ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΑΜ 

 

Ο ΧΑΜ

 

Ο Χαμ ήταν ο δεύτερος από τους τρεις γιους του Νώε (Γένεση 5,32 και 6,10). Όπως και τα αδέρφια του, μπήκε κι αυτός μαζί με τη γυναίκα του στην κιβωτό (Γένεση 7,13), και ήταν ένα από τα οκτώ άτομα που σώθηκαν από τον κατακλυσμό (Γένεση 7,13). Μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Νώε μεθυσμένος γυμνώθηκε, ο Χαμ είδε τη γύμνια του πατέρα του, γι αυτό και προκάλεσε την κατάρα του Νώε, λέγοντας ότι ο γιος του Χαναάν θα γινόταν χειρότερος και από τους δούλους των αδερφών του" (Γένεση 9,20-27). Γι' αυτό το λόγο ο Χαμ δεν συμπεριλαμβάνεται μαζί με τ' αδέρφια του στην Κυριακή των Προπατόρων.

 

  

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΧΑΜ

 

Από τους τρεις γιους του Νώε, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ κατάγονται σύμφωνα με τη Βίβλο όλοι οι σημερινοί λαοί της Γης. Από τον Χαμ  και τους απογόνους του κατάγονται μερικοί λαοί της Μέσης Ανατολής και οι μη νέγρικοι πληθυσμοί της Αφρικής με τις αντίστοιχες φυλές.

 

ΧΟΥΣ: Γιος του Χαμ και εγγονός του Νώε (Γένεση 10,6. Α' Παραλειπομένων 1,8). Από τον Χους πρέπει  να κατάγονται οι Αιθίοπες, μιας και στα αρχαία χρόνια η Αιθιοπία ήταν γνωστή ως Χους και οι κάτοικοί της ανήκαν στη φυλή Χαμ.

 

ΜΕΣΡΑΪΝ (ΜΙΣΡΑΪΜ Ή ΜΕΣΡΑΪΜ): Γιος του Χαμ και εγγονός του Νώε (Γένεση 10,6. Α' Παραλειπομένων 1,8). Από τον Μεσραΐν κατάγονται οι Αιγύπτιοι, μιας και η αρχική ονομασία της Αιγύπτου ήταν Μισραΐμ.

 

ΦΟΥΔ (ΦΟΥΤ): Γιος του Χαμ και εγγονός του Νώε (Γένεση 10,6. Α' Παραλειπομένων 1,8).

 

ΧΑΝΑΑΝ: Ο τέταρτος γιος του Χαμ και εγγονός του Νώε (Γένεση 10,6. Α' Παραλειπομένων 1,8). Από τον Χαναάν κατάγονται οι Χαναναίοι. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση 10,15), ο Χαναάν υπήρξε πατέρας του Σιδώνα, του Χετ, του Ιεβουσαίου, του Αμορραίου, του Γεργεσαίου, του Ευαίου, του Αρουκαίου, του Ασενναίου, του Αράδιου, του Σαμαραίου και του Αμαθί, οι οποίοι υπήρξαν γενάρχες διαφόρων φυλών και λαών εκ των οποίων οι κυριότεροι ήταν οι Σιδώνιοι (Φοίνικες), οι Χετταίοι, οι Ιεβουσαίοι, οι Αμορραίοι, οι Γεργεσσαίοι, οι Ευαίοι,  οι Αρουκαίοι, οι Ασενναίοι, οι Αραδαίοι, οι Σαμαραίοι και οι Αμαθαίοι που ταξίδεψαν προς το νότο και εγκαταστάθηκαν στην Χαναάν (Γένεση 10,16).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΟΥΣ

 

ΣΑΒΑ (ΣΕΒΑ): Γιος του Χους και δισέγγονος του Νώε. Από τον Σαβά κατάγονται οι Σαβαίοι του βασιλείου του Σαβά, που βρισκόταν στα νότια της Αραβικής χερσονήσου (Γένεση 10,7. Α' Παραλειπομένων 1,9).

 

ΕΥΪΛΑ: Γιος του Χους και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 10,7. Α' Παραλειπομένων 1,9).

 

ΣΑΒΑΘΑ (ΣΑΒΤΑ): Γιος του Χους και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 10,7. Α' Παραλειπομένων 1,9).

 

ΡΕΓΜΑ (ΡΑΓΜΑ): Γιος του Χους και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 10,7. Α' Παραλειπομένων 1,9).

 

ΣΑΒΑΘΑΚΑ (ΣΕΒΕΘΑΧΑ Ή ΣΑΒΤΕΧΑ):  Γιος του Χους και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 10,7. Α' Παραλειπομένων 1,9).

 

ΣΑΒΑ: Γιος του Ρεγμά. Από τον Σαβά κατάγονται οι Σεβά, ένας λαός που κατοικούσε πιθανόν στη Βόρεια Αφρική (Γένεση 10,7. Α' Παραλειπομένων 1,10).

 

ΔΑΔΑΝ (ΔΕΔΑΝ): Γιος του Ρεγμά. Από τον Δαδάν κατάγονται οι Δαιδανίτες, ένας λαός που κατοικούσε στη Νότια Αραβία (Γένεση 10,7. Α' Παραλειπομένων 1,10).

 

ΝΕΒΡΩΔ (ΝΕΜΡΩΔ): Γιος του Χους και δισέγγονος του Νώε. Ο Νεβρώδ υπήρξε ο πρώτος κατακτητής πάνω στη γη. Ήταν ανδρείος κυνηγός και ήρωας ενώπιον του Κυρίου. Ήταν τόσο ονομαστός για τη δύναμη και την ανδρεία του, γι' αυτό ήταν γνωστή η φράση "Αυτός είναι ανδρείος κυνηγός σαν τον Νεβρώδ, ενώπιον του Κυρίου". Η αρχή και το κέντρο της βασιλείας του Νεβρώδ ήταν η Βαβυλώνα, η Ορέχ (Έρεχ), η Αρχάδ (Αχάδ) και η Χαλάννη (Χαλνή) στη χώρα Σεναάρ (Γένεση 10,8-10. Α' Παραλειπομένων 1,10).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ

 

ΛΟΥΔΙΕΙΜ (ΛΩΔΙΕΙΜ Ή ΛΟΥΔΙΜ):  Γιος του Μεσραΐν και δισέγγονος του Νώε. Από τον Λουδιείμ προήλθε και η ομώνυμη φυλή (Γένεση 10,13. Α' Παραλειπομένων 1,11).

 

ΕΝΕΜΕΤΙΕΙΜ (ΑΝΑΜΙΕΙΜ Ή ΑΝΑΝΙΜ):  Γιος του Μεσραΐν και δισέγγονος του Νώε. Από τον Ενεμετιείμ προήλθε και η ομώνυμη φυλή  (Γένεση 10,13-14. Α' Παραλειπομένων 1,11).

 

ΛΑΒΙΕΙΜ (ΛΑΒΕΙΝ Ή ΛΕΕΒΙΜ:  Γιος του Μεσραΐν και δισέγγονος του Νώε. Από τον Λαβιείμ προήλθε και η ομώνυμη φυλή  (Γένεση 10,13-14. Α' Παραλειπομένων 1,11).

 

ΝΕΦΘΑΛΙΕΙΜ (ΝΕΦΘΑΛΙΜ Ή ΝΑΦΤΟΥΧΙΜ): Γιος του Μεσραΐν και δισέγγονος του Νώε. Από τον Νεφθαλιείμ προήλθε και η ομώνυμη φυλή  (Γένεση 10,13-14. Α' Παραλειπομένων 1,11).

 

ΠΑΤΡΟΣΩΝΙΕΙΜ (ΠΑΤΡΟΥΣΙΜ): Γιος του Μεσραΐν και δισέγγονος του Νώε. Από τον Πατροσωνιείμ προήλθε και η ομώνυμη φυλή  (Γένεση 10,13-14. Α' Παραλειπομένων 1,12).

 

ΧΑΣΛΩΝΙΕΙΜ (ΚΑΣΛΟΥΧΙΜ Ή ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ): Γιος του Μεσραΐν και δισέγγονος του Νώε. Από τον Χασλωνιείμ προήλθε η ομώνυμη φυλή, από τους οποίους προήλθαν οι Φιλισταίοι (Γένεση 10,13-14. Α' Παραλειπομένων 1,12).

 

ΚΑΦΘΟΡΙΕΙΜ (ΧΑΦΟΡΙΕΙΜ Ή ΚΑΦΘΩΡΙΜ):  Γιος του Μεσραΐν και δισέγγονος του Νώε. Από τον Καφθοριείμ προήλθε και η ομώνυμη φυλή  (Γένεση 10,13-14. Α' Παραλειπομένων 1,12).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ

 

ΣΙΔΩΝΑΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Σιδώνα κατάγονται οι Φοίνικες και Χαναναίοι της Σιδώνας (Γένεση 10,15. Α' Παραλειπομένων 1,13).

 

ΧΕΤΤΑΙΟΣ (ΧΕΤ): Γιος του Χαναάν. Από τον Χετταίο κατάγονται οι Χετταίοι (Γένεση 10,16. Α' Παραλειπομένων 1,13).

 

ΙΕΒΟΥΣΑΙΟΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Ιεβουσαίο κατάγονται οι Ιεβουσαίοι (Γένεση 10,16. Α' Παραλειπομένων 1,14).

 

ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Αμορραίο κατάγονται οι Αμορραίοι (Γένεση 10,16. Α' Παραλειπομένων 1,14).

 

ΓΕΡΓΕΣΑΙΟΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Γεργεσαίο κατάγονται οι Γεργεσαίοι (Γένεση 10,16. Α' Παραλειπομένων 1,14).

 

ΕΥΑΙΟΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Ευαίο κατάγονται οι Ευαίοι (Γένεση 10,16. Α' Παραλειπομένων 1,15).

 

ΑΡΟΥΚΑΙΟΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Αρουκαίο κατάγονται οι Αρουκαίοι (Γένεση 10,16. Α' Παραλειπομένων 1,15).

 

ΑΣΕΝΝΑΙΟΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Ασενναίο κατάγονται οι Ασενναίοι (Γένεση 10,17. Α' Παραλειπομένων 1,15).

 

ΑΡΑΔΙΟΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Αράδιο κατάγονται οι Αραδαίοι (Αραδίτες) (Γένεση 10,17. Α' Παραλειπομένων 1,16).

 

ΣΑΜΑΡΑΙΟΣ: Γιος του Χαναάν. Από τον Σαμαραίο κατάγονται οι Σαμαραίοι (Σεμαραίοι) (Γένεση 10,17. Α' Παραλειπομένων 1,16).

 

ΑΜΑΘΙ: Γιος του Χαναάν. Από τον Αμαθί κατάγονται οι Αμαθαίοι (Γένεση 10,17. Α' Παραλειπομένων 1,16).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΑΜ

 

Γεν. 10,6                   Υιοί και απόγονοι του Χαμ είναι οι Χούς, Μεσραΐν, Φουδ και Χαναάν.

Γεν. 10,7                   Υιοί δε και απόγονοι του Χους είναι οι Σαβά, Ευϊλά, Σαβαθά, Ρεγμά και Σαβαθακά. Υιοί δε του Ρεγμά, ο Σαβά και ο Δαδάν.

Γεν. 10,8                   Ο δε Χους απέκτησεν υιόν τον Νεβρώδ. Αυτός υπήρξεν ο πρώτος γίγας εις την περιοχήν του.

Γεν. 10,9                   Ητο επίσης και ανδρείος κυνηγός, ήρως ενώπιον Κυρίου του Θεού. Ητο τόσον ονομαστός δια την δύναμιν και την ανδρείαν του, ώστε ως παροιμία θα λέγουν οι άνθρωποι, όταν θα θέλουν να εξάρουν την ανδρείαν κάποιου, “ούτος είναι σαν τον Νεβρώδ ανδρείος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου”.

Γεν. 10,10                 Η αρχή και ο πυρήν της βασιλείας του Νεδρώδ υπήρξεν η Βαβυλών, η Ορέχ, η Αρχάδ και η Χαλάννη εις την χώραν Σεναάρ.

Γεν. 10,11                  Από την περιοχήν αυτήν Σεναάρ ανεχώρησεν ο Ασσούρ και έκτισε την Νινευΐ, την πόλιν Ροωβώθ, την Χαλάχ

Γεν. 10,12                 και την Δασή μεταξύ της πόλεως Νινευί και της Χαλάχ. Η δε Νινευί είναι η ονομαστή μεγάλη πόλις.

Γεν. 10,13                  Ο Μεσραίν εγέννησεν υιούς και απογόνους, τους Λουδιείμ, τους Ενεμετιείμ, τους Λαβιείμ, τους Νεφθαλιείμ, τους Πατροσωνιείμ,

Γεν. 10,14                 τους Χασλωνιείμ, από τους οποίους προήλθον οι Φιλισταίοι, και τους Καφθοριείμ.

Γεν. 10,15                  Ο δε Χαναάν απέκτησε πρωτότοκον υιόν αυτού τον Σιδώνα, και άλλους έπειτα υιούς,

Γεν. 10,16                 δηλαδή τον Χετταίον, τον Ιεβουσαίον, τον Αμορραίον, τον Γεργεσαίον, τον Ευαίον, τον Αρουκαίον,

Γεν. 10,17                  τον Ασενναίον, τον Αράδιον, τον Σαμαραίον και Αμαθί.

Γεν. 10,18                 Μετά δε ταύτα διεσπάρησαν αι φυλαί των Χαναναίων ανά την περιοχήν της Χαναάν.

Γεν. 10,19                 Εξετείνοντο δε τα όρια της περιοχής των Χαναναίων από την Σιδώνα έως τα Γέραρα και την Γαζάν, έως τα Σόδομα και την Γομόρραν, την Αδαμά και Σεβωίμ έως Δασά.

Γεν. 10,20                 Αυτοί είναι οι υιοί και απόγονοι του Χαμ, κατά τας φυλάς αυτών και τας διαλέκτους αυτών εις τας χώρας αυτών και εις τα έθνη, που διεσπάρησαν.