ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΒΑ

 

Ο ΑΒΙΜΕΛΕΧ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΒΑ

 

ΑΒΙΜΕΛΕΧ (ΑΧΙΜΕΛΕΧ): Ο Αβιμέλεχ (Αχιμέλεχ) ήταν ιερέας της Νομβά, μιας πόλης που βρισκόταν στα όρια της φυλής Βενιαμίν ή του Ιούδα (Α' Βασιλειών 21,2). Ως ιερέας καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Ήταν γιος του Αχιτώβ (Αχιτούβ) (Α' Βασιλειών 22,9. 22,11-12. 22,20). Από τη διήγηση συμπεραίνουμε ότι είχε αρκετούς γιους, από τους οποίους γνωρίζουμε μόνο τον Αβιάθαρ (Α' Βασιλειών 22,20). Το ότι ο Αβιμέλεχ φιλοξένησε το Δαβίδ, στοίχισε τη ζωή τόσο του ίδιου, όσο και όλων των ιερέων και των κατοίκων της Νομβά (Α' Βασιλειών 22,6-23). Η οικογένεια του Αβιμέλεχ είχε συγγένεια με τον Κριτή και Αρχιερέα Ηλί (Γ' Βασιλειών 2,27).

 

ΑΧΙΤΩΒ (ΑΧΙΤΟΥΒ): Ο Αχιτώβ (Αχιτούβ) ήταν πατέρας του ιερέα Αβιμέλεχ (Αχιμέλεχ) (Α' Βασιλειών 22,9. 22,11-12. 22,20). Ήταν ιερέας της Νομβά και ως ιερέας καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Όταν ο Σαούλ σκότωσε όλους τους ιερείς και τους κατοίκους της Νομβά, προφανώς δεν ζούσε.

 

 

ΑΒΙΑΘΑΡ: Ο Αβιάθαρ ήταν γιος του ιερέα Αβιμέλεχ (Αχιμέλεχ) (Α' Βασιλειών 22,20). Όπως ο πατέρας του ήταν κι αυτός ιερέας της Νομβά, επειδή το αξίωμα του ιερέα ήταν κληρονομικό, και ως ιερέας καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Ήταν ο μόνος που γλίτωσε από τη σφαγή των ιερέων και των κατοίκων της Νομβά (Α' Βασιλειών 22,6-23). Μετά τη σφαγή των συγγενών του ο Αβιάθαρ έγινε ο ιερέας του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 22,23. Α' Παραλειπομένων 27,34) και αργότερα ήταν αρχιερέας μαζί με το Σαδώκ (Β' Βασιλειών 17,15. 19,11. 20,25. Α' Παραλειπομένων 15,11). Πριν την εξορία του από τον Σολομώντα αναφέρεται ως ο πρώτος αρχιερέας (Γ' Βασιλειών 2,35). Γιοι του Αβιάθαρ ήταν ο Αχιμέλεχ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16) και ο Ιωνάθαν (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. Γ' Βασιλειών 1,42). Η οικογένεια του Αβιάθαρ είχε συγγένεια με τον Κριτή και Αρχιερέα Ηλί (Γ' Βασιλειών 2,27).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβιάθαρ

 

 

 

Ο ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΒΑ

 

Ο Δαβίδ, για να γλιτώσει από την οργή του Σαούλ, πήγε στην πόλη Νομβά, στον ιερέα Αβιμέλεχ, ο οποίος εξεπλάγη, όταν τον είδε μόνο του. Ο Δαβίδ προσποιήθηκε ότι ήταν σε μια μυστική υπόθεση του βασιλιά και ζήτησε φαγητό και θα συναντιόταν με την ακολουθία του στον τόπο, που ονομάζεται «Θεού πίστη, Φελλανί Αλεμωνί». Ο Αβιμέλεχ του έδωσε αγιασμένους άρτους της προθέσεως, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να του δώσει, και του είπε ότι, επειδή οι άρτοι αυτοί προορίζονται για τους ιερείς, εάν οι ακόλουθοί του έχουν φυλαχθεί από γυναίκα, μπορούνε να φάνε. Ο Δαβίδ του απάντησε, ότι έχουν εξαγνισθεί και έχουν φυλαχθεί εδώ και τρεις ημέρες από γυναίκα, αλλά η αποστολή τους όμως είναι κοσμική και τα σακίδιά τους είναι καθαρά για να βάλουν μέσα το αγιασμένο ψωμί. Ο ιερέας Αβιμέλεχ του έδωσε τους άρτους, οι οποίοι προορίζονταν για τον Κύριο και αμέσως μετά θα τους αντικαθιστούσε με καινούριους.

Εκείνη την ημέρα βρισκόταν εκεί κι ένας δούλος του Σαούλ, ο Δωήκ ο Σύρος, ο οποίος έβοσκε τα μουλάρια του Σαούλ. Ο Δαβίδ ρώτησε τον Αβιμέλεχ εάν υπάρχει κάποιο ακόντιο ή ξίφος, γιατί έφυγε βιαστικά και δεν πρόλαβε να πάρει μαζί του όπλα. Αυτός του είπε ότι έχει μόνο το ξίφος του Γολιάθ του Φιλισταίου, που ο ίδιος ο Δαβίδ  είχε σκοτώσει στην κοιλάδα Ηλά. Ο Δαβίδ το πήρε και συνέχισε το δρόμο του μακριά από το Σαούλ (Α' Βασιλειών 21,2-10).

 

Στο μεταξύ ο Δωήκ ο Σύρος ενημέρωσε το Σαούλ για τη φιλοξενία του Δαβίδ από τον ιερέα Αβιμέλεχ. Ο Σαούλ κάλεσε τον ιερέα Αβιμέλεχ, καθώς και όλους τους συγγενείς του και τους ιερείς στη Νομβά, και του ζήτησε ευθύνες που φιλοξένησε το Δαβίδ και συνωμότησε εναντίον του βασιλιά. Ο Αβιμέλεχ είπε στο Σαούλ, ότι δεν γνωρίζει την αντιπαράθεση του βασιλιά με το Δαβίδ και ότι πίστευε πως, ο Δαβίδ ήταν από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του βασιλιά. Αμέσως μετά ο Σαούλ διέταξε το θάνατο όλων των συγγενών του Αβιμέλεχ και όλων των ιερέων στη Νομβά. Επειδή όμως οι άνδρες της σωματοφυλακής που στέκονταν γύρω του, δεν θέλησαν ν' απλώσουν χέρι στους ιερείς του Κυρίου και να τους σκοτώσουν, τότε διέταξε τον Δωήκ τον Σύρο να πραγματοποιήσει τη διαταγή. Έτσι ο Δωήκ ο Σύρος πήγε και σκότωσε όλους τους ιερείς  από τη Νομβά, περίπου 305 άνδρες. Ακόμη ο Σαούλ παρέδωσε στη σφαγή κι όλους τους κατοίκους της Νομβά, άντρες, γυναίκες, παιδιά και ζώα.

Γλίτωσε μόνο ο Αβιάθαρ, ένας από τους γιους του Αβιμέλεχ, ο οποίος πήγε στο Δαβίδ  και του ανάγγειλε ότι ο Σαούλ σκότωσε όλους τους ιερείς του Κυρίου. Τότε ο Δαβίδ μετάνιωσε που δεν σκότωσε εκείνη την ημέρα το Δωήκ τον Σύρο, και κράτησε κοντά του τον Αβιάθαρ (Α' Βασιλειών 22,6-23).