ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΙΩΝΑΘΑΝ

 

Ο ΙΩΝΑΘΑΝ

 

Ο Ιωνάθαν ήταν γιος του αρχιερέα Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. Γ' Βασιλειών 1,42). Ο Ιωνάθαν, μαζί με το γιο του αρχιερέα Σαδώκ, τον Αχιμάας, ήταν οι πληροφοριοδότες του Δαβίδ κατά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 15,36. 17,17. 17,21). Ο Ιωνάθαν, όπως και οι πρόγονοί του, κατάγονταν από τη φυλή Λευΐ.

 

 

Όταν ο Δαβίδ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ, πέρασε από τον χείμαρρο των Κέδρων, μαζί με όλο το πλήθος που τον ακολουθούσε. Εκεί ο Δαβίδ συναντήθηκε με τους αρχιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ, οι οποίοι μαζί με τους Λευίτες μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης από την Βαιθάρ. Τότε ο Δαβίδ είπε στο Σαδώκ να γυρίσει πίσω την Κιβωτό του Κυρίου. Έτσι ο Σαδώκ και ο Αβιάθαρ, καθώς και οι γιοι τους Αχιμάας και Ιωνάθαν, με εντολή του Δαβίδ, ξανάφεραν την Κιβωτό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί (Β' Βασιλειών 15,23-29).

Ο Χουσί, σύμβουλος του Δαβίδ, όταν έμαθε τα σχέδια του Αχιτόφελ και του Αβεσσαλώμ, ειδοποίησε τους αρχιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ, και τους συμβούλεψε να πουν στο Δαβίδ να μη μείνει τη νύχτα στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην Αραβώθ, αλλά να περάσει γρήγορα το ποτάμι, μήπως τυχόν ο Αχιτόφελ αλλάξει τη γνώμη του Αβεσσαλώμ και στείλει το στρατό εναντίον του Δαβίδ. Μια υπηρέτρια, λοιπόν, μετέφερε στον Αχιμάας, γιο του Σαδώκ, και τον Ιωνάθαν, γιο του Αβιάθαρ, που περίμεναν κοντά στην πηγή Ρωγήλ, το μήνυμα του Χουσί (Β' Βασιλειών 17,15-17).

Ένας νεαρός όμως τους είδε και το είπε στον Αβεσσαλώμ, ο οποίος έστειλε ανθρώπους για να τους συλλάβουν. Αλλά ο Ιωνάθαν και ο Αχιμάας επέσπευσαν το βήμα τους και μπήκαν γρήγορα σ' ένα σπίτι στη Βαουρίμ, που είχε στην αυλή του πηγάδι και κρύφτηκαν εκεί. Η γυναίκα του σπιτιού έκλεισε το πηγάδι μ' ένα σκέπασμα και σκόρπισε από πάνω του κόκκους σιταριού για να ξεραθούν κι έτσι δεν φαινόταν τίποτα από κάτω.

Οι άνθρωποι του Αβεσσαλώμ πήγαν στο σπίτι αυτό και ρώτησαν τη γυναίκα, εάν είδε τους δύο άντρες. Η γυναίκα τους απάντησε ότι πέρασαν πέρα απ' το ποτάμι. Εκείνοι τους αναζήτησαν, αλλά επειδή δεν τους βρήκαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ.

Όταν οι άνθρωποι του Αβεσσαλώμ έφυγαν, ο Ιωνάθαν κι ο Αχιμάας βγήκαν απ' το πηγάδι και έδωσαν στο βασιλιά Δαβίδ το μήνυμα του Χουσί. Έτσι ο Δαβίδ μέχρι το πρωΐ πέρασε τον Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 17,18-22).

 

Κατά τη διεκδίκηση της εξουσίας του Αδωνία, γιου του Δαβίδ, από τον Σολομώντα, ο Ιωνάθαν όπως και ο πατέρας του ο Αβιάθαρ, ακολούθησαν τον Αδωνία (Γ' Βασιλειών 1,7-9. 1,19. 1,25. 1,42-43). Μετά τη χρίση όμως, του Σολομώντα από τον αρχιερέα Σαδώκ, στη Γιών, ακολούθησε μεγάλη γιορτή και ο λαός, που ήταν παρών στη χρίση του Σολομώντα, χόρευε και διασκέδαζε ζητωκραυγάζοντας (Γ' Βασιλειών 1,32-40. 1,44-45).

Όταν άκουσε ο Αδωνίας και ο Ιωάβ, και όσοι τους ακολουθούσαν, τη φασαρία και τον ήχο που έκαναν οι σάλπιγγες, ρώτησαν να μάθουν τι γίνεται. Τότε ο Ιωνάθαν, γιος του αρχιερέα Αβιάθαρ, πήγε στον Αδωνία και του ανέφερε, όλα όσα συνέβησαν στη χρίση του Σολομώντα, ως βασιλέα του Ισραήλ. Μετά από αυτά τα γεγονότα όσοι ακολούθησαν τον Αδωνία φοβήθηκαν και αποχώρησαν (Γ' Βασιλειών 1,41-49).