ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΒΑΑΣΑ

 

Ο ΒΑΑΣΑ (ΒΑΣΑ)

 

Ο Βαασά
el.wikipedia.org

Ο Βαασά (Βασά) ήταν βασιλιάς του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 15,16-17. 15,19. Β' Παραλειπομένων 16,3) και ήταν γιος του Αχιά, από τη φυλή Ισσάχαρ (Γ' Βασιλειών 15,27. 15,33. 20,22). Ο Βαασά άρπαξε το θρόνο  από τον νόμιμο βασιλιά Ναδάβ, τον οποίο δολοφόνησε μαζί με την οικογένειά του, θέτοντας τέρμα στη δυναστεία του Ιεροβοάμ Α', ιδρύοντας έτσι τη δεύτερη δυναστεία της οποίας επίσης το τέλος υπήρξε οικτρό επί του γιου και διαδόχου του Ηλά (Γ' Βασιλειών 16,6. 16,8).

Το όνομα Βαασά είναι εξελληνισμένος τύπος (από τους Εβδομήκοντα) του σημιτικού ονόματος Μπα-εσχά που ο Ιώσηπος το αποδίδει ως "Βασάνας". Ο Βαασά ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ το 3ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα και βασίλευσε 24 έτη, μεταξύ του 909 και 886 π.Χ. περίπου, έχοντας ως πρωτεύουσα την πόλη Θερσά (Γ' Βασιλειών 15,33).

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΑΣΑ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

 

Ο Βαασά συνωμότησε εναντίον του Ναδάβ, γιο του Ιεροβοάμ και βασιλιά του Ισραήλ, και τον σκότωσε όταν αυτός βρισκόταν στο ναό Βελαάν στη Γαβαθών, τον καιρό που ο Ναδάβ πολιορκούσε την πόλη από τους Φιλισταίους. Το γεγονός αυτό συνέβη το 3ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα. Έτσι το Ναδάβ τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο Βαασά.

Αυτός όταν έγινε βασιλιάς, εξόντωσε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβοάμ. Δεν άφησε κανένα ζωντανό απ' τους απογόνους του, σύμφωνα με όσα είχε ο Κύριος προαναγγείλει με τον προφήτη Αχιά, το Σηλωνίτη.  Αυτό έγινε επειδή ο Ιεροβοάμ είχε εξοργίσει τον Κύριο με τις αμαρτίες του και είχε παρασύρει το λαό στην ειδωλολατρία (Γ' Βασιλειών 15,27-30).

 

Ο Βαασά έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ακολουθώντας το κακό παράδειγμα του Ιεροβοάμ. Έκανε κι αυτός τις ίδιες αμαρτίες, με τις οποίες κι εκείνος είχε παρασύρει τον ισραηλιτικό λαό στην ειδωλολατρία (Γ' Βασιλειών 15,34).

Ο Κύριος έστειλε στο Βαασά τον προφήτη Ιού, γιο του Ανανί, με το ακόλουθο μήνυμα: «Εγώ σ' έβγαλα από την αφάνεια και σ' έκανα βασιλιά του ισραηλιτικού λαού. Εσύ, όμως, ακολούθησες το παράδειγμα του Ιεροβοάμ και παρέσυρες το λαό στην αμαρτία, για να με παροργίσουν με τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό κι εγώ θα εξαφανίσω εσένα και τους απογόνους σου, όπως έκανα με τους απογόνους του Ιεροβοάμ. Όποιος από την οικογένεια του Βαασά πεθάνει στην πόλη θα τον φάνε τα σκυλιά κι όποιος πεθάνει στα χωράφια θα τον φάνε τα όρνεα» (Γ' Βασιλειών 16,1-4). Έτσι ο Κύριος μίλησε εναντίον του Βαασά, με τον προφήτη Ιού, επειδή αυτός είχε πράξει ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο και τον είχε εξοργίσει με τις πράξεις του, όπως και ο Ιεροβοάμ, του οποίου την οικογένεια είχε εξολοθρεύσει (Γ' Βασιλειών 16,7).

 

Ο Βαασά υπήρξε σύμμαχος των Συρίων, προστάτης των ειδωλολατρών στη χώρα του και αντίπαλος του Βασιλέως Ασά της φυλής του Ιούδα. Ανάμεσα στον Ασά και στο Βαασά, βασιλιά του Ισραήλ, υπήρξε αντιπαράθεση και πολεμικές συγκρούσεις σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας τους. Έτσι κατά 38ο έτος της βασιλείας του Ασά, ο Βαασά εκστράτευσε  εναντίον του βασιλείου του Ιούδα και οχύρωσε τη Ραμά, έτσι ώστε κανένας από τους κατοίκους του Ιούδα να μη μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα από την πλευρά αυτή. Τότε ο Ασά πήρε όλο το ασήμι και το χρυσάφι που υπήρχε στα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου και τα έστειλε με τους δούλους του στη Δαμασκό, στο βασιλιά της Συρίας γιο του Άδερ, που ήταν γιος του Ταβερεμμάν και εγγονός του Αζίν, με το μήνυμα να συνάψουν συμφωνία οι δυο τους, όπως και οι πατεράδες τους, έτσι ώστε να διαλύσει τη συμμαχία του με το Βαασά, βασιλιά του Ισραήλ, για ν' αποσύρει το στρατό του από την περιοχή του Ιούδα.

Ο Άδερ δέχτηκε την πρόταση του βασιλιά Ασά κι έστειλε τους στρατηγούς του εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Αυτοί χτύπησαν την Αϊών (Αΐν), τη Δαν, την Αβελμαΐν (Αβελμαά), όλη την περιοχή της Γεννησαρέτ και όλη την περιοχή της φυλής Νεφθαλί.  Όταν το έμαθε ο Βαασά σταμάτησε να οχυρώνει τη Ραμά και επέστρεψε στην πόλη Θερσά.

Τότε ο Ασά κάλεσε όλους τους κατοίκους του Ιούδα στην Αινακίμ, για να μεταφέρουν από τη Ραμά όλες τις πέτρες και τα ξύλα που ο Βαασά είχε συγκεντρώσει για να οχυρώσει την πόλη. Με τα ίδια υλικά ο Ασά οχύρωσε την Γαβαέ και τη Μασφά (Γ' Βασιλειών 15,16-22. Β' Παραλειπομένων 16,1-6).

 

Η υπόλοιπη ιστορία και η δράση του Βαασά βρισκόταν στο βιβλίο των «Χρονικών των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ» (Γ' Βασιλειών 16,5). Ο Βαασά πέθανε και τον έθαψαν με τους προγόνους του στην Θερσά. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του ο Ηλά, κατά το 20ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα (Γ' Βασιλειών 16,6. 16,8).