ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ENOTHTA 2

 

Ο ΙΟΥΔΑΣ

 

Ο Ιούδας ήταν ο τέταρτος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,35. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "δοξολογία" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "και πάλι τώρα θα δοξολογήσω δια τούτο το γεγονός τον Κύριο". Ο Ιούδας παντρεύτηκε την κόρη κάποιου Χαναναίου, που την έλεγαν Σαύα (Σουά), και από αυτή απέκτησε τρεις γιους που τους ονόμασε Ηρ, Αυνάν, Σηλώμ (Σηλά) (Γένεση 38,2-5. Αριθμοί 26,15-16. Α' Παραλειπομένων 2,3). Από τη Θάμαρ ο Ιούδας απέκτησε τον Φαρές και τον Ζαρά (Ζαράχ) (Γένεση 38,27-30. Αριθμοί 26,16. Ρουθ 4,12. Α' Παραλειπομένων 2,4).

 

 

 

 

ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΙΤΑΜ

 

ΑΙΤΑΜ: Ο Αιτάμ ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι και κόρες του Αιτάμ ήταν ο Ιεζραήλ (Ιζρεέλ), ο Ιεσμάν, ο Ιεβδάς (Ιδβάς) και η Εσηλεββών (Ασελελφονί) (Α' Παραλειπομένων 4,3).

 

ΙΕΖΡΑΗΛ (ΙΖΡΕΕΛ): Ο Ιεζραήλ (Ιζρεέλ) ήταν ο πρωτότικος γιος του Αιτάμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,3).

 

ΙΕΣΜΑΝ: Ο Ιεσμάν ήταν ο δεύτερος γιος του Αιτάμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,3).

 

ΙΕΒΔΑΣ (ΙΔΒΑΣ): Ο Ιεβδάς (Ιδβάς) ήταν ο τρίτος γιος του Αιτάμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,3).

 

ΕΣΗΛΕΒΒΩΝ: Η Εσηλεββών ήταν κόρη του Αιτάμ (Α' Παραλειπομένων 4,3).

 

 

 

Ο ΑΣΟΥΡ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ

 

ΑΣΟΥΡ (ΑΣΧΟΥΡ): Ο Ασούρ (Ασχούρ) ήταν ο γενάρχης της πόλης Θεκωέ (Θεκουέ ή Τεκωά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Ο Ασούρ είχε δύο συζύγους την Αωδά (Χελά) και την Θοαδά (Νααρά). Ο Ασούρ απέκτησε με την Αωδά τον Ωχαία (Αχουζάμ), τον Ηφάλ (Χεφέρ), τον Θαϊμάν (Ταϊμενά) και τον Αασθήρ (Ααχασταρί), ενώ με την Θοαδά απέκτησε τον Σερέθ (Σέρεθ), τον Σαάρ (Ιεσόχαρ) και τον Εθνάν (Α' Παραλειπομένων 4,5-7).

 

ΑΩΔΑ: Η Αωδά ήταν η πρώτη γυναίκα του Ασούρ (Ασχούρ). Η Αωδά απέκτησε με τον Ασούρ τον Ωχαία (Αχουζάμ), τον Ηφάλ (Χεφέρ), τον Θαϊμάν (Ταϊμενά) και τον Αασθήρ (Ααχασταρί) (Α' Παραλειπομένων 4,5-6).

 

ΘΟΑΔΑ: Η Θοαδά ήταν η δεύτερη γυναίκα του Ασούρ (Ασχούρ). Η Θοαδά απέκτησε με τον Ασούρ τον Σερέθ (Σέρεθ), τον Σαάρ (Ιεσόχαρ) και τον Εθνάν (Α' Παραλειπομένων 4,5. 4,7).

 

 

 

ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΟΥΡ

 

ΩΧΑΙΑΣ: Ο Ωχαία ήταν ο πρώτος γιος του Ασούρ (Ασχούρ) από την Αωδά (Χελά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,6).

 

ΗΦΑΛ: Ο Ηφάλ ήταν ο δεύτερος γιος του Ασούρ (Ασχούρ) από την Αωδά (Χελά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,6).

 

ΘΑΪΜΑΝ: Ο Θαϊμάν ήταν ο τρίτος γιος του Ασούρ (Ασχούρ) από την Αωδά (Χελά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,6).

 

ΑΑΣΘΗΡ: Ο Αασθήρ ήταν ο τέταρτος γιος του Ασούρ (Ασχούρ) από την Αωδά (Χελά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,6).

 

ΣΕΡΕΘ: Ο Σερέθ (Σέρεθ) ήταν ο πρώτος γιος του Ασούρ (Ασχούρ) από την Θοαδά (Νααρά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,7).

 

ΣΑΑΡ: Ο Σαάρ ήταν ο δεύτερος γιος του Ασούρ (Ασχούρ) από την Θοαδά (Νααρά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,7).

 

ΕΘΝΑΝ: Ο Εθνάν ήταν ο τρίτος γιος του Ασούρ (Ασχούρ) από την Θοαδά (Νααρά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,7).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΗΧΑΒ

 

ΙΑΡΙΝ: Ο Ιαρίν ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Ιαρίν ήταν ο Κως και ο Ρηχάβ (Α' Παραλειπομένων 4,8).

 

ΚΩΣ: Ο Κως ήταν γιος του Ιαρίν και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιοι του Κως ήταν ο Ενώβ και ο Σαβαθά (Α' Παραλειπομένων 4,8).

 

ΡΗΧΑΒ: Ο Ρηχάβ ήταν γιος του Ιαρίν και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιος του Ρηχάβ ήταν ο Ιγαβής (Ιαβής) (Α' Παραλειπομένων 4,8-9).

Κατά την εγκατάσταση στη Χαναάν, φυλή Ιούδα κατέλαβε πρώτα την ορεινή περιοχή και εγκαταστάθηκε εκεί. Δεν μπόρεσε όμως να εκδιώξει τους Χαναναίους της πεδιάδας, γιατί είχαν σιδερένιες άμαξες και ο Ρηχάβ τους συνέστησε να μη καταλάβουν την πεδινή περιοχή (Κριταί 1,19).

 

ΕΝΩΒ: Ο Ενώβ ήταν ο πρώτος γιος του Κως και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,8).

 

ΣΑΒΑΘΑ: Ο Σαβαθά ήταν ο δεύτερος γιος του Κως και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,8).

 

ΙΓΑΒΗΣ (ΙΑΒΗΣ): Ο Ιγαβής (Ιαβής) ήταν γιος του Ρηχάβ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Ιαβής ήταν ο πιο ένδοξος από τους αδερφούς του. Η μητέρα του του έδωσε αυτό το όνομα, γιατί τον γέννησε με υπερβολικούς πόνους. Όταν μεγάλωσε ο Ιγαβής προσευχήθηκε στον Κύριο να του δώσει πλούσιες τις ευλογίες του, να αποκτήσει περισσότερη γη, να τον προστατεύει από κάθε κακό και συμφορά, και να τον φωτίζει στη γνώση και εκείνος θα ήτανε πάντα πιστός στον Κύριο. Ο Κύριος του έδωσε ότι του ζήτησε (Α' Παραλειπομένων 4,9-10).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΕΖ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΦΟΝΝΗ

 

ΚΕΝΕΖ: Ο Κενέζ ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιος του Κενέζ ήταν ο Ιεφοννής, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Χάλεβ (Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13).

 

ΙΕΦΟΝΝΗΣ: Ο Ιεφοννής ήταν γιος του Κενέζ (Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιος του Ιεφοννή ήταν ο Χάλέβ (Αριθμοί 13,7. Α' Παραλειπομένων 4,15. Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13-14. 21,12).

 

 

ΧΑΛΕΒ: Ο Χάλεβ ήταν γιος του Ιεφοννή (Αριθμοί 13,7. Α' Παραλειπομένων 4,15. Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13-14) και απόγονος του Κενέζ και του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Χάλέβ μαζί με τον Ιησού του Ναυή, στάλθηκαν από τον Μωυσή να μπουν και να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν. Γιοι του Χάλέβ ήταν ο Ηρά, ο Αδά και ο Νοόμ (Αριθμοί 13,7. Α' Παραλειπομένων 4,15). Ο Χάλεβ είχε και μία κόρη την Ασχάν (Αχσά) (Ιησούς του Ναυή 15,16. Κριταί 1,12).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Χάλεβ

 

 

ΗΡΑ: Ο Ηρά (Ιερού) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Χάλέβ και απόγονος του Ιεφοννή (Α' Παραλειπομένων 4,15).

 

ΑΔΑ: Ο Αδά (Ελά) ήταν ο δεύτερος γιος του Χάλέβ και απόγονος του Ιεφοννή. Γιος του Αδά ήταν ο Κενέζ (Κενάζ) (Α' Παραλειπομένων 4,15).

 

ΝΟΟΜ: Ο Νοόμ (Νάαμ) ήταν ο τρίτος γιος του Χάλέβ και απόγονος του Ιεφοννή (Α' Παραλειπομένων 4,15).

 

ΚΕΝΕΖ: Ο Κενέζ (Κενάζ) ήταν γιος του Αδά (Ελά) και απόγονος του Ιεφοννή (Α' Παραλειπομένων 4,15).

 

 

 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ

 

ΑΣΧΑΝ (ΑΣΧΑ): Η Ασχάν (Ασχά)  ήταν κόρη του Χάλεβ (Ιησούς του Ναυή 15,16. Κριταί 1,12).

 

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, μετά τη Χεβρών πολιόρκησε και κατέλαβε την πόλη Δαβίρ. Την πόλη την κυρίεψε ο Γοθονιήλ, γιος του Κενέζ και ανιψιός του Χάλεβ. Ο Χάλεβ ως ανταμοιβή του έδωσε για γυναίκα του, την κόρη του Ασχάν (Αχσά), μαζί με την Άνω και Κάτω Γολαθμαΐν (Ιησούς του Ναυή 15,15-19. Κριταί 1,12-14). Συγκεκριμένα όταν η Ασχά πήγαινε προς τον οίκο του Γοθονιήλ, εκείνος την πίεσε να ζητήσει από τον πατέρα της έναν αγρό που να έχει νερό. Τότε αυτή, από τον όνο πάνω στον οποίο καθόταν, γόγγυξε και είπε παραπονεμένη στον πατέρα της, ότι επειδή την στέλνει σ' ένα κατάξερο τόπο, στη Ναγέβ, όπου έμενε ο Γοθονιήλ, του ζήτησε να της δώσει ως δώρο τη Γολαθμαΐν, η οποία είχε νερό. Τότε εκείνος της έδωσε την Άνω και Κάτω Γολαθμαΐν (Ιησούς του Ναυή 15,15-19. Κριταί 1,12-15).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΕΖ

 

ΚΕΝΕΖ: Ο Κενέζ ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Κενέζ ήταν ο Γοθονιήλ (Οθνιήλ), ο οποίος υπήρξε και κριτής του Ισραήλ, και ο Σαραΐα (Σεραΐας) (Α' Παραλειπομένων 4,13. Ιησούς του Ναυή 15,17. Κριταί 1,13. 3,9).

 

ΓΟΘΟΝΙΗΛ (ΟΘΝΙΗΛ): Ο Γοθονιήλ (Οθνιήλ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Κενέζ (Κενάζ) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,13. Ιησούς του Ναυή 15,17. Κριταί 1,13. 3,9). Ο Γοθονιήλ υπήρξε και κριτής του Ισραήλ (Κριταί 3,10). Γιοι του Γοθονιήλ ήταν ο Αθάθ (Χαθάθ) και ο Μαναθί (Α' Παραλειπομένων 4,13).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Γοθονιήλ

 

 

ΣΑΡΑΪΑ (ΣΕΡΑΪΑΣ): Ο Σαραΐα (Σεραΐας) ήταν ο δεύτερος γιος του Κενέζ (Κενάζ) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιος του Σαραΐα ήταν ο Ιωάβ (Α' Παραλειπομένων 4,13-14).

 

ΑΘΑΘ (ΧΑΘΑΘ): Ο Αθάθ (Χαθάθ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Γοθονιήλ (Οθνιήλ) και απόγονος του Κενέζ (Α' Παραλειπομένων 4,13).

 

ΜΑΝΑΘΙ: Ο Μαναθί ήταν ο δεύτερος γιος του Γοθονιήλ (Οθνιήλ) και απόγονος του Κενέζ. Γιος του Μαναθί ήταν ο Γοφερά (Οφρά) (Α' Παραλειπομένων 4,13-14).

 

ΙΩΑΒ: Ο Ιωάβ ήταν γιος του Σαραΐα (Σεραΐα) και απόγονος του Κενέζ. Γιος του Ιωάβ ήταν ο Αγεαδδαΐρ. Ο Ιωάβ και ο γιος του ο Αγεαδδαΐρ ήταν οικοδόμοι και ξυλουργοί (Α' Παραλειπομένων 4,14).

 

ΓΟΦΕΡΑ (ΟΦΡΑ): Ο Γοφερά (Οφρά) ήταν γιος του Μαναθί (Μεοναθάν) και απόγονος του Κενέζ (Α' Παραλειπομένων 4,14).

 

ΑΓΕΑΔΔΑΪΡ: Ο Αγεαδδαΐρ ήταν γιος του Ιωάβ και απόγονος του Κενέζ. Ο Αγεαδδαΐρ και ο πατέρας του ο Ιωάβ ήταν οικοδόμοι και ξυλουργοί (Α' Παραλειπομένων 4,14).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΕΣΕΗΛ

 

ΓΕΣΕΗΛ: Ο Γεσεήλ ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Γεσεήλ ήταν ο Ζιφ, ο Ζεφά (Ζιφά), ο Θεφιά και ο Εσεραήλ (Ασερεήλ) (Α' Παραλειπομένων 4,16).

 

ΖΙΦ: Ο Ζιφ ήταν γιος του Γεσεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,16).

 

ΖΕΦΑ (ΖΙΦΑ): Ο Ζεφά (Ζιφά) ήταν γιος του Γεσεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,16).

 

ΘΕΦΙΑ: Ο Θεφιά ήταν γιος του Γεσεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,16).

 

ΕΣΕΡΑΗΛ (ΑΣΕΡΕΗΛ): Ο Εσεραήλ (Ασερεήλ) ήταν γιος του Γεσεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,16).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΣΡΙ

 

ΕΣΡΙ (ΕΖΡΑ): Ο Εσρί (Εζρά) ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Εσρί ήταν ο Ιεθέρ, Μωράδ (Μωρήδ), Άφερ (Εφέρ) και Ιαμών (Α' Παραλειπομένων 4,17-18).

 

ΙΕΘΕΡ: Ο Ιεθέρ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Εσρί (Εζρά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιοι του Ιεθέρ ήταν ο Μαρών, ο Σεμαΐ (Σαμμαΐ) και ο Μαρέθ. Με τη δεύτερη σύζυγό του την Αδία απέκτησε τον Ιάρεδ, τον Αβέρ και τον Χετιήλ  (Α' Παραλειπομένων 4,17-18).

 

ΜΩΡΑΔ Ή ΜΩΡΗΔ: Ο Μωράδ (Μωρήδ) ήταν ο δεύτερος γιος του Εσρί (Εζρά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Σύζυγος του Μωράδ ήταν η Βετθία ή Βυθία, η οποία ήταν από την Αίγυπτο και ήταν κόρη του Φαραώ. Ο Μωράδ είχε κι άλλη σύζυγο την Ιδουΐα ή Οδία, αδερφή του Ναχέμ (Ναχάμ), με την οποία απέκτησε τον Γαρμί, τον Εσθαιμώνκαι τον Νωχαθί (Α' Παραλειπομένων 4,17-19).

 

ΑΦΕΡ (ΕΦΕΡ): Ο Άφερ (Εφέρ) ήταν ο τρίτος γιος του Εσρί (Εζρά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,17).

 

ΙΑΜΩΝ: Ο Ιαμών (Ιαλών) ήταν ο τέταρτος γιος του Εσρί (Εζρά) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,17).

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΡΙ

 

ΑΔΙΑ: Η Αδία ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ιεθέρ. Η Αδία απέκτησε με τον Ιεθέρ τον Ιάρεδ (Ιέρεδ), τον Αβέρ (Χέβερ) και τον Χετιήλ (Ιεκουθιήλ)  (Α' Παραλειπομένων 4,18).

 

ΒΕΤΘΙΑ: Η Βετθία ήταν σύζυγος του Μωράδ ή Μωρήδ. Η Βετθία ήταν από την Αίγυπτο και ήταν κόρη του Φαραώ (Α' Παραλειπομένων 4,18).

 

ΙΔΟΥΪΑ: Η Ιδουΐα ήταν σύζυγος του Μωράδ ή Μωρήδ και αδερφή του Ναχέμ (Ναχάμ). Η Ιδουΐα απέκτησε με τον Μωράδ τον Γαρμί, τον Εσθαιμών (Εστεμοά) και τον Νωχαθί (Α' Παραλειπομένων 4,19).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΡΙ

 

ΜΑΡΩΝ: Ο Μαρών ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεθέρ και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,17).

 

ΣΕΜΑΪ (ΣΑΜΜΑΪ): Ο Σεμαΐ (Σαμμαΐ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεθέρ και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,17).

 

ΜΑΡΕΘ: Ο Μαρέθ ήταν ο τρίτος γιος του Ιεθέρ και απόγονος του Εσρί (Εζρά). Ο Μαρέθ είχε γιο τον Εσθαιμών (Α' Παραλειπομένων 4,17).

 

ΙΑΡΕΔ: Ο Ιάρεδ ήταν ο πρώτος γιος του Ιεθέρ από την Αδία και απόγονος του Εσρί (Εζρά). Ο Ιάρεδ ήταν πατέρας του Γεδώρ (Α' Παραλειπομένων 4,18).

 

ΑΒΕΡ: Ο Αβέρ ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεθέρ από την Αδία και απόγονος του Εσρί (Εζρά). Ο Αβέρ ήταν πατέρας του Σωχών (Σοχώ) (Α' Παραλειπομένων 4,18).

 

ΧΕΤΙΗΛ: Ο Χετιήλ ήταν ο τρίτος γιος του Ιεθέρ από την Αδία και απόγονος του Εσρί (Εζρά). Ο Χετιήλ ήταν πατέρας του Ζαμών (Α' Παραλειπομένων 4,18).

 

ΕΣΘΑΙΜΩΝ: Ο Εσθαιμών ήταν γιος του Μαρέθ και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,17).

 

ΓΕΔΩΡ: Ο Γεδώρ ήταν γιος του Ιάρεδ και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,18).

 

ΣΩΧΩΝ (ΣΟΧΩ): Ο Σωχών (Σοχώ) ήταν γιος του Αβέρ και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,18).

 

ΖΑΜΩΝ: Ο Ζαμών ήταν γιος του Χετιήλ και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,18).

 

ΓΑΡΜΙ: Ο Γαρμί ήταν ο πρώτος γιος του Μωράδ ή Μωρήδ από την Ιδουΐα και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,19).

 

ΕΣΘΑΙΜΩΝ: Ο Εσθαιμών ήταν ο δεύτερος γιος του Μωράδ ή Μωρήδ από την Ιδουΐα και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,19).

 

ΝΩΧΑΘΙ: Ο Νωχαθί ήταν ο τρίτος γιος του Μωράδ ή Μωρήδ από την Ιδουΐα και απόγονος του Εσρί (Εζρά) (Α' Παραλειπομένων 4,19).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

ΝΑΧΕΜ: Ο Ναχέμ ήταν αδερφός της Ιδουΐας και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Ναχέμ ήταν ο πατέρας του Κεϊλά (Α' Παραλειπομένων 4,19).

 

ΚΕΪΛΑ: Ο Κεϊλά ήταν γιος του Ναχέμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Κεϊλά ήταν ο γενάρχης της πόλης Κεειλά (Α' Παραλειπομένων 4,19).

 

ΣΕΜΙΩΝ: Ο Σεμιών ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Σεμιών ήταν ο Αμνών και ο Θιλών (Α' Παραλειπομένων 4,20).

 

ΑΜΝΩΝ: Ο Αμνών ήταν γιος του Σεμιών (Σιμών) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,20).

 

ΘΙΛΩΝ: Ο Θιλών ήταν γιος του Σεμιών (Σιμών) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,20).

 

ΦΑΝΑ: Ο Φανά ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιος του Φανά ήταν ο Ανά (Α' Παραλειπομένων 4,20).

 

ΑΝΑ: Ο Ανά ήταν γιος του Φανά (Βαιν-Χανάν) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,20).

 

ΣΕΪ (ΙΣΕΗ): Ο Σεΐ (Ισεή) ήταν απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Σεΐ ήταν ο Ζωάθ και ο Ζωάβ (Α' Παραλειπομένων 4,20).

 

ΖΩΑΘ: Ο Ζωάθ ήταν γιος του Σεΐ (Ισεή) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,20).

 

ΖΩΑΒ: Ο Ζωάβ ήταν γιος του Σεΐ (Ισεή) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,20).

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

Α Παραλ. 4,3           Κατά πρώτον οι υιοί του Αιτάμ ο Ιεζραήλ, ο Ιεσμάν, ο Ιεβδάς και η αδελφή των, η οποία ωνομάζετο Εσηλεββών.

Α Παραλ. 4,5           Ο Ασούρ ο πατήρ της πόλεως Θεκωέ είχε δύο συζύγους, την Αωδά και την Θοαδά.

Α Παραλ. 4,6           Η Αωδά εγέννησεν εις αυτόν τον Ωχαίαν, τον Ηφάλ, τον Θαιμάν και τον Αασθήρ. Ολοι αυτοί είναι παιδιά της Αωδάς.

Α Παραλ. 4,7           Οι υιοί της Θοαδάς είναι· ο Σερέθ, ο Σαάρ και ο Εθνάν.

Α Παραλ. 4,8           Ο Κως εγέννησε τον Ενώβ και τον Σαβαθά, και τας οικογενείας του Ρηχάβ υιού του Ιαρίν.

Α Παραλ. 4,9           Ο Ιγαβής ήτο ο περισσότερον ένδοξος μεταξύ των αδελφών του. Η μητέρα του τον ωνόμασεν Ιγαβής λέγουσα· “τον εγέννησα με πόνον”.

Α Παραλ. 4,10         Ο Ιγαβής παρεκάλεσε τον Θεόν του Ισραήλ λέγων· “εάν μου στείλης πλουσίας τας ευλογίας σου και μεγαλώσης τα σύνορά μου και η παντοδύναμος δεξιά σου ευρίσκεται πάντοτε μαζή μου, με φωτίσης δε εις γνώσιν, ώστε να μη εξευτελισθώ, εγώ θα είμαι ιδικός σου”. Ο Θεός έδωσεν εις αυτόν όλα όσα εζήτησε.

Α Παραλ. 4,13         Υιοί του Κενέζ είναι· ο Γοθονιήλ και ο Σαραΐα. Υιός του Γοθονιήλ είναι ο Αθάθ.

Α Παραλ. 4,14         Ο Μαναθί απέκτησεν υιόν τον Γοφερά. Ο Σαραΐα εγέννησε τον Ιωάβ τον πατέρα των Αγεαδδαΐρ, οι οποίοι ήσαν οικοδόμοι.

Α Παραλ. 4,15         Υιοί του Χαλέβ, υιού του Ιεφοννή ήσαν· ο Ηρά, ο Αδά και ο Νοόμ. Υιός του Αδά ήτο ένας ο Κενέζ.

Α Παραλ. 4,16         Οι υιοί του Γεσεήλ ήσαν· ο Ζιφ, ο Ζεφά, ο Θεφιά και ο Εσεραήλ.

Α Παραλ. 4,17         Υιοί του Εσρί ήσαν· ο Ιεθέρ, ο Μωράδ, ο Αφερ και ο Ιαμών. Ο Ιεθέρ εγέννησε τον Μαρών, τον Σεμαΐ και τον Μαρέθ πατέρα του Εσθαιμών.

Α Παραλ. 4,18         Η δε άλλη σύζυγος αυτού (η Αδία) εγέννησε τον Ιάρεδ πατέρα του Γεδώρ, και τον Αβέρ τον πατέρα του Σωχών, τον Χετιήλ πατέρα του Ζαμών. Αυτοί είναι οι υιοί της Βετθία, θυγατρός του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει ως σύζυγον ο Μωρήδ.

Α Παραλ. 4,19         Υιοί της γυναικός Ιδουΐας, αδελφής του Ναχέμ, πατρός του Κεϊλά είναι ο Γαρμί, ο Εσθαιμών, ο Νωχαθί.

Α Παραλ. 4,20        Υιοί του Σεμιών είναι· ο Αμνών, ο Ανά ο υιός του Φανά και ο Θιλών. Υιοί του Σεί είναι ο Ζωάθ και υιοί Ζωάβ.