ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΑΜΝΩΝ 

 

Ο Αμνών (Αμών) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 3,2. 13,1. 13,21. 13,32-33. Α' Παραλειπομένων 3,1) από την (Αχινόομ, Αχινάαμ) την Ιζρεελίτισσα. Γεννήθηκε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1). Το όνομά του σημαίνει "πιστός".

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αμνών

 

 

ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ

 

Ο Αβεσσαλώμ ήταν ο τρίτος γιος του Δαβίδ από τη σύζυγό του Μααχά (Μωχά), κόρη του βασιλιά της Γεδσούρ (Γεσίρ) (Β' Βασιλειών 3,3. 13,1. 14,21. 16,8. 18,12. 18,33. 19,4. Α' Παραλειπομένων 3,2). Το όνομά του σημαίνει "πατήρ ειρήνης". Ο Αβεσσαλώμ γεννήθηκε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1). Αδερφή του Αβεσσαλώμ από την Μααχά ήταν η Θημάρ (Ταμάρ) (Β' Βασιλειών 13,1. 13,4. 13,20. 13,22. 13,32).

Ο Αβεσσαλώμ ήταν εντυπωσιακά όμορφος, όπως και η αδερφή του η Θημάρ. Σε όλον τον Ισραήλ δεν υπήρχε άλλος, που να εγκωμιάζεται τόσο πολύ για την ομορφιά του. Δεν υπήρχε κανένα ψεγάδι πάνω του. Κάθε χρόνο κούρευε το κεφάλι του, γιατί τα μαλλιά του αυξάνονταν υπερβολικά και τον βάραιναν. Όταν κουρεύονταν τα μαλλιά του ζύγιζαν περίπου 2.200 γραμμάρια (Β' Βασιλειών 14,25-26). Ο Αβεσσαλώμ είχε τρεις γιους και μία κόρη, που ονομαζόταν Θημάρ (Ταμάρ). Η κόρη του ήταν πολύ ωραία γυναίκα και παντρεύτηκε τον Ροβοάμ, γιο του Σολομώντα (Β' Βασιλειών 14,27. Γ' Βασιλέων 15,2. Β' Παραλειπομένων 11,20).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβεσσαλώμ

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΣΤΗ ΧΕΒΡΩΝ

 

ΔΑΛΟΥΪΑ ή ΔΑΜΝΙΗΛ (ΔΑΝΙΗΛ, ΧΙΛΕΑΒ):  Ο Δαλουΐα ή Δαμνιήλ (Δανιήλ, Χιλεάβ) ήταν ο δεύτερος γιος του Δαβίδ από τη δεύτερη σύζυγό του την Αβιγαία από την Κάρμηλο (Β' Βασιλειών 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,1). Ο Δαλουΐα ή Δαμνιήλ γεννήθηκε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

ΟΡΝΙΑ Ή ΑΔΩΝΙΑ (ΑΔΩΝΙ):  Ο Αδωνία ή Ορνία (Αδωνί) ήταν ο τέταρτος γιος του Δαβίδ από την πέμπτη σύζυγό του την Φεγγίθ ή Αγγίθ (Β' Βασιλειών 3,4. Γ' Βασιλειών 1,5. 1,11. Α' Παραλειπομένων 3,2). Ο Αδωνία ή Ορνία γεννήθηκε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1). Ο Δαβίδ τον είχε αποκτήσει μετά τον Αβεσσαλώμ. Ο Αδωνίας ήταν ωραιότατος κατά τη μορφή και το παράστημα (Γ' Βασιλειών 1,6). Ήταν πολύ φιλόδοξος και σφετερίστηκε το θρόνο από τον Σολομώντα.

 

ΣΑΒΑΤΙΑ Ή ΣΑΦΑΤΙΑ (ΣΕΦΑΤΙΑΣ):  Ο Σαβατία ή Σαφατία (Σεφατίας) ήταν ο πέμπτος γιος του Δαβίδ από την έκτη σύζυγό του την Αβιτάλ (Β' Βασιλειών 3,4. Α' Παραλειπομένων 3,3). Ο Σαβατία ή Σαφατία γεννήθηκε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

ΙΕΘΕΡΑΑΜ Ή ΙΕΘΡΑΑΜ (ΙΘΡΕΑΜ):  Ο Ιεθεραάμ ή Ιεθραάμ (Ιθρεάμ) ήταν ο έκτος γιος του Δαβίδ από την έβδομη σύζυγό του την Αιγλά ή Αγλά (Β' Βασιλειών 3,5. Α' Παραλειπομένων 3,3). Ο Ιεθεραάμ ή Ιεθραάμ γεννήθηκε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

 

ΣΟΛΟΜΩΝ

 

Ο ΣΟΛΟΜΩΝ

Τρίτος και τελευταίος βασιλιάς του ενωμένου βασιλείου του Ισραήλ, βασίλευσε μετά το Σαούλ και το Δαβίδ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Δαβίδ από τη Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) (Β' Βασιλέων 12,24. Γ' Βασιλειών 1,11-12. 1,30. Α' Παραλειπομένων 3,5), πρώην σύζυγο του Ουρία. Το όνομά του ετυμολογικά προέρχεται από την εβραϊκή λέξη «σαλόμ», που σημαίνει «ειρήνη», «ειρηνικός», ενώ ονομάστηκε από τον Κύριο Ιεδεδί (Ιεδιδίας), δηλαδή "αγαπημένος του Κυρίου" (Β' Βασιλέων 12,24-25). Ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ στα 972 π.Χ. και βασίλεψε επί 40 χρόνια. Ο Σολομώντας είχε τρεις αδελφούς: τον Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά), τον Σωβάβ και τον Νάθαν (Α' Παραλειπομένων 3,5).

 

Έγραψε 3.000 παροιμίες, 1005 τραγούδια (Α' Βασιλέων 4,32 ή 5,12) και ένα ψαλμό (127ος). Έψαξε και βρήκε αρκετές παροιμίες τις οποίες αφού μελέτησε ποιες από αυτές ήταν αληθινές και σωστές τις κατέγραψε με τα καλύτερα λόγια (Εκκλησιαστής 12,9-10). Τα βιβλία Άσμα Ασμάτων, Παροιμίες και Εκκλησιαστής αποδίδονται στο Σολομώντα και αποτελούν πηγή για τη ζωή και το έργο του.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Σολομώντα

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΑΠΟ ΤΗ ΒΗΡΣΑΒΕΕ

 

ΣΑΜΜΟΥΣ Ή ΣΑΜΑΑ (ΣΑΜΜΟΥΑ, ΣΙΜΕΑ):  Ο Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά) ήταν γιος του Δαβίδ από τη Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4). Ο Σαμμούς ή Σαμαά γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3) και είχε τρεις αδελφούς: τον Σολωμών ή Σαλομών, τον Σωβάβ και τον Νάθαν (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4).

 

ΣΩΒΑΒ: Ο Σωβάβ ήταν γιος του Δαβίδ από τη Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4). Ο Σωβάβ γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3) και είχε τρεις αδελφούς: τον Σολωμών ή Σαλομών, τον Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά) και τον Νάθαν (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4).

 

ΝΑΘΑΝ: Ο Νάθαν ήταν γιος του Δαβίδ από τη Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4). Ο Νάθαν γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3) και είχε τρεις αδελφούς: τον Σολωμών ή Σαλομών, τον Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά) και τον Σωβάβ (Β' Βασιλειών 5,14. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4).

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

 

ΙΕΒΑΑΡ Ή ΙΒΑΑΡ Ή ΕΒΕΑΡ (ΙΒΧΑΡ):   Ο Ιεβαάρ ή Ιβαάρ ή Εβεάρ (Ιβχάρ) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,15. Α' Παραλειπομένων 3,6. 14,5) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

ΕΛΙΣΑ Ή ΕΛΙΣΑΕ Ή ΕΛΙΣΟΥΣ (ΕΛΙΣΟΥΑ):   Ο Ελισά ή Ελισούς ή Ελισαέ (Ελισουά) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,15. Α' Παραλειπομένων 3,6. 14,5) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

ΕΛΙΦΑΛΗΘ Ή ΕΛΙΦΑΛΑΘ Ή ΕΛΙΦΑΛΕΤ (ΕΛΙΦΕΛΕΤ):   Ο Ελιφαλήθ ή Ελιφαλάθ ή Ελιφαλέτ (Ελιφέλετ) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,16. Α' Παραλειπομένων 3,6. 14,5) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

ΝΑΓΑΙ Ή ΝΑΓΕΔ Ή ΝΑΓΕΘ (ΝΩΓΑ):   Ο Ναγαί ή Ναγέδ ή Ναγέθ (Νωγά) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,16. Α' Παραλειπομένων 3,7. 14,6) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

ΝΑΦΕΚ Ή ΝΑΦΑΓ (ΝΕΦΕΓ):  Ο Ναφέκ ή Ναφάγ (Νεφέγ) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,15. Α' Παραλειπομένων 3,7. 14,6) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

ΙΑΦΙΕ Ή ΙΕΦΙΕΣ (ΙΑΦΙΑ):  Ο Ιαφιέ ή Ιεφιές (Ιαφιά) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,15. Α' Παραλειπομένων 3,7. 14,6) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

ΕΛΙΣΑΜΑ Ή ΕΛΙΣΑΜΑΕ:  Ο Ελισαμά ή Ελισαμαέ ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,16. Α' Παραλειπομένων 3,8. 14,7) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

ΕΛΙΑΔΑ Ή ΕΛΙΑΔΕ Ή ΕΛΙΔΑΕ (ΕΛΕΑΔΑ, ΕΛΓΙΑΔΑ, ΒΕΕΛΙΑΔΑ:   Ο Ελιαδά ή Ελιαδέ ή Ελιδαέ (Ελεαδά, Ελγιαδά ή Βεελιαδά) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,16. Α' Παραλειπομένων 3,8. 14,7) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

ΕΛΙΦΑΛΑ Ή ΕΛΙΦΑΛΑΤ Ή ΕΛΙΦΑΛΕΤ (ΕΛΙΦΕΛΕΤ, ΕΛΠΑΛΕΤ):   Ο Ελιφαλά ή Ελιφαλάτ ή Ελιφαλέτ (Ελιφελέτ, Ελπαλέτ) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,16. Α' Παραλειπομένων 3,8. 14,7) από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,13. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,3).

 

 

 

ΣΑΜΑΕ: Ο Σαμαέ ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

ΙΕΣΣΙΒΑΘ: Ο Ιεσσιβάθ ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

ΝΑΘΑΝ: Ο Νάθαν ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16). Αναφέρονται δύο με τ' όνομα αυτό ως γιοι του Δαβίδ.

 

ΓΑΛΑΜΑΑΝ: Ο Γαλαμαάν ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

ΙΕΒΑΑΡ: Ο Ιεβαάρ ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16). Αναφέρονται δύο με τ' όνομα αυτό ως γιοι του Δαβίδ.

 

ΘΕΗΣΟΥΣ: Ο Θεησούς ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

ΝΑΦΕΚ (ΝΑΦΑΓ):  Ο Ναφέκ (Νάφαγ) ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

ΙΑΝΑΘΑΝ: Ο Ιανάθαν ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

ΛΕΑΣΑΜΥΣ: Ο Λεασαμύς ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

ΒΑΑΛΙΜΑΘ: Ο Βααλιμάθ ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

ΕΛΙΦΑΑΘ: Ο Ελιφαάθ ήταν γιος του Δαβίδ από άλλη σύζυγο ή παλλακίδα και γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

 

 

ΙΕΡΙΜΟΥΘ (ΙΕΡΙΜΩΘ): Ο Ιεριμούθ (Ιεριμώθ) ήταν γιος του Δαβίδ (Β' Παραλειπομένων 11,18). Κόρη του Ιεριμούθ ήταν η Μολλάθ (Μαχαλάθ), η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα του Ροβοάμ (Β' Παραλειπομένων 11,18).

 

 

 

ΘΗΜΑΡ (ΤΑΜΑΡ): Η Θημάρ (Ταμάρ) ήταν κόρη του Δαβίδ από τη σύζυγό του Μααχά (Μωχά) (Α' Παραλειπομένων 3,9), κόρη του βασιλιά της Γεδσούρ (Γεσίρ) Θολμί (Θολμαΐ) (Β' Βασιλειών 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,2) και αδερφή του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 13,1. 13,4. 13,20. 13,22. 13,32). Η Θημάρ ήταν ωραιότατη στην εμφάνιση (Β' Βασιλειών 13,1).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Θημάρ