ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΝΩΕ

ΣΗΜ 

 

Ο ΣΗΜ

 

Ο Σημ ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Νώε (Γένεση 5,32 και 6,10). Την περίοδο του κατακλυσμού ήταν 98 ετών (Γένεση 11,10), χωρίς παιδιά. Μετά τον κατακλυσμό πήρε την ευλογία του Θεού μαζί με τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τις νύφες του και τη γυναίκα του (Γένεση 9,1).

 

Δυο χρόνια μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Σημ ήταν 100 ετών απέκτησε τον Αρφαξάδ. Μετά τη γέννηση του Αρφαξάδ απέκτησε κι άλλους γιούς και κόρες.

Οι άλλοι γιοί του Σημ ήταν ο Ελάμ (Αϊλάμ), γενάρχης των Ελαμιτών, ο Ασσούρ, γενάρχης των Ασσυρίων, ο Λουδ και ο Αράμ, γενάρχης των Αραμαίων.

Οι απόγονοι του Σημ είναι οι Σημίτες και η χώρα που τους δόθηκε αναφέρεται στο Γένεση 10,21-31. Στους Σημίτες ανήκουν οι λαοί όπως οι Εβραίοι, οι Ελαμίτες, οι Αραμαίοι, οι Ασσύριοι, οι ’ραβες, οι Πέρσες, κ.α. Οι σχολιαστές της Βίβλου έδωσαν το όνομα "σημιτική" στη γλώσσα που μιλούσαν οι απόγονοι του Σημ.

 

Με τη βοήθεια του αδερφού του Ιάφεθ, σκέπασε τη γύμνια του πατέρα του όταν αυτός μέθυσε, και πήρε την ευλογία του για την πράξη του (Γένεση 9,25-27). Ο Σημ κατοίκησε ανατολικά της Παλαιστίνης.

Ο Σημ πέθανε σε ηλικία 600 ετών. Το όνομά του αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από το Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,4) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,36). Ο Σημ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΧΑΜ 

 

Ο ΧΑΜ

 

Ο Χαμ ήταν ο δεύτερος από τους τρεις γιους του Νώε (Γένεση 5,32 και 6,10). Όπως και τα αδέρφια του, μπήκε κι αυτός μαζί με τη γυναίκα του στην κιβωτό (Γένεση 7,13), και ήταν ένα από τα οκτώ άτομα που σώθηκαν από τον κατακλυσμό (Γένεση 7,13). Μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Νώε μεθυσμένος γυμνώθηκε, ο Χαμ είδε τη γύμνια του πατέρα του, γι αυτό και προκάλεσε την κατάρα του Νώε, λέγοντας ότι ο γιος του Χαναάν θα γινόταν χειρότερος και από τους δούλους των αδερφών του" (Γένεση 9,20-27). Γι' αυτό το λόγο ο Χαμ δεν συμπεριλαμβάνεται μαζί με τ' αδέρφια του στην Κυριακή των Προπατόρων.

 

Ο Χαμ απέκτησε τέσσερις γιους, τους Χους, Φουθ (Φουτ), Μιρσαΐμ και Χαναάν, οι οποίοι έγιναν γενάρχες των αντίστοιχων λαών (Γένεση 10,6). Απόγονοί του ήταν οι Χαναναίοι, οι Φιλισταίοι, οι Αιγύπτιοι, οι Αιθίοπες και οι κάτοικοι της Αφρικής (Γένεση 10,6-20).

 

 

ΙΑΦΕΘ 

 

Ο ΙΑΦΕΘ

 

Ο Ιάφεθ ήταν ο τρίτος από τους τρεις γιους του Νώε (Γένεση 5,32 και 6,10).  Μαζί με τη γυναίκα του μπήκαν στην κιβωτό του πατέρα του Νώε και ήταν ένα από τα οκτώ άτομα που σώθηκαν από τον κατακλυσμό (Γένεση 7,7), κατόπιν εντολής του Θεού.

Απέκτησε επτά γιους, τους Γαμέρ (Γόμερ), Μαγώγ, Μαδί (Μαδάϊ), Ιωύαν (Ιαυάν), Ελισά, Θόβελ (Τουβάλ), Μοσόχ (Μεσέχ) και Θειράς (Γένεση 10,2). Οι απόγονοί του μοιράστηκαν τις περιοχές των εθνών (Γένεση 10,5) δηλαδή τα παράλια της Μεσογείου. Ο Ιάφεθ φέρεται ως προπάτορας των ινδοευρωπαϊκών φυλών της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Όταν ο πατέρας του ο Νώε γυμνώθηκε μετά από πολύ κρασί που ήπιε, ο Ιάφεθ μαζί με τον αδερφό του Σημ τον σκέπασαν χωρίς να τον δουν. Για το λόγο αυτό ο Νώε ευλόγησε τον Ιάφεθ και τον Σημ (Γένεση 9,21-27), ενώ τον Χαμ που είδε τη γύμνια του τον καταράστηκε.

 

Το όνομά του αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από το Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,4). Ο Ιάφεθ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).