ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ 12 ΦΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ 12 ΦΥΛΩΝ

 

ΕΛΙΕΖΕΡ: Ο Ελιέζερ ήταν γιος του Ζεχρί (Ζιχρί) και καταγόταν από τη φυλή Ρουβήν. Ο Ελιέζερ ήταν αρχηγός της φυλής Ρουβήν και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,16).

 

ΣΑΦΑΤΙΑΣ (ΣΕΦΑΤΙΑΣ): Ο Σαφατίας (Σεφατίας) ήταν γιος του Μααχά και καταγόταν από τη φυλή Συμεών. Ο Σαφατίας ήταν αρχηγός της φυλής Συμεών και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,16).

 

ΑΣΑΒΙΑΣ (ΧΑΣΑΒΙΑΣ): Ο Ασαβίας (Χασαβίας) ήταν γιος του Καμουήλ (Κεμουήλ) και καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Ο Ασαβίας ήταν αρχηγός της φυλής Λευΐ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,17).

 

ΣΑΔΩΚ (ΣΑΔΟΥΚ): Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 5,34. 18,16). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Σαδώκ ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,17). Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιμάας (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. 18,19. 18,22. 18,27. Α' Παραλειπομένων 5,34).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον αρχιερέα Σαδώκ

 

ΕΛΙΑΒ: Ο Ελιάβ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεσσαί και αδερφός του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 16,6. 17,13. Α' Παραλειπομένων 2,13. 27,18). Ο Ελιάβ ήταν αρχηγός της φυλής Ιούδα και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,18).

 

ΑΜΒΡΙ (ΑΜΡΙ): Ο Αμβρί (Αμρί) ήταν γιος του Μιχαήλ και καταγόταν από τη φυλή Ισσάχαρ. Ο Αμβρί ήταν αρχηγός της φυλής Ισσάχαρ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,18).

 

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΙΣΜΑΪΑΣ): Ο Σαμαΐας (Ισμαΐας) ήταν γιος του Αβδία (Οβαδία) και καταγόταν από τη φυλή Ζαβουλών. Ο Σαμαΐας ήταν αρχηγός της φυλής Ζαβουλών και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,19).

 

ΙΕΡΙΜΩΘ: Ο Ιεριμώθ ήταν γιος του Οζιήλ (Ουζζιήλ) και καταγόταν από τη φυλή Νεφθαλί (Νεφθαλείμ). Ο Ιεριμώθ ήταν αρχηγός της φυλής Νεφθαλί και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,19).

 

ΩΣΗ (ΩΣΗΕ): Ο Ωσή (Ωσηέ) ήταν γιος του Οζία και καταγόταν από τη φυλή Εφραίμ. Ο Ωσή ήταν αρχηγός της φυλής Εφραίμ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,20).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν γιος του Φαδαΐα (Φεδαΐα) και καταγόταν από τη φυλή Μανασσή, δυτικά του Ιορδάνη. Ο Ιωήλ ήταν αρχηγός της μισής φυλής Μανασσή και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,20).

 

ΙΑΔΑΪ (ΙΔΔΩ): Ο Ιαδαΐ (Ιδδώ) ήταν γιος του Ζαδαίου (Ζαχαρία) και καταγόταν από τη φυλή Μανασσή, ανατολικά του Ιορδάνη. Ο Ιαδαΐ ήταν αρχηγός της μισής ανατολικής φυλής Μανασσή και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,21).

 

ΙΑΣΙΗΛ: Ο Ιασιήλ ήταν γιος του Αβεννήρ και καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν. Ο Ιασιήλ ήταν αρχηγός της φυλής Βενιαμίν και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,21).

 

ΑΖΑΡΙΗΛ (ΑΖΑΡΕΗΛ): Ο Αζαριήλ (Αζαρεήλ) ήταν γιος του Ιρωάβ (Ιεροάμ) και καταγόταν από τη φυλή Δαν. Ο Αζαριήλ ήταν αρχηγός της φυλής Δαν και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,22).