ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ

 

Ο ΙΕΣΣΑΙ

 

Ο Ιεσσαί

Ο Ιεσσαί ήταν γιος του Ωβήδ, εγγονός του Βοόζ και της Ρουθ και πατέρας του Δαβίδ (Ρουθ 4,17. 4,22. Α' Παραλειπομένων 2,12). Το όνομά του σημαίνει "ο Θεός είναι σωτηρία".

Ονομαζόταν Ιεσσαί ο Βηθλεεμίτης (Α' Βασιλειών 16,1. 17,12) και ήταν Εφραθαίος από την Εφραθά (Βηθλεέμ) της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 16,1. 17,12). Τις ημέρες του βασιλιά Σαούλ ήταν ο γεροντότερος μεταξύ των Ισραηλιτών (Α' Βασιλειών 17,12).

Είχε εφτά γιους που ζούσαν στη Βηθλεέμ, τον Ελιάβ, που ήταν ο πρωτότοκος, τον Αμιναδάβ (Αβιναδάβ), τον Σαμά ή Σαμαά (Σαμμά, Σιμά), τον Ναθαναήλ, τον Ζαδδαΐ (Ραδδαΐ), τον Ασόμ (Οσέμ) και τον Δαβίδ, που ήταν ο μικρότερος (Α' Βασιλειών 16,6-12. 17,12-14. Α' Παραλειπομένων 2,13-15. Β' Παραλειπομένων 11,18). Ακόμη είχε και δύο κόρες, τη Σαρουΐα (Σερουΐα) και την Αβιγαία (Α' Παραλειπομένων 2,16). Αδερφός του Ιεσσαί ήταν ο Ιωνάθαν, ο οποίος ήταν συνετός και ήταν σύμβουλος του βασιλιά Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,32).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ

 

ΕΛΙΑΒ: Ο Ελιάβ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεσσαί και αδερφός του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 16,6. 17,13. Α' Παραλειπομένων 2,13. 27,18. Β' Παραλειπομένων 11,18). Ο Ελιάβ ήταν αρχηγός της φυλής Ιούδα και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,18). Κόρη του Ελιάβ ήταν η Αβιγαία (Αβιαΐλ),  η οποία ήταν η δεύτερη σύζυγος του βασιλιά Ροβοάμ, γιου του Σολομώντα (Β' Παραλειπομένων 11,18).

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ (ΑΒΙΝΑΔΑΒ): Ο Αμιναδάβ (Αβιναδάβ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεσσαί και αδερφός του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 16,8. 17,13. Α' Παραλειπομένων 2,13).

 

ΣΑΜΑ Ή ΣΑΜΑΑ (ΣΑΜΜΑ, ΣΙΜΑ, ΣΕΜΕΪ): Ο Σαμά ή Σαμαά (Σαμμά, Σιμά, Σεμεΐ) ήταν ο τρίτος γιος του Ιεσσαί και αδερφός του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 16,9. 17,13. Α' Παραλειπομένων 2,13). Ο Σαμαά είχε δύο γιους τον Ιωναδάβ (Β' Βασιλειών 13,3. 13,32) και τον Ιωνάθαν (Β' Βασιλειών 21,21. Α' Παραλειπομένων 20,7).

 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Ο Ναθαναήλ ήταν ο τέταρτος γιος του Ιεσσαί και αδερφός του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 2,14).

 

ΖΑΔΔΑΪ (ΡΑΔΔΑΪ): Ο Ζαδδαΐ (Ραδδαΐ) ήταν ο πέμπτος γιος του Ιεσσαί και αδερφός του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 2,14).

 

ΑΣΟΜ (ΟΣΕΜ): Ο Ασόμ (Οσέμ) ήταν ο έκτος γιος του Ιεσσαί και αδερφός του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 2,15).

 

 

 

ΔΑΒΙΔ: Ο Δαβίδ υπήρξε ποιμένας, μουσικός, ποιητής, στρατιωτικός διοικητής, προφήτης και βασιλιάς. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "αγαπημένος" ή "αγαπητός". Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά μετά τον Σαούλ Βασιλιάς και ο μεγαλύτερος απ' όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Βασίλευσε για 40 χρόνια πιθανόν απ' το 1012 μέχρι το 972 π.Χ.. Οι περισσότεροι Ψαλμοί είναι γραμμένοι από τον Δαβίδ.

 

Ο βασιλιάς Δαβίδ

Ο Δαβίδ ανήκε στη φυλή του Ιούδα και καταγόταν απ' τη Βηθλεέμ. Ήταν γιος του Ιεσσαί από τη Βηθλεέμ, γιου του Ωβήδ,  από τη φυλή Ιούδα (Ρουθ 4,22. Α' Βασιλειών 16,12. 16,18-19. 17,12. 17,58. 20,27. 20,30-31. 25,10. Β' Βασιλειών 23,1. Α' Παραλειπομένων 2,15. 10,14. 12,19) και δισέγγονος της Ρουθ και του Βοόζ (Ρουθ 4,22). Ήταν ο μικρότερος από τα εφτά παιδιά του Ιεσσαί. Τα αδέρφια του ήταν ο Ελιάβ, ο Αμιναδάβ (Αβιναδάβ), ο Σαμά ή Σαμαά (Σαμμά, Σιμά), ο Ναθαναήλ, ο Ζαδδαΐ (Ραδδαΐ) και ο Ασόμ (Οσέμ) (Α' Βασιλειών 16,6-12. 17,12-14. Α' Παραλειπομένων 2,13-15). Ακόμη ο Δαβίδ είχε και δύο αδερφές, τη Σαρουΐα (Σερουΐα) και την Αβιγαία (Α' Παραλειπομένων 2,16).

 

Ο Δαβίδ είχε ως συζύγους τη Μελχόλ (Μιχάλ) που ήταν κόρη του Σαούλ (Α' Βασιλειών 18,27. 19,11). Τον καιρό που τον καταδίωκε ο Σαούλ πήρε την Αβιγαία, πρώην γυναίκα του Ναβάλ από την Κάρμηλο (Α' Βασιλειών 25,42. 27,3. 30,5. Β' Βασιλειών 2,2. Α' Παραλειπομένων 3,1) και την Αχινόομ από την Ιεζραέλ (Α' Βασιλειών 25,43. 27,3. 30,5. Β' Βασιλειών 2,2. 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1). Μετά στη Χεβρών απέκτησε κι άλλες γυναίκες, όπως την Μααχά (Μωχά), που ήταν κόρη του Θολμί, βασιλιά της Γεδσούρ, την Φεγγίθ (Αγγίθ), την Αβιτάλ και την Αιγλά (Αγλά) (Β' Βασιλειών 3,3-5. Α' Παραλειπομένων 3,2-3).

 

Στη Χεβρών ο Δαβίδ απέκτησε αρκετούς γιους. Πρωτότοκος ήταν ο Αμνών (Αμών) από την Αχινόομ. Δεύτερος ήταν ο Δαλουΐα ή Δαμνιήλ (Δανιήλ, Χιλεάβ) από την Αβιγαία. Τρίτος ο Αβεσσαλώμ, που ήταν γιος της Μααχά (Μωχά), κόρης του Θολμί (Θολμαΐ), βασιλιά της Γεδσούρ (Γεσίρ).  Τέταρτος ήταν ο Ορνία ή Αδωνία (Αδωνί) από την Φεγγίθ ή Αγγίθ. Πέμπτος ο Σαβατία ή Σαφατία (Σεφατίας) από την Αβιτάλ. Και έκτος ο Ιεθεραάμ ή Ιεθραάμ (Ιθρεάμ) από την Αιγλά ή Αγλά (Β' Βασιλειών 3,2-5. Α' Παραλειπομένων 3,1-3). Από την Μααχά (Μωχά) ο Δαβίδ είχε και μία κόρη τη Θημάρ (Ταμάρ) (Α' Παραλειπομένων 3,9).

Ο Δαβίδ μετά τον ερχομό του στην Ιερουσαλήμ, πήρε κι άλλες γυναίκες και παλλακίδες και συζύγους, από τις οποίες απέκτησε κι άλλους γιους και κόρες. Τα ονόματα των γιων που απέκτησε στην Ιερουσαλήμ είναι: Από τη Βηρσαβεέ, κόρη του Αμιήλ, απέκτησε τους Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά), Σωβάβ, Νάθαν, Σολωμών ή Σαλομών. Από άλλες συζύγους ή παλλακίδες απέκτησε 9 γιους. Αυτοί είναι: Ιεβαάρ ή Ιβαάρ ή Εβεάρ (Ιβχάρ), Ελισά ή Ελισούς ή Ελισαέ (Ελισουά), Ελιφαλήθ ή Ελιφαλάθ ή Ελιφαλέτ (Ελιφέλετ), Ναγαί ή Ναγέδ ή Ναγέθ (Νωγά), Ναφέκ ή Ναφάγ (Νεφέγ), Ιαφιέ ή Ιεφιές (Ιαφιά), Ελισαμά ή Ελισαμαέ, Ελιαδά ή Ελιαδέ ή Ελιδαέ (Ελεαδά, Ελγιαδά ή Βεελιαδά), Ελιφαλά ή Ελιφαλάτ ή Ελιφαλέτ (Ελιφελέτ, Ελπαλέτ) (Β' Βασιλειών 5,13-16. Α' Παραλειπομένων 3,5-9. 14,3-7). Αναφέρονται όμως και τα ονόματα κι άλλων γιων: Σαμαέ, Ιεσσιβάθ, Νάθαν, Γαλαμαάν, Ιεβαάρ, Θεησούς, Ναφέκ ή Ναφάγ, Ιανάθαν, Λεασαμύς, Βααλιμάθ και Ελιφαάθ (Β' Βασιλειών 5,16).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Δαβίδ

 

 

Όταν ο Σαμουήλ πήγε στη Βηθλεέμ, οι πρεσβύτεροι της πόλης έτρεξαν φοβισμένοι να τον προϋπαντήσουν και τον ρωτούσαν για ποιο λόγο είχε έρθει; Ο Σαμουήλ δεν θέλησε να φανερώσει τις προθέσεις του προκειμένου να μη το μάθει ο Σαούλ. Έτσι τους είπε ότι πήγε στην πόλη τους για να προσφέρει θυσία στον Κύριο και τους κάλεσε όλους στην τελετή. Κάλεσε επίσης τον Ιεσσαί και τους γιους του να εξαγνιστούν και να συμμετάσχουν στη θυσία (Α' Βασιλειών 16,3-5).

Μετά τη θυσία ο Σαμουήλ πήγε στο σπίτι του Ιεσσαί. Όταν είδε  τον μεγαλύτερο γιο του Ιεσσαί, τον Ελιάβ, σκέφτηκε: «Ασφαλώς αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Κυρίου». Αλλά ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ: «Μη παρασύρεσαι από την όψη του, από την ωραιότητά του και το ψηλό του ανάστημα, γιατί εγώ δεν τον εγκρίνω. Ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο, ο Θεός βλέπει την καρδιά».

Τότε κάλεσε ο Ιεσσαί τον Αμιναδάβ και τον παρουσίασε στο Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ είπε: «Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος». Μετά ο Ιεσσαί παρουσίασε τον Σαμά. «Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος», είπε ο Σαμουήλ. Μετά ο Ιεσσαί παρουσίασε στο Σαμουήλ και τους άλλους τέσσερις γιους του. Κι ο Σαμουήλ του είπε: «Κανέναν απ' αυτούς δεν έχει διαλέξει ο Κύριος». Μετά τον ρώτησε: «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου;» Εκείνος απάντησε: «Απομένει ακόμα ο μικρότερος, αλλ' αυτός βόσκει τα πρόβατα». «Στείλε και φέρ' τον», του είπε ο Σαμουήλ «δε θα καθίσουμε στο τραπέζι πριν να έρθει κι αυτός εδώ» (Α' Βασιλειών 16,6-11).

Ο Ιεσσαί έστειλε κι έφερε το Δαβίδ, ο οποίος ήταν ξανθός, με ωραία μάτια και με ωραίο, αγαθό πρόσωπο. Ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ: «Σήκω και χρίσε τον Δαβίδ ως βασιλιά, διότι αυτός είναι αγαθός και άξιος ενώπιόν μου». Πήρε λοιπόν ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και τον έχρισε βασιλιά μπροστά στους αδερφούς του (Α' Βασιλειών 16,12-13).

 

Οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του Ιεσσαί, ο Ελιάβ, ο Αμιναδάβ και ο Σαμμά, είχαν ακολουθήσει το Σαούλ στον πόλεμο εναντίον των Φιλισταίων, όταν ο Γολιάθ για σαράντα μέρες προκαλούσε τους Ισραηλίτες. Μια μέρα ο Ιεσσαί έδωσε στο Δαβίδ  τρόφιμα, σιτάρι και ψωμιά, να τα πάει στο στρατόπεδο που ήταν τ' αδέρφια του. Ακόμη του έδωσε και τυρί για να τα πάει ως δώρο στο χιλίαρχο (Α' Βασιλειών 17,12-18). Ο Ελιάβ, ο μεγαλύτερος αδερφός του, όταν είδε το Δαβίδ να μιλάει με τους στρατιώτες, οργίστηκε εναντίον του και τον επέπληξε που άφησε τα πρόβατα για να έρθει να δει τη μάχη (Α' Βασιλειών 17,28-29).

 

 

 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ

 

ΣΑΡΟΥΪΑ (ΣΕΡΟΥΪΑ): Η Σαρουΐα (Σερουΐα) ήταν κόρη του Ιεσσαί και αδερφή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 2,16). Η Σαρουΐα είχε τρεις γιους τον Αβεσσά (Αβισάΐ), τον Ιωάβ και τον Ασαήλ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 16,9-10. 18,2. Α' Παραλειπομένων 2,16). Η Σαρουΐα είχε ως αδελφή την Αβιγαία (Β' Βασιλειών 17,25. Α' Παραλειπομένων 2,16-17).

 

ΑΒΙΓΑΙΑ: Η Αβιγαία ήταν κόρη του Ιεσσαί και αδερφή του Δαβίδ. Η Αβιγαία είχε γιο τον Αμεσσά (Αμασά, Αμεσσαΐ) από τον Ιοθόρ (Ιεθέρ) τον Ισμαηλίτη (Β' Βασιλειών 17,25. Α' Παραλειπομένων 2,17). Η Αβιγαία είχε ως αδελφή την Σαρουΐα (Β' Βασιλειών 17,25. Α' Παραλειπομένων 2,16-17). Στο Β' Βασιλειών αναφέρεται ο Νάας (Ναχάς) ως ο πατέρας της Αβιγαίας (Β' Βασιλειών 17,25). Βέβαια υπάρχει σφάλμα στο σημείο αυτό, αφού ο πατέρας του Δαβίδ, των αδελφών του, της Σαρουΐας και της Αβιγαίας αναφέρεται ο Ιεσσαί (Α' Παραλειπομένων 2,17).

 

 

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

ΙΟΘΟΡ (ΙΕΘΕΡ):  Ο Ιοθόρ (Ιεθέρ) ήταν σύζυγος της Αβιγαίας και πατέρας του Αμεσσαΐ (Αμεσσά). Ήταν Ισμαηλίτης στην καταγωγή (Β' Βασιλειών 17,25. Γ' Βασιλειών 2,5. 2,32. Α' Παραλειπομένων 2,17).

 

 

 

ΙΩΝΑΔΑΒ ΚΑΙ ΙΩΝΑΘΑΝ

 

ΙΩΝΑΔΑΒ: Ο Ιωναδάβ ήταν γιος του Σαμά ή Σαμαά (Σαμμά, Σιμά, Σεμεΐ) και ανηψιός του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 13,3. 13,32). Ήταν σοφός άνθρωπος και είχε μεγάλη φιλία με τον πρωτότοκο γιο του Δαβίδ τον Αμνών (Β' Βασιλειών 13,3).

 

Ο Ιωναδάβ μια μέρα ρώτησε το φίλο του Αμνών, για ποιο λόγο ήταν μελαγχολικός και καταβεβλημένος. Ο Αμνών του είπε ότι ερωτεύτηκε την ετεροθαλή αδερφή του τη Θημάρ, η οποία ήταν ωραιότατη στην εμφάνιση. Ο Ιωναδάβ τον συμβούλεψε να προσποιηθεί τον άρρωστο. Έτσι ο Αμνών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιωναδάβ, όταν ο πατέρας του πήγε να τον δει, του ζήτησε να του στείλει την αδερφή του, την Θημάρ, για να τον φροντίσει. Όταν πήγε η αδερφή του, ο Αμνών την υποχρέωσε να πλαγιάσει μαζί του και τη βίασε (Β' Βασιλειών 13,1-18).

Μετά το φόνο του Αμνών από τον Αβεσσαλώμ, είχε φτάσει η είδηση στο Δαβίδ, ότι ο Αβεσσαλώμ είχε σκοτώσει όλους τους γιους του και γι' αυτό είχε αρχίσει να τους θρηνεί. Αλλά ο Ιωναδάβ, γιος του Σαμαά κι ανεψιός του Δαβίδ, του είπε να μην πιστεψει αυτή την είδηση και ότι μόνο ο Αμνών ήταν νεκρός, γιατί ατίμασε την αδελφή του Αβεσσαλώμ. Όταν μάλιστα εμφανίστηκε από μακριά ένα πλήθος ανθρώπων να έρχονται, ο Ιωναδάβ είπε στο Δαβίδ, ότι αυτοί ήταν οι γιοι του (Β' Βασιλειών 13,30-36).

 

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Ιωνάθαν ήταν γιος του Σαμά ή Σαμαά (Σαμμά, Σιμά, Σεμεΐ) και ανηψιός του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 21,21. Α' Παραλειπομένων 20,7).

Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Γεθ, ήταν ένας γίγαντας φαλακρός, ο οποίος είχε έξι δάκτυλα στα χέρια και στα πόδια (συνολικά είχε 24 δάκτυλα). Αυτός έβριζε συνέχεια τους Ισραηλίτες, αλλά ο Ιωνάθαν, γιος του Σαμμαά (Σεμεΐ) και ανηψιός του Δαβίδ, τον σκότωσε. Ο γίγαντας αυτός ήταν ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,20-22. Α' Παραλειπομένων 20,6-8).