ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΗΡ

 

Ο ΑΣΗΡ

 

Ο Ασήρ ήταν ο όγδοος γιος του Ιακώβ, δεύτερος από τη Ζελφά, δούλη της Λείας (Γένεση 30,12-13 και 35,26). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "ευτυχής" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "είμαι ευτυχισμένη, διότι θα με μακαρίζουν οι γυναίκες". Ο Γαδ είχε επτά γιούς, τον Σαφών (Σιφών), τον Αγγί ή Αγγίς, τον Σαυνίς ή Σουνί, τον Θασοβάν ή Εζενί (Εσβών ή Οζνί), τον Αηδείς ή Αδδί (Ηρί), τον Αροειδείς ή Αροαδί (Αροδί ή Αρώδ) και τον Αρεηλείς ή Αριήλ (Αριηλί) (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,24-26).

Ο Ασήρ είχε τέσσερις γιούς και μία κόρη, τον Ιεμνά ή Ιαμίν (Ιμνά), τον Ιεσσουά ή Ιεσού ή Σουΐα (Ισβά), τον Ισεούλ ή Ισουΐ (Ισβί), τον Βαριά ή Βεριά και την Σάρα ή Σορέ (Σεράχ) (Γένεση 46,17. Αριθμοί 26,28-30. Α' Παραλειπομένων 7,30).

Στο βιβλίο των Αριθμών (Αριθμοί 26,29) αναφέρονται ως γιοι του Ασήρ ο Χοβέρ (Χέβερ) και ο Μελχιήλ (Μαλχιήλ), ενώ στο βιβλίο των Παραλειπομένων (Α' Παραλειπομένων 7,31) αυτοί αναφέρονται ως γιοι του Βαριά.

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ

 

Οι απόγονοι του Ασήρ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ασήρ, η οποία απαριθμούσε 41.500 άντρες (Αριθμοί 1,40-41). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 43.400 άντρες (Αριθμοί 26,31).

 

ΙΕΜΝΑ Ή ΙΑΜΙΝ (ΙΜΝΑ):  Ο Ιεμνά ή Ιαμίν (Ιμνά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ασήρ. Ο Ιεμνά γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,17. Αριθμοί 26,28. Α' Παραλειπομένων 7,30). Από τον Ιεμνά ή Ιαμίν προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ιαμινί (Αριθμοί 26,28).

 

ΙΕΣΣΟΥΑ Ή ΙΕΣΟΥ Ή ΣΟΥΪΑ (ΙΣΒΑ):   Ο Ιεσσουά ή Ιεσού ή Σουΐα (Ισβά) ήταν ο δεύτερος γιος του Ασήρ. Ο Ιεσσουά ή Σουΐα γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,17. Αριθμοί 26,28. Α' Παραλειπομένων 7,30). Από τον Ιεσσουά ή Ιεσού ή Σουΐα προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ιεσουΐ (Αριθμοί 26,28).

 

ΙΣΕΟΥΛ Ή ΙΣΟΥΪ (ΙΣΒΙ):  Ο Ισεούλ ή Ισουΐ (Ισβί) ήταν ο τρίτος γιος του Ασήρ. Ο Ισεούλ ή Ισουΐ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,17. Α' Παραλειπομένων 7,30). Στο βιβλίο των Αριθμών, που αναφέρει τους γιους του Ασήρ, δεν αναφέρεται. Οπότε βγαίνει ως συμπέρασμα, ότι ο Ισεούλ ταυτίζεται με τον Ιεσσουά ή πρόκειται για παράλειψη.

 

ΒΑΡΙΑ Ή ΒΕΡΙΑ:  Ο Βαριά ή Βεριά ήταν ο τέταρτος γιος του Ασήρ. Ο Βαριά ή Βεριά γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο. Γιοι του Βαριά ήταν ο Χοβόρ ή Χάβερ (Χεβέρ) και ο Μελχιήλ ή Μελχιΐλ (Μαλχιήλ) (Γένεση 46,17. Α' Παραλειπομένων 7,30-31). Από τον Βαριά προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Βαριαΐ (Αριθμοί 26,28).

 

ΣΑΡΑ Ή ΣΟΡΕ (ΣΕΡΑΧ):  Η Σάρα ή Σορέ (Σεράχ) ήταν κόρη του Ασήρ. Ο Σάρα ή Σορέ γεννήθηκε στη Χαναάν και ακολούθησε τον πατέρα της και τ' αδέρφια της στην Αίγυπτο (Γένεση 46,17. Αριθμοί 26,30. Α' Παραλειπομένων 7,30).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΑΡΙΑ (ΒΕΡΙΑ)

 

ΧΟΒΟΡ Ή ΧΑΒΕΡ Ή ΧΟΒΕΡ (ΧΕΒΕΡ):   Ο Χοβόρ ή Χάβερ ή Χοβέρ (Χεβέρ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Βαριά και απόγονος του Ασήρ. Ο Χοβόρ ή Χάβερ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο. Γιοι του Χοβόρ ή Χαβέρ ήταν ο Ιαφλήτ, ο Σαμήρ (Σωμήρ), ο Χωθάμ και κόρη του ήταν η Σωλά (Σουά) (Γένεση 46,17. Α' Παραλειπομένων 7,31-32).

Στο βιβλίο των Αριθμών (Αριθμοί 26,29) ο Χοβέρ (Χέβερ) και ο Μελχιήλ (Μαλχιήλ), αναφέρονται ως γιοι του Ασήρ, ενώ στο βιβλίο των Παραλειπομένων (Α' Παραλειπομένων 7,31) αυτοί αναφέρονται ως γιοι του Βαριά. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι επειδή το βιβλίο των Παραλειπομένων είναι μεταγενέστερο θα πρέπει να είναι και το πιο σωστό. Από τον Χοβόρ ή Χοβέρ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Χοβερί (Αριθμοί 26,29).

 

ΜΕΛΧΙΗΛ Ή ΜΕΛΧΙΪΛ (ΜΑΛΧΙΗΛ): Ο Μελχιήλ ή Μελχιΐλ (Μαλχιήλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Βαριά και απόγονος του Ασήρ. Ο Μελχιήλ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο. Γιος του Μελχιήλ ήταν ο Βερζαΐθ (Βιρζαβίθ) (Γένεση 46,17. Α' Παραλειπομένων 7,31).

Στο βιβλίο των Αριθμών (Αριθμοί 26,29) ο Χοβέρ (Χέβερ) και ο Μελχιήλ (Μαλχιήλ), αναφέρονται ως γιοι του Ασήρ, ενώ στο βιβλίο των Παραλειπομένων (Α' Παραλειπομένων 7,31) αυτοί αναφέρονται ως γιοι του Βαριά. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι επειδή το βιβλίο των Παραλειπομένων είναι μεταγενέστερο θα πρέπει να είναι και το πιο σωστό. Από τον Μελχιήλ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Μελχιηλί (Αριθμοί 26,29).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΟΒΟΡ (ΧΑΒΕΡ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΗΛ

 

ΙΑΦΛΗΤ: Ο Ιαφλήτ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Χοβόρ ή Χάβερ (Χεβέρ) και απόγονος του Ασήρ. Γιοι του Ιαφλήτ ήταν ο Φασέκ (Πασάχ), ο Βαμαήλ (Βιμάλ) και ο Ασίθ (Ασβάθ) (Α' Παραλειπομένων 7,32-33).

 

ΣΑΜΗΡ ή ΣΕΜΜΗΡ (ΣΩΜΗΡ):  Ο Σαμήρ ή Σεμμήρ (Σωμήρ) ήταν ο δεύτερος γιος του Χοβόρ ή Χάβερ (Χεβέρ) και απόγονος του Ασήρ. Γιοι του Σαμήρ ή Σεμμήρ ήταν ο Αχιουρασγά (Αχιρωγά), ο Οβά (Ιεχουβά) και ο Αράμ  (Α' Παραλειπομένων 7,32. 7,34).

 

ΧΩΘΑΜ: Ο Χωθάμ ήταν ο τρίτος γιος του Χοβόρ ή Χάβερ (Χεβέρ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,32).

 

ΣΩΛΑ (ΣΟΥΑ): Ο Σωλά (Σουά) ήταν κόρη του Χοβόρ ή Χάβερ (Χεβέρ) και απόγονη του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,32).

 

ΒΕΡΖΑΪΘ (ΒΙΡΖΑΒΙΘ): Ο Βερζαΐθ (Βιρζαβίθ) ήταν γιος του Μελχιήλ ή Μελχιΐλ (Μαλχιήλ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,31).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΑΦΛΗΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΜΗΡ

 

ΦΑΣΕΚ (ΠΑΣΑΧ): Ο Φασέκ (Πασάχ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιαφλήτ και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,33).

 

ΒΑΜΑΗΛ (ΒΙΜΑΛ): Ο Βαμαήλ (Βιμάλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιαφλήτ και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,33).

 

ΑΣΙΘ (ΑΣΒΑΘ): Ο Ασίθ (Ασβάθ) ήταν ο τρίτος γιος του Ιαφλήτ και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,33).

 

ΑΧΙΟΥΡΑΣΓΑ (ΑΧΙΡΩΓΑ): Ο Αχιουρασγά (Αχιρωγά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σαμήρ ή Σεμμήρ (Σωμήρ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,34).

 

ΟΒΑ (ΙΕΧΟΥΒΑ): Ο Οβά (Ιεχουβά) ήταν ο δεύτερος γιος του Σαμήρ ή Σεμμήρ (Σωμήρ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,34).

 

ΑΡΑΜ: Ο Αράμ ήταν ο τρίτος γιος του Σαμήρ ή Σεμμήρ (Σωμήρ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,34).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΗΡ

 

ΒΑΝΗΕΛΑΜ: Ο  Βανηελάμ ήταν ο απόγονος του Ασήρ, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Αδελφοί του Βανηελάμ ήταν ο Σωφά (Σωφάχ), Ιμανά (Ιμνά), ο Σελλής και ο Αμάλ (Α' Παραλειπομένων 7,35).

 

ΣΩΦΑ (ΣΩΦΑΧ): Ο  Σωφά (Σωφάχ) ήταν αδελφός του Βανηελάμ και απόγονος του Ασήρ. Γιοι του Σωφά ήταν ο Σουέ (Σουάχ), ο Αρναφάρ (Χαρναφάρ), ο Σουδά (Σουάλ), ο Βαρίν (Βερί), ο Ιμράν (Ιμρά), ο Σοβάλ (Βεσέρ), Ωδ, ο Σεμμά (Σαμμά), ο Σαλισά (Σιλεσά), ο Ιεθράν (Ιθράν) και ο Βεηρά (Βεερά) (Α' Παραλειπομένων 7,35-37).

 

ΙΜΑΝΑ (ΙΜΝΑ): Ο  Ιμανά (Ιμνά) ήταν αδελφός του Βανηελάμ και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,35).

 

ΣΕΛΛΗΣ: Ο  Σελλής ήταν αδελφός του Βανηελάμ και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,35).

 

ΑΜΑΛ: Ο  Αμάλ ήταν αδελφός του Βανηελάμ και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,35).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΩΦΑ

 

ΣΟΥΕ (ΣΟΥΑΧ): Ο Σουέ (Σουάχ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,36).

 

ΑΡΝΑΦΑΡ (ΧΑΡΝΑΦΑΡ): Ο Αρναφάρ (Χαρναφάρ) ήταν ο δεύτερος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,36).

 

ΣΟΥΔΑ (ΣΟΥΑΛ): Ο Σουδά (Σουάλ) ήταν ο τρίτος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,36).

 

ΒΑΡΙΝ (ΒΕΡΙ): Ο Βαρίν (Βερί) ήταν ο τέταρτος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,36).

 

ΙΜΡΑΝ (ΙΜΡΑ): Ο Ιμράν (Ιμρά) ήταν ο πέμπτος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,36).

 

ΣΟΒΑΛ (ΒΕΣΕΡ): Ο Σοβάλ (Βεσέρ) ήταν ο έκτος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,37).

 

ΩΔ: Ο Ωδ ήταν ο έβδομος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,37).

 

ΣΕΜΜΑ (ΣΑΜΜΑ): Ο Σεμμά (Σαμμά) ήταν ο όγδοος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,37).

 

ΣΑΛΙΣΑ (ΣΙΛΕΣΑ): Ο Σαλισά (Σιλεσά) ήταν ο ένατος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,37).

 

ΙΕΘΡΑΝ (ΙΘΡΑΝ): Ο Ιεθράν (Ιθράν) ήταν ο δέκατος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,37).

 

ΒΕΗΡΑ (ΒΕΕΡΑ): Ο Βεηρά (Βεερά) ήταν ο ενδέκατος γιος του Σωφά (Σωφάχ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,37).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΩΦΑ

 

ΙΕΘΗΡ (ΙΕΘΕΡ): Ο  Ιεθήρ (Ιεθέρ) ήταν απόγονος του Ασήρ, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Ιεθήρ ήταν ο Ιεφινά (Ιεφοννής), Φασφά (Φισπά) και ο Αρά (Ερά) (Α' Παραλειπομένων 7,38).

 

ΙΕΦΙΝΑ (ΙΕΦΟΝΝΗΣ): Ο Ιεφινά (Ιεφοννής) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεθήρ (Ιεθέρ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,38).

 

ΦΑΣΦΑ (ΦΙΣΠΑ): Ο Φασφά (Φισπά) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεθήρ (Ιεθέρ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,38).

 

ΑΡΑ (ΕΡΑ): Ο Αρά (Ερά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεθήρ (Ιεθέρ) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 5,38).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΩΛΑ

 

ΩΛΑ (ΟΥΛΛΑ): Ο  Ωλά (Ουλλά) ήταν απόγονος του Ασήρ, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Ωλά ήταν ο Ορέχ (Αράχ), ο Ανιήλ (Χαννιήλ) και ο Ρασιά (Ρισιά) (Α' Παραλειπομένων 7,39).

 

ΟΡΕΧ (ΑΡΑΧ): Ο Ορέχ (Αράχ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ωλά (Ουλλά) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,39).

 

ΑΝΙΗΛ (ΧΑΝΝΙΗΛ): Ο Ανιήλ (Χαννιήλ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ωλά (Ουλλά) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,39).

 

ΡΑΣΙΑ (ΡΙΣΙΑ): Ο Ρασιά (Ρισιά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ωλά (Ουλλά) και απόγονος του Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 7,39).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΗΡ

 

Α Παραλ. 7,30         Οι υιοί του Ασήρ ήσαν ο Ιεμνά, ο Σουΐα, ο Ισουΐ, ο Βεριά και η αδελφή αυτών η Σορέ.

Α Παραλ. 7,31          Υιοί του Βεριά ήσαν ο Χαβερ και ο Μελχιήλ. Αυτός ήτο πατήρ του Βερζαΐθ.

Α Παραλ. 7,32         Ο Χαβερ εγέννησε τον Ιαφλήτ, τον Σαμήρ, τον Χωθάμ και την αδελφήν αυτών την Σωλά.

Α Παραλ. 7,33         Υιοί του Ιαφλήτ ήσαν ο Φασέκ, ο Βαμαήλ και ο Ασίθ. Αυτοί είναι οι υιοί του Ιαφλήτ.

Α Παραλ. 7,34         Οι υιοί του Σεμμήρ ήσαν ο Αχιουραογά, ο Οβά, ο Αράμ,

Α Παραλ. 7,35         ο Βανηελάμ. Αδελφοί αυτού ήσαν ο Σωφά, ο Ιμανά, ο Σελλής και ο Αμάλ.

Α Παραλ. 7,36         Οι υιοί του Σωφά ήσαν ο Σουέ, ο Αρναφάρ, ο Σουδά, ο Βαρίν, ο Ιμράν,

Α Παραλ. 7,37         ο Σοβάλ, ο Ωδ, ο Σεμμά, ο Σαλισά, ο Ιεθράν και ο Βεηρά.

Α Παραλ. 7,38         Οι υιοί του Ιεθήρ ήσαν ο Ιεφινά, ο Φασφά και ο Αρά.

Α Παραλ. 7,39         Οι υιοί του Ωλά ήσαν ο Ορέχ, ο Ανιήλ και ο Ρασιά.

Α Παραλ. 7,40         Ολοι αυτοί ήσαν απόγονοι του Ασήρ, όλοι αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, εκλεκτοί και γενναίοι άνδρες, άρχοντες και ηγούμενοι. Ο αριθμός εκείνων, που ηδύναντο να λάβουν μέρος εις πολεμικάς επιχειρήσεις, ανήρχετο εις εικοσιέξ χιλιάδας άνδρας.