ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΣΑΔΩΚ

 

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΣΑΔΩΚ (ΣΑΔΟΥΚ)

 

Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 5,34. 18,16). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Σαδώκ ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,17). Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιμάας (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. 18,19. 18,22. 18,27. Α' Παραλειπομένων 5,34). Γιος του Σαδώκ ήταν και ο Αζαρίας, που ήταν αξιωματούχους του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ). Ο Σαδώκ ήταν αρχιερέας μαζί με τον Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 17,15. 19,11. 20,25. Γ' Βασιλειών 4,4. Α' Παραλειπομένων 15,11). Μετά την εκδίωξη του Αβιάθαρ από τον Σολομώντα, ο Σαδώκ τοποθετήθηκε ως ο πρώτος αρχιερέας (Γ' Βασιλειών 2,35).

 

 

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΣΑΔΩΚ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ

 

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και οι αρχιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,11). Τον Σαδώκ εγκατέστησε ο Δαβίδ ως αρχιερέα και τους αδελφούς του ως ιερείς, να υπηρετούν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, που βρισκόταν στη Βαμά, κοντά στη Γαβαών, και να προσφέρουν ολοκαυτώματα πρωΐ και βράδυ, σύμφωνα με τα γραμμένα στο Νόμο, που έδωσε ο Κύριος στο όρος Σινά (Α' Παραλειπομένων 16,39-40). Ο Σαδώκ με τον Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 20,25) και αργότερα με τον Αχιμέλεχ, γιο του Αβιάθαρ, ήταν οι αρχιερείς του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16).

 

Όταν ο Δαβίδ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ, πέρασε από τον χείμαρρο των Κέδρων, μαζί με όλο το πλήθος που τον ακολουθούσε. Εκεί ο Δαβίδ συναντήθηκε με τους αρχιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ, οι οποίοι μαζί με τους Λευίτες μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης από την Βαιθάρ. Απόθεσαν κάτω την Κιβωτό κι ο Αβιάθαρ στάθηκε εκεί ωσότου πέρασαν όλοι όσοι είχαν βγει από την πόλη. Τότε ο Δαβίδ είπε στο Σαδώκ να γυρίσει πίσω την Κιβωτό του Κυρίου, κι αν τον ευνοήσει ο Κύριος, θα τον ξαναφέρει πάλι πίσω στη θέση του. Έτσι ο Σαδώκ και ο Αβιάθαρ, καθώς και οι γιοι τους Αχιμάας και Ιωνάθαν, με εντολή του Δαβίδ, ξανάφεραν την Κιβωτό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί (Β' Βασιλειών 15,23-29).

Ο Χουσί, σύμβουλος του Δαβίδ, όταν έμαθε τα σχέδια του Αχιτόφελ και του Αβεσσαλώμ, ειδοποίησε τους αρχιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ, και τους συμβούλεψε να πουν στο Δαβίδ να μη μείνει τη νύχτα στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην Αραβώθ, αλλά να περάσει γρήγορα το ποτάμι, μήπως τυχόν ο Αχιτόφελ αλλάξει τη γνώμη του Αβεσσαλώμ και στείλει το στρατό εναντίον του Δαβίδ. Μια υπηρέτρια, λοιπόν, μετέφερε στον Αχιμάας, γιο του Σαδώκ, και τον Ιωνάθαν, γιο του Αβιάθαρ, που περίμεναν κοντά στην πηγή Ρωγήλ, το μήνυμα του Χουσί κι αυτοί με τη σειρά τους το μετέφεραν στο βασιλιά Δαβίδ. Έτσι ο Δαβίδ μέχρι το πρωΐ πέρασε τον Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 17,15-17. 17,22).

 

Ο Δαβίδ μετά τη νίκη του επί του Αβεσσαλώμ, έστειλε μήνυμα στο Σαδώκ και στον Αβιάθαρ, τους αρχιερείς, να πουν στους πρεσβυτέρους της φυλής Ιούδα, ότι ο βασιλιάς τους θεωρεί αδέρφια του, παρά την προσήλωσή τους στον Αβεσσαλώμ. Τα λόγια του βασιλιά Δαβίδ άρεσαν στους άνδρες της φυλής Ιούδα, οι οποίοι με ομόφωνη συμφωνία δήλωναν την αφοσίωσή τους στο βασιλιά και του έστειλαν μήνυμα, με το οποίο τον παρακαλούσαν να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 19,11-14).

 

Ο Δαβίδ, στα τέλη της βασιλείας του, με τη βοήθεια του Σαδώκ του αρχιερέα και του γιου του Αχιμέλεχ, διαίρεσε τους απογόνους του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ, αναλόγως με την υπηρεσία τους και τις πατριαρχικές οικογένειες στις οποίες ανήκαν. Κατά την απογραφή βρέθηκαν περισσότεροι άρχοντες μεταξύ των απογόνων του Ελεάζαρ παρά του Ιθάμαρ. Έτσι ο Δαβίδ διαίρεσε τους απογόνους του Ελεάζαρ σε 16 πατριαρχικές οικογένειες και τους απογόνους του Ιθάμαρ σε οκτώ πατριαρχικές οικογένειες. Επειδή, όμως, υπήρχαν και απόγονοι του Ελεάζαρ και απόγονοι του Ιθάμαρ, που ήταν προϊστάμενοι του Ναού και του θυσιαστηρίου, η κατανομή τους σε ομάδες έγινε με κλήρωση.

Η χρίση του Σολομώντα από τον αρχιερέα Σαδώκ.
Δεξιά ο βασιλιάς Δαβίδ

Αυτούς τους κατέγραψε ο Λευίτης γραμματέας Σαμαΐας, γιος του Ναθαναήλ, ενώπιον του βασιλιά, των άλλων αρχόντων, του αρχιερέα Σαδώκ και του γιου του Αχιμέλεχ, του γιου του Αβιάθαρ και ενώπιον των αρχηγών των ιερατικών και Λευιτικών οικογενειών. Κατά την κλήρωση κληρωνόταν δύο οικογένειες από τους απογόνους του Ελεάζαρ και μία οικογένεια από τους απογόνους του Ιθάμαρ (Α' Παραλειπομένων 24,1-6). Την ημέρα της ενθρόνισης του Σολομώντα, ως διάδοχό του Δαβίδ, έγινε και η χρίση του Σαδώκ ξανά στο αξίωμα του αρχιερέα (Α' Παραλειπομένων 29,22).

 

Ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ από την Αγγίθ, αγνόησε την επιλογή του πατέρα του στο πρόσωπο του Σολομώντα, ως διάδοχου του θρόνου, και σφετερίστηκε το θρόνο από τον αδερφό του. Έτσι ο Αδωνίας ήρθε σε συνεννόηση με τον Ιωάβ, τον αρχιστράτηγο του Δαβίδ, και με τον ιερέα Αβιάθαρ, οι οποίοι και τον ακολούθησαν. Ο αρχιερέας Σαδώκ, ο Βαναίας, γιος του Ιωδαέ, ο προφήτης Νάθαν, ο Σεμεΐ, ο Ρησί και άλλοι ισχυροί άνδρες πήραν το μέρος του Σολομώντα και δεν ακολούθησαν τον Αδωνία (Γ' Βασιλειών 1,7-8. 1,25-26).

Ο Δαβίδ, μετά από παρέμβαση του προφήτη Νάθαν και της Βηρσαβεέ, κάλεσε να παρουσιαστούν μπροστά του ο αρχιερέας Σαδώκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βαναίας, γιος του Ιωδαέ και αξιωματικός του στρατού του. Όταν αυτοί παρουσιάστηκαν μπροστά του, τους διέταξε να πάρουν το Σολομώντα και τους αξιωματούχους του και να πάνε στη Γιών, κι εκεί να χρίσουν το Σολομώντα βασιλιά του Ισραήλ.

Έτσι ο αρχιερέας Σαδώκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βαναίας, γιος του Ιωδαέ, μαζί με όλη βασιλική φρουρά, που αποτελούνταν από τους Χερεθί και Φελεθί, οδήγησαν το Σολομώντα στη Γιών, τον ανέβασαν πάνω σ' ένα μουλάρι και ο αρχιερέας Σαδώκ πήρε ιερό λάδι από τη Σκηνή του Μαρτυρίου και τον έχρισε βασιλιά του Ισραήλ. Κατόπιν σάλπισε με τη σάλπιγγα και όλος ο παριστάμενος λαός αναγνώρισε τον Σολομώντα ως βασιλέα και τον ακολούθησε. Αμέσως μετά έγινε μεγάλη γιορτή και όλος ο λαός χόρευε και διασκέδαζε ζητωκραυγάζοντας (Γ' Βασιλειών 1,32-40. 1,44-45).

Ο Σολομώντας, μετά την εκδίωξη και τον περιορισμό του Αβιάθαρ, τοποθέτησε τον Σαδώκ ως πρώτο αρχιερέα στη θέση του Αβιάθαρ (Γ' Βασιλειών 2,35).