ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ  

 

ΖΕΛΦΑ ΚΑΙ ΒΑΛΛΑ

 

Η ΖΕΛΦΑ

 

Η Ζελφά ήταν δούλη της Λείας. Πρώτα όμως ήταν δούλη του Λάβαν, ο οποίος την έδωσε στην κόρη του Λεία, όταν παντρεύτηκε τον Ιακώβ (Γένεση 29,24). Σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο «Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών» η Ζελφά ήταν κόρη του Ρόθεου, ο οποίος ήταν Χαλδαίος στην καταγωγή, και ήταν αδερφή με τη Βαλλά ή Βάλλα, όπως αναφέρεται. Ο πατέρας της έδωσε στη Ζελφά τ' όνομα της πόλης στην οποία αιχμαλωτίστηκε (Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών, Διαθήκη Νεφθαλείμ 1,10-11).

Η Λεία βλέποντας ότι έπαψε να γεννάει, πήρε τη δούλη της τη Ζελφά και την έδωσε στον Ιακώβ για γυναίκα. Η Ζελφά έμεινε δύο φορές και γέννησε στον Ιακώβ γιούς. Τους ονόμασε Γαδ και Ασήρ (Γένεση 30,9-13. Γένεση 35,25).

 

 

 

Η ΒΑΛΛΑ

 

Η Βαλλά ήταν δούλη της Ραχήλ. Όπως η Ζελφά, έτσι και η Βαλλά, πρώτα ήταν δούλη του Λάβαν, ο οποίος την έδωσε στην κόρη του Ραχήλ, όταν παντρεύτηκε τον Ιακώβ (Γένεση 29,29). Σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο «Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών» η Βαλλά ή Βάλλα, όπως αναφέρεται, ήταν κόρη του Ρόθεου, ο οποίος ήταν Χαλδαίος στην καταγωγή, και ήταν αδερφή με τη Ζελφά (Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών, Διαθήκη Νεφθαλείμ 1,10-12).

 

 

Η Ραχήλ επειδή δε γεννούσε παιδιά, ζήλεψε την αδερφή της και έδωσε στον Ιακώβ τη δούλη της τη Βαλλά για γυναίκα, έτσι ώστε να αποκτήσει παιδιά μέσω αυτής. Η Βαλλά έμεινε δύο φορές έγκυος και γέννησε γιούς. Τους ονόμασε Δαν και Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Γένεση 30,1-8. . Γένεση 35,25). Αργότερα η Βαλλά είχε σχέση με το Ρουβήν, γιο του Ιακώβ (Γένεση 35,22), τον οποίο ο Ιακώβ αποδοκίμασε λίγο πριν το θάνατό του (Γένεση 49,4).

 

Στο απόκρυφο κείμενο «Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών» υπάρχει η Διαθήκη του Νεφθαλείμ. Στο κείμενο αυτό υπάρχει η γενεαλογία της Βαλλά ή Βάλλα, όπως αναφέρεται, της μητέρας του Νεφθαλείμ. Έτσι η Βαλλά (Βάλλα) ήταν κόρη του Ρόθεου, αδερφού της Δεβόρρας, που ήταν η τροφός της Ρεβέκκας. Ο Ρόθεος ήταν από τη γενιά του Αβραάμ, Χαλδαίος στην καταγωγή, θεοσεβής, ελεύθερος και ευγενικός. Όταν αιχμαλωτίστηκε αγοράστηκε από τον Λάβαν, ο οποίος του έδωσε την Αινάν, την υπηρέτριά του για γυναίκα. Ο Ρόθεος με την Αινάν κάνανε δύο κόρες τη Ζελφά, από τ' όνομα της πόλης στην οποία αιχμαλωτίστηκε, και τη Βαλλά, που σημαίνει αυτή που αχολείται με νέα πράγματα (Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών, Διαθήκη Νεφθαλείμ 1,6-12).