβοσθέ (Ιασωβεάμ, Ιοσέβ-Βασεβέθ) (Β' Βασιλειών 23,9). Ο Ελεανάν ήταν ένας από τους 3 καλύτερους και δυνατότερους ανδρείους του Δαβίδ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,9. 23,13. 23,17. Α' Παραλειπομένων 11,12).

 

Ο Ελεάζαρ ήταν μαζί με τον Δαβίδ στη Φασοδομίν, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι Φιλισταίοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Εκεί υπήρχε ένα χωράφι σπαρμένο με κριθάρι. Οι Ισραηλίτες φοβήθηκαν τους Φιλισταίους και τράπηκαν σε φυγή. Σ' εκείνον τον αγρό ο Ελεάζαρ με τον Δαβίδ σκότωσαν τους Φιλισταίους και με τη βοήθεια του Θεού έσωσαν τους Ισραηλίτες (Α' Παραλειπομένων 11,13-14).

Ο Ελεανάν ήταν μαζί με το Δαβίδ στη Σερράν, όταν οι Φιλισταίοι χλεύαζαν και προκαλούσαν τους Ισραηλίτες σε μονομαχία. Κάποια στιγμή ο Ελεανάν χτύπησε τους Φιλισταίους, μέχρις ότου κουράστηκε το χέρι του και κόλλησε η παλάμη του στη λαβή του ξίφους του. Έτσι ο Κύριος πραγματοποίησε την ημέρα εκείνη μεγάλη νίκη για τους Ισραηλίτες, οι οποίοι όσοι ήταν πίσω του λαφυραγωγούσαν και απογύμνωναν τους νεκρούς (Β' Βασιλειών 23,9-10).

Στους πρώτους πολέμους του Δαβίδ με τους Φιλισταίους, ο Δαβίδ είχε στήσει το αρχηγείο του στην Κασών, σ' ένα βράχο κοντά στο σπήλαιο της Οδολλάμ. Ένα στρατιωτικό τμήμα των Φιλισταίων είχε στρατοπεδεύσει στην «κοιλάδα των Τιτάνων». Κάποια στιγμή εκδήλωσε την επιθυμία να πιει νερό από το πηγάδι που βρισκόταν στην πύλη της Βηθλεέμ. Τότε τρεις γενναίοι από το σώμα των επιλέκτων, ο Ιεβοσθέ (Ιεσεβάαλ), ο Ελεάζαρ (Ελεανάν) και ο Σαμαΐα, πέρασαν με κίνδυνο της ζωής τους μέσα από το φυλάκιο των Φιλισταίων που βρισκόταν κοντά στη Βηθλεέμ και έβγαλαν νερό από το πηγάδι. Όταν το έφεραν στο Δαβίδ, εκείνος δεν θέλησε να το πιει και το πρόσφερε σπονδή στον Κύριο (Β' Βασιλειών 23,13-17. Α' Παραλειπομένων 11,15-19).

 

 

ΣΑΜΑΪΑ: Ο Σαμαΐα ήταν γιος του Ασά (Αγαΐ) και καταγόταν από την Αρούχ (Β' Βασιλειών 23,11). Ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ και ήταν ένας από τους 3 καλύτερους και δυνατότερους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,13. 23,17).

 

Σε μια μάχη με τους Φιλισταίους, οι Φιλισταίοι είχαν συγκεντρωθεί σε μια τοποθεσία, που ονομαζόταν Θηρία. Εκεί υπήρχε ένα χωράφι, που ήταν σπαρμένο με φακή. Οι Ισραηλίτες, όταν αντίκρυσαν τους Φιλισταίους, τράπηκαν σε φυγή. Ο Σαμαΐα όμως στάθηκε στη μέση του αγρού εκείνου και πολέμησε εναντίον των Φιλισταίων, σκοτώνοντας αρκετούς από αυτούς. Έτσι ο Κύριος πραγματοποίησε την ημέρα εκείνη μια μεγάλη νίκη (Β' Βασιλειών 23,11-13).

Στους πρώτους πολέμους του Δαβίδ με τους Φιλισταίους, ο Δαβίδ είχε στήσει το αρχηγείο του στην Κασών, σ' ένα βράχο κοντά στο σπήλαιο της Οδολλάμ. Ένα στρατιωτικό τμήμα των Φιλισταίων είχε στρατοπεδεύσει στην «κοιλάδα των Τιτάνων». Κάποια στιγμή εκδήλωσε την επιθυμία να πιει νερό από το πηγάδι που βρισκόταν στην πύλη της Βηθλεέμ. Τότε τρεις γενναίοι από το σώμα των επιλέκτων, ο Ιεβοσθέ (Ιεσεβάαλ), ο Ελεάζαρ (Ελεανάν) και ο Σαμαΐα, πέρασαν με κίνδυνο της ζωής τους μέσα από το φυλάκιο των Φιλισταίων που βρισκόταν κοντά στη Βηθλεέμ και έβγαλαν νερό από το πηγάδι. Όταν το έφεραν στο Δαβίδ, εκείνος δεν θέλησε να το πιει και το πρόσφερε σπονδή στον Κύριο (Β' Βασιλειών 23,13-17. Α' Παραλειπομένων 11,15-19).

 

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ

 

ΑΒΕΣΣΑ (ΑΒΕΣΑΑ, ΑΒΙΣΑΪ): Ο Αβεσσαΐ (Αβεσσά, Αβεσαά, Αβισάϊ) ήταν ο δεύτερος γιος της Σαρουΐας, αδερφής του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 16,9-10. 18,2. 19,21-22. 21,17. 23,18. Α' Παραλειπομένων 18,12). Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Ιωάβ και ο Ασαήλ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 10,10. 18,2. 23,18. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,20. 19,11). Ο Αβεσσά ανήκε στο σώμα των επιλέκτων του στρατού του Δαβίδ, και μάλιστα ήταν ο αρχηγός των τριών άλλων δυνατών δεύτερης σειράς, ανδρείων του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,18. Α' Παραλειπομένων 11,20-21).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβεσσά

 

 

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΒΕΝΑΪΑΣ): Ο Βαναίας (Βεναΐας) ήταν γιος του ιερέα Ιωδαέ (Ιεωϊαδά) (Β' Βασιλειών 8,18. 20,23. 23,20. 23,22. Γ' Βασιλειών 1,8. 1,36. 1,38. 1,44. 2,25. 2,29-30. 2,34-35. 2,46. 2,46θ. 4,4. Α' Παραλειπομένων 11,22. 11,24. 18,17. 27,5. 27,34) και καταγόταν από την Καβεσεήλ (Β' Βασιλειών 23,20). Γιος του Βαναία ήταν ο Ζαβάδ (Ζεβαδία) (Α' Παραλειπομένων 27,6).

Ο Βαναίας ήταν πολύ δυνατός, όπως και ο πατέρας του (Α' Παραλειπομένων 11,22). Ήταν ο πιο ένδοξος από τους τρεις άλλους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ, της δεύτερης σειράς, αλλά ήταν πιο κάτω σε δύναμη και αξία από τους τρεις καλύτερους (Β' Βασιλειών 23,23. Α' Παραλειπομένων 11,24-25). Από τους 30 επιλέκτους του Δαβίδ ήταν ο δυνατώτερος (Α' Παραλειπομένων 27,6). Ο Βαναίας ήταν ο αρχηγός της σωματοφυλακής του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 20,23) και ο σύμβουλός του (Β' Βασιλειών 8,18. 23,23. Α' Παραλειπομένων 18,17). Ο Βαναίας ήταν υπεύθυνος του Χελεθθί (Χερεθθί) και του Φελεττί (Φελεθθί), οι οποίοι ήταν οι αυλάρχες και οι σωματοφύλακες του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Βαναίας ήταν ο αρχηγός του τρίτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον τρίτο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες. Ο γιος του Βαναία ο Ζαβάδ (Ζεβαδία) ήταν αξιωματικός στο τρίτο σώμα στρατού (Α' Παραλειπομένων 27,5-6).

Ο Βαναίας μετά το θάνατο του Ιωάβ τοποθετήθηκε από τον Σολομώντα ως αρχιστράτηγος του στρατού (Γ' Βασιλειών 2,35. 4,4). Ο Βαναίας ήταν ακόμη αυλάρχης του Σολομώντα και επόπτης επί της πλινθοποιΐας (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

Ο Βαναίας είχε πολλά θαυμαστά να επιδείξει και έκανε πολλά κατορθώματα. Κατά την υπεράσπιση της πόλης Καβασαήλ από τους Μωαβίτες, ο Βαναίας σκότωσε τους δύο γιους του Αριήλ, δυο Μωαβίτες αρκετά δυνατούς. Άλλοτε σκότωσε ένα λιοντάρι, το οποίο παγιδεύτηκε μια μέρα του χειμώνα σ' ένα λάκκο. Σε μια άλλη μάχη σκότωσε ένα γιγαντόσωμο Αιγύπτιο, που το ύψος του ήταν 2,25 περίπου και είχε ένα δόρυ σαν το αντί του αργαλειού ή σαν ένα ξύλο γέφυρας. Ο Βαναίας κρατώντας το ραβδί του έπεσε πάνω στον Αιγύπτιο, του άρπαξε από τα χέρια το δόρυ και τον σκότωσε με το ίδιο του το όπλο (Β' Βασιλειών 23,20-22. Α' Παραλειπομένων 11,22-23).

 

 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

Όλους τους μάχιμους Ισραηλίτες ο Δαβίδ τους είχε χωρίσει σε δώδεκα τμήματα και κάθε τμήμα αποτελούνταν από 24.000 άνδρες. Κάθε μήνα ο διοικητής του κάθε σώματος αναλάμβανε τη διοίκηση όλων των στρατιωτικών τμημάτων. Οι 12 αρχηγοί των σωμάτων στρατού ήταν ο Ισβοάζ (Ιασοβεάμ), γιος του Ζαβδιήλ, για τον πρώτο μήνα, ο Δωδία (Δωδαΐ) για τον δεύτερο μήνα, ο Βαναίας (Βεναΐας), γιος του Ιωδαέ (Ιεωϊαδά), για τον τρίτο μήνα, ο Ασαήλ, αδερφός του Ιωάβ και αργότερα ο γιος του Ζαβαδίας (Ζεβαδίας), για τον τέταρτο μήνα, ο Σαμαώθ (Σαμούθ), γιος του Ιεσραέ (Ζεράχ), για τον πέμπτο μήνα, ο Οδουΐας (Ιρά), γιος του Εκκής (Ικκές), για τον έκτο μήνα, ο Χελλής (Χελής) για τον έβδομο μήνα, ο Σοβοχαΐ (Σιββεχαΐ), γιος του Ζαραΐ (Ζεράχ), για τον όγδοο μήνα, ο Αβιέζερ για τον ένατο μήνα, ο Μεηρά (Μααραΐ), γιος του Ζαραΐ (Ζεράχ), για τον δέκατο μήνα, ο Βαναίας από τη Φαραθών για τον ενδέκατο μήνα και ο Χολδία (Χελδαΐ), γιος του Γοθονιήλ (Οθνιήλ), για τον δωδέκατο μήνα (Α' Παραλειπομένων 27,1-15).

 

ΙΣΒΟΑΖ (ΙΑΣΟΒΕΑΜ): Ο Ισβοάζ (Ιασοβεάμ) ήταν γιος του Ζαβδιήλ και καταγόταν από του απογόνους του Φαρές, γιου του Ιούδα. Ο Ισβοάζ ήταν ο αρχηγός του πρώτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον πρώτο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,2-3).

 

 

ΔΩΔΙΑ (ΔΩΔΑΪ): Ο Δωδία (Δωδαΐ) καταγόταν από την Χωκ (Αχώαχ). Ο Δωδία ήταν ο αρχηγός του δεύτερου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον δεύτερο μήνα του έτους. Ανώτατος αξιωματικός του τμήματός του ήταν ο Μακελλώθ (Μικλώθ). Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,4).

 

 

ΑΣΑΗΛ: Ο Ασαήλ ήταν ο τρίτος γιος της Σαρουΐας, αδερφής του Δαβίδ. Τα μεγαλύτερα αδέρφια του ήταν ο Ιωάβ και ο Αβεσσά (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 23,24. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,20. 11,26. 27,7). Γιος του Ασαήλ ήταν ο Ζαβαδίας (Ζεβαδίας) (Α' Παραλειπομένων 27,7).

Ο Ασαήλ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,24. Α' Παραλειπομένων 11,26) και ήταν ελαφρός και γρήγορος στα πόδια, όπως ένα ζαρκάδι (Β' Βασιλειών 2,18). Ο Ασαήλ ήταν ο αρχηγός του τέταρτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον τέταρτο μήνα του έτους. Μετά το θάνατο του τη διοίκηση του τέταρτου σώματος στρατού ανέλαβε ο γιος του ο Ζαβαδίας (Ζεβαδίας). Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,7). Ο Ασαήλ σκοτώθηκε από τον Αβεννήρ, αρχιστράτηγο του Σαούλ και του Ιεβοσθέ (Β' Βασιλειών 2,8-31. 3,30).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ασαήλ

 

 

ΣΑΜΜΩΘ Ή ΣΑΜΑΩΘ Ή ΣΑΜΑΪ (ΣΑΜΜΑ, ΣΑΜΟΥΘ):   Ο Σαμμώθ ή Σαμαώθ ή Σαμαΐ (Σαμμά, Σαμούθ) ήταν γιος του Ιεσραέ (Ζεράχ) (Α' Παραλειπομένων 27,8) και καταγόταν από την Αρώρ (Αρώδ) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,25. Α' Παραλειπομένων 11,27). Ο Σαμμώθ ή Σαμαώθ ήταν ο αρχηγός του πέμπτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον πέμπτο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,8).

 

 

ΙΡΑΣ Ή ΟΔΟΥΪΑΣ Ή ΩΡΑ:   Ο Ιράς ή Οδουΐας ή Ωρά ήταν γιος του Εκκίς ή Εκκής ή Εκκάς (Ικκής, Ικκές) και καταγόταν από τη Θεκωέ (Τεκωά) της φυλής Ιούδα. Ο Ιράς ή Ωρά ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,26. Α' Παραλειπομένων 11,28. 27,9). Ο Ιράς ή Οδουΐας ήταν ο αρχηγός του έκτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον έκτο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,9).

 

 

ΧΕΛΛΗΣ Ή ΣΕΛΛΗΣ (ΧΑΛΗΣ, ΧΕΛΗΣ):  Ο Χελλής ή Σελλής (Χαλής, Χελής) καταγόταν από την Φελών ή Φαλλούς (Κελώθ) και ήταν απόγονος του Εφραίμ. Ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,26. Α' Παραλειπομένων 11,27. 27,10). Ο Χελλής ή Σελλής ήταν ο αρχηγός του έκτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον έβδομο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,10).

 

 

ΕΛΕΑΝΑΝ Ή ΕΛΛΑΝΑΝ (ΕΛΧΑΝΑΝ):  Ο Ελεανάν ή Ελλανάν (Ελχανάν) ήταν γιος του Δωδωέ ή Δουδί (Δωδώ) ή του Αριωργίμ (Ιαΐρ, Ιαρέ-Ορεγίμ) και καταγόταν από τη Βηθλεέμ (Β' Βασιλειών 21,19. 23,24. Α' Παραλειπομένων 11,26. 20,5). Ο Ελεανάν ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 11,26).

Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Γοβ, ο Ελεανάν (Ελλανάν), γιος του Αριωργίμ (Ιαΐρ, Ιαρέ-Ορεγίμ) από την Βηθλεέμ, σκότωσε το Λαχμί, αδερφό του γίγαντα Γολιάθ από τη Γεθ, που το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν το αντί του αργαλειού, που ήταν ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 20,5).

 

 

ΣΟΒΟΧΑΪ Ή ΣΕΒΟΧΑ (ΣΙΒΒΕΧΑΪ):  Ο Σοβοχαΐ ή Σεβοχά (Σιββεχαΐ) ήταν γιος του Ζαραΐ (Ζεράχ) και καταγόταν από την Ασώθ (Αστατώθ, Ουσάθ). Ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,29. 27,11). Ο Σοβοχαΐ ήταν ο αρχηγός του όγδοου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον όγδοο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,11).

Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Γαζέρ, ο Σεβοχά (Σοβοχαΐ) από την Αστατώθ (Ουσά), σκότωσε το γίγαντα Σεφ (Σαφού, Σαφ, Σιφφαΐ), που ήταν ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,18. Α' Παραλειπομένων 20,4).

 

 

ΑΒΙΕΖΕΡ: Ο Αβιέζερ ήταν γιος του Ασωθί και καταγόταν από την Αναθώθ της φυλής Βενιαμίν. Ο Αβιέζερ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,27. Α' Παραλειπομένων 11,28. 27,12). Ο Αβιέζερ ήταν ο αρχηγός του ένατου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον ένατο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,12).

 

 

ΜΟΟΡΑΪ Ή ΜΟΟΡΕ Ή ΜΕΗΡΑ (ΜΑΕΡΑΪ, ΜΑΑΡΑΪ, ΜΑΧΡΑΪ):   Ο Μοοραΐ ή Μοορέ ή Μεηρά (Μαεραΐ, Μααραΐ, Μαχράϊ) ήταν γιος του Ζαραΐ (Ζεράχ) και καταγόταν από την Νετωφάθ. Ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,30. 27,13). Ο Μοοραΐ ή Μεηρά ήταν ο αρχηγός του δέκατου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον δέκατο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,13).

 

 

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΒΕΝΑΪΑΣ): Ο Βαναίας (Βεναΐας) καταγόταν από την Φαραθών και ήταν απόγονος του Εφραίμ. Ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,30. Α' Παραλειπομένων 11,31. 27,14). Ο Βαναίας ήταν ο αρχηγός του ενδέκατου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον ενδέκατο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,14).

 

 

ΧΟΛΔΙΑ (ΧΕΛΔΑΪ): Ο Χολδία (Χελδαΐ) ήταν γιος του Γοθονιήλ (Οθνιήλ) και καταγόταν από την Νετωφάθ. Ο Χολδία ήταν ο αρχηγός του δωδέκατου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον δωδέκατο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,15).

 

 

 

Ο ΟΥΡΙΑΣ Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ

 

Ο Ουρίας ήταν Χετταίος στην καταγωγή και ήταν ο πρώτος σύζυγος της Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) (Β' Βασιλέων 11,3. 11,26. 12,10. 12,15), κόρη του Ελιάβ (Ελιάμ) (Β' Βασιλέων 11,3) ή του Αμιήλ (Αμμιήλ) (Α' Παραλειπομένων 3,5). Ο Ουρίας ήταν αξιωματικός του Δαβίδ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,39. Α' Παραλειπομένων 11,41).

 

 

Η ομορφιά και η γοητεία της γυναίκας του παρέσυραν το Δαβίδ στο να την αποκτήσει. Έτσι ένα απόγευμα, ο Δαβίδ σηκώθηκε από τον μεσημβρινό του ύπνο και περπατούσε στο βασιλικό του δωμάτιο. Από 'κει είδε μια γυναίκα που έκανε το λουτρό της, η οποία ήταν πολύ ωραία στην εμφάνιση. Αμέσως έστειλε και ζήτησε πληροφορίες για αυτή τη γυναίκα. Του είπαν, λοιπόν, ότι αυτή είναι η Βηρσαβεέ, κόρη του Ελιάβ και γυναίκα του Ουρία του Χετταίου.  Ο Δαβίδ τότε έστειλε τους ανθρώπους του και την κάλεσε στην κατοικία του. Εκείνη πήγε κι αυτός πλάγιασε μαζί της. Η Βηρσαβεέ έμεινε έγκυος και το γνωστοποίησε με άνθρωπο στο Δαβίδ (Β' Βασιλειών 11,2-5).

 

Τότε ο Δαβίδ για να καλύψει την πράξη του, έστειλε αγγελιαφόρο στον Ιωάβ τον αρχιστράτηγο να του στείλει τον Ουρία το Χετταίο. Πράγματι, ο Ιωάβ τον έστειλε στο Δαβίδ. Όταν παρουσιάστηκε ο Ουρίας, ο Δαβίδ τον ρώτησε για το στρατό και για τον πόλεμο. Έπειτα του έδωσε μια μικρή άδεια για να πάει στο σπίτι του. Μόλις ο Ουρίας βγήκε από το βασιλικό παλάτι, ο Δαβίδ του έστειλε και κάποια δώρα. Ο Ουρίας όμως δεν κοιμήθηκε στο σπίτι του, αλλά στην πύλη του παλατιού, μαζί με τη βασιλική φρουρά.

Όταν έφεραν στο Δαβίδ την είδηση ότι ο Ουρίας δεν πήγε στο σπίτι του, ο Δαβίδ τον κάλεσε ξανά και του είπε για ποιο λόγο δεν πήγε στο σπίτι του να ξεκουραστεί. Ο Ουρίας είπε στο βασιλιά, ότι η Κιβωτός της Διαθήκης, ο Ιωάβ ο αρχιστράτηγος και όλοι οι σύντροφοί του ζουν σε σκηνές κι έχουν στρατοπεδεύσει στην ύπαιθρο κι αυτός θα πήγαινε στο σπίτι του; Τότε ο Δαβίδ τον κράτησε στο παλάτι δυο μέρες. Τον κάλεσε να φάει και να πιει μαζί του και τον μέθυσε. Το βράδυ ο Ουρίας κοιμήθηκε πάλι με τη βασιλική φρουρά (Β' Βασιλειών 11,6-13).

 

Το πρωΐ ο Δαβίδ έγραψε μια επιστολή στον Ιωάβ και το έστειλε με τον Ουρία. Στην επιστολή έγραφε, να βάλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της πιο σκληρής μάχης κι έπειτα να τραβηχτούν από κοντά του, ώστε να τον χτυπήσει ο εχθρός και να σκοτωθεί.

Ήταν ακριβώς τότε που ο Ιωάβ πολιορκούσε τη Ραββάθ, την πρωτεύουσα των Αμμωνιτών. Ο Ιωάβ τοποθέτησε τον Ουρία απέναντι σ' ένα σημείο, που ήξερε ότι το υπερασπίζονταν οι πιο αξιόμαχοι άντρες του εχθρού. Σε μια τους έξοδο, οι άντρες της πόλης επιτέθηκαν στο στρατό του Ιωάβ και τους κυνήγησαν μέχρι την πεδιάδα. Εκεί οι άνδρες του Ιωάβ τους απέκρουσαν και τους κυνήγησαν μέχρι την πύλη της πόλης. Τότε από τα τείχη οι τοξότες της Ραββάθ σκότωσαν αρκετούς από τους άντρες του Δαβίδ. Τότε σκοτώθηκε κι ο Ουρίας ο Χετταίος.

Ο Ιωάβ έστειλε αγγελιαφόρο στο Δαβίδ και του ανέφερε τα γεγονότα της μάχης, και βέβαια την είδηση για το θάνατο του Ουρία του Χετταίου. Η Βηρσαβεέ, όταν έμαθε ότι σκοτώθηκε ο άντρας της, κράτησε πένθος γι' αυτόν και τον θρήνησε. Όταν πέρασε το πένθος, ο  Δαβίδ έστειλε και την πήρε στο παλάτι κι έγινε γυναίκα του (Β' Βασιλειών 11,14-27).

 

 

 

Ο ΕΘΘΙ Ο ΓΕΘΘΑΙΟΣ

 

Ο Εθθί (Ιτταΐ) καταγόταν από τη Γεθ και ήταν ένας από τους στρατηγούς του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 11,2-5).

 

 

Ο Εθθί ο Γεθθαίος ήταν μεταξύ αυτών, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ, όταν αυτός έφυγε από την Ιερουσαλήμ. Σε κάποια στιγμή κατά την αποχώρησή του ο Δαβίδ είπε στον Εθθί το Γεθθαίο, που ήρθε στο στράτευμα τελευταίος με τους 600 στρατιώτες του από τη Γεθ, να μείνει στην πόλη, κοντά στον καινούριο βασιλιά.

Αλλά ο Εθθί του είπε ότι θα τον ακολουθήσει όπου κι αν πάει, στη ζωή ή στο θάνατο, και ο Δαβίδ συγκινημένος τον πήρε κι αυτόν μαζί του (Β' Βασιλειών 15,18-22).

Ο Δαβίδ από τη Μαναΐμ (Μαχαναΐμ), πριν τη μάχη με τον Αβεσσαλώμ, χώρισε το στρατό του σε τρία μέρη: Το πρώτο τμήμα το έθεσε υπό τις διαταγές του Ιωάβ, το δεύτερο υπό τις διαταγές του Αβεσσά, αδερφού του Ιωάβ, και το τρίτο υπό τις διαταγές του Εθθί του Γεθθαίου. Όταν ο στρατός του έβγαινε από την πόλη, ο Δαβίδ είπε στους στρατηγούς του, στον Ιωάβ, στον Αβεσσά και στον Εθθί να λυπηθούν τον Αβεσσαλώμ και να μην του κάνουν κακό (Β' Βασιλειών 18,1-5).

Η μάχη έγινε στο δάσος του Εφραίμ. Εκεί ο στρατός του Αβεσσαλώμ νικήθηκε από τα στρατεύματα του Δαβίδ κι έπαθε την ημέρα εκείνη μεγάλη καταστροφή, με 20.000 νεκρούς. Από το στρατό του Αβεσσαλώμ σκοτώθηκαν περισσότεροι κατά τη φυγή τους στο δάσος, παρά στο πεδίο της μάχης (Β' Βασιλειών 18,6-8).

 

 

ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

 

ΕΛΙΚΑ: Ο Ελικά καταγόταν από την Αρώρ (Αρώδ) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,25).

 

ΗΛΙ Ή ΕΛΛΩΝ (ΙΛΑΪ, ΣΑΛΜΩΝ):  Ο Ηλί ή Ελλών (Ιλαΐ, Σαλμών) καταγόταν από την Αχών (Αχωχί) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,29).

 

ΧΟΛΟΔ (ΧΕΛΕΔ): Ο Χολόδ (Χελέδ) ήταν γιος του Νοοζά (Βαανά) και καταγόταν από τη Νετωφάθ. Ο Χολόδ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,30).

 

ΕΘΘΙ Ή ΑΙΡΙ (ΙΘΑΪ, ΙΤΤΑΪ):  Ο Εθθί ή Αιρί (Ιθαΐ, Ιτταΐ) ήταν γιος του Ριβά ή Ρεβιέ (Ριβαΐ) και καταγόταν από την ορεινή περιοχή της φυλής Βενιαμίν, πιθανόν από τη Γαβαά (Γαβαέθ). Ο Αιρί ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,29. Α' Παραλειπομένων 11,31).

 

ΟΥΡΙ (ΧΟΥΡΑΪ, ΙΔΔΑΪ): Ο Ουρί (Χουραΐ, Ιδδάϊ) καταγόταν από την Ναχάλ Γάας (Ναχαλιγαία) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,30. Α' Παραλειπομένων 11,32).

 

ΑΒΙΗΛ (ΑΒΙ-ΑΛΒΩΝ): Ο Αβιήλ καταγόταν από την Αραβώθ ή Γαραβαίθ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,31. Α' Παραλειπομένων 11,32).

 

ΑΖΜΩΘ (ΑΖΜΑΒΕΘ): Ο Αζμώθ (Αζμαβέθ) καταγόταν από την Βαρώμ (Βαρσάμ) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,31. Α' Παραλειπομένων 11,33).

 

ΕΛΙΑΒΑ Ή ΕΛΙΑΣΟΥ (ΕΛΙΑΒΒΑ, ΕΛΙΑΧΒΑ):  Ο Ελιαβά ή Ελιασού (Ελιαββά, Ελιαχβά) καταγόταν από την Σαλαβών και ήταν γιος του Ασάμ ή Ιαβάν (Ασέμ, Ιασέν) που καταγόταν από την Γιζών. Ο Ελιαβά ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,32. Α' Παραλειπομένων 11,33-34).

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Ιωνάθαν ήταν γιος του Σωλά (Σαγέ) και καταγόταν από την Αράρ. Ο Ιωνάθαν ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,32. Α' Παραλειπομένων 11,34).

 

ΣΑΜΝΑΝ (ΣΑΜΜΑ): Ο Σαμνάν (Σαμμά) καταγόταν από την Αρώδ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,33).

 

ΑΧΙΜ Ή ΑΧΙΑΝ (ΑΧΙΑΜ):  Ο Αχίμ ή Αχιάν (Αχιάμ) ήταν γιος του Αχάρ ή Αραΐ (Σαράρ, Σαχάρ) και καταγόταν από την Αράρ ή Σαραώρ. Ο Αχίμ ή Αχιάν ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,33. Α' Παραλειπομένων 11,35).

 

ΑΛΙΦΑΛΕΘ (ΕΛΙΦΕΛΕΤ): Ο Αλιφαλέθ (Ελιφέλετ) ήταν γιος του Ασβί (Αχασβαΐ) και καταγόταν από την Μααχά. Ο Αλιφαλέθ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,34).

 

ΕΛΙΑΒ (ΕΛΙΑΜ): Ο Ελιάβ (Ελιάμ) ήταν γιος του Αχιτόφελ του Γελωνίτη, ο οποίος ήταν σύμβουλός του Δαβίδ και του Αβεσσαλώμ. Ο Ελιάβ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,34).

 

ΑΣΑΡΑΪ (ΧΕΣΡΑΪ): Ο Ασαραΐ (Χεσραΐ) καταγόταν από την Κάρμηλο και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,35).

 

ΦΑΡΑΪ (ΠΑΑΡΑΪ): Ο Φαραΐ (Πααραΐ) καταγόταν από την Ερχί και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,35).

 

ΕΛΦΑΤ (ΕΛΙΦΑΛ): Ο Ελφάτ (Ελιφάλ) ήταν γιος του Θυροφάρ (Ουρ) και καταγόταν από την Μεχωράθρ. Ο Ελφάτ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,35-36).

 

ΑΧΙΑ: Ο Αχία (Αχιά) καταγόταν από την Φελλών και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,36).

 

ΗΣΕΡΕ (ΧΕΣΡΩΝ): Ο Ησερέ (Χεσρών) καταγόταν από την Χαρμαδά και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,37).

 

ΝΑΑΡΑΪ: Ο Νααραΐ ήταν γιος του Αζοβαΐ (Εζβαΐ) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,37).

 

ΙΩΗΛ Ή ΓΑΑΛ (ΓΙΓΑΛ):  Ο Ιωήλ ή Γάαλ (Γιγάλ) ήταν γιος του Νάθαν και καταγόταν από τη Γαλαάδ. Ο Ιωήλ ή Γάαλ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,36. Α' Παραλειπομένων 11,38).

 

ΜΕΒΑΑΛ (ΜΙΒΧΑΡ): Ο Μεβαάλ (Μιβχάρ) ήταν γιος του Αγαρί (Αγερί) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,38).

 

ΣΕΛΗ Ή ΕΛΙΕ (ΣΕΛΕΚ):  Ο Σελή ή Ελιέ (Σελέκ) ο Αμμωνίτης ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,37. Α' Παραλειπομένων 11,39).

 

ΓΕΛΩΡΑΪ Ή ΝΑΧΩΡ (ΝΑΧΡΑΪ):  Ο Γελωραϊ ή Ναχώρ (Ναχραΐ) καταγόταν από την Βηρώθ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ. Ο Ναχώρ κρατούσε τα όπλα του Ιωάβ, αρχιστράτηγου του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,37. Α' Παραλειπομένων 11,39).

 

ΙΡΑΣ: Ο Ιράς καταγόταν από την Ιεθέρ της φυλής Ιούδα και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,38. Α' Παραλειπομένων 11,40).

 

ΓΑΡΗΒ Ο ΕΘΘΕΝΑΙΟΣ (ΓΑΡΕΒ): Ο Γαρήβ ο Εθθεναίος (Γαρέβ) καταγόταν από την Ιεθέρ της φυλής Ιούδα και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,38. Α' Παραλειπομένων 11,40).

 

ΖΑΒΕΤ (ΖΑΒΑΔ): Ο Ζαβέτ (Ζαβάδ) ήταν γιος του Αχαϊά (Αχλάϊ) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,41).

 

ΑΔΙΝΑ (ΑΔΙΝΙΑ): Ο Αδινά (Αδινιά) ήταν γιος του Σαιζά, ο οποίος ήταν αρχηγός της φυλής Ρουβήν. Ο Αδινά ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,42).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΑΝΑΝ (ΧΑΝΑΝ): Ο Ανάν (Χανάν) ήταν γιος του Μοωχά (Μααχά) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,43).

 

ΙΩΣΑΦΑΤ: Ο Ιωσαφάτ καταγόταν από τη Ματθάν και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,43).

 

ΟΖΙΑ: Ο Οζία (Οζίας) καταγόταν από την Ασταρώθ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,44).

 

ΣΑΜΑΘΑ (ΣΑΜΑ): Ο Σαμαθά (Σαμά) καταγόταν από την Αράρ και μαζί με τον αδερφό του Ιεϊήλ ήταν γιοι του Χωθάμ (Χαθάμ). Ο Σαμαθά ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,44).

 

ΙΕΪΗΛ: Ο Ιεϊήλ καταγόταν από την Αράρ και μαζί με τον αδερφό του Σαμαθά (Σαμά) ήταν γιοι του Χωθάμ (Χαθάμ). Ο Ιεϊήλ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,44).

 

ΙΕΔΙΗΛ (ΙΕΔΙΑΗΛ): Ο Ιεδιήλ (Ιεδιαήλ) καταγόταν από την Θωσά και μαζί με τον αδερφό του Ιωζαέ (Ιωχά) ήταν γιοι του Σαμερί (Σιμρί). Ο Ιεδιήλ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,45).

 

ΙΩΖΑΕ (ΙΩΧΑ): Ο Ιωζαέ (Ιωχά) καταγόταν από την Θωσά και μαζί με τον αδερφό του Ιεδιήλ (Ιεδιαήλ) ήταν γιοι του Σαμερί (Σιμρί). Ο Ιωζαέ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,45).

 

ΕΛΙΗΛ: Ο Ελιήλ καταγόταν από την Μαώ (Μαώρ, Μαάν) και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,46).

 

ΙΑΡΙΒΙ (ΙΡΙΒΑΪ): Ο Ιαριβί (Ιριβαΐ), όπως και ο γιος του ο Ιωσία (Ιωσαυϊά), ανήκαν στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,46).

 

ΙΩΣΙΑ (ΙΩΣΑΥΪΑ): Ο Ιωσία (Ιωσαυϊά), όπως και ο πατέρας του ο Ιαριβί (Ιριβαΐ), ανήκαν στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,46).

 

ΕΛΛΑΑΜ (ΕΛΝΑΑΜ): Ο Ελλαάμ (Ελναάμ) ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,46).

 

ΙΕΘΑΜΑ (ΙΕΘΜΑ) Ο ΜΩΑΒΙΤΗΣ: Ο Ιεθαμά (Ιεθμά) καταγόταν από την Μωάβ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,46).

 

ΔΑΛΙΗΛ (ΕΛΙΗΛ): Ο Δαλιήλ (Ελιήλ) ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,47).

 

ΩΒΗΔ: Ο Ωβήδ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,47).

 

ΙΕΣΣΙΗΛ (ΙΑΣΙΗΛ): Ο Ιεσσιήλ (Ιασιήλ) καταγόταν από την Μεσωβία και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,47).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΜΑΚΕΛΛΩΘ (ΜΙΚΛΩΘ): Ο Μακελλώθ (Μικλώθ) ήταν ανώτατος αξιωματικός του δεύτερου σώματος στρατού του Δαβίδ,  όπου αρχηγός ήταν ο Δωδίας (Δωδαΐ). Το δεύτερο σώμα στρατού αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,4).

 

ΖΑΒΑΔ (ΖΕΒΑΔΙΑ): Ο Ζαβάδ (Ζεβαδία) ήταν γιος του Βαναία (Βεναΐα) (Α' Παραλειπομένων 27,6), που ήταν ένας από τους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,23. Α' Παραλειπομένων 11,24-25). Ο Ζαβάδ ήταν ανώτατος αξιωματικός του τρίτου σώματος στρατού του Δαβίδ,  όπου αρχηγός ήταν ο πατέρας του. Το τρίτο σώμα στρατού αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,5-6).

 

ΖΑΒΑΔΙΑΣ (ΖΕΒΑΔΙΑΣ): Ο Ζαβάδίας (Ζεβαδίας) ήταν γιος του Ασαήλ, ανηψιού του Δαβίδ, (Α' Παραλειπομένων 27,7), που ήταν ένας από τους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,24. Α' Παραλειπομένων 11,26). Ο Ζαβαδίας μετά το θάνατο του πατέρα του ανέλαβε τη διοίκηση του τέταρτου σώματος στρατού του Δαβίδ. Το τέταρτο σώμα στρατού αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,7).