ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΝΩΕ

ΣΗΜ 

 

Ο ΣΗΜ

 

Ο δίκαιος Σημ

Ο Σημ ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Νώε (Γένεση 5,32. 6,10). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Σημ θα πρέπει να έζησε περίπου το 3438-2838 π.Χ. Την περίοδο του κατακλυσμού ήταν 98-100 ετών (Γένεση 11,10), χωρίς παιδιά. Μετά τον κατακλυσμό πήρε την ευλογία του Θεού μαζί με τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τις νύφες του και τη γυναίκα του (Γένεση 9,1).

Δυο χρόνια μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Σημ ήταν 100 ετών απέκτησε τον Αρφαξάδ (Γένεση 11,10). Μετά τη γέννηση του Αρφαξάδ έζησε άλλα 500 χρόνια κι απέκτησε κι άλλους γιούς και κόρες (Γένεση 11,11). Οι άλλοι γιοί του Σημ ήταν ο Ελάμ (Αϊλάμ), γενάρχης των Ελαμιτών, ο Ασσούρ, γενάρχης των Ασσυρίων, ο Λουδ και ο Αράμ, γενάρχης των Αραμαίων. Οι απόγονοι του Σημ είναι οι Σημίτες (Γένεση 10,21-31). Στους Σημίτες ανήκουν οι λαοί όπως οι Εβραίοι, οι Ελαμίτες, οι Αραμαίοι, οι Ασσύριοι, οι ’ραβες, οι Πέρσες, κ.α. Οι σχολιαστές της Βίβλου έδωσαν το όνομα "σημιτική" στη γλώσσα που μιλούσαν οι απόγονοι του Σημ.

 

 

ΑΡΦΑΞΑΔ 

 

Ο ΑΡΦΑΞΑΔ

 

Ο Αρφαξάδ ήταν γιος του Σήμ και εγγονός του Νώε. Γεννήθηκε δυο χρόνια μετά τον κατακλυσμό (Γένεση 11,10). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Αρφαξάδ θα πρέπει να έζησε περίπου το 3336-2801 π.Χ. Ο Αρφαξάδ ήταν 135 ετών όταν απέκτησε τον Καϊνάν και μετά έζησε άλλα 400 χρόνια. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Αρφαξάδ έζησε 535 έτη (Γένεση 11,12-13). Ο Αρφαξάδ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,17. 1,24) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,36). Ο Αρφαξάδ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΚΑΪΝΑΝ 

 

Ο ΚΑΪΝΑΝ

 

Ο Καϊνάν ήταν γιος του Αρφαξάδ και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 11,12). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Καϊνάν θα πρέπει να έζησε περίπου το 3201-2741 π.Χ. Ο Καϊνάν ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Σαλά και μετά έζησε άλλα 330 χρόνια κι απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Αρφαξάδ έζησε 460 έτη (Γένεση 11,12-13). Ο Καϊνάν αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,18) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,36). Ο Καϊνάν εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΣΑΛΑ (ΣΕΛΑΧ)  

 

Ο ΣΑΛΑ (ΣΕΛΑΧ)

 

Ο Σαλά ή Σελάχ ήταν γιος του Καϊνάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,13). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Σαλά θα πρέπει να έζησε περίπου το 3071-2611 π.Χ. Ο Σαλά ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Έβερ. Μετά έζησε άλλα 330 χρόνια κι απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Σαλά έζησε 460 έτη (Γένεση 11,14-15). Ο Σαλά αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,18. 1,24) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Καϊνάν εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΕΒΕΡ   

 

Ο ΕΒΕΡ

 

Ο Έβερ ήταν γιος του Σαλά και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,14). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Έβερ θα πρέπει να έζησε περίπου το 2941-2537 π.Χ. Ο Έβερ απέκτησε δύο γιους, τον Φαλέγ και τον Ιεκτάν. Ο Έβερ ήταν 134 ετών όταν απέκτησε τον Φαλέγ. Μετά έζησε άλλα 270 χρόνια κι απέκτησε κι άλλους γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Έβερ έζησε 404 έτη (Γένεση 11,16-17). Από τον Έβερ οι Ισραηλίτες ονομάστηκαν Εβραίοι. Ο Έβερ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,18-19. 1,25) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Έβερ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΦΑΛΕΓ (ΦΑΛΕΚ, ΠΕΛΕΓ)  

 

Ο ΦΑΛΕΓ (ΦΑΛΕΚ, ΠΕΛΕΓ)

 

Ο Φαλέγ (Φαλέκ ή Πελέγ) ήταν γιος του Έβερ, αδελφός του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,16). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Φαλέγ θα πρέπει να έζησε περίπου το 2807-2468 π.Χ. Ο Φαλέγ ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Ραγαύ. Μετά έζησε άλλα 209 χρόνια κι απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Φαλέγ έζησε 339 έτη (Γένεση 11,18-19). Ο Φαλέγ πήρε αυτό το όνομα διότι επί των ημερών του όταν οι άνθρωποι επιχείρησαν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ, εχωρίστηκαν και διεσκορπίστηκαν.

Ο Φαλέγ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,19. 1,25) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Φαλέγ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΡΑΓΑΥ (ΡΕΟΥ)   

 

Ο ΡΑΓΑΥ (ΡΕΟΥ)

 

Ο Ραγαύ ή Ρεού ήταν γιος του Φαλέγ και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,18). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Ραγαύ θα πρέπει να έζησε περίπου το 2677-2338 π.Χ. Ο Ραγαύ ήταν 132 ετών όταν απέκτησε τον Σερούχ. Μετά έζησε άλλα 207 χρόνια κι απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Ραγαύ έζησε 339 έτη (Γένεση 11,20-21). Ο Ραγαύ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,25) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Ραγαύ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΣΕΡΟΥΧ (ΣΕΡΟΥΓ)   

 

Ο ΣΕΡΟΥΧ (ΣΕΡΟΥΓ)

 

Ο Σερούχ ή Σερούγ ήταν γιος του Ραγαύ και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,20). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Σερούχ θα πρέπει να έζησε περίπου το 2545-2215 π.Χ. Ο Σερούχ ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Ναχώρ. Μετά έζησε άλλα 200 χρόνια κι απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Σερούχ έζησε 330 έτη (Γένεση 11,22-23). Ο Σερούχ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,26) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Σερούχ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΝΑΧΩΡ   

 

Ο ΝΑΧΩΡ

 

Ο Ναχώρ ήταν γιος του Σερούχ και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,22). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Ναχώρ θα πρέπει να έζησε περίπου το 2415-2111 π.Χ. Ο Ναχώρ ήταν 179 ετών όταν απέκτησε τον Θάρρα. Μετά έζησε άλλα 125 χρόνια κι απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Ναχώρ έζησε 304 έτη (Γένεση 11,24-25). Ο Ναχώρ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,26) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,34). Ο Ναχώρ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΘΑΡΡΑ (ΘΑΡΑ)   

 

Ο ΘΑΡΡΑ (ΘΑΡΑ)

 

Ο Θάρρα ή Θάρα ήταν γιός του Ναχώρ και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,24). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Θάρρα θα πρέπει να έζησε περίπου το 2236-2031 π.Χ. Ο Θάρρα ήταν 70 ετών όταν απέκτησε τον Αβραάμ, τον Ναχώρ και τον Αρράν, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Λώτ. Μετά έζησε άλλα 135 χρόνια (Γένεση 11,24-32. Ιησούς του Ναυή 24,2).

Έζησε στην Ούρ των Χαλδαίων. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να φύγει από την Ουρ, ο Θάρρα πήγε μαζί με τον Αβραάμ, τη νύφη του Σάρα και τον εγγονό του Λωτ, στη Χαρράν της γης Χαναάν, όπου κατοίκησε μέχρι τα γεράματά του. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Θάρρα πέθανε στη Χαρράν σε ηλικία 205 ετών (Γένεση 11,26-32). Η οικογένεια του Θάρρα λάτρευε αρχικά άλλους θεούς (Ιησούς του Ναυή 24,2).

Ο Θάρρα αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,26) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,34). Ο Θάρρα εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).