ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ν

ΝΑΑΘ (ΘΟΚΕ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΝΑΑΡΑΪ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΝΑΑΣ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ)

ΝΑΑΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΒΙΓΑΙΑΣ)

ΝΑΑΣΣΩΝ (ΝΑΧΣΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΙΝΑΔΑΒ)

ΝΑΒΑΪΩΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΝΑΒΑΛ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΑΒΙΓΑΙΑΣ)

ΝΑΒΑΤ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ Α')

ΝΑΒΑΥ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΝΑΒΔΕΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΝΑΒΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΝΑΒΟΥΘΑΙ (ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΦΟΝΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΖΑΒΕΛ)

ΝΑΓΑΙ (ΝΑΓΕΔ, ΝΑΓΕΘ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΝΑΓΕΔ (ΝΑΓΕΘ, ΝΑΓΑΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΝΑΔΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΝΑΔΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΝΑΔΑΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ)

ΝΑΔΑΒ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΛΑΜΙΤΙΔΑΣ)

ΝΑΔΑΒ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ)

ΝΑΘΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΝΑΘΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 1ος)

ΝΑΘΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 2ος)

ΝΑΘΑΝ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΗΛ Ή ΓΑΑΛ)

ΝΑΘΑΝ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΝΑΘΑΝΑΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΝΑΘΑΝΑΗΛ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ)

ΝΑΘΑΝΑΗΛ (ΣΑΠΛΙΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΝΑΘΑΝΑΗΛ (ΛΕΥΙΤΗΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ)

ΝΑΘΑΝΑΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΝΑΘΑΝΑΗΛ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΝΑΘΑΝΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΝΑΘΑΝΙΑΣ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΝΑΙΜΑΝ (ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ)

ΝΑΜΕΣΣΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΗΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΝΑΜΟΥΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΝΑΜΟΥΗΛ (ΙΕΜΟΥΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΝΑΣΙΒ (ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

ΝΑΣΙΦ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΝΑΥΗ (ΝΟΥΜ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΝΑΦΑΓ (ΝΑΦΕΚ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΝΑΦΕΚ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΝΑΦΕΚ (ΝΑΦΑΓ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 1ος)

ΝΑΦΕΚ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 2ος)

ΝΑΦΕΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΝΑΧΕΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΝΑΧΟΘ (ΝΑΧΕΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΟΥΗΛ)

ΝΑΧΣΩΝ (ΝΑΑΣΣΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΙΝΑΔΑΒ)

ΝΑΧΩΝ (ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΙΟΥΔΑ)

ΝΑΧΩΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΟΥΧ)

ΝΑΧΩΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΑΡΡΑ)

ΝΑΧΩΡ (ΓΕΛΩΡΑΪ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΝΕΒΡΩΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣ)

ΝΕΕΜΙΑΣ (ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ)

ΝΕΤΩΦΑΘΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΝΕΦΘΑΛΙΕΙΜ (ΝΕΦΘΑΛΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ (ΝΕΦΘΑΛΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΝΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΒΕΝΝΗΡ)

ΝΗΡ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ)

ΝΟΑΜΑ (ΝΟΟΜΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΝΟΕΜΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΝΟΜΕΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΝΟΟΖΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΔ)

ΝΟΟΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΦΟΝΝΗ)

ΝΟΟΜΑ (ΝΟΑΜΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΝΟΥΜ (ΝΑΥΗ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΝΩΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΝΩΑΔΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΝΩΕ (Ο ΔΙΚΑΙΟΣ)

ΝΩΕ (Ο ΔΙΚΑΙΟΣ- 2ος βίος)

ΝΩΧΑΘΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

Ξ

 

Ο

ΟΒΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΟΒΑΒ (ΙΩΒΑΒ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΘΟΡ)

ΟΔΙΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΣΜΩΘ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΟΔΟΡΡΑ (ΚΕΔΟΥΡΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΟΔΟΥΪΑΣ (ΙΡΑΣ, ΩΡΑ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΟΖΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΟΖΑ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΟΖΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΙΝΑΔΑΒ)

ΟΖΑΣ (ΑΧΙΗΛ) (Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΩΣ)

ΟΖΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΟΖΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΟΖΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΟΖΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΟΖΙ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΟΖΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΟΖΙΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΟΖΙΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΩΣΗ)

ΟΖΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΟΖΙΑΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΝΑΘΑΝ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΟΖΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΟΖΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΟΖΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΟΖΙΗΛ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΟΖΙΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΙΜΩΘ)

ΟΖΙΗΛ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ. ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΟΖΙΗΛ (ΑΣΡΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΟΖΟΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΟΖΡΙΗΛ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΟΘΝΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΟΘΝΙΗΛ (ΓΟΘΟΝΙΗΛ) (ΚΡΙΤΗΣ)

ΟΛΙΒΕΜΑΣ (ΕΛΙΒΑΜΑΣ) (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΟΜΟΥΣΙ (ΜΟΥΣΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ)

ΟΠΦΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΟΡΕΧ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΟΡΝΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΟΡΝΑ (Ο ΙΕΒΟΥΣΑΙΟΣ)

ΟΡΝΙΑ (ΑΔΩΝΙΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΟΡΝΙΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦ. ΝΑΘΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΟΣΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΟΣΣΑ (ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΟΥΕΣΒΙ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΑΣ)

ΟΥΖ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΑΜ)

ΟΥΖ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΟΥΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΑΜ)

ΟΥΛΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΟΥΜΑΣΦΑΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΟΥΡ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΙΑΜ)

ΟΥΡΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΟΥΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΟΥΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΟΥΡΙ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΟΥΡΙ (ΟΥΡΙΑΣ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΟΥΡΙΑΣ (ΟΥΡΙ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΟΥΡΙΑΣ Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ (ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΒΗΡΣΑΒΕΕ)

ΟΥΡΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΟΥΡΙΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΑΧΑ)

ΟΥΦΕΙΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΟΦΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΟΦΙΜΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΟΦΝΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙ)

ΟΧΟΖΑΘ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΜΕΛΕΧ)

ΟΧΟΖΙΑΣ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ)

Π

ΠΑΤΡΟΣΩΝΙΕΙΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΠΕΛΕΓ (ΦΑΛΕΓ, ΦΑΛΕΚ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΡ)

ΠΕΤΕΦΡΗΣ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ)

ΠΕΤΕΦΡΗΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΕΝΝΕΘ)

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Γ' Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ)

Ρ

ΡΑΑΒ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΡΑΑΖΑΡ)

ΡΑΑΒΙΑ (ΡΑΒΙΑ, ΡΑΒΙΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΕΖΕΡ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΡΑΒΙΑ (ΡΑΑΒΙΑ, ΡΑΒΙΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΕΖΕΡ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΡΑΓΑΥ (ΡΕΟΥ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΛΕΓ)

ΡΑΓΕΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΡΑΓΟΥΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΡΑΓΟΥΗΛ (ΙΟΘΟΡ) (ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΡΑΓΟΥΗΛ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΓΑΔ)

ΡΑΔΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΡΑΕΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΡΑΖΩΝ Ο ΒΑΡΑΜΕΘΙΤΗΣ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ)

ΡΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΡΑΜ (ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΟΥΣ)

ΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΡΑΦΑΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΡΑΦΑΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΡΑΦΑΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΡΑΦΑΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΡΑΦΗ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΡΑΦΗ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΡΑΦΟΥ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΡΑΩΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΡΕΒΙΕ (ΡΙΒΑ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΡΙ)

ΡΕΓΜΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣ)

ΡΕΚΟΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΡΕΚΧΑ (ΡΗΧΑΒ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΜΩΝ)

ΡΕΜΜΩΝ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΡΕΚΧΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΑΝΑ)

ΡΕΟΥ (ΡΑΓΑΥ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΛΕΓ)

ΡΗΣΙ (ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΡΗΧΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΡΗΧΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΡΗΧΑΒ (ΡΕΚΧΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΜΩΝ)

ΡΙΒΑ (ΡΕΒΙΕ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΡΙ)

ΡΙΣΩΝ (ΛΙΣΑΝ, ΔΑΙΣΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΡΙΦΑΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΕΡ)

ΡΟΒΟΑΜ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΡΟΒΟΚ (ΡΟΒΕ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΙΑΜ)

ΡΟΔΙΟΙ (ΔΩΔΑΝΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΥΑΝ)

ΡΟΚΟΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΡΟΚΟΜ (ΡΟΚΟΝ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΙΑΜ)

ΡΟΚΟΝ (ΡΟΚΟΜ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΙΑΜ)

ΡΟΥΒΗΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΡΩΔΙΗΛ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΡΩΜΑΤΘΙΕΖΕΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΡΩΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΡΩΣΑΪ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες