ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΕΣΣΑΙ

 

Ο ΙΕΣΣΑΙ

 

Ο δίκαιος Ιεσσαί

Ο Ιεσσαί ήταν γιος του Ωβήδ, εγγονός του Βοόζ και της Ρουθ και πατέρας του Δαβίδ (Ρουθ 4,17. 4,22. Α' Παραλειπομένων 2,12. Ματθαίος 1,5. Λουκάς 3,32). Το όνομά του σημαίνει "ο Θεός είναι σωτηρία".

Ονομαζόταν Ιεσσαί ο Βηθλεεμίτης (Α' Βασιλειών 16,1. 17,12) και ήταν Εφραθαίος από την Εφραθά (Βηθλεέμ) της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 16,1. 17,12). Τις ημέρες του βασιλιά Σαούλ ήταν ο γεροντότερος μεταξύ των Ισραηλιτών (Α' Βασιλειών 17,12).

Είχε εφτά γιους που ζούσαν στη Βηθλεέμ, τον Ελιάβ, που ήταν ο πρωτότοκος, τον Αμιναδάβ (Αβιναδάβ), τον Σαμά ή Σαμαά (Σαμμά, Σιμά), τον Ναθαναήλ, τον Ζαδδαΐ (Ραδδαΐ), τον Ασόμ (Οσέμ) και τον Δαβίδ, που ήταν ο μικρότερος (Α' Βασιλειών 16,6-12. 17,12-14. Α' Παραλειπομένων 2,13-15. Β' Παραλειπομένων 11,18. Ματθαίος 1,6. Λουκάς 3,31-32). Ακόμη είχε και δύο κόρες, τη Σαρουΐα (Σερουΐα) και την Αβιγαία (Α' Παραλειπομένων 2,16). Αδερφός του Ιεσσαί ήταν ο Ιωνάθαν, ο οποίος ήταν συνετός και ήταν σύμβουλος του βασιλιά Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,32).

 

 

Ο ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΑΒΙΔ

 

Η περιουσία του αποτελούταν από κοπάδια προβάτων τα οποία φαίνεται ότι τα φρόντιζε ο Δαβίδ (Α' Βασιλειών 16,11). Όταν ο Σαμουήλ πήγε στη Βηθλεέμ, οι πρεσβύτεροι της πόλης έτρεξαν φοβισμένοι να τον προϋπαντήσουν και τον ρωτούσαν για ποιο λόγο είχε έρθει; Ο Σαμουήλ δεν θέλησε να φανερώσει τις προθέσεις του προκειμένου να μη το μάθει ο Σαούλ. Έτσι τους είπε ότι πήγε στην πόλη τους για να προσφέρει θυσία στον Κύριο και τους κάλεσε όλους στην τελετή. Κάλεσε επίσης τον Ιεσσαί και τους γιους του να εξαγνιστούν και να συμμετάσχουν στη θυσία (Α' Βασιλειών 16,3-5).

Μετά τη θυσία ο Σαμουήλ πήγε στο σπίτι του Ιεσσαί. Όταν είδε  τον μεγαλύτερο γιο του Ιεσσαί, τον Ελιάβ, σκέφτηκε: «Ασφαλώς αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Κυρίου». Αλλά ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ: «Μη παρασύρεσαι από την όψη του, από την ωραιότητά του και το ψηλό του ανάστημα, γιατί εγώ δεν τον εγκρίνω. Ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο, ο Θεός βλέπει την καρδιά».

Τότε κάλεσε ο Ιεσσαί τον Αμιναδάβ και τον παρουσίασε στο Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ είπε: «Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος». Μετά ο Ιεσσαί παρουσίασε τον Σαμά. «Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος», είπε ο Σαμουήλ. Μετά ο Ιεσσαί παρουσίασε στο Σαμουήλ και τους άλλους τέσσερις γιους του. Κι ο Σαμουήλ του είπε: «Κανέναν απ' αυτούς δεν έχει διαλέξει ο Κύριος». Μετά τον ρώτησε: «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου;» Εκείνος απάντησε: «Απομένει ακόμα ο μικρότερος, αλλ' αυτός βόσκει τα πρόβατα». «Στείλε και φέρ' τον», του είπε ο Σαμουήλ «δε θα καθίσουμε στο τραπέζι πριν να έρθει κι αυτός εδώ» (Α' Βασιλειών 16,6-11).

Ο Ιεσσαί έστειλε κι έφερε το Δαβίδ, ο οποίος ήταν ξανθός, με ωραία μάτια και με ωραίο, αγαθό πρόσωπο. Ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ: «Σήκω και χρίσε τον Δαβίδ ως βασιλιά, διότι αυτός είναι αγαθός και άξιος ενώπιόν μου». Πήρε λοιπόν ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και τον έχρισε βασιλιά μπροστά στους αδερφούς του (Α' Βασιλειών 16,12-13).

 

Επειδή ο Θεός είχε εγκαταλείψει τον Σαούλ και τον τυραννούσε ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο. Οι δούλοι του Σαούλ του έφεραν τότε το Δαβίδ, που ο Κύριος ήταν μαζί του, ήταν καλός μουσικός και ήξερε να παίζει άρπα, έτσι ώστε όταν ερχόταν το κακό πνεύμα, να παίζει μουσική και να γίνεται καλά.

Τότε ο Σαούλ έστειλε αγγελιοφόρους στον Ιεσσαί και ζήτησε το γιο του, το Δαβίδ. Ο Ιεσσαί πήρε ένα γαϊδούρι, το φόρτωσε με ψωμιά, ένα ασκί κρασί κι ένα κατσίκι και τα έστειλε με το Δαβίδ ως δώρα στο Σαούλ. Ο Σαούλ τον συμπάθησε πολύ και έστειλε ανθρώπους στον Ιεσσαί να του πουν, ότι ο Δαβίδ θα μένει κοντά του (16,14-22).

 

Οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του Ιεσσαί, ο Ελιάβ, ο Αμιναδάβ και ο Σαμμά, είχαν ακολουθήσει το Σαούλ στον πόλεμο εναντίον των Φιλισταίων. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε το Σαούλ αλλά ξαναγύριζε στη Βηθλεέμ, για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. Μια μέρα ο Ιεσσαί έδωσε στο Δαβίδ  τρόφιμα, σιτάρι και ψωμιά, να τα πάει στο στρατόπεδο που ήταν τ' αδέρφια του. Ακόμη του έδωσε και τυρί για να τα πάει ως δώρο στο χιλίαρχο (Α' Βασιλειών 17,12-18).

 

Ο Ιεσσαί αναφέρεται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,5-6 και Λουκάς 3,32). Ο προφήτης Ησαΐας αναφέρει τιμητικά τον Ιεσσαί (Ησαΐας 11,1 και 11,10). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.