ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΓΟΘΟΝΙΗΛ (ΟΘΝΙΗΛ)

 

Ο ΓΟΘΟΝΙΗΛ (ΟΘΝΙΗΛ)

 

Ο Γοθονιήλ ή Οθνιήλ ήταν ο πρώτος Κριτής του Ισραήλ μετά τον Ιησού του Ναυή και ελευθερωτής του από τη σκλαβιά του βασιλιά της Μεσοποταμίας Χουσαρσαθαΐμ. Ήταν και διοικητής του Ισραήλ για σαράντα χρόνια. Ήταν γιος του Κένεζ ή Κενά και αδερφός του Σαραΐα (Σεραΐα) (Α' Παραλειπομένων 4,13. Ιησούς του Ναυή 15,17. Κριταί 1,13. 3,9). Γιοι του Γοθονιήλ ήταν ο Αθάθ (Χαθάθ) και ο Μαναθί (Μεοναθάν) (Α' Παραλειπομένων 4,13). Ήταν νεότερος ανιψιός του Χάλεβ (Ιησούς του Ναυή 15,17. 3,9). Η σύζυγός του Ασχάν (Ασχά), κόρη του Χάλεβ, είχε δοθεί στον Γοθονιήλ ως δώρο για την κατάκτηση της πόλης Δαβείρ (Ιησούς του Ναυή 15,17. Κριταί 1,13). Ο Γοθονιήλ κατοικούσε στη χώρα Ναγέβ (Ιησούς του Ναυή 15,19). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Γοθονιήλ θα πρέπει να κυβέρνησε τους Ισραηλίτες περίπου το 1381-1342 π.Χ..

 

 

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, μετά τη Χεβρών πολιόρκησε και κατέλαβε την πόλη Δαβίρ (Δεβείρ), καθώς και όλες τις γύρω πόλεις. Την πόλη την κυρίεψε ο Γοθονιήλ, γιος του Κενέζ και ανιψιός του Χάλεβ. Οι Ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους κατοίκους της πόλης, το βασιλιά της και οτιδήποτε ανέπνεε σ' αυτή. Ο Χάλεβ ως ανταμοιβή του έδωσε για γυναίκα του, την κόρη του Ασχάν (Αχσά), μαζί με την Άνω και Κάτω Γολαθμαΐν (Ιησούς του Ναυή 10,38-39. 15,15-19. Κριταί 1,11-15).

 

Οι Ισραηλίτες είχαν δυσαρεστήσει με τις πράξεις τους τον Κύριο, τον λησμόνησαν και λάτρεψαν το Βάαλ και την Αστάρτη. Γι' αυτό ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους και τους παρέδωσε στον Χουσαρσαθαΐμ, βασιλιά της Μεσοποταμίας κι έγιναν υποτελείς του για οχτώ χρόνια.

Τότε οι Ισραηλίτες επικαλέστηκαν τον Κύριο κι αυτός τους έστειλε τον Γοθονιήλ, γιο του Κενέζ, νεότερου αδερφού του Χάλεβ, για να τους ελευθερώσει. Το Πνεύμα του Κυρίου ήρθε στον Γοθονιήλ και αναδείχθηκε Κριτής των Ισραηλιτών. Ο Γοθονιήλ βγήκε να πολεμήσει τον Χουσαρσαθαΐμ, κι ο Κύριος τον παρέδωσε στην εξουσία του και τον νίκησε ολοσχερώς. Έτσι η χώρα ησύχασε για σαράντα χρόνια. Έπειτα πέθανε ο Γοθονιήλ, ο γιος του Κενέζ (Κριταί 3,7-11).