ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

5580-4650 π.Χ.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ (230 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 930 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,3. 5,5

5350-4438 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΘ (230 ΕΤΗ ΑΠΟ ΑΔΑΜ - 205 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 912 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 4,25. 5,3. 5,8

5145-4240 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣ (205 ΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΘ - 190 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 905 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,6. 5,11

4955-4045 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΪΝΑΝ (190 ΕΤΗ ΑΠΟ ΕΝΩΣ - 170 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 910 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,9. 5,14

4785-3890 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΕΛΕΗΛ (170 ΕΤΗ ΑΠΟ ΚΑΪΝΑΝ - 165 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 895 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,12. 5,17

4620-3658 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΡΕΔ (165 ΕΤΗ ΑΠΟ ΜΑΛΕΛΕΗΛ - 162 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 962 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,15. 5,20

4458-4093 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΧ (162 ΕΤΗ ΑΠΟ ΙΑΡΕΔ - 165 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 365 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,18. 5,23-24

4293-3324 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ (165 ΕΤΗ ΑΠΟ ΕΝΩΧ - 167 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 969 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,21. 5,27

4126-3373 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΕΧ (167 ΕΤΗ ΑΠΟ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ - 188 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 753 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,25. 5,31

3938-2988 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΩΕ (188 ΕΤΗ ΑΠΟ ΛΑΜΕΧ - 500 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 950 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,28-29. 9,29

3438-2838 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜ (500 ΕΤΗ ΑΠΟ ΝΩΕ - 100 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 600 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 5,32. 6,10. 11,11

3338 π.Χ.

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ (600 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΝΩΕ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 7,6

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

3336-2801 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΦΑΞΑΔ (100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΜ - 2 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ - 135 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 535 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,10. 11,12-13

3201-2741 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΪΝΑΝ (135 ΕΤΗ ΑΠΟ ΑΡΦΑΞΑΔ - 130 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 460 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,12-13

3071-2611 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑ (130 ΕΤΗ ΑΠΟ ΚΑΪΝΑΝ - 130 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 460 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,13-15

2941-2537 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΡ (130 ΕΤΗ ΑΠΟ ΣΑΛΑ - 134 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 404 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,14. 11,16-17

2807-2468 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΕΓ (ΦΑΛΕΚ) (134 ΕΤΗ ΑΠΟ ΕΒΕΡ - 130 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 339 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,16. 11,18-19

2677-2338 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΓΑΥ (130 ΕΤΗ ΑΠΟ ΦΑΛΕΓ - 132 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 339 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,18. 11,20-21

2545-2215 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΡΟΥΧ (132 ΕΤΗ ΑΠΟ ΡΑΓΑΥ - 130 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 330 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,20. 11,22-23

2415-2111 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ (130 ΕΤΗ ΑΠΟ ΣΕΡΟΥΧ - 179 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 304 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,22. 11,24-25

2236-2031 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΡΡΑ (179 ΕΤΗ ΑΠΟ ΝΑΧΩΡ - 70 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - 205 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11,24. 11,32

-

ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΑΒΡΡΑΜ ΕΩΣ ΑΔΑΜ ΕΙΝΑΙ 3414

-

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

2166-1991 π.Χ.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (75 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΡΑΝ - 100 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΙΣΑΑΚ - 175 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 12,4. 21,05

2091 π.Χ.

Ο ΑΒΡΑΑΜ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΡΑΝ (75 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΡΑΝ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 12,4

2080 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ (Ο ΑΒΡΑΑΜ ΗΤΑΝ 86 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΙΣΜΑΗΛ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 16,16

2067 π.Χ.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ (99 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΑΒΡΑΑΜ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 17,1

2067 π.Χ.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ - Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΣ 17,15-27. 19,1-29

2066 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ (ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΙΝΕ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 21,5

2066-1886 π.Χ.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΣΑΑΚ (60 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ - 180 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 25,26

2029 π.Χ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΡΑΣ (Η ΣΑΡΡΑ 90 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ - ΕΤΗ ΖΩΗΣ 127)

ΓΕΝΕΣΙΣ 23,1

2026 π.Χ.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΜΕ ΤΗ ΡΕΒΕΚΚΑ (Ο ΙΣΑΑΚ 40 ΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΒΡΑΑΜ 140 ΕΤΩΝ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 25,20

2006 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΗΣΑΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ (60 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 25,26

2006-1859 π.Χ.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ (147 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 25,26

1991 π.Χ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ (175 ΕΤΩΝ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 21,5

1937-1917; π.Χ.

Ο ΙΑΚΩΒ ΣΤΗ ΧΑΡΡΑΝ ΣΤΟ ΛΑΒΑΝ - ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΤΗ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΑΧΗΛ (20 ΧΡΟΝΙΑ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 31,38

1916-1806 π.Χ.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ (110 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 25,26

1916 π.Χ.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΚΚΩΘ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΑΛΗΜ (ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΙΩΣΗΦ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 33,17-18

-

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΣΤΗ ΒΑΙΘΗΛ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΛ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ

ΓΕΝΕΣΙΣ 35,1-21

-

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΣΤΗ ΧΕΒΡΩΝ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ

ΓΕΝΕΣΙΣ 35,28. 49,31

1886 π.Χ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ (180 ΕΤΩΝ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 35,28

1899 π.Χ.

Ο ΙΩΣΗΦ 17 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ Τ' ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ

ΓΕΝΕΣΙΣ 37,2

1899 π.Χ.

Ο ΙΩΣΗΦ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΤΟΝ ΠΕΤΕΦΡΗ,

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ο ΙΩΣΗΦ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ.

-

1883-1876 π.Χ.

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ - ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

-

1876-1870 π.Χ.

ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΧΩΡΕΣ (Ο ΙΩΣΗΦ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΗΚΕ ΜΕ Τ' ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟ 2ο ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 45,11

1875 π.Χ.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ - ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ 430 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ (Ο ΙΑΚΩΒ 130 ΕΤΩΝ)

ΕΞΟΔΟΣ 12,40-41

1859 π.Χ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ (147 ΕΤΩΝ, 17 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 47,28

1806 π.Χ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ (110 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΓΕΝΕΣΙΣ 50,26

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

1526-1406 π.Χ.

ΜΩΥΣΗΣ (120 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

-

1526 π.Χ.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

-

1486 π.Χ.

Ο ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗ ΜΑΔΙΑΜ

-

1446 π.Χ.

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ (480 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,

Ο ΜΩΥΣΗΣ ΗΤΑΝ 80 ΕΤΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΑΡΑΩ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 6,1
ΕΞΟΔΟΣ 7,7

1446 π.Χ.

ΟΙ 10 ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

-

1446 π.Χ.

Ο ΜΩΥΣΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΣ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ

-

1445 π.Χ.

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΝΑΑΝ, ΟΙ 12 ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ, Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΕ

-

1407 π.Χ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 20,22-29

1406 π.Χ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕΘΑΝΕ 120 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ)

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 31,2. 34,7

1491-1381 π.Χ.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ (110 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

-

1406 π.Χ.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΩΥΣΗ (85 ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΛΑΒΙΟ ΙΩΣΗΠΟ)

-

1406-1400; π.Χ.

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΑΝ (5 ΕΤΗ;)

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 14,7-10

1381 π.Χ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ (110 ΕΤΗ ΖΩΗΣ)

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 24,30

ΚΡΙΤΑΙ 2,8

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

1381-1043 π.Χ.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

-

1381-1342 π.Χ.

ΓΟΘΟΝΙΗΛ (40 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 3,11

1342-1262 π.Χ.

ΑΩΔ (80 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 3,30

1262-1261 π.Χ.

ΣΑΜΕΓΑΡ (ΕΤΗ ;)

ΚΡΙΤΑΙ 3,31

1261-1222 π.Χ.

ΔΕΒΩΡΡΑ ΚΑΙ ΒΑΡΑΚ (40 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 5,31

1222-1183 π.Χ.

ΓΕΔΕΩΝ (40 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 8,28

1183-1180 π.Χ.

ΑΒΙΜΕΛΕΧ (3 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 9,22

1180-1158 π.Χ.

ΘΩΛΑ (23 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 10,2

1158-1137 π.Χ.

ΙΑΪΡ (22 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 9,22. 10,2-3

1137-1132 π.Χ.

ΙΕΦΘΑΕ (6 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 12,7

1132-1126 π.Χ.

ΑΒΑΙΣΣΑΝ (7 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 12,9

1126-1117 π.Χ.

ΑΪΛΩΜ (10 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 12,11

1117-1110 π.Χ.

ΑΒΔΩΝ (8 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 12,14

1110-1090 π.Χ.

ΣΑΜΨΩΝ (20 ΕΤΗ)

ΚΡΙΤΑΙ 16,31

1090-1070 π.Χ.

ΗΛΙ (20 ΕΤΗ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α' 4,18

1070 π.Χ.

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

-

1070-1043 π.Χ.

ΣΑΜΟΥΗΛ (37 ΕΤΗ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 2,11

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

1043-1010 π.Χ.

33 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΑΟΥΛ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α' ΚΕΦ.8-10

1024 π.Χ.

-

Ο ΔΑΒΙΔ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟ ΓΟΛΙΑΘ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α' ΚΕΦ.17

1010-970 π.Χ.

40 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΑΒΙΔ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 2,11

1004 π.Χ.

-

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (1004 π.Χ., ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α' 5,1-12

976-972 π.Χ.

-

Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β' ΚΕΦ.13-19

972 π.Χ.

-

Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΕΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β' 20,1-13

971-931 π.Χ.

40 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 11,42

970 π.Χ.

-

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 2,10-11

966 π.Χ.

-

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (4ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΚΑΙ 480 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 6,1

959 π.Χ.

-

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ (ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 8,1

931 π.Χ.

-

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 11,42-44

931 π.Χ.

-

Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 12,16-24

931-913 π.Χ.

17 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΡΟΒΟΑΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 14,21

913-911 π.Χ.

3 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΒΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 15,2

911-870 π.Χ.

41 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 15,10

870-845 π.Χ.

25 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΣΑΦΑΤ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ (ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 22,42

848-841 π.Χ.

8 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΡΑΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ (ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 8,17

841 π.Χ.

1 ΕΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΧΟΖΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 8,26

841-835 π.Χ.

6 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΟΘΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 11,4

835-796 π.Χ.

40 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 12,2

796-767 π.Χ.

29 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΜΕΣΣΙΑ (ΑΜΑΣΙΑ) ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 14,2

767-740 π.Χ.

52 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΖΑΡΙΑ (ΟΥΖΖΙΑ) ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ (ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 15,2

740-732 π.Χ.

16 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΘΑΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ (ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 15,33

732-715 π.Χ.

16 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΧΑΖ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 16,2

722 π.Χ.

-

Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΣΥΡΙΟΥΣ

-

715-687 π.Χ.

29 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΖΕΚΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 18,2

687-642 π.Χ.

55 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΑΣΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ (ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 22,1

642-640 π.Χ.

2 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΜΩΝ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 22,1

640-609 π.Χ.

31 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 22,1

609 π.Χ.

3 ΜΗΝ.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΧΑΖ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 23,31

609-598 π.Χ.

11 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 23,36

598-597 π.Χ.

3 ΜΗΝ.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΧΙΜ (ΙΩΑΧΙΝ) ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 24,8

597 π.Χ.

-

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - 1η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

-

597-586 π.Χ.

11 ΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΕΔΕΚΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' 24,18

586 π.Χ.

-

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ - 2η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

-

515 π.Χ.

-

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

-

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

1) Υπάρχουν δύο βασικά κείμενα της Γενέσεως, πάνω στα οποία έχουν στηριχθεί διάφοροι ερευνητές σχετικά με τη χρονολόγηση των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης, η αρχαιότερη Ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄), και το (νεότερο) Εβραϊκό Μασοριτικό κείμενο. Αυτά όμως έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι υπολογισμός των ετών, οδηγεί σε μια διαφορά 1.500 ετών! Κατά τους Ο' ο Αδάμ έζησε πριν από 7.500 χρόνια, ενώ κατά το Μασοριτικό, πριν από 6.000 χρόνια.

Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι σ' αυτό το θέμα, το κείμενο των Ο΄ είναι σωστότερο. Πριν από 6.000 χρόνια η Μεσοποταμία, στην οποία τοποθετούνταν η περιοχή τού Παραδείσου, ήδη κατοικούνταν από πλήθος λαών και πόλεων. Πριν από 7.500 χρόνια όμως, η περιοχή μόλις είχε αρχίσει να σχηματίζεται από τις προσχώσεις των τεσσάρων ποταμών της Εδέμ, και η πρώτη της πόλη (η Εριντού) κατοικήθηκε πριν από 7.400 χρόνια! Αυτό είναι απόλυτα σύμφωνο με την αφήγηση τής Γένεσης κατά τους Ο'.

 

2) Ο Μωυσής, όταν έγραψε τις γενεαλογίες των προπατόρων, δεν τις έγραψε από μνήμης, ούτε του τις αποκάλυψε ο Θεός όπως έκανε σε άλλα σημεία της Γένεσης. Οι γενεαλογίες αυτές, διαφυλάσσονταν σε γραπτά κείμενα, ως ιστορική κληρονομιά του Ισραήλ, από αρχαιότερες εποχές, από τότε που έγινε δυνατόν να γραφτούν για πρώτη φορά. Το ότι ο Μωυσής αυτά τα αντιγράφει, φαίνεται στη Γένεση 5,1: "Αύτη η βίβλος γενέσεως ανθρώπων..." Έτσι, "η βίβλος" αυτή, διατηρήθηκε ως τον καιρό του Μωυσή από την εποχή που λαός του Θεού ήταν οι απόγονοι του Αδάμ.

Η πρόθεση του Θεού, καθώς ενέπνευσε το Μωυσή να καταγράψει αυτές τις γενεαλογίες, ήταν να διαφυλάξει τις πληροφορίες που περιείχαν τα βιβλία αυτά, από τις αρχαιότατες αυτές εποχές, και όχι να μας δώσει ένα αλάθητο χρονολόγιο της ηλικίας του κάθε προπάτορα και πατριάρχη ξεχωριστά. Μέσα στις γενεαλογίες αυτές, υπάρχουν πράγματα χρήσιμα, όχι μόνο για να μας δείξουν τη συνέχεια του σχεδίου του Θεού για την έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά επίσης και την ιστορικότητα ανθρώπων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο σχέδιο του Θεού, όπως ο Αδάμ, ο Σηθ, ο Ενώχ, ο Νώε και άλλοι. Και αυτή η ιστορικότητα των βασικών προπατόρων της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, είναι κάτι που αποδεικνύεται αρχαιολογικά, και αυτό είναι για εμάς που έχει σημασία.

 

3) Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πληροφορία του Αποστόλου Παύλου στην Προς Γαλάτας Επιστολή για 430 χρόνια από την διαθήκη του Αβραάμ με τον Θεό μέχρι την Έξοδο (Προς Γαλάτας 3,17), μιας και 430 χρόνια σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Έξοδος 12,40-41) έμειναν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο και περίπου 300 χρόνια από την εποχή του Αβραάμ μέχρι τον Ιωσήφ.

 

4) Η μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄) κάνει λόγο για 440 χρόνια από την κατασκευή του Ναού των Ιεροσολύμων έως την Έξοδο, ενώ το Εβραϊκό Μασοριτικό κείμενο για 480 χρόνια. Εδώ θα πρέπει ίσως να δεχτούμε το Εβραϊκό κείμενο, διότι δεν βγαίνουν οι χρονολογίες των γεγονότων ανάμεσα στην κατασκευή του Ναού και στην Έξοδο. Υπάρχει μια απόκλιση περίπου 40 ετών με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄), ενώ με το Εβραϊκό δεν υπάρχει καμία απόκλιση.

 

5) Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη χρονολόγηση του Μαθουσάλα. Εάν ακολουθήσουμε ακριβώς τη μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄) ο Μαθουσάλας φαίνεται να πεθαίνει μετά τον κατακλυσμό. Ο «Αλεξανδρινός Κώδικας» τοποθετεί την ηλικία του Μαθουσάλα στα 187 έτη όταν γέννησε τον Λάμεχ και ότι ο Μαθουσάλας πέθανε έξι χρόνια πριν τον Κατακλυσμό στην ηλικία των 969 ετών. Παρόμοια και το Μασοριτικό Εβραϊκό Κείμενο, το οποίο αναφέρει ότι ο Μαθουσάλας ήταν 187 ετών όταν γέννησε τον Λάμεχ και ότι πέθανε ακριβώς πριν τον Κατακλυσμό στην ηλικία των 969 ετών. Αυτό μάλλον είναι και το επικρατέστερο.