ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΔΩΝΙΑΣ

 

Ο ΑΔΩΝΙΑΣ (ΟΡΝΙΑ)

 

Ο Αδωνία ή Ορνία (Αδωνί) ήταν ο τέταρτος γιος του Δαβίδ από την πέμπτη σύζυγό του την Φεγγίθ ή Αγγίθ (Β' Βασιλειών 3,4. Γ' Βασιλειών 1,5. 1,11. 2,13. Α' Παραλειπομένων 3,2). Ο Αδωνία ή Ορνία γεννήθηκε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1). Ο Δαβίδ τον είχε αποκτήσει μετά τον Αβεσσαλώμ. Ο Αδωνίας ήταν ωραιότατος κατά τη μορφή και το παράστημα (Γ' Βασιλειών 1,6). Ήταν πολύ φιλόδοξος και σφετερίστηκε το θρόνο από τον Σολομώντα.

 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙΑ

 

Μετά το θάνατο των τριών μεγαλύτερων αδερφών του Αμνών, Δαμνιήλ και Αβεσσαλώμ, ο Αδωνίας ήταν ο νόμιμος διάδοχος, κατά σειρά διαδοχής, του πατέρα του στο θρόνο. Έτσι, όταν ο Δαβίδ είχε γεράσει αρκετά, ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ από την Αγγίθ, αγνόησε την επιλογή του πατέρα του στο πρόσωπο του Σολομώντα, ως διάδοχου του θρόνου, και σφετερίστηκε το θρόνο από τον αδερφό του. Ο Δαβίδ τον είχε αποκτήσει μετά τον Αβεσσαλώμ και δεν του είχε χαλάσει ποτέ το χατίρι. Ο Αδωνίας κατασκεύασε για το σκοπό αυτό πολεμικά άρματα και προσέλαβε ιππείς. Είχε ως σωματοφύλακες 50 άντρες, οι οποίοι πήγαιναν μπροστά απ' αυτόν (Γ' Βασιλειών 1,5-6).

Ο Αδωνίας ήρθε σε συνεννόηση με τον Ιωάβ, τον αρχιστράτηγο του Δαβίδ, και με τον αρχιερέα Αβιάθαρ, οι οποίοι και τον ακολούθησαν. Ο αρχιερέας Σαδώκ, ο Βαναίας, γιος του Ιωδαέ, ο προφήτης Νάθαν, ο Σεμεΐ, ο Ρησί και άλλοι ισχυροί άνδρες πήραν το μέρος του Σολομώντα και δεν ακολούθησαν τον Αδωνία.

Ο Αδωνίας διοργάνωσε μεγάλη γιορτή. Πήγε στον βράχο Ζωελεθί, κοντά στην πηγή Ρωγήλ, και θυσίασε πρόβατα, μοσχάρια και αμνούς. Στη γιορτή προσκάλεσε όλους τους αδερφούς του, γιους του βασιλιά, καθώς και όλους τους άντρες από την φυλή Ιούδα, που ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά. Δεν προσκάλεσε όμως τον προφήτη Νάθαν, ούτε το Σολομώντα, ούτε το Βαναία και τους άλλους εμπειροπόλεμους και ανδρείους του βασιλιά (Γ' Βασιλειών 1,7-10. 1,19. 1,25-26).

 

Με τη βοήθεια του προφήτη Νάθαν, η Βηρσαβεέ, μητέρα του Σολομώντα, παρουσιάστηκε στο βασιλιά Δαβίδ, στο δωμάτιό του, επειδή ήταν πολύ γέρος και τον υπηρετούσε η Αβισάγ η Σωμανίτισσα. Η Βηρσαβεέ θύμισε στο βασιλιά Δαβίδ την υπόσχεσή του για να ορίσει ως διάδοχο του θρόνου το Σολομώντα και του ανήγγειλε τα σχέδια του Αδωνία για το θρόνο. Του είπε ακόμη για τη γιορτή που έκανε ο Αδωνίας και ποιους κάλεσε σ' αυτή. Ο προφήτης Νάθαν επιβεβαίωσε στο βασιλιά Δαβίδ τα λόγια της. Τότε ο Δαβίδ ενώπιον του προφήτη Νάθαν και της Βηρσαβεέ επιβεβαίωσε την υπόσχεσή του, για την διαδοχή της βασιλείας από τον γιο του, το Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 1,11-31).

Αμέσως μετά ο Δαβίδ κάλεσε να παρουσιαστούν μπροστά του ο αρχιερέας Σαδώκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βαναίας, γιος του Ιωδαέ και αξιωματικός του στρατού του. Όταν αυτοί παρουσιάστηκαν μπροστά του, τους διέταξε να πάρουν το Σολομώντα και τους αξιωματούχους του και να πάνε στη Γιών, κι εκεί να χρίσουν το Σολομώντα βασιλιά του Ισραήλ.

Έτσι ο αρχιερέας Σαδώκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βαναίας, γιος του Ιωδαέ, μαζί με όλη βασιλική φρουρά, οδήγησαν το Σολομώντα στη Γιών, τον ανέβασαν πάνω σ' ένα μουλάρι και ο αρχιερέας Σαδώκ πήρε ιερό λάδι από τη Σκηνή του Μαρτυρίου και τον έχρισε βασιλιά του Ισραήλ. Κατόπιν σάλπισε με τη σάλπιγγα και όλος ο παριστάμενος λαός αναγνώρισε τον Σολομώντα ως βασιλέα και τον ακολούθησε. Αμέσως μετά έγινε μεγάλη γιορτή και όλος ο λαός χόρευε και διασκέδαζε ζητωκραυγάζοντας (Γ' Βασιλειών 1,32-40. 1,44-45).

 

Κατά το τέλος της γιορτής, όταν άκουσε ο Αδωνίας και ο Ιωάβ, και όσοι τους ακολουθούσαν, τη φασαρία και τον ήχο που έκαναν οι σάλπιγγες, ρώτησαν να μάθουν τι γίνεται. Τότε ο Ιωνάθαν, γιος του αρχιερέα Αβιάθαρ, πήγε στον Αδωνία και του ανέφερε, όλα όσα συνέβησαν στη χρίση του Σολομώντα, ως βασιλέα του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 1,41-48).

Μετά από αυτά τα γεγονότα όσοι ακολούθησαν τον Αδωνία φοβήθηκαν και αποχώρησαν. Ο ίδιος ο Αδωνίας φοβήθηκε το Σολομώντα και πήγε στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Εκεί έπιασε τα κέρατα του θυσιαστηρίου και ζητούσε από το Σολομώντα να του ορκιστεί, πως δεν θα τον θανατώσει. Η πράξη αυτή υποδήλωνε επίκληση της προστασίας του Θεού. Όποιος πιανόταν από τα κέρατα του θυσιαστηρίου δεν διέτρεχε κίνδυνο θανάτου. Ο Σολομώντας του ορκίστηκε, πως εάν δεν δώσει άλλη αφορμή δεν θα πάθει τίποτα, αλλά εάν συλληφθεί για νέο ολίσθημα, τότε θα καταδικαστεί σε θάνατο. Έτσι ο Σολομώντας συγχώρησε τον Αδωνία κι έστειλε ανθρώπους και τον κατέβασαν από το θυσιαστήριο. Τότε ο Αδωνίας πήγε στο παλάτι και προσκύνησε το νέο βασιλιά (Γ' Βασιλειών 1,49-53).

 

Μια μέρα ο Αδωνίας πήγε και συνάντησε τη Βηρσαβεέ, μητέρα του Σολομώντα, την οποία προσκύνησε. Ο Αδωνίας ζήτησε από τη Βηρσαβεέ, να μιλήσει στο γιο της το Σολομώντα και να του ζητήσει να του δώσει ως γυναίκα την Αβισάγ τη Σωμανίτισσα, η οποία ήταν δούλη του Δαβίδ.

Έτσι η Βηρσαβεέ απονήρευτη για τις προθέσεις του Αδωνία, παρουσιάστηκε στο βασιλιά Σολομώντα και του μίλησε για τη χάρη, που της ζήτησε ο Αδωνίας. Ο Σολομών αντιλήφθηκε την πονηρία του Αδωνία και αποκρίθηκε στη μητέρα του, ότι μ' αυτό που του ζήτησε, ουσιαστικά προσφέρουν τη βασιλεία στον Αδωνία, επειδή η Αβισάγ ήταν ουσιαστικά άτυπη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ και επειδή ο Αδωνίας, ως μεγαλύτερος απ' αυτόν θα διεκδικούσε το θρόνο, μιας και είχε πάρει με το μέρος του τον ιερέα Αβιάθαρ και τον Ιωάβ, τον αρχιστράτηγο του Δαβίδ. Τότε ο βασιλιάς Σολομών έδωσε όρκο ενώπιον του Κυρίου, ότι θα τιμωρούσε τον Αδωνία με θάνατο, αφού με δόλιο τρόπο προσπαθεί να διεκδικήσει το θρόνο. Έτσι, λοιπόν, ο Σολομώντας έστειλε το Βαναία, στρατηγό του πατέρα του, και τον σκότωσε (Γ' Βασιλειών 2,13-25).