ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ENOTHTA 1

 

Ο ΙΟΥΔΑΣ

 

Ο Ιούδας ήταν ο τέταρτος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,35. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "δοξολογία" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "και πάλι τώρα θα δοξολογήσω δια τούτο το γεγονός τον Κύριο". Ο Ιούδας παντρεύτηκε την κόρη κάποιου Χαναναίου, που την έλεγαν Σαύα (Σουά), και από αυτή απέκτησε τρεις γιους που τους ονόμασε Ηρ, Αυνάν, Σηλώμ (Σηλά) (Γένεση 38,2-5. Αριθμοί 26,15-16. Α' Παραλειπομένων 2,3). Από τη Θάμαρ ο Ιούδας απέκτησε τον Φαρές και τον Ζαρά (Ζαράχ) (Γένεση 38,27-30. Αριθμοί 26,16. Ρουθ 4,12. Α' Παραλειπομένων 2,4).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

ΣΑΥΑ (ΣΟΥΑ): Η Σαύα (Σουά) ήταν Χαναναία στην καταγωγή (Γένεση 38,2).

Ο Ιούδας, γιος του Ιακώβ, όταν έφυγε από τ' αδέρφια του και εγκαταστάθηκε κοντά στον Οδολλαμίτη Ειράς, είδε την κόρη κάποιου Χαναναίου τη Σαύα και την πήρε γυναίκα του (Γένεση 38,2).

 

ΘΑΜΑΡ (ΤΑΜΑΡ): Η Θάμαρ ήταν Χαναναία, σύζυγος του Ηρ, γιου του Ιούδα (Γένεση 38,6). Το όνομά της σημαίνει "φοινικόδεντρο". Η Θάμαρ με τον Ιούδα απέκτησε τον Φαρές και τον Ζαρά (Γένεση 38,27-30. Αριθμοί 26,16. Α' Παραλειπομένων 2,4).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Θάμαρ

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

Οι απόγονοι του Ιούδα κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ιούδαν, η οποία απαριθμούσε 74.600 άντρες (Αριθμοί 1,24-25. 2,9). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 76.500 άντρες (Αριθμοί 26,18).

 

ΗΡ: Ο Ηρ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιούδα από την κόρη του Σαύα (Σουά) του Χαναναίου (Γένεση 38,2-3. Αριθμοί 26,15. Α' Παραλειπομένων 2,3). Το όνομά του σημαίνει "προσεκτικός". Για τον πρωτότοκο γιο του τον Ηρ ο Ιούδας του πήρε σύζυγο μια γυναίκα, που ονομαζόταν Θάμαρ (Ταμάρ). Ο Ηρ όμως δυσαρέστησε τον Κύριο, και ο Κύριος τον θανάτωσε (Γένεση 38,2-7. Αριθμοί 26,15). Πέθανε στη γη Χαναάν.

 

 

ΑΥΝΑΝ: Ο Αυνάν ήταν ο δεύτερος γιος του Ιούδα από την κόρη του Σαύα (Σουά) του Χαναναίου (Γένεση 38,4. Αριθμοί 26,15. Α' Παραλειπομένων 2,3).

Μετά το θάνατο του αδερφού του του Ηρ, ο Ιούδας ο πατέρας του, έδωσε τη γυναίκα του γιου του την Θάμαρ στον Αυνάν για γυναίκα, έτσι ώστε να δώσει απόγονο στον αδερφό του. Ο Αυνάν, επειδή ήξερε ότι ο απόγονος δε θα ανήκε σ' αυτόν, κάθε φορά που πλάγιαζε με τη γυναίκα του αδερφού του, έριχνε το σπέρμα στη γη, για να μη δώσει απόγονο στον αδερφό του. Αυτό που έκανε όμως δυσαρέστησε τον Κύριο, γι' αυτό τον θανάτωσε κι αυτόν (Γένεση 38,4-10. Αριθμοί 26,15).  Πέθανε στη γη Χαναάν.

 

 

ΣΗΛΩΜ (ΣΗΛΑ): Ο Σηλώμ ήταν ο τρίτος γιος του Ιούδα από την κόρη του Σαύα (Σουά) του Χαναναίου. Ο Ιούδας βρισκόταν στην πόλη Χασβί όταν γεννήθηκε ο Σηλώμ (Γένεση 38,5. Αριθμοί 26,16. Α' Παραλειπομένων 2,3). Ο Σηλώμ ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,12). Γιοι του Σηλώμ ήταν ο Ήρ και Λααδά (Λαεδδά).

Από τον Σηλώμ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σηλωνί (Αριθμοί 26,16). Από τον Σηλώμ κατάγονται ακόμη οι πατριές Εφραδαβάκ και Εσοβά (Ασβεά), όπως επίσης και οι κάτοικοι της πόλης Χωζηβά (Χωζεβά) και ο Ιωακίμ. Από τον Σηλώμ κατάγονται ακόμη ο Ιωάς και ο Σαράφ, οι οποίοι μετανάστευσαν για λίγο στη Μωάβ και ξαναγύρισαν και κάποιος τους μετονόμασε Αβεδηρίν Αθουκιΐμ. Αυτοί ήταν κεραμοποιοί και κατοικούσαν στις πόλεις Αταΐμ (Νεταΐμ) και Γαδηρά (Γεδηρά) και εργάζονταν στην υπηρεσία του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 4,21-23).

 

 

ΦΑΡΕΣ ΚΑΙ ΖΑΡΑ (ΖΑΡΑΧ) : Ο Φαρές και ο Ζαρά (Ζαράχ) ήταν δίδυμοι γιοί του Ιούδα του Πατριάρχη, γιού του Ιακώβ, από τη νύφη του Θάμαρ (Γένεση 38,27-30. Αριθμοί 26,16. Α' Παραλειπομένων 2,4). Από τον Φαρές προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Φαρεσί και από τον Ζαρά ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ζαραΐ (Αριθμοί 26,16).

Οι γιοι του Φαρές ήταν ο Εσρώμ ή Εσρών ή Ασρών (Χεσρών) και ο Ιεμουήλ (Ιαμούν ή Χαμούλ) (Γένεση 46,12. Αριθμοί 26,17. Α' Παραλειπομένων 2,5). Ο Φαρές και ο Ζαρά γεννήθηκαν στη Χαναάν και ήταν δυο από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα τους, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,12). Οι γιοι του Ζαρά ήταν ο Ζαμβρί, ο Αϊθάν, ο Αϊμάν, ο Καλχάλ και ο Δαράδ (Α' Παραλειπομένων 2,6. Ιησούς του Ναυή 7,1. 7,18).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φαρές και το Ζαρά

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΦΑΡΕΣ

 

ΕΣΡΩΜ Ή ΕΣΡΩΝ Ή ΑΣΡΩΝ (ΧΕΣΡΩΝ): Ο Εσρώμ ή Εσρών ή Ασρών (Χεσρών) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Φαρές και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Γένεση 46,12. Αριθμοί 26,17. Α' Παραλειπομένων 2,5. 4,1). Ο Εσρώμ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,12). Από τον Εσρώμ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ασρωνί (Αριθμοί 26,17).

Γιοι του Εσρώμ ήταν ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ), ο Αράμ (Ιωράμ) και ο Χαλέβ (Χάλεβ). Αργότερα ο Εσρώμ, σε ηλικία 60 ετών, πήρε ως γυναίκα την Αβιά (Α' Παραλειπομένων 2,24), κόρη του Μαχίρ, που ήταν πατέρας της χώρας Γαλαάδ, και σε ηλικία 65 ετών απέκτησε τον Σερούχ (Σεγούβ) (Α' Παραλειπομένων 2,21).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Εσρώμ

 

 

ΙΕΜΟΥΗΛ Ή ΙΑΜΟΥΝ (ΧΑΜΟΥΛ):  Ο Ιεμουήλ ή Ιαμούν (Χαμούλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Φαρές και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Γένεση 46,12. Αριθμοί 26,17. Α' Παραλειπομένων 2,5). Ο Ιεμουήλ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,12). Από τον Ιεμουήλ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ιαμουνί (Αριθμοί 26,17).

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ

 

ΑΒΙΑ: Η Αβιά ήταν κόρη του Μαχίρ, από τη Γαλαάδ, και η δεύτερη γυναίκα του Εσρώμ. Μετά το θάνατο του Εσρώμ, ο γιος του ο Χαλέβ, ήρθε στην Εφραθά (Βηθλεέμ) στην οποία έμενε η Αβιά, και απέκτησε μαζί της τον Ασχώδ (Ασχώρ), πατέρα του Θεκωέ (Τεκωά) (Α' Παραλειπομένων 2,24).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΖΑΡΑ

 

ΖΑΜΒΡΙ (ΖΙΜΡΙ): Ο Ζαμβρί (Ζιμρί) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ζαρά και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,6. Ιησούς του Ναυή 7,1. 7,18). Γιος του Ζαμβρί ήταν ο Χαρμί και εγγονός του ο Άχαρ, ο οποίος στην κατάληψη της Ιεριχώς, κράτησε για τον εαυτό του τα αφιερώματα που ανήκαν στον Κύριο (Ιησούς του Ναυή 7,1).

 

ΑΪΘΑΝ (ΕΘΑΝ): Ο Αϊθάν (Εθάν) ήταν ο δεύτερος γιος του Ζαρά και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,6).

 

ΑΪΜΑΝ: Ο Αϊμάν ήταν ο τρίτος γιος του Ζαρά και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,6).

 

ΚΑΛΧΑΛ (ΧΑΛΚΟΛ): Ο Καλχάλ (Χαλκόλ) ήταν ο τέταρτος γιος του Ζαρά και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,6).

 

ΔΑΡΑΔ (ΔΑΡΑ): Ο Δαράδ (Δαρά) ήταν ο πέμπτος γιος του Ζαρά και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,6).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΖΑΜΒΡΙ

 

ΧΑΡΜΙ (ΚΑΡΜΙ): Ο Χαρμί (Καρμί) ήταν γιος του Ζαμβρί (Ιησούς του Ναυή 7,1), πατέρας του Άχαρ (Αχάν) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη και του Φαρές (Α' Παραλειπομένων 2,7. 4,1).

Ο γιος του ο Άχαρ στην κατάληψη της Ιεριχώς, κράτησε για τον εαυτό του τα αφιερώματα που ανήκαν στον Κύριο (Ιησούς του Ναυή 7,1).

 

ΑΧΑΡ (ΑΧΑΝ): Ο Άχαρ (Αχάν) ήταν γιος του Χαρμί (Καρμί) (Ιησούς του Ναυή 7,1) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως εμποδοστάτης και ταραχοποιός, ο οποίος την εποχή του Μωυσή έγινε αιτία συμφοράς στους Ισραηλίτες, γιατί κατακράτησε τα αφιερώματα που ήταν αφιερωμένα στον Κύριο (Α' Παραλειπομένων 2,7. 22,20).

 

 

Ο Άχαρ, γιος του Χαρμί και απόγονος του Ζαμβρί και του Ζαρά, από τη φυλή Ιούδα, όταν οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την Ιεριχώ, πήρε για δικά του μερικά από τα αφιερώματα, που ανήκαν στον Κύριο. Εξαιτίας αυτού, λοιπόν, ο Κύριος οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών με αποτέλεσμα την ήττα στη Γαΐ (Ιησούς του Ναυή 7,1-5. 22,20).

Την άλλη μέρα, ο Ιησούς του Ναυή, με εντολή του Κυρίου, διέταξε να πλησιάσουν οι Ισραηλίτες κατά φυλές. Πλησίασαν μία μία χωριστά και κληρώθηκε η φυλή Ιούδα. Μετά διέταξε να πλησιάσουν μία μία οι συγγένειες της φυλής Ιούδα και κληρώθηκε η συγγένεια των Ζαραΐ. τελικά αφού πλησίασαν κατά οικογένειες και μετά οι άνδρες, ο κλήρος έπεσε στον Άχαρ, γιό του Χαρμί και απόγονο του Ζαμβρί και του Ζαρά.

Ο Άχαρ ομολόγησε την πράξη του, ότι πράγματι αυτός πήρε τα αφιερώματα και τα έκρυψε μέσα στη σκηνή του. Αυτά που κράτησε ήταν μια πολύχρωμη φορεσιά, 200 ασημένια δίδραχμα και μία ράβδο χρυσή. Έψαξαν τη σκηνή του και πράγματι τα βρήκαν. Τότε συνέλαβαν τον Άχαρ και τον οδήγησαν στο φαράγγι Αχώρ, μαζί με την οικογένειά του, τα ζώα του και όλα του τα υπάρχοντα. Τότε όλοι οι Ισραηλίτες θανάτωσαν αυτόν και τους συγγενείς του με λιθοβολισμό και μετά έστησαν ένα μεγάλο σωρό από πέτρες πάνω από το πτώμα του. Έτσι σταμάτησε η οργή του Κυρίου (Ιησούς του Ναυή 7,16-26).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του Αϊθάν (Εθάν) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,8).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ

 

ΙΕΡΑΜΕΗΛ (ΙΕΡΑΧΜΕΗΛ): Ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Εσρώμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,9). Γιοι του Ιεραμεήλ ήταν ο Ραμ, ο Βαανά (Βουνά), ο Αράν (Ορέμ) και ο Ασόμ (Οσέμ). Ο Ιεραμεήλ από τη δεύτερη γυναίκα του την Ατάρα απέκτησε τον Οζόμ (Ωνάμ) (Α' Παραλειπομένων 2,25-26).

 

 

ΑΡΑΜ (ΙΩΑΡΑΜ): Ο Αράμ (Ιωράμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Εσρώμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,9). Γιος του Αράμ ήταν ο Αμιναδάβ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αράμ

 

 

ΧΑΛΕΒ: Ο Χαλέβ (Χάλεβ) ήταν ο τρίτος γιος του Εσρώμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,9). Ο Χαλέβ πήρε 3 γυναίκες, τη Γαζουβά, την Ιεριώθ και όταν πέθανε η Γαζουβά πήρε την Εφράθ. Από τη Γαζουβά απέκτησε τον Ιασάρ (Ιεσέρ), τον Σουβάβ (Σωβάβ) και τον Ορνά (Αρδών). Από την Εφράθ απέκτησε τον Ωρ (Χουρ) (Α' Παραλειπομένων 2,18-19).

Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Χαλέβ, ήρθε στην Εφραθά (Βηθλεέμ) στην οποία έμενε η Αβιά, η δεύτερη γυναίκα του πατέρα του, και απέκτησε μαζί της τον Ασχώδ (Ασχώρ), πατέρα του Θεκωέ (Τεκωά) (Α' Παραλειπομένων 2,24).

 

 

ΣΕΡΟΥΧ (ΣΕΓΟΥΒ): Ο Σερούχ (Σεγούβ) ήταν γιος του Εσρώμ και της κόρης του Μαχίρ, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,21). Γιος του Σερούχ ήταν ο Ιαΐρ (Ιαείρ) (Α' Παραλειπομένων 2,22), ο οποίος ήταν ο όγδοος κατά σειρά Κριτής του Ισραήλ, μετά τον Θωλά (Κριταί 10,3).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τουε απογόνους του Χάλεβ, του Ιεραμεήλ και του Σερούχ

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΡΑΜ

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ: Ο Αμιναδάβ ήταν γιος του Αράμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,10). Γιος του Αμιναδάβ ήταν ο Ναασσών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αμιναδάβ

 

 

ΝΑΑΣΣΩΝ (ΝΑΧΣΩΝ): Ο Ναασών (Ναχσών) ήταν γιος του Αμιναδάβ (Α' Παραλειπομένων 2,10. Αριθμοί 1,7) και ήταν ένας από τους αρχηγούς της φυλής Ιούδα, κατά την Έξοδο και κατά την καταμέτρηση των Ισραηλιτών στην έρημο (Αριθμοί 1,7. 2,3. 10,14. Α' Παραλειπομένων 20,11). Γιος του Ναασσών ήταν ο Σαλμών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ναασσών

 

 

ΣΑΛΜΩΝ (ΣΑΛΜΑ): Ο Σαλμών (Σαλμά) ήταν γιος του Ναασσών και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,11). Ο Σαλμών ήταν ο πατέρας του Βοόζ, συζύγου της Ρουθ και παππούς του Ιεσσαί, πατέρα του Δαβίδ (Ρουθ 4,20).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Σαλμών

 

 

ΒΟΟΖ: Ο Βοόζ ήταν γιος του Σαλμών και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Ρουθ 2,1. Α' Παραλειπομένων 2,11). Ο Βοόζ με τη Ρουθ απόκτησε τον Ωβήδ, που ήταν ο πατέρας του Ιεσσαί και παππούς του Δαβίδ (Ρουθ 4,21-22). 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Βοόζ

 

 

ΩΒΗΔ: Ο Ωβήδ ήταν γιος του Βοόζ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Ρουθ 4,17, Α' Παραλειπομένων 2,12). Ο Ωβήδ ήταν πατέρας του Ιεσσαί και παππούς του Δαβίδ (Ρουθ 4,17, Α' Παραλειπομένων 2,12).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ωβήδ

 

ΙΕΣΣΑΙ: Ο Ιεσσαί ήταν γιος του Ωβήδ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Ρουθ 4,17, Α' Παραλειπομένων 2,12). Ο Ιεσσαί είχε εφτά γιους, τον Ελιάβ, που ήταν ο πρωτότοκος, τον Αμιναδάβ (Αβιναδάβ), τον Σαμαά (Σιμά), τον Ναθαναήλ, τον Ζαδδαΐ (Ραδδαΐ), τον Ασόμ (Οσέμ) και τον Δαβίδ, που ήταν ο μικρότερος (Α' Βασιλειών 16,4-10. 17,12-14. Α' Παραλειπομένων 2,13-15). Ακόμη είχε και δύο κόρες, τη Σαρουία και την Αβιγαία (Α' Παραλειπομένων 2,16).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιεσσαί

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους απογόνους του Ιεσσαί

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΗΛΩΜ

 

ΗΡ: Ο Ηρ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σηλώμ (Σηλά), γιου του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Ηρ ήταν ο πατέρας του Ληχάβ  (Ληχά) (Α' Παραλειπομένων 4,21).

 

ΛΑΑΔΑ (ΛΑΕΔΔΑ): Ο Λααδά (Λαεδδά) ήταν ο δεύτερος γιος του Σηλώμ (Σηλά), γιου του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Λααδά ήταν ο πατέρας του Μαρισά (Μαρησά) (Α' Παραλειπομένων 4,21).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΗΛΩΜ

 

ΛΗΧΑΒ (ΛΗΧΑ): Ο Ληχάβ  (Ληχά) ήταν γιος του Ηρ, εγγονός του Σηλώμ και απόγονος του Ιούδα (Α' Παραλειπομένων 4,21).

 

ΜΑΡΙΣΑ (ΜΑΡΗΣΑ): Ο Μαρισά (Μαρησά) ήταν γιος του Λααδά (Λαεδδά), εγγονός του Σηλώμ και απόγονος του Ιούδα. Ο Μαρισά ήταν ο γενάρχης της πόλης Μαρησά (Α' Παραλειπομένων 4,21).

 

ΙΩΑΚΙΜ (ΙΩΚΙΜ): Ο Ιωακίμ (Ιωκίμ) κατάγονταν από τον Σηλώμ, γιο του Ιούδα (Α' Παραλειπομένων 4,22).

 

ΙΩΑΣ: Ο Ιωάς κατάγονταν από τον Σηλώμ, γιο του Ιούδα. Ο Ιωάς και ο Σαράφ, μαζί με τους κατοίκους της πόλης Χωζηβά (Χωζεβά), μετανάστευσαν για λίγο στη Μωάβ και ξαναγύρισαν και ονομάστηκαν Αβεδηρίν Αθουκιΐμ. Αυτοί ήταν κεραμοποιοί και κατοικούσαν στις πόλεις Αταΐμ (Νεταΐμ) και Γαδηρά (Γεδηρά) και εργάζονταν στην υπηρεσία του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 4,22-23).

 

ΣΑΡΑΦ: Ο Σαράφ κατάγονταν από τον Σηλώμ, γιο του Ιούδα. Ο Ιωάς και ο Σαράφ, μαζί με τους κατοίκους της πόλης Χωζηβά (Χωζεβά), μετανάστευσαν για λίγο στη Μωάβ και ξαναγύρισαν και ονομάστηκαν Αβεδηρίν Αθουκιΐμ. Αυτοί ήταν κεραμοποιοί και κατοικούσαν στις πόλεις Αταΐμ (Νεταΐμ) και Γαδηρά (Γεδηρά) και εργάζονταν στην υπηρεσία του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 4,22-23).

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

Α Παραλ. 2,3           Υιοί του Ιούδα ήσαν· ο Ηρ, ο Αυνάν, ο Σηλώμ. Τους τρεις αυτούς απέκτησεν ο Ιούδας εκ της συζύγου του, θυγατρός της Σαύας της Χανανίτιδος. Ο Ηρ, ο πρωτοτόκος υιός του Ιούδα, εδείχθη κακός ενώπιον του Κυρίου, ο δε Κυριος τον εθανάτωσε.

Α Παραλ. 2,4           Η νύμφη του Ιούδα η Θαμαρ εγέννησε δια του Ιούδα τον Φαρές και τον Ζαρά. Και έτσι όλοι οι υιοί του Ιούδα ήσαν πέντε.

Α Παραλ. 2,5           Υιοί του Φαρές ήσαν· ο Εσρώμ και ο Ιεμουήλ.

Α Παραλ. 2,6           Υιοί του Ζαρά ήσαν ο Ζαμβρί, ο Αιθάν, ο Αιμάν, ο Καλχάλ και ο Δαράδ, πέντε εν όλω.

Α Παραλ. 2,7           Υιός του Χαρμί ήτο ο Αχαρ, εμπόδιον και σκανδαλοποιός εν μέσω του ισραηλιτικού λαού, ο οποίος κατεδολιεύθη αφιερώματα του Κυρίου.

Α Παραλ. 2,8           Υιοί του Αιθάν ήσαν ένας, ο Αζαρίας.

Α Παραλ. 2,9           Υιοί δε του Εσρώμ, τους οποίους αυτός απέκτησεν, ήσαν ο Ιεραμεήλ, ο Αράμ και ο Χαλέβ.

Α Παραλ. 2,10         Ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών, άρχοντα μιας φυλής του Ιούδα.

Α Παραλ. 2,11          Ο Ναασσών εγέννησε τον Σαλμών, ο Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ,

Α Παραλ. 2,12         Ο Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ, και ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί.

Α Παραλ. 2,13         Ο Ιεσσαί εγέννησε πρωτότοκον αυτού οίον τον Ελιάβ. Δεύτερος υιός του Ιεσσαί ήτο ο Αμιναδάβ, τρίτος ο Σαμαά,

Α Παραλ. 2,14         τέταρτος ο Ναθαναήλ, πέμπτος ο Ζαδδαΐ,

Α Παραλ. 2,15         έκτος ο Ασόμ, έβδομος δε ο Δαυίδ.

Α Παραλ. 2,16         Αδελφαί δε αυτών ήσαν η Σαρουία και η Αβιγαία. Υιοί της Σαρουίας ήσαν· ο Αβεσά, ο Ιωάβ και ο Ασαήλ, τρεις εν όλω.

Α Παραλ. 2,17         Η Αβιγαία εγέννησε τον Αμεσσά, πατήρ δε του Αμεσσά ήτο ο Ιοθόρ ο Ισμαηλίτης.

 

Α Παραλ. 4,21         Υιοί του Σηλώμ, υιού του Ιούδα, είναι· ο Ηρ, ο πατήρ του Ληχάβ, ο Λααδά ο πατήρ του Μαρισά και αι οικογένειαι των συγγενών Εφραδαβάκ του οίκου Εσοβά.

Α Παραλ. 4,22        Ο Ιωακίμ, οι άνδρες Χωζηβά, ο Ιωάς και ο Σαράφ, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Μωάβ, και τους οποίους κάποιος μετωνόμασεν Αβεδηρίν Αθουκιΐμ.

Α Παραλ. 4,23         Αυτοί ήσαν κεραμοποιοί, κατοικούσαν εις την Αταμ και Γαδηρά μετά του βασιλέως και ειργάζοντο δια την βασιλείαν αυτού και είχαν κατοικήσει εκεί.