ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜ 

 

Ο ΣΗΜ

 

Ο Σημ ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Νώε (Γένεση 5,32 και 6,10). Την περίοδο του κατακλυσμού ήταν 98 ετών (Γένεση 11,10), χωρίς παιδιά. Μετά τον κατακλυσμό πήρε την ευλογία του Θεού μαζί με τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τις νύφες του και τη γυναίκα του (Γένεση 9,1). Δυο χρόνια μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Σημ ήταν 100 ετών απέκτησε τον Αρφαξάδ. Μετά τη γέννηση του Αρφαξάδ απέκτησε κι άλλους γιούς και κόρες.

 

  

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜ

 

Από τους τρεις γιους του Νώε, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ κατάγονται σύμφωνα με τη Βίβλο όλοι οι σημερινοί λαοί της Γης. Από τον Σημ κατάγονται οι Σημίτες (Άραβες, Εβραίοι, κλπ.).

 

ΕΛΑΜ (ΑΪΛΑΜ):  Γιος του Σημ και εγγονός του Νώε. Από τον Ελάμ κατάγονται οι Ελαμίτες (Γένεση 10,22. Α' Παραλειπομένων 1,17).

 

ΑΣΣΟΥΡ (ΑΣΣΟΥΔ):  Γιος του Σημ και εγγονός του Νώε. Καταγόταν από τη χώρα Σεναάρ. Από κει αναχώρησε και έκτισε τη Νινευΐ, τη Ροωβώθ, την Χαλάχ και την Δασή. Από τον Ασσούρ κατάγονται οι Ασσύριοι (Γένεση 10,22. Α' Παραλειπομένων 1,17).

 

ΑΡΦΑΞΑΔ: Ο Αρφαξάδ ήταν γιός του Σήμ και εγγονός του Νώε. Γεννήθηκε δυο χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Ο Αρφαξάδ ήταν 135 ετών όταν απέκτησε τον Καϊνάν και μετά έζησε άλλα 400 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Αρφαξάδ έζησε 535 έτη (Γένεση 11,10-13). Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,17. 1,24) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,36). Ο Αρφαξάδ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΛΟΥΔ: Γιος του Σημ και εγγονός του Νώε (Γένεση 10,22).

 

ΑΡΑΜ: Γιος του Σημ και εγγονός του Νώε. Από τον Αράμ κατάγονται οι Αραμαίοι (Γένεση 10,22).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΡΑΜ

 

ΟΥΖ (ΟΥΤΣ): Γιος του Αράμ, εγγονός του Σημ και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 10,23).

 

ΟΥΛ: Γιος του Αράμ, εγγονός του Σημ και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 10,23).

 

ΓΑΤΕΡ (ΓΕΘΕΡ): Γιος του Αράμ, εγγονός του Σημ και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 10,23).

 

ΜΟΣΟΧ (ΜΑΣ): Γιος του Αράμ, εγγονός του Σημ και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 10,23).

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΡΦΑΞΑΔ

 

ΚΑΪΝΑΝ: Ο Καϊνάν ήταν γιός του Αρφαξάδ και απόγονος του Νώε. Ο Καϊνάν ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Σαλά και μετά έζησε άλλα 330 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Αρφαξάδ έζησε 460 έτη (Γένεση 11,12-13). Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,18) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,36). Ο Καϊνάν εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΣΑΛΑ (ΣΕΛΑΧ): Ο Σαλά ή Σελάχ ήταν γιός του Καϊνάν και απόγονος του Νώε. Ο Σαλά ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Έβερ και μετά έζησε άλλα 330 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Σαλά έζησε 460 έτη (Γένεση 11,13-15). Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,18. 1,24) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Καϊνάν εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΕΒΕΡ: Ο Έβερ ήταν γιός του Σαλά και απόγονος του Νώε. Ο Έβερ απέκτησε δύο γιους, τον Φαλέγ και τον Ιεκτάν. Ο Έβερ ήταν 134 ετών όταν απέκτησε τον Φαλέγ και μετά έζησε άλλα 270 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Έβερ έζησε 404 έτη (Γένεση 11,16-17). Από τον Έβερ οι Ιουδαίοι ονομάστηκαν Εβραίοι. Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,18-19. 1,25) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Έβερ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΦΑΛΕΓ (ΦΑΛΕΚ Ή ΠΕΛΕΓ): Ο Φαλέγ ή Φαλέκ ή Πελέγ ήταν γιός του Έβερ, αδελφός του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε. Ο Φαλέγ ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Ραγαύ και μετά έζησε άλλα 209 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Φαλέγ έζησε 339 έτη (Γένεση 11,18-19). Ο Φαλέγ πήρε αυτό το όνομα διότι επί των ημερών του όταν οι άνθρωποι επιχείρησαν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ, εχωρίστηκαν και διεσκορπίστηκαν. Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,19. 1,25) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Φαλέγ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΙΕΚΤΑΝ: Γιος του Έβερ, αδελφός του Φαλέγ και απόγονος του Νώε. Ο Ιεκτάν απέκτησε τον Ελμωδάδ (Αλμωδάδ), τον Σαλέθ (Σαλέφ), τον Σαρμώθ (Ασαρμαβέθ), τον Ιαράχ, τον Οδορρά (Αδωράμ), τον Αιβήλ (Ουζάλ), τον Δεκλά (Δικλά), τον Ευάλ (Οβάλ), τον Αβιμαέλ (Αβιμαήλ), τον Σαβά (Σεβά), τον Ουφείρ (Οφείρ), τον Ευειλά και τον Ιωβάβ. Αυτοί κατοικούσαν στην περιοχή που εκτεινόταν από τη Μασσή μέχρι τη Σαφηρά και οι οποίοι ήταν γενάρχες ανάλογων λαών και διαλέκτων (Γένεση 10,26-31. Α' Παραλειπομένων 1,19-23).

 

ΡΑΓΑΥ (ΡΕΟΥ): Ο Ραγαύ ή Ρεού ήταν γιός του Φαλέγ και απόγονος του Νώε. Ο Ραγαύ ήταν 132 ετών όταν απέκτησε τον Σερούχ και μετά έζησε άλλα 207 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Ραγαύ έζησε 339 έτη (Γένεση 11,20-21). Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,25) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Ραγαύ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΣΕΡΟΥΧ (ΣΕΡΟΥΓ): Ο Σερούχ ή Σερούγ ήταν γιός του Ραγαύ και απόγονος του Νώε. Ο Σερούχ ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Ναχώρ και μετά έζησε άλλα 200 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Σερούχ έζησε 330 έτη (Γένεση 11,22-23). Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,26) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Σερούχ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΝΑΧΩΡ: Ο Ναχώρ ήταν γιός του Σερούχ και απόγονος του Νώε. Ο Ναχώρ ήταν 179 ετών όταν απέκτησε τον Θάρρα και μετά έζησε άλλα 125 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Ναχώρ έζησε 304 έτη (Γένεση 11,24-25). Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,26) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,34). Ο Ναχώρ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΘΑΡΡΑ (ΘΑΡΑ): Ο Θάρρα ή Θάρα ήταν γιός του Ναχώρ και απόγονος του Νώε. Ο Θάρα ήταν 70 ετών όταν απέκτησε τον Αβραάμ, τον Ναχώρ και τον Αρράν, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Λώτ. Μετά έζησε άλλα 135 χρόνια (Γένεση 11,24-32. Ιησούς του Ναυή 24,2).

Έζησε στην Ούρ των Χαλδαίων. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να φύγει από την Ουρ, ο Θάρρα πήγε μαζί με τον Αβραάμ, τη νύφη του Σάρα και τον εγγονό του Λωτ, στη Χαρράν της γης Χαναάν, όπου κατοίκησε μέχρι τα γεράματά του. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Θάρρα πέθανε στη Χαρράν σε ηλικία 205 ετών (Γένεση 11,26-32). Η οικογένεια του Θάρρα λάτρευε αρχικά άλλους θεούς (Ιησούς του Ναυή 24,2).

Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,26) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,34). Ο Θάρρα εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ

 

Ο Ιεκτάν απέκτησε τον Ελμωδάδ (Αλμωδάδ), τον Σαλέθ (Σαλέφ), τον Σαρμώθ (Ασαρμαβέθ), τον Ιαράχ, τον Οδορρά (Αδωράμ), τον Αιβήλ (Ουζάλ), τον Δεκλά (Δικλά), τον Ευάλ (Οβάλ), τον Αβιμαέλ (Αβιμαήλ), τον Σαβά (Σεβά), τον Ουφείρ (Οφείρ), τον Ευειλά και τον Ιωβάβ. Οι απόγονοι του κατοικούσαν στην περιοχή που εκτεινόταν από τη Μασσή μέχρι τη Σαφηρά και οι οποίοι ήταν γενάρχες ανάλογων λαών και διαλέκτων (Γένεση 10,26-31. 11,18-19).

 

ΕΛΜΩΔΑΔ (ΑΛΜΩΔΑΔ): Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,26. Α' Παραλειπομένων 1,20).

 

ΣΑΛΕΘ (ΣΑΛΕΦ):  Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,26. Α' Παραλειπομένων 1,20).

 

ΣΑΡΜΩΘ (ΑΡΑΜΩΘ Ή ΑΣΑΡΜΑΒΕΘ):  Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,26. Α' Παραλειπομένων 1,20).

 

ΙΑΡΑΧ: Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,26).

 

ΟΔΟΡΡΑ (ΚΕΔΟΥΡΑΝ Ή ΑΔΩΡΑΜ):  Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,26. Α' Παραλειπομένων 1,21).

 

ΑΪΒΗΛ (ΑΙΓΗΝ Ή ΟΥΖΑΛ):  Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,26. Α' Παραλειπομένων 1,21).

 

ΔΕΚΛΑ (ΔΕΚΛΑΜ Ή ΔΙΚΛΑ): Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,26. Α' Παραλειπομένων 1,21).

 

ΕΥΑΛ (ΓΕΜΙΑΝ Ή ΟΒΑΛ):  Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,27. Α' Παραλειπομένων 1,22).

 

ΑΒΙΜΑΕΛ (ΑΒΙΜΕΚΛ Ή ΑΒΙΜΑΗΛ): Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,27. Α' Παραλειπομένων 1,22).

 

ΣΑΒΑ (ΣΑΒΑΝ Ή ΣΕΒΑ):  Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,27. Α' Παραλειπομένων 1,22).

 

ΟΥΦΕΙΡ (ΟΦΕΙΡ): Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,27. Α' Παραλειπομένων 1,23).

 

ΕΥΕΙΛΑ (ΕΥΙ):  Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,27. Α' Παραλειπομένων 1,23).

 

ΙΩΒΑΒ (ΩΡΑΜ):  Γιος του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,27. Α' Παραλειπομένων 1,23).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜ

 

Γεν. 10,21                 Και ο Σημ πρεσβύτερος αδελφός του Ιάφεθ απέκτησεν υιούς και απογόνους και ανεδείχθη ο γενάρχης των υιών Εβερ.

Γεν. 10,22                 Υιοί του Σημ είναι οι Ελάμ, Ασσούρ, Αρφαξάδ, Λούδ, Αράμ και Καϊνάν.

Γεν. 10,23                 Υιοί του Αράμ ήσαν ο Ουζ, ο Ουλ, ο Γατέρ και ο Μοσόχ.

Γεν. 10,24                 Ο δε Αρφαξάδ εγέννησεν υιόν τον Καϊνάν, ο Καϊνάν εγέννησε τον Σαλά, ο δε Σαλά εγέννησε τον Έβερ.

Γεν. 10,25                 Ο Έβερ απέκτησε δύο υιούς· το όνομα του ενός ήτο Φαλέγ- που σημαίνει χωρισμός- διότι επί των ημερών αυτού διεσπάρησαν οι κάτοικοι της γης, όταν επεχείρησαν να κτίσουν τον πύργον Βαβέλ, το δε όνομα του αδελφού του ήτο Ιεκτάν.

Γεν. 10,26                 Ο Ιεκτάν απέκτησεν υιούς τον Ελμωδάδ, τον Σαλέθ, τον Σαρμώθ, τον Ιαράχ, τον Οδορρά, τον Αιβήλ, τον Δεκλά,

Γεν. 10,27                 τον Ευάλ, τον Αβιμαέλ, τον Σαβά,

Γεν. 10,28                 τον Ουφείρ, τον Ευειλά και τον Ιωβάβ.

Γεν. 10,29                 Όλοι αυτοί ήσαν υιοί του Ιεκτάν.

Γεν. 10,30                 Η δε περιοχή, την οποίαν κατοικούσαν, εξετείνετο από Μασσή μέχρι Σαφηρά στο όρος το προς ανατολάς.

Γεν. 10,31                  Αυτοί ήσαν οι υιοί και απόγονοι του Σημ κατά τας διαφόρους αυτών φυλάς και τας διαλέκτους, εις τας χώρας και τους λαούς όπου διεσκορπίσθησαν.