ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΧΙΤΟΦΕΛ

 

Ο ΑΧΙΤΟΦΕΛ Ο ΓΕΛΜΩΝΑΙΟΣ

 

Ο Αχιτόφελ ο Γελμωναίος ήταν σύμβουλος του Δαβίδ και καταγόταν από τη Γωλά της φυλής Ιούδα (Β' Βασιλειών 15,12. 23,34. Α' Παραλειπομένων 27,33). Ο Αχιτόφελ κατά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ, συνομότησε κατά του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 15,12. 16,15). Γιος του Αχιτόφελ ήταν ο Ελιάβ (Ελιάμ), ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,34).

 

 

Όταν ο Αβεσσαλώμ, ένας από τους γιους του Δαβίδ, ξεκίνησε από τη Χεβρών την εξέγερση κατά του πατέρα του, ο Αβεσσαλώμ έστειλε ανθρώπους σ' όλες τις φυλές του Ισραήλ και τους μήνυσε για τις προθέσεις του, οι οποίοι και ενίσχυσαν τη συνωμοσία κατά του βασιλιά Δαβίδ. Τον Αβεσσαλώμ ακολούθησε και ο Αχιτόφελ ο Γελμωναίος, που καταγόταν από τη Γωλά και ήταν σύμβουλος του Δαβίδ. Έτσι το συνωμοτικό στράτευμα κατά του Δαβίδ συνεχώς αυξανόταν (Β' Βασιλειών 15,7-12).

Μετά τη φυγή του Δαβίδ από την Ιερουσαλήμ, ο Αβεσσαλώμ και όσοι τον ακολούθησαν μπήκαν στην Ιερουσαλήμ. Μαζί τους ήταν και ο Αχιτόφελ. Τότε ο Αβεσσαλώμ ζήτησε τη γνώμη του Αχιτόφελ. Εκείνος του είπε να πλαγιάσει με τις παλλακίδες του πατέρα του, που άφησε στο ανάκτορο, έτσι ώστε όλοι οι Ισραηλίτες να μάθουν ότι ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα του. Εκείνο τον καιρό οι συμβουλές που έδινε ο Αχιτόφελ λογαριάζονταν σαν να ήταν λόγος θεού. Έτσι τις θεωρούσαν τόσο ο Δαβίδ όσο κι ο Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 16,15-23).

Μετά ο Αχιτόφελ ζήτησε από τον Αβεσσαλώμ, να του δώσει 12.000 άντρες και να καταδιώξει το Δαβίδ το ίδιο βράδυ και να του επιτεθεί, ενώ αυτός θα είναι κουρασμένος κι εξαντλημένος. Αυτός ο λόγος φάνηκε καλός στον Αβεσσαλώμ και σ' όλους του πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Όμως ο Αβεσσαλώμ κάλεσε και τον Χουσί, πρώην σύμβουλο του Δαβίδ, για ν' ακούσει και τη δική του γνώμη (Β' Βασιλειών 17,1-5). Η άποψη του Χουσί, να μην επιτεθεί αμέσως αλλά άλλη μέρα με όλο το στρατό του, άρεσε στον Αβεσσαλώμ και στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και την προτίμησαν από τη συμβουλή του Αχιτόφελ (Β' Βασιλειών 17,6-14).

Ο Αχιτόφελ, όταν είδε, ότι δεν ακολούθησαν τη συμβουλή του, σαμάρωσε το γαϊδούρι του κι έφυγε για το σπίτι του, στην πόλη του. Αφού τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού του μετά κρεμάστηκε. Τον έθαψαν στον τάφο του πατέρα του (Β' Βασιλειών 17,23).