ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΙΩΔΑΕ (ΙΕΩΪΑΔΑ): Ο Ιωδαέ (Ιεωϊαδά) ήταν ιερέας και ήταν ο πατέρας του Βαναία (Βεναΐα) και ήταν πολύ δυνατός, όπως και ο γιος του, που ήταν ο πιο ένδοξος από τους τριάντα επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ και αρχηγός της σωματοφυλακής του (Β' Βασιλειών 8,18. 20,23. 23,20. 23,22. Γ' Βασιλειών 1,8. 1,36. 1,38. 1,44. 2,25. 2,29-30. 2,34-35. 2,46. 2,46θ. 4,4. Α' Παραλειπομένων 11,22. 11,24. 18,17. 27,5). Αργότερα ο Βαναίας ήταν ο αρχιστράτηγος του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,35. 4,4). Καταγόταν από την Καβασεήλ (Β' Βασιλειών 23,20).

 

ΑΧΑΜΑΝΙ (ΧΑΧΜΟΝΙ): Ο Αχαμανί (Χαχμονί) ήταν ο πατέρας του Ιεσεβάαλ (Ιασωβεάμ), ο οποίος ήταν αρχηγός 30 επιλέκτων και ανδρείων του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,11).

 

ΑΣΑ (ΑΓΑΪ): Ο Ασά (Αγαΐ) καταγόταν από την Αρούχ και ήταν ο πατέρας του Σαμαΐα, ο οποίος ήταν ένας από τους 3 καλύτερους και δυνατότερους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,11).

 

ΑΡΙΩΡΓΙΜ Ή ΙΑΪΡ (ΙΑΡΕ-ΟΡΕΓΙΜ):  Ο Αριωργίμ (Ιαΐρ, Ιαρέ-Ορεγίμ) καταγόταν από τη Βηθλεέμ και ήταν ο πατέρας του Ελεανάν ή Ελλανάν (Ελχανάν), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 20,5).

 

ΔΩΔΑΪ (ΔΩΔΩ): Ο Δωδαΐ (Δωδώ) καταγόταν από την Αχώχ και ήταν ο πατέρας του Ελεάζαρ, ο οποίος ήταν ένας από τους 3 καλύτερους και δυνατότερους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,12).

 

ΔΩΔΩΕ Ή ΔΟΥΔΙ (ΔΩΔΩ):  Ο Δωδωέ ή Δουδί (Δωδώ) καταγόταν από τη Βηθλεέμ και ήταν ο πατέρας του Ελεανάν ή Ελλανάν (Ελχανάν), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,24. Α' Παραλειπομένων 11,26).

 

ΑΣΩΘΙ: Ο Ασωθί καταγόταν από την Αναθώθ της φυλής Βενιαμίν και ήταν ο πατέρας του Αβιέζερ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,27).

 

ΕΚΚΙΣ Ή ΕΚΚΗΣ Ή ΕΚΚΑΣ (ΙΚΚΗΣ, ΙΚΚΕΣ):  Ο Εκκίς ή Εκκής ή Εκκάς (Ικκής, Ικκές) καταγόταν από τη Θεκωέ (Τεκωά) της φυλής Ιούδα και ήταν ο πατέρας του Ιράς ή Οδουΐας ή Ωρά, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,26. Α' Παραλειπομένων 11,28. 27,9).

 

ΖΑΒΔΙΗΛ: Ο Ζαβδιήλ καταγόταν από του απογόνους του Φαρές, γιου του Ιούδα και ήταν ο πατέρας του Ισβοάζ (Ιασοβεάμ), ο οποίος ήταν ο αρχηγός του πρώτου στρατιωτικού σώματος του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,2-3).

 

ΙΕΣΡΑΕ (ΖΕΡΑΧ): Ο Ιεσραέ (Ζεράχ) ήταν ο πατέρας του Σαμμώθ ή Σαμαώθ ή Σαμαΐ (Σαμμά, Σαμούθ), ο οποίος ήταν ο αρχηγός του πέμπτου στρατιωτικού σώματος του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,8).

 

ΖΑΡΑΪ (ΖΕΡΑΧ): Ο Ζαραΐ (Ζεράχ) καταγόταν από την Ασώθ (Αστατώθ, Ουσάθ) και ήταν ο πατέρας του Σοβοχαΐ ή Σεβοχά (Σιββεχαΐ), ο οποίος ήταν ο αρχηγός του όγδοου στρατιωτικού σώματος του Δαβίδ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,29. 27,11. 27,8).

 

ΖΑΡΑΪ (ΖΕΡΑΧ): Ο Ζαραΐ (Ζεράχ) καταγόταν από την Νετωφάθ και ήταν ο πατέρας του Μοοραΐ ή Μοορέ ή Μεηρά (Μαεραΐ, Μααραΐ, Μαχράϊ), ο οποίος ήταν ο αρχηγός του δέκατου στρατιωτικού σώματος του Δαβίδ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,30. 27,13).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΡΙΒΑ Ή ΡΕΒΙΕ (ΡΙΒΑΪ):  Ο Ριβά ή Ρεβιέ (Ριβαΐ) καταγόταν από την ορεινή περιοχή της φυλής Βενιαμίν, πιθανόν από τη Γαβαά (Γαβαέθ). Ήταν ο πατέρας του Εθθί ή Αιρί (Ιθαΐ, Ιτταΐ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,29. Α' Παραλειπομένων 11,31).

 

ΝΟΟΖΑ (ΒΑΑΝΑ): Ο Νοοζά (Βαανά) καταγόταν από τη Νετωφάθ και ήταν ο πατέρας του Χολόδ (Χελέδ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,30).

 

ΑΣΑΜ Ή ΙΑΒΑΝ (ΑΣΕΜ, ΙΑΣΕΝ):  Ο Ασάμ ή Ιαβάν (Ασέμ, Ιασέν) καταγόταν από τη Γιζών και ήταν ο πατέρας του Ελιαβά ή Ελιασού που κατοικούσε στη Σαλαβών και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,32. Α' Παραλειπομένων 11,33-34).

 

ΣΩΛΑ (ΣΑΓΕ): Ο Σωλά (Σαγέ) καταγόταν από την Αράρ και ήταν ο πατέρας του Ιωνάθαν, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,34).

 

ΑΧΑΡ Ή ΑΡΑΪ (ΣΑΡΑΡ, ΣΑΧΑΡ):  Ο Αχάρ ή Αραΐ (Σαράρ, Σαχάρ) καταγόταν από την Αράρ ή Σαραώρ και ήταν ο πατέρας του Αχίμ ή Αχιάν (Αχιάμ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,33. Α' Παραλειπομένων 11,35).

 

ΘΥΡΟΦΑΡ (ΟΥΡ): Ο Θυροφάρ (Ουρ) καταγόταν από την Μεχωράθρ και ήταν ο πατέρας του Ελφάτ (Ελιφάλ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,35-36).

 

ΑΖΟΒΑΪ (ΕΖΒΑΪ): Ο Αζοβαΐ (Εζβαΐ) ήταν ο πατέρας του Νααραΐ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,37).

 

ΝΑΘΑΝ: Ο Νάθαν ήταν ο πατέρας του Ιωήλ ή Γάαλ (Γιγάλ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,36. Α' Παραλειπομένων 11,38).

 

ΑΓΑΡΙ (ΑΓΕΡΙ): Ο Αγαρί (Αγερί) ήταν ο πατέρας του Μεβαάλ (Μιβχάρ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,38).

 

ΑΧΑΪΑ (ΑΧΛΑΪ): Ο Αχαϊά (Αχλάϊ) ήταν ο πατέρας του Ζαβέτ (Ζαβάδ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,41).

 

ΣΑΙΖΑ: Ο Σαιζά ήταν αρχηγός της φυλής Ρουβήν την εποχή του Δαβίδ και ήταν ο πατέρας του Αδινά (Αδινιά), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,42).

 

ΜΟΩΧΑ (ΜΑΑΧΑ): Ο Μοωχά (Μααχά) ήταν ο πατέρας του Ανάν (Χανάν), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,43).

 

ΧΩΘΑΜ (ΧΑΘΑΜ): Ο Χωθάμ (Χαθάμ) καταγόταν από την Αράρ και ήταν ο πατέρας του Σαμαθά (Σαμά) και του Ιεϊήλ, οι οποίοι ανήκαν στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,44).

 

ΣΑΜΕΡΙ (ΣΙΜΡΙ): Ο Σαμερί (Σιμρί) καταγόταν από την Θωσά και ήταν ο πατέρας του Ιεδιήλ (Ιεδιαήλ) και του Ιωζαέ (Ιωχά), οι οποίοι ανήκαν στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,45).

 

ΝΑΘΑΝ: Ο Νάθαν καταγόταν από την Γαλαάδ και ήταν ο πατέρας του Γάαλ (Γιγάλ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,36).

 

ΑΣΜΑ (ΣΕΜΑΑ): Ο Ασμά (Σεμαά) ο Γαβαθίτης ήταν ο πατέρας του Ιωάς, που ακολούθησε το Δαβίδ στη Σικελάγ, όταν ήταν σε αντιπαράθεσή με το Σαούλ. Καταγόταν από τη Γαβάθ της φυλής Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 12,3).

 

ΑΣΜΩΘ (ΑΣΜΑΒΕΘ): Ο Ασμώθ (Αζμαβέθ) ήταν ο πατέρας του Ιωήλ (Ιεζιήλ) και του Ιωφαλήτ, που ακολούθησαν το Δαβίδ στη Σικελάγ, όταν ήταν σε αντιπαράθεσή με το Σαούλ. Καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 12,3).

 

ΙΡΑΑΜ (ΙΕΡΟΑΜ): Ο Ιραάμ (Ιεροάμ) ήταν ο πατέρας του Ιελία (Ιωηλά) και του Ζαβαδία (Ζεβαδία), που ακολούθησαν το Δαβίδ στη Σικελάγ, όταν ήταν σε αντιπαράθεσή με το Σαούλ. Καταγόταν από τη Γεδώρ της φυλή Ιούδα και ήταν Κορίτης (από τη φατριά του Κορέ) (Α' Παραλειπομένων 12,8).

 

 

 

 ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΑΛΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

ΑΣΒΙ (ΑΧΑΣΒΑΪ): Ο Ασβί (Αχασβαΐ) καταγόταν από την Μααχά και ήταν ο πατέρας του Αλιφαλέθ (Ελιφέλετ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,34).