ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΝΑΔΑΒ

 

Ο ΝΑΔΑΒ

 

Ο Ναδάβ (Ναβάτ) ήταν γιος του Ιεροβοάμ Α' και βασιλιάς του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 14,19-20. 15,25). Ο Ναδάβ βασίλευσε στο βασίλειο του Ισραήλ κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα και βασίλευσε για 2 χρόνια, περίπου το 910 με 909 π.Χ. (Γ' Βασιλειών 15,25).

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΔΑΒ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

 

Ο Ναδάβ έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ακολουθώντας το κακό παράδειγμα του πατέρα του. Τις ίδιες αμαρτίες έκανε κι αυτός (Γ' Βασιλειών 15,26). Ο Βαασά, γιος του Αχιά, από τη φυλή Ισσάχαρ, συνωμότησε εναντίον του Ναδάβ και τον σκότωσε όταν αυτός βρισκόταν στο ναό Βελαάν στη Γαβαθών, τον καιρό που ο Ναδάβ πολιορκούσε την πόλη από τους Φιλισταίους. Το γεγονός αυτό συνέβη το τρίτο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα. Έτσι το Ναδάβ τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο Βαασά.

Αυτός όταν έγινε βασιλιάς, εξόντωσε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβοάμ. Δεν άφησε κανένα ζωντανό απ' τους απογόνους του, σύμφωνα με όσα είχε ο Κύριος προαναγγείλει με τον προφήτη Αχιά, το Σηλωνίτη.  Αυτό έγινε επειδή ο Ιεροβοάμ είχε εξοργίσει τον Κύριο με τις αμαρτίες του και είχε παρασύρει το λαό στην ειδωλολατρία (Γ' Βασιλειών 15,27-30). Η υπόλοιπη ιστορία και η δράση του Ναδάβ βρισκόταν στο βιβλίο των «Χρονικών των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ» (Γ' Βασιλειών 15,31).