ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΧΟΖΙΑΣ

 

Ο ΟΧΟΖΙΑΣ

 

Ο Οχοζίας
el.wikipedia.org

Ο Οχοζίας ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, γιος και διάδοχος του Αχαάβ (Γ' Βασιλειών 22,40. 22,52-53). Ο Οχοζίας ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ το 17ο έτος της βασιλείας του Ιωσαφάτ στον Ιούδα και βασίλευσε για 2 χρόνια, από το 852-851 π.Χ. περίπου, έχοντας ως πρωτεύουσα την Σαμάρεια (Γ' Βασιλειών 22,40. 22,52. Δ' Βασιλειών 1,2-3). Διάδοχος του Οχοζία στο θρόνο ήταν ο αδερφός του και γιος του Αχαάβ Ιωράμ (Δ' Βασιλειών 1,18α).

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΟΖΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

 

Ο Οχοζίας δεν ακολούθησε το δρόμο του Θεού και εξέκλινε προς την ειδωλολατρία, όπως και ο πατέρας του Αχαάβ και η μητέρα του Ιεζάβελ. Ακολούθησε την ίδια αμαρτωλή ζωή του Ιεροβοάμ και οδήγησε και το λαό στην ασέβεια και την ειδωλολατρία. Λάτρεψε τα είδωλα του Βάαλ και τα προσκύνησε, παροργίζοντας τον Κύριο (Γ' Βασιλειών 22,53-54. Β' Παραλειπομένων 20,35).

Μετά από τα γεγονότα αυτά ο Ιωσαφάτ είχε επικοινωνία με το βασιλιά του Ισραήλ τον Οχοζία για να κατασκευάσει πλοία. Επειδή στην Εδώμ (Εδέμ) δεν υπήρχε βασιλιάς μόνιμος και σταθερός, ο Ιωσαφάτ ναυπήγησε στη Θαρσίς (Θαρσείς) μεγάλο πλοίο για να πλεύσει στη Σωφίρ (Οφείρ, Ωφέρδε), όπου υπήρχε χρυσάφι. Μάλιστα ο βασιλιάς του βασιλείου του Ισραήλ, ο Οχοζίας, πρότεινε στον Ιωσαφάτ να του στείλει ανθρώπους για το ναυτικό του, όμως ο Ιωσαφάτ αρνήθηκε αυτή την πρόταση. Το πλοίο όμως δεν πήγε ποτέ στη Σωφίρ (Ωφέρδε), γιατί συνετρίβη στη Γασιών Γαβέρ (Ασεών Γαβέρ)(Γ' Βασιλειών 16,28ζ-η. 22,48-50).

Κατά μία δεύτερη εκδοχή, που φαίνεται και πιο σωστή, το πλοίο ναυπηγήθηκε στη Γασιών Γαβέρ και θα πορευόταν στη Θαρσίς (Θαρσείς). Τότε ο Ελιέζερ, γιος του Δωδία από την Μαρισήν, προφήτευσε εναντίον του Ιωσαφάτ, ότι επειδή έκανε φιλία με τον Οχοζία, γι' αυτό ο Κύριος θα καταστρέψει το έργο του. Και πράγματι τα πλοία καταστράφηκαν και δεν μπόρεσαν να πλεύσουν στη Θαρσείς Β' Παραλειπομένων 20,35-37). Σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσαφάτ το βασίλειο του Ιούδα υπερίσχυσε του βασιλείου του Ισραήλ (Β' Παραλειπομένων 17,1).

 

 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΕΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΧΟΖΙΑ

 

Μετά το θάνατο του Αχαάβ οι Μωαβίτες κατεπάτησαν τη συνθήκη υποτέλειας, που είχαν συνάψει με τους Ισραηλίτες. Το γεγονός αυτό διασταυρώθηκε ιστορικά από σχετική αναφορά που αναφέρεται στη Μωαβιτική στήλη. Μια μέρα ο βασιλιάς Οχοζίας έπεσε από το υπερώο του παλατιού του στη Σαμάρεια και τραυματίστηκε. Τότε έστειλε αγγελιαφόρους να πάνε στην Ακκαρών και να ρωτήσουν τον Βάαλ, εάν θα διαφύγει τον θάνατο από τον τραυματισμό αυτόν. Αλλά Άγγελος Κυρίου κάλεσε τον Ηλία και του είπε να πάει να συναντήσει τους αγγελιαφόρους του Οχοζία και να τους πει: «Δεν υπάρχει Θεός αληθινός στον Ισραήλ και πάνε να συμβουλευτούν τον Βάαλ στην Ακκαρών; Αυτό δεν είναι σωστό. Και γι' αυτό το λόγο είπε ο Κύριος, να πείτε στον Οχοζία, βασιλιά του Ισραήλ, πως από το κρεβάτι δεν θα ξανασηκωθεί και θα πεθάνει πάνω σ' αυτό». Ο Ηλίας πήγε και συνάντησε τους αγγελιαφόρους του Οχοζία και τους είπε τα λόγια του Κυρίου (Δ' Βασιλειών 1,1-4).

 

Έτσι οι αγγελιαφόροι επέστρεψαν στον Οχοζία και εκείνος τους ρώτησε, γιατί επέστρεψαν τόσο σύντομα. Αυτοί του είπαν για τη συνάντησή τους με κάποιον άνδρα και του μετέφεραν τα λόγια του Κυρίου. Ο Οχοζίας τους ζήτησε να του περιγράψουν τον άνδρα αυτόν. Εκείνοι είπαν πως ήταν δασύτριχος και ζωσμένος με μια δερμάτινη ζώνη. Ο Οχοζίας αναγνώρισε πως ο άνδρας που συνάντησε τους αγγελιαφόρους ήταν ο Ηλίας και έστειλε τον Πεντηκόνταρχο με τους άνδρες του να τον καλέσουν στο παλάτι.

Ο Πεντηκόνταρχος τον βρήκε να κάθεται στην κορυφή του όρους και του είπε «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλιάς σε καλεί να τον συναντήσεις». Ο προφήτης Ηλίας του απάντησε «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, όπως και είμαι, θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό και θα κάψει εσένα και τους άνδρες σου». Ο Οχοζίας έστειλε στον Ηλία άλλον Πεντηκόνταρχο, αλλά κι εκείνος μίλησε στον Ηλία με τα ίδια λόγια. Επαναλήφθηκε και με τον δεύτερο Πεντηκόνταρχο ότι έγινε με τον πρώτο. Ο Οχοζίας στη συνέχεια έστειλε και τρίτο αξιωματικό, ο οποίος είπε στον Ηλία «Άνθρωπε του Θεού, γνωρίζω ότι φωτιά από τον ουρανό κατέκαψε τους δύο πρώτους Πεντηκόνταρχους και τους άνδρες τους, γι' αυτό σε ικετεύω να δείξεις έλεος και να λυπηθείς τις ζωές μας». Ο Άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία να πάει μαζί του και να μην φοβηθεί (Δ' Βασιλειών 1,5-15).

 

Ο Ηλίας λοιπόν πήγε μαζί τους και παρουσιάστηκε στον βασιλιά. Ο Ηλίας επανέλαβε στον Οχοζία ότι είχε πει στους αγγελιοφόρους του, ότι επειδή πήγαν να συμβουλευτούν τον Βάαλ στην Ακκαρών, γι' αυτό το λόγο είπε ο Κύριος, πως από το κρεβάτι δεν θα ξανασηκωθεί και θα πεθάνει πάνω σ' αυτό. Και πράγματι η προφητεία του Ηλία επαληθεύτηκε. Ο Οχοζίας σε λίγες ημέρες πέθανε (Δ' Βασιλειών 1,15-17). Η υπόλοιπη ιστορία του Οχοζία και όλα όσα έκαμε, ήταν όλα γραμμένα στο βιβλίο των «Χρονικών των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ». Μετά το θάνατο του Οχοζία, τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο αδερφός του και γιος του Αχαάβ Ιωράμ (Δ' Βασιλειών 1,18α).