ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ

 

Ο ΙΑΦΕΘ

 

Ο Ιάφεθ ήταν ο τρίτος από τους τρεις γιους του Νώε (Γένεση 5,32 και 6,10).  Μαζί με τη γυναίκα του μπήκαν στην κιβωτό του πατέρα του Νώε και ήταν ένα από τα οκτώ άτομα που σώθηκαν από τον κατακλυσμό (Γένεση 7,7), κατόπιν εντολής του Θεού.

Απέκτησε επτά γιους, τους Γαμέρ (Γόμερ), Μαγώγ, Μαδί (Μαδάϊ), Ιωύαν (Ιαυάν), Ελισά, Θόβελ (Τουβάλ), Μοσόχ (Μεσέχ) και Θειράς (Γένεση 10,2). Οι απόγονοί του μοιράστηκαν τις περιοχές των εθνών (Γένεση 10,5) δηλαδή τα παράλια της Μεσογείου. Ο Ιάφεθ φέρεται ως προπάτορας των ινδοευρωπαϊκών φυλών της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

  

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ

 

Από τους τρεις γιους του Νώε, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ κατάγονται σύμφωνα με τη Βίβλο όλοι οι σημερινοί λαοί της Γης. Από τον Ιάφεθ κατάγονται οι Ινδοευρωπαίοι (Άριοι).

 

ΓΑΜΕΡ (ΓΟΜΕΡ): Γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε. Από τον Γαμέρ κατάγεται ο ομώνυμος λαός, ο οποίος ταυτίζεται με τους Κιμμέριους (Γένεση 10,2. Α' Παραλειπομένων 1,5).

 

ΜΑΓΩΓ: Γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε (Γένεση 10,2. Α' Παραλειπομένων 1,5).

 

ΜΑΔΑΪΜ (ΜΑΔΙ Ή ΜΑΔΑΪ): Γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε. Από τον Μαδαΐμ κατάγονται οι Μήδοι (Γένεση 10,2. Α' Παραλειπομένων 1,5).

 

ΙΩΥΑΝ (ΙΑΥΑΝ): Γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε. Από τον Ιωύαν κατάγονται οι Ίωνες και οι Κητιαίοι, οι κάτοικοι της Ελλάδας και της Κύπρου (Γένεση 10,2. Α' Παραλειπομένων 1,5).

 

ΕΛΙΣΑ: Γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε (Γένεση 10,2. Α' Παραλειπομένων 1,5).

 

ΘΟΒΕΛ (ΤΟΥΒΑΛ): Γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε. Από τον Θοβέλ κατάγονται οι Τουβάλ, ένας μικρασιατικός λαός, που κατοικούσε στην περιοχή της Κιλικίας και της Φρυγίας (Γένεση 10,2. Α' Παραλειπομένων 1,5).

 

ΜΟΣΟΧ (ΜΕΣΕΧ): Γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε. Από τον Μοσόχ κατάγονται οι Μεσέχ, ένας μικρασιατικός λαός, που κατοικούσε στην περιοχή της Κιλικίας και της Φρυγίας (Γένεση 10,2. Α' Παραλειπομένων 1,5).

 

ΘΕΙΡΑΣ (ΘΙΡΑΣ): Γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε (Γένεση 10,2. Α' Παραλειπομένων 1,5).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΑΜΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΥΑΝ

 

ΑΣΧΑΝΑΖ (ΑΣΚΕΝΑΖ): Γιος του Γαμέρ και εγγονός του Ιάφεθ (Γένεση 10,3. Α' Παραλειπομένων 1,6).

 

ΡΙΦΑΘ: Γιος του Γαμέρ και εγγονός του Ιάφεθ (Γένεση 10,3. Α' Παραλειπομένων 1,6).

 

ΘΟΡΓΑΜΑ (ΘΩΓΑΡΜΑ): Γιος του Γαμέρ και εγγονός του Ιάφεθ (Γένεση 10,3. Α' Παραλειπομένων 1,6).

 

ΕΛΙΣΑ: Γιος του Ιωύαν και εγγονός του Ιάφεθ (Γένεση 10,4. Α' Παραλειπομένων 1,7).

 

ΘΑΡΣΕΙΣ (ΘΑΡΣΙΣ): Γιος του Ιωύαν και εγγονός του Ιάφεθ (Γένεση 10,4. Α' Παραλειπομένων 1,7).

 

ΚΙΤΙΟΙ: Γιος του Ιωύαν και εγγονός του Ιάφεθ (Γένεση 10,4. Α' Παραλειπομένων 1,7).

 

ΡΟΔΙΟΙ (ΔΩΔΑΝΙΜ):  Γιος του Ιωύαν και εγγονός του Ιάφεθ. Από τον Δωδανίμ κατάγονται οι Ρόδιοι (Γένεση 10,4. Α' Παραλειπομένων 1,7).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ

 

Γεν. 10,2                  Υιοί και απόγονοι του Ιάφεθ είναι οι Γαμέρ και ο Μαγώγ, Μαδαΐ και Ιωύαν, Ελισά και Θοβέλ, Μοσόχ και Θείρας.

Γεν. 10,3                   Υιοί δε και απόγονοι του Γαμέρ είναι οι Ασχανάζ, Ριφάθ και Θοργαμά.

Γεν. 10,4                   Υιοί και απόγονοι του Ιωύαν οι Ελισά, Θαρσείς, Κιτιοι και Ροδιοι.

Γεν. 10,5                 Από αυτούς προήλθον λαοί, οι οποίοι διεσπάρησαν εις διαφόρους ειδωλολατρικάς νήσους, ιδίως της Μεσογείου θαλάσσης, και εις άλλας χώρας κατά τας γλώσσας αυτών, τας φυλάς και τα έθνη των.