ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΑΔ

 

Ο ΓΑΔ

 

Ο Γαδ ήταν ο έβδομος γιος του Ιακώβ, πρωτότοκος από τη Ζελφά, δούλη της Λείας (Γένεση 30,9-11. 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "ευτυχία" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "είμαι ευτυχής". Ο Γαδ είχε επτά γιούς, τον Σαφών (Σιφών), τον Αγγί ή Αγγίς, τον Σαυνίς ή Σουνί, τον Θασοβάν ή Εζενί (Εσβών ή Οζνί), τον Αηδείς ή Αδδί (Ηρί), τον Αροειδείς ή Αροαδί (Αροδί ή Αρώδ) και τον Αρεηλείς ή Αριήλ (Αριηλί) (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,24-26).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΑΔ

 

Οι απόγονοι του Γαδ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Γαδ, η οποία απαριθμούσε 45.650 άντρες (Αριθμοί 1,36-37). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 40.500 άντρες (Αριθμοί 26,27).

 

ΣΑΦΩΝ (ΣΙΦΩΝ): Ο Σαφών (Σιφών) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Γαδ. Ο Σαφών γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,24). Από τον Σαφών προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σαφωνί (Αριθμοί 26,24).

 

ΑΓΓΙ Ή ΑΓΓΙΣ: Ο Αγγί ή Αγγίς ήταν ο δεύτερος γιος του Γαδ. Ο Αγγίς γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,24). Από τον Αγγί προήλθε ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,24).

 

ΣΑΥΝΙΣ Ή ΣΟΥΝΙ:  Ο Σαυνίς ή Σουνί ήταν ο τρίτος γιος του Γαδ. Ο Σαυνίς γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,24). Από τον Σουνί προήλθε ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,24).

 

ΘΑΣΟΒΑΝ Ή ΕΖΕΝΙ (ΕΣΒΩΝ Ή ΟΖΝΙ):  Ο Θασοβάν ή Εζενί (Εσβών, Οζνί) ήταν ο τέταρτος γιος του Γαδ. Ο Θασοβάν γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,25). Από τον Εζενί προήλθε ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,25).

 

ΑΗΔΕΙΣ Ή ΑΔΔΙ (ΗΡΙ):  Ο Αηδείς ή Αδδί (Ηρί) ήταν ο πέμπτος γιος του Γαδ. Ο Αηδείς γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,25). Από τον Αδδί προήλθε ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,25).

 

ΑΡΟΕΙΔΕΙΣ Ή ΑΡΟΑΔΙ (ΑΡΟΔΙ Ή ΑΡΩΔ):  Ο Αροειδείς ή Αροαδί (Αροδί ή Αρώδ) ήταν ο έκτος γιος του Γαδ. Ο Αροηδείς γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,26). Από τον Αροαδί προήλθε ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,26).

 

ΑΡΕΗΛΕΙΣ Ή ΑΡΙΗΛ (ΑΡΙΗΛΙ):  Ο Αρεηλείς ή Αριήλ (Αριηλί) ήταν ο έβδομος γιος του Γαδ. Ο Αρεηλείς γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,26). Από τον Αριήλ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Αριηλί (Αριθμοί 26,26).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΑΔ

1η οικογένεια (πατριά)

 

Στην Παλαιά Διαθήκη χάνονται τα ονόματα των απόγονων του Γαδ, από τους γιούς του έως την Έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Οι απόγονοι του Γαδ κατοικούσαν στους οικισμούς της Γαλαάδ και της Βασάν, καθώς και στα περίχωρα της Σαρών. Οι απόγονοι του Γαδ καταγράφηκαν στους γενεαλογικούς πίνακες, όταν βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ιωάθαμ και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ.

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν απόγονος του Γαδ και ο πρωτότοκος γιος της κυριότερης οικογένειας (πατριάς) της φυλής Γαδ, όταν αυτή εγκαταστάθηκε στη Χαναάν. Αδερφός του ήταν ο Σαφάμ (Α' Παραλειπομένων 5,12).

 

ΣΑΦΑΜ: Ο Σαφάμ ήταν απόγονος του Γαδ και ο δευτερότοκος γιος της κυριότερης οικογένειας (πατριάς) της φυλής Γαδ, όταν αυτή εγκαταστάθηκε στη Χαναάν. Αδερφός του ήταν ο Ιωήλ (Α' Παραλειπομένων 5,12).

 

ΙΑΝΙΝ (ΙΑΝΑΪ): Ο Ιανίν (Ιαναΐ) ήταν απόγονος του Γαδ και ανήκε στην κυριότερη οικογένεια (πατριά) της φυλής Γαδ, όταν αυτή εγκαταστάθηκε στη Χαναάν. Στην Αγία Γραφή αποκαλείται ως ο γραμματεύς της Βασάν (Α' Παραλειπομένων 5,12).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΟΥΝΙ

2η οικογένεια (πατριά)

 

Οι απόγονοι του Γαδ κατοικούσαν στους οικισμούς της Γαλαάδ και της Βασάν, καθώς και στα περίχωρα της Σαρών. Οι απόγονοι του Γαδ καταγράφηκαν στους γενεαλογικούς πίνακες, όταν βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ιωάθαμ και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ.

 

ΓΟΥΝΙ: Ο Γουνί ήταν ο γενάρχης της πατριαρχικής αυτής οικογένειας και απόγονος του Γαδ. Γιοι του Γουνί ήταν ο Αβδιήλ και ο Ζαβουχάμ (Βουζ) (Α' Παραλειπομένων 5,14-15).

 

ΑΒΔΙΗΛ: Ο Αβδιήλ ήταν γιος του Γουνί και απόγονος του Γαδ. Αδερφός του Αβδιήλ ήταν ο Ζαβουχάμ (Βουζ) (Α' Παραλειπομένων 5,14-15).

 

ΖΑΒΟΥΧΑΜ (ΒΟΥΖ): Ο Ζαβουχάμ (Βουζ) ήταν γιος του Γουνί και απόγονος του Γαδ. Αδερφός του Ζαβουχάμ ήταν ο Αβδιήλ. Γιος του Ζαβουχάμ ήταν ο Ιεδδαΐ (Ιαχδώ) (Α' Παραλειπομένων 5,14-15).

 

ΙΕΔΔΑΪ (ΙΑΧΔΩ): Ο Ιεδδαΐ (Ιαχδώ) ήταν γιος του Ζαβουχάμ και απόγονος του Γαδ. Γιος του Ιεδδαΐ ήταν ο Ιεσαΐ (Ιεσισαΐ) (Α' Παραλειπομένων 5,14).

 

ΙΕΣΑΪ (ΙΕΣΙΣΑΪ): Ο Ιεσαΐ (Ιεσισαΐ) ήταν γιος του Ιεδδαΐ (Ιαχδώ) και απόγονος του Γαδ. Γιος του Ιεσαΐ ήταν ο Μιχαήλ (Α' Παραλειπομένων 5,14).

 

ΜΙΧΑΗΛ: Ο Μιχαήλ ήταν γιος του Ιεσαΐ (Ιεσισαΐ) και απόγονος του Γαδ. Γιος του Μιχαήλ ήταν ο Γαλαάδ (Α' Παραλειπομένων 5,14).

 

ΓΑΛΑΑΔ: Ο Γαλαάδ ήταν γιος του Μιχαήλ και απόγονος του Γαδ. Γιος του Γαλαάδ ήταν ο Ιδαΐ (Α' Παραλειπομένων 5,14).

 

ΙΔΑΪ: Ο Ιδαΐ ήταν γιος του Γαλαάδ και απόγονος του Γαδ. Γιος του Ιδαΐ ήταν ο Ουρί (Ιαρόαχ) (Α' Παραλειπομένων 5,14).

 

ΟΥΡΙ (ΙΑΡΟΑΧ): Ο Ουρί (Ιαρόαχ) ήταν γιος του Ιδαΐ και απόγονος του Γαδ. Γιος του Ουρί ήταν ο Αβιχαίας (Αβιχαΐλ) (Α' Παραλειπομένων 5,14).

 

ΑΒΙΧΑΙΑΣ (ΑΒΙΧΑΪΛ): Ο Αβιχαίας (Αβιχαΐλ) ήταν γιος του Ουρί (Ιαρόαχ) και απόγονος του Γαδ. Γιοι του Αβιχαία ήταν ο Μιχαήλ, ο Μοσολλάμ (Μεσουλλάμ), ο Σεβεέ (Σεβά), ο Ιωρεέ (Ιωραΐμ), ο Ιωαχάν (Ιεχάν), ο Ζουέ (Ζιά) και ο Ωβήδ (Έβερ) (Α' Παραλειπομένων 5,13-14).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΒΙΧΑΙΑ

 

Οι απόγονοι του Γαδ κατοικούσαν στους οικισμούς της Γαλαάδ και της Βασάν, καθώς και στα περίχωρα της Σαρών. Οι απόγονοι του Γαδ καταγράφηκαν στους γενεαλογικούς πίνακες, όταν βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ιωάθαμ και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ.

 

ΜΙΧΑΗΛ: Ο Μιχαήλ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Αβιχαία (Αβιχαΐλ) και απόγονος του Γαδ (Α' Παραλειπομένων 5,13-14).

 

ΜΟΣΟΛΛΑΜ (ΜΕΣΟΥΛΛΑΜ): Ο Μοσολλάμ (Μεσουλλάμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Αβιχαία (Αβιχαΐλ) και απόγονος του Γαδ (Α' Παραλειπομένων 5,13-14).

 

ΣΕΒΕΕ (ΣΕΒΑ): Ο Σεβεέ (Σεβά) ήταν ο τρίτος γιος του Αβιχαία (Αβιχαΐλ) και απόγονος του Γαδ (Α' Παραλειπομένων 5,13-14).

 

ΙΩΡΕΕ (ΙΩΡΑΪΜ): Ο Ιωρεέ (Ιωραΐμ) ήταν ο τέταρτος γιος του Αβιχαία (Αβιχαΐλ) και απόγονος του Γαδ (Α' Παραλειπομένων 5,13-14).

 

ΙΩΑΧΑΝ (ΙΕΧΑΝ): Ο Ιωαχάν (Ιεχάν) ήταν ο πέμπτος γιος του Αβιχαία (Αβιχαΐλ) και απόγονος του Γαδ (Α' Παραλειπομένων 5,13-14).

 

ΖΟΥΕ (ΖΙΑ): Ο Ζουέ (Ζιά) ήταν ο έκτος γιος του Αβιχαία (Αβιχαΐλ) και απόγονος του Γαδ (Α' Παραλειπομένων 5,13-14).

 

ΩΒΗΔ (ΕΒΕΡ): Ο Ωβήδ (Έβερ) ήταν ο έβδομος γιος του Αβιχαία (Αβιχαΐλ) και απόγονος του Γαδ (Α' Παραλειπομένων 5,13-14).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΑΔ

 

Α Παραλ. 5,11          Οι απόγονοι του Γαδ εγκατεστάθησαν απέναντι της φυλής Ρουβήν εις την χώραν Βασάν έως την Σελχά.

Α Παραλ. 5,12         Αυτοί ήσαν· Ο πρωτότοκος Ιωήλ, ο δευτερότοκος Σαφάμ και ο γραμματεύς Ιανίν εις Βασάν.

Α Παραλ. 5,13          Οι αδελφοί των κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας ήσαν οι εξής· Ο Μιχαήλ, ο Μοσολλάμ, ο Σεβεέ, ο Ιωρεέ, ο Ιωαχάν, ο Ζουέ και ο Ωβήδ εν όλω επτά.

Α Παραλ. 5,14         Αυτοί ήσαν υιοί του Αβιχαία οιού του Ουρί, υιού του Ιδαΐ, υιού του Γαλαάδ, υιού του Μιχαήλ, υιού Ιεσαΐ, υιού του Ιεδδαΐ, υιού του Ζαβουχάμ,

Α Παραλ. 5,15          του αδελφού του υιού Αβδιήλ υιού του Γουνί. Αυτός ήτο ο αρχηγός της πατριαρχικής των οικογενείας.

Α Παραλ. 5,16         Αυτοί κατοικούσαν εις την Γαλαάδ, εις την περιοχήν Βασάν, εις τας κώμας αυτών και εις όλα τα περίχωρα της Σαρών έως τα σύνορά της.

Α Παραλ. 5,17          Ολοι αυτοί της φυλής Γαδ κατεγράφησαν στους γενεαλογικούς πίνακας επί της εποχής του Ιωάθαμ βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα και επί της εποχής Ιεροβοάμ βασιλέως του βασιλείου του Ισραήλ.