ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

 ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

Στη Σικελάγ (Σεκελάκ) τον ακολούθησαν αρκετοί από διάφορες φυλές του Ισραήλ, κυρίως από τις φυλές Βενιαμίν, Ιούδα, Γαδ και Μανασσή. Ο Δαβίδ τους δέχτηκε και πολλούς από αυτούς τους διόρισε αρχηγούς των στρατιωτικών του δυνάμεων. Αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό του (Α' Παραλειπομένων 12,17-19).

Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, ήταν πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, ήταν γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Πολλοί από αυτούς ήταν αρχηγοί στο στρατό του Δαβίδ, κάποιοι εκατόνταρχοι κι άλλοι χιλίαρχοι. Ήταν αυτοί που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

Κάποιοι από αυτούς ήταν από τη φυλή Μανασσή. Ήταν δυνατοί και γενναίοι πολεμιστές. Αυτοί βοήθησαν το Δαβίδ στις επιδρομές εναντίον των Γεσιριτών και πολλοί από αυτούς έγιναν χιλίαρχοι στο στρατό του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 12,20-22).

 

 

ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΑΒΙΜΕΛΕΧ (ΑΧΙΜΕΛΕΧ) Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ: Ο Αβιμέλεχ (Αχιμέλεχ) ο Χετταίος ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ (Α' Βασιλειών 26,6).

Όταν ο Σαούλ καταδίωκε τον Δαβίδ στην έρημο Ζιφ, ο Δαβίδ πήρε τον Αβιμέλεχ τον Χετταίο και τον Αβεσσά, γιο της αδερφής του της Σαρουΐας, και πήγαν στο στρατόπεδο του Σαούλ τη νύχτα. Είδε που κοιμόταν ο Σαούλ κι ο Αβεννήρ, ο αρχιστράτηγός του. Ο Σαούλ και ο Αβεννήρ κοιμόντουσαν στο κέντρο του στρατοπέδου, ενώ οι άλλοι στρατιώτες κοιμόντουσαν στις σκηνές τους γύρω από τον Σαούλ. Ο Δαβίδ τους είπε, ποιος από τους δυο θα τον ακολουθήσει για να μπουν στο στρατόπεδο του Σαούλ. Προθυμοποιήθηκε ο Αβεσσά. Έτσι έφτασαν μέχρι τη σκηνή που κοιμόταν ο Σαούλ, πήραν ανενόχλητα το ακόντιο και το δοχείο με το νερό του Σαούλ και έφυγαν (Α' Βασιλειών 26,5-12).

 

ΑΜΑΣΑΪ: Ο Αμασαΐ καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν ή του Ιούδα (Α' Παραλειπομένων 12,17-19). Ήταν ο εκπρόσωπος μιας ομάδας ανδρών από τις φυλές Βενιαμίν και Ιούδα, οι οποίοι πήγαν και βρήκαν το Δαβίδ στη Σικελάγ. Ο Δαβίδ τους καλοδέχτηκε και τους ρώτησε εάν ήρθαν με ειρηνικό σκοπό. Το λόγο πήρε ο Αμασαΐ, που ήταν αρχηγός τριάντα επιλέκτων, και είπε στο Δαβίδ, ότι είναι μαζί του και ότι ο Θεός τον βοήθησε και είναι με το μέρος του. Ο Δαβίδ τους δέχτηκε και πολλούς από αυτούς τους διόρισε αρχηγούς των στρατιωτικών του δυνάμεων (Α' Παραλειπομένων 12,17-19).

 

 

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

 

ΑΧΙΕΖΕΡ: Ο Αχιέζερ καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν. Ήταν ο αρχηγός των ανδρών από τη φυλή Βενιαμίν, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,2-3). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΩΑΣ: Ο Ιωάς ήταν γιος του Ασμά του Γαβαθίτη και καταγόταν από τη Γαβάθ της φυλής Βενιαμίν. Ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,3). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΩΗΛ (ΙΕΖΙΗΛ): Ο Ιωήλ (Ιεζιήλ) μαζί με τον αδερφό του Ιωφαλήτ ήταν γιοι του Ασμώθ (Αζμαβέθ) και καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν. Ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,3). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΩΦΑΛΗΤ: Ο Ιωφαλήτ μαζί με τον αδερφό του Ιωήλ (Ιεζιήλ) ήταν γιοι του Ασμώθ (Αζμαβέθ) και καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν. Ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,3). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΒΕΡΧΙΑ (ΒΕΡΑΧΑ): Ο Βερχία (Βεραχά) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,3). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΗΟΥΛ (ΙΗΟΥ): Ο Ιηούλ (Ιηού) καταγόταν από την Αναβώθ της φυλής Βενιαμίν. Ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,3). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΙΣΜΑΪΑ): Ο Σαμαΐας (Ισμαΐα) καταγόταν από τη Γαβαών της φυλής Βενιαμίν. Ήταν δυνατός και ήταν ο αρχηγός 30 ανδρών.  Ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,4). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΕΡΕΜΙΑ: Ο Ιερεμία καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ (Α' Παραλειπομένων 12,5). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΕΖΙΗΛ: Ο Ιεζιήλ καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,5). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΩΑΝΑΝ (ΙΩΧΑΝΑΝ): Ο Ιωανάν (Ιωχανάν) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,5). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΩΖΑΒΑΘ (ΙΩΖΑΒΕΘ): Ο Ιωζαβάθ (Ιωζαβέθ) καταγόταν από τη Γαδαραθιΐμ της φυλής Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,5). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΑΖΑΪ (ΕΛΟΥΖΑΪ): Ο Αζαΐ (Ελουζαΐ) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,6). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΑΡΙΜΟΥΘ (ΙΕΡΙΜΩΘ): Ο Ιαριμούθ (Ιεριμώθ) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,6). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΒΑΑΛΙΑ (ΒΕΑΛΙΑΣ): Ο Βααλιά (Βεαλίας) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,6). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΣΑΜΑΡΑΪΑ: Ο Σαμαραΐα καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,6). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΣΑΦΑΤΙΑΣ (ΣΕΦΑΤΙΑΣ): Ο Σαφατίας (Σεφατίας) καταγόταν από τη Χαραιφιήλ της φυλής Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,6). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΗΛΚΑΝΑ (ΕΛΚΑΝΑ): Ο Ηλκανά (Ελκανά) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,7). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΗΣΟΥΝΙ (ΙΕΣΙΑ): Ο Ιησουνί (Ιεσιά) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,7). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΟΖΡΙΗΛ (ΑΖΑΡΕΗΛ): Ο Οζριήλ (Αζαρεήλ) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,7). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΙΩΖΑΡΑ (ΙΩΕΖΕΡ): Ο Ιωζαρά (Ιωεζέρ) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,7). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

ΣΟΒΟΚΑΜ (ΙΑΣΩΒΕΑΜ): Ο Σοβοκάμ (Ιασωβεάμ) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,7). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Βενιαμίν, αναφέρονται πολύ καλοί τοξότες και άριστοι χειριστές της σφενδόνης. Μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες και με τα δυο τους χέρια (Α' Παραλειπομένων 12,1-2).

 

 

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΙΟΥΔΑ

 

ΙΕΛΙΑ (ΙΩΗΛΑ): Ο Ιελία (Ιωηλά) μαζί με τον αδερφό του Ζαβαδία (Ζεβαδία) ήταν γιοι του Ιραάμ (Ιεροάμ) και ήταν Κορίτες (από τη φατριά του Κορέ). Ο Ιελία καταγόταν από τη Γεδώρ της φυλή Ιούδα και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,8).

 

ΖΑΒΑΔΙΑ (ΖΕΒΑΔΙΑΣ): Ο Ζαβαδία (Ζεβαδία) μαζί με τον αδερφό του Ιελία (Ιωηλά) ήταν γιοι του Ιραάμ (Ιεροάμ) και ήταν Κορίτες (από τη φατριά του Κορέ). Ο Ιελία καταγόταν από τη Γεδώρ της φυλή Ιούδα και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,8).

 

 

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΓΑΔ

 

ΑΖΕΡ (ΕΖΕΡ): Ο Αζέρ (Έζερ) καταγόταν από τη φυλή Γαδ. Ήταν ο αρχηγός των ανδρών από τη φυλή Γαδ, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,10). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΑΒΔΙΑ (ΟΒΑΔΙΑΣ): Ο Αβδία (Οβαδίας) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,10). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΕΛΙΑΒ: Ο Ελιάβ καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,10). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΜΑΣΜΑΝΑ (ΜΕΣΜΑΝΕΑ): Ο Μασμανά (Μεσμανεά) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,11). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΙΕΡΜΙΑ: Ο Ιερμιά καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,11). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΙΕΘΙ (ΑΤΑΪ): Ο Ιεθί (Αταΐ) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,12). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΕΛΙΑΒ (ΕΛΙΗΛ): Ο Ελιάβ (Ελιήλ) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,12). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΙΩΑΝΑΝ (ΙΩΧΑΝΑΝ): Ο Ιωανάν (Ιωχανάν) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,13). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΕΛΙΑΖΕΡ (ΕΛΖΑΒΑΔ): Ο Ελιαζέρ (Ελζαβάδ) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,13). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΙΕΡΜΙΑ (ΙΕΡΕΜΙΑΣ): Ο Ιερμιά (Ιερεμίας) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,14). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

ΜΕΛΧΑΒΑΝΑΙ (ΜΑΧΒΑΝΝΑΪ): Ο Μελχαβαναί (Μαχβανναΐ) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,14). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Γαδ, αναφέρονται ως γενναίοι και δυνατοί άνδρες. Ήταν εμπειροπόλεμοι και έφεραν ασπίδα και δόρατα. Τα πρόσωπά τους ήταν άγρια σαν των λιονταριών και ήταν ταχύτατοι, όπως τα ελάφια στα βουνά. Ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη, τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του, και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών (Α' Παραλειπομένων 12,9. 12,16).

 

 

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

ΕΔΝΑ (ΑΔΝΑΧ): Ο Εδνά (Αδνάχ) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ (Α' Παραλειπομένων 12,21). Προσεχώρησε στο στρατό του Δαβίδ, όταν οι Φιλισταίοι είχαν εκστρατεύσει εναντίον του Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 12,20). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Μανασσή, ήταν δυνατοί και γενναίοι πολεμιστές. Ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν το Δαβίδ στις επιδρομές εναντίον των Γεσιριτών (Α' Παραλειπομένων 12,20-22).

 

ΙΩΖΑΒΑΘ (ΙΩΖΑΒΕΘ): Ο Ιωζαβάθ (Ιωζαβέθ) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ (Α' Παραλειπομένων 12,21). Προσεχώρησε στο στρατό του Δαβίδ, όταν οι Φιλισταίοι είχαν εκστρατεύσει εναντίον του Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 12,20). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Μανασσή, ήταν δυνατοί και γενναίοι πολεμιστές. Ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν το Δαβίδ στις επιδρομές εναντίον των Γεσιριτών (Α' Παραλειπομένων 12,20-22).

 

ΡΩΔΙΗΛ: Ο Ρωδιήλ καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ (Α' Παραλειπομένων 12,21). Προσεχώρησε στο στρατό του Δαβίδ, όταν οι Φιλισταίοι είχαν εκστρατεύσει εναντίον του Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 12,20). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Μανασσή, ήταν δυνατοί και γενναίοι πολεμιστές. Ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν το Δαβίδ στις επιδρομές εναντίον των Γεσιριτών (Α' Παραλειπομένων 12,20-22).

 

ΜΙΧΑΗΛ: Ο Μιχαήλ καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ (Α' Παραλειπομένων 12,21). Προσεχώρησε στο στρατό του Δαβίδ, όταν οι Φιλισταίοι είχαν εκστρατεύσει εναντίον του Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 12,20). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Μανασσή, ήταν δυνατοί και γενναίοι πολεμιστές. Ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν το Δαβίδ στις επιδρομές εναντίον των Γεσιριτών (Α' Παραλειπομένων 12,20-22).

 

ΙΩΣΑΒΑΪΘ (ΙΩΖΑΒΕΘ): Ο Ιωσαβαΐθ (Ιωζαβέθ) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ (Α' Παραλειπομένων 12,21). Προσεχώρησε στο στρατό του Δαβίδ, όταν οι Φιλισταίοι είχαν εκστρατεύσει εναντίον του Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 12,20). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Μανασσή, ήταν δυνατοί και γενναίοι πολεμιστές. Ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν το Δαβίδ στις επιδρομές εναντίον των Γεσιριτών (Α' Παραλειπομένων 12,20-22).

 

ΕΛΙΜΟΥΘ (ΕΛΙΟΥ): Ο Ελιμούθ (Ελιού) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ (Α' Παραλειπομένων 12,21). Προσεχώρησε στο στρατό του Δαβίδ, όταν οι Φιλισταίοι είχαν εκστρατεύσει εναντίον του Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 12,20). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Μανασσή, ήταν δυνατοί και γενναίοι πολεμιστές. Ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν το Δαβίδ στις επιδρομές εναντίον των Γεσιριτών (Α' Παραλειπομένων 12,20-22).

 

ΣΕΜΑΘΙ (ΣΙΛΘΑΪ): Ο Σεμαθί (Σιλθαΐ) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ (Α' Παραλειπομένων 12,21). Προσεχώρησε στο στρατό του Δαβίδ, όταν οι Φιλισταίοι είχαν εκστρατεύσει εναντίον του Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 12,20). Αυτοί που ήταν από τη φυλή Μανασσή, ήταν δυνατοί και γενναίοι πολεμιστές. Ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν το Δαβίδ στις επιδρομές εναντίον των Γεσιριτών (Α' Παραλειπομένων 12,20-22).

 

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΛΕΥΪ

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΙΩΔΑΕ (ΙΕΩΪΑΔΑ): Ο Ιωδαέ (Ιεωϊαδά) καταγόταν από τη φυλή Λευΐ και ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 12,28). Μετά το θάνατο του Σαούλ, όταν ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στη Χεβρών, καθημερινά πήγαιναν πολεμιστές απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ, οι οποίοι ενώθηκαν με το στρατό του Δαβίδ και αποδέχτηκαν το βασιλικό του αξίωμα. Από τη φυλή του Λευΐ ήταν 4.600 άνδρες.  Το Δαβίδ ακολούθησαν ακόμη ο Ιωδαέ, αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών με 3.700 άνδρες και ο νεαρός Σαδώκ, γενναίος άνδρας, με 22 άρχοντες της πατριαρχικής του οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 12,24. 12,27-29).

 

ΣΑΔΩΚ: Ο Σαδώκ καταγόταν από τη φυλή Λευΐ και ήταν γενναίος άνδρας (Α' Παραλειπομένων 12,29). Μετά το θάνατο του Σαούλ, όταν ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στη Χεβρών, καθημερινά πήγαιναν πολεμιστές απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ, οι οποίοι ενώθηκαν με το στρατό του Δαβίδ και αποδέχτηκαν το βασιλικό του αξίωμα. Από τη φυλή του Λευΐ ήταν 4.600 άνδρες.  Το Δαβίδ ακολούθησαν ακόμη ο Ιωδαέ, αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών με 3.700 άνδρες και ο νεαρός Σαδώκ, γενναίος άνδρας, με 22 άρχοντες της πατριαρχικής του οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 12,24. 12,27-29).

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΔαβίδΣαούλ.