ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ

 

Ο ΙΣΣΑΧΑΡ

 

Ο Ισσάχαρ ήταν ο ένατος γιος του Ιακώβ και πέμπτος της Λείας (Γένεση 30,17-18 και 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "μισθός, ανταμοιβή" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "ο Κύριος μου έδωσε την αμοιβή μου". Ο Ισσάχαρ είχε τέσσερις γιους, τον Θωλά (Τωλά), τον Φουά (Φουβά), τον Ιασούβ (Ιώβ) και τον Ζαμβράμ ή Σεμερών (Σιμρών) (Γένεση 46,13. Αριθμοί 26,19-20. Α' Παραλειπομένων 7,1).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ

 

Οι απόγονοι του Ισσάχαρ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ισσάχαρ, η οποία απαριθμούσε 54.400 άντρες (Αριθμοί 1,26-27). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 64.400 άντρες (Αριθμοί 26,21).

 

ΘΩΛΑ (ΤΩΛΑ): Ο Θωλά (Τωλά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ισσάχαρ. Ο Θωλά γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο. Γιοι του Θωλά ήταν Οζί (Ουζί), ο Ραφαΐα (Ρεφαΐας), ο Ιεριήλ, ο Ιαμαΐ (Ιαχμαΐ), ο Ιαβασάμ (Ιεβσάμ) και ο Σαμουήλ (Σεμουήλ) (Γένεση 46,13. Αριθμοί 26,19. Α' Παραλειπομένων 7,1-2). Από τον Θωλά προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Θωλαΐ (Αριθμοί 26,19).

 

ΦΟΥΑ (ΦΟΥΒΑ): Ο Φουά (Φουβά) ήταν ο δεύτερος γιος του Ισσάχαρ. Ο Φουά γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,13. Αριθμοί 26,19. Α' Παραλειπομένων 7,1). Από τον Φουά προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Φουαΐ (Αριθμοί 26,19).

 

ΙΑΣΟΥΒ (ΙΩΒ): Ο Ιασούβ (Ιώβ) ήταν ο τρίτος γιος του Ισσάχαρ. Ο Ιασούβ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,13. Αριθμοί 26,20. Α' Παραλειπομένων 7,1). Από τον Ιασούβ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ιασουβί (Αριθμοί 26,20).

 

ΖΑΜΒΡΑΜ Ή ΣΕΜΕΡΩΝ ή ΣΑΜΡΑΜ (ΣΙΜΡΩΝ):   Ο Ζαμβράμ ή Σεμερών (Σιμρών) ήταν ο τέταρτος γιος του Ισσάχαρ. Ο Ζαμβράμ ή Σεμερών γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,13. Αριθμοί 26,20. Α' Παραλειπομένων 7,1). Από τον Ζαμβράμ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σαμραμί (Αριθμοί 26,20).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΩΛΑ

 

Οι γιοι του Θωλά ήταν αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών και ήταν άνδρες γενναίοι. Τις ημέρες του Δαβίδ οι απόγονοι του Θωλά ήταν 22.600.

 

ΟΖΙ (ΟΥΖΙ): Ο Οζί (Ουζί) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Θωλά (Τωλά) και απόγονος του Ισσάχαρ. Γιος του Οζί ήταν ο Ιεζραΐα (Ιζραχίας) (Α' Παραλειπομένων 7,2-3).

 

ΡΑΦΑΪΑ (ΡΕΦΑΪΑΣ): Ο Ραφαΐα (Ρεφαΐα) ήταν ο δεύτερος γιος του Θωλά (Τωλά) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,2).

 

ΙΕΡΙΗΛ: Ο Ιεριήλ ήταν ο τρίτος γιος του Θωλά (Τωλά) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,2).

 

ΙΑΜΑΪ (ΙΑΧΜΑΪ): Ο Ιαμαΐ (Ιαχμαΐ) ήταν ο τέταρτος γιος του Θωλά (Τωλά) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,2).

 

ΙΑΒΑΣΑΜ (ΙΕΒΣΑΜ): Ο Ιαβασάμ (Ιεβσάμ) ήταν ο πέμπτος γιος του Θωλά (Τωλά) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,2).

 

ΣΑΜΟΥΗΛ (ΣΕΜΟΥΗΛ): Ο Σαμουήλ (Σεμουήλ) ήταν ο έκτος γιος του Θωλά (Τωλά) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,2).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΟΖΙ

 

Οι απόγονοι του Οζί είχαν τόσο μεγάλες οικογένειες, ώστε μπορούσαν άνετα να διαθέσουν 36.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες.

 

ΙΕΖΡΑΪΑ (ΙΖΡΑΧΙΑΣ): Ο Ιεζραΐα (Ιζραχίας) ήταν ο μοναδικός γιος του Οζί (Ουζί) και απόγονος του Ισσάχαρ. Γιοι του Ιεζραΐα ήταν ο Μιχαήλ, ο Αβδιού (Οβαδία), ο Ιωήλ και ο Ιεσία (Ισίας) (Α' Παραλειπομένων 7,3).

 

ΜΙΧΑΗΛ: Ο Μιχαήλ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεζραΐα (Ιζραχία) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,3).

 

ΑΒΔΙΟΥ (ΟΒΑΔΙΑ): Ο Αβδιού (Οβαδία) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεζραΐα (Ιζραχία) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,3).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν ο τρίτος γιος του Ιεζραΐα (Ιζραχία) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,3).

 

ΙΕΣΙΑ (ΙΣΙΑΣ): Ο Ιεσία (Ισίας) ήταν ο τέταρτος γιος του Ιεζραΐα (Ιζραχία) και απόγονος του Ισσάχαρ (Α' Παραλειπομένων 7,3).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ

 

Α Παραλ. 7,1            Οι υιοί του Ισσάχαρ ήσαν ο Θωλά, ο Φουα, ο Ιασούβ, ο Σεμερών, τέσσαρες εν όλω.

Α Παραλ. 7,2           Οι υιοί του Θωλά, ήσαν ο Οζί, ο Ραφαΐα, ο Ιεριήλ, ο Ιαμαΐ, ο Ιεβασάμ και ο Σαμουήλ. Ολοι αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών, που είχαν εξέλθει από τον Θωλά, άνδρες γενναίοι, καταγεγραμμένοι κατά τας γενεαλογίας των και των οποίων ο αριθμός κατά την εποχήν του Δαυίδ ανήλθεν εις είκοσι δύο χιλιάδας εξακοσίους.

Α Παραλ. 7,3           Υιός του Οζί ήτο ένάς, ο Ιεζραΐα. Υιοί του Ιεζραΐα ήσαν ο Μιχαήλ, ο Αβδιού, ο Ιωήλ, ο Ιεσία, εν όλω πέντε αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών.