ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΣΙΑΓΟΝΟΣ

ΑΔΑΣΑΙ

ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ ΑΔΔΑΜΙΝ

ΑΡΑΒΑ

ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ ΑΚΡΑΒΙΝ

ΑΡΒΗΛΑ

ΑΙΘΑΜΙΝ (ΥΨΩΜΑΤΑ)

ΑΡΓΟΒ (ΕΡΕΓΑΒΑ)

ΑΧΩΡ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΑΣΕΜΩΝΑ

ΒΑΑΛ ΦΑΡΑΣΙΝ

ΑΥΣΙΤΙΔΑ

ΒΑΙΘΑΡ

ΒΑΑΛΓΑΔ

ΒΑΣΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΝΑ

ΒΑΣΑΝ

ΒΕΛΑΑΝ ΟΙΚΟΣ

ΒΗΛΑ

ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΩΝ

ΓΑΛΑΑΔ

ΒΡΑΧΟΣ ΖΩΕΛΕΘΙ

ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΒΩΜΟΣ ΕΔ (ΜΑΡΤΥΡΙΑ)

ΔΕΦΡΩΝΑ

ΓΕΕΝΝΑ (ΓΑΙΕΝΝΑ)

ΕΡΕΓΑΒΑ (ΑΡΓΟΒ)

ΓΕΣΕΜ

ΘΑΒΑΣΩΝ

ΓΗ ΜΟΡΙΑ

ΘΑΙΜΑΝΩΝ

ΓΙΩΝ

ΘΑΣΙΡΙ

ΔΑΣΟΣ ΙΑΑΛ

ΙΑΖΗΡ

ΔΑΣΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΙΑΪΡ

ΔΑΣΟΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΙΟΥΔΑΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΖΑ

ΜΑΣΣΗΦΑ

ΔΡΥΣ ΘΑΒΩΡ

ΜΑΧΑΔ

ΔΡΥΣ ΜΑΜΒΡΗ

ΜΑΧΑΝΑΡΕΘ

ΔΡΥΣ ΜΟΡΕΧ

ΜΙΣΩΡ

ΕΜΕΚ ΑΧΩΡ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΝΑΓΕΒ

ΕΜΕΚΡΑΦΑΪΝ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΝΑΦΕΔΔΩΡ

ΕΠΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΑΙ

ΟΥΔΑΝ

ΕΣΚΩΛ

ΣΑΡΑΔΑ

ΖΑΡΕΔ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΣΑΡΑΔΑΚ

ΗΤΑΜ (ΒΡΑΧΟΣ)

ΣΟΥΦΙΡ (ΣΩΦΙΡ, ΩΦΙΡ)

ΘΗΡΙΑ

ΣΕΠΦΑΜΑΡ (ΣΕΠΦΑΜ)

ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔ

ΣΩΦΙΡ (ΣΟΥΦΙΡ, ΩΦΙΡ)

ΙΑΡΙΗΛ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΤΩΒ

ΚΑΡΑΝΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΦΕΝΑΕΔΔΩΡ

ΚΑΔΗΣ ΒΑΡΝΗ

ΧΟΛΘΙ

ΚΑΣΩΝ

 

ΚΕΧΑΡ ΟΔΟΣ

 

ΚΛΑΥΘΜΩΝΑΣ (ΒΟΧΙΜ)

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΓΑΔ ΚΑΙ ΕΛΙΕΖΕΡ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΡΥΟΣ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΗΛΑ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΑΒΥ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΙΔΔΙΜ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ

 

ΛΑΧΑΪ ΡΟΪ

 

ΛΙΘΟΣ ΑΒΕΝΕΖΕΡ

 

ΛΙΘΟΣ ΒΑΙΩΝ

 

ΜΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΒΑ

 

ΜΑΣΣΑΒ (ΜΕΣΣΑΒ)

 

ΜΑΨΑΡ ΤΥΡΟΥ

 

ΜΕΡΙΒΑ

 

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΟΥΛΩΝ

 

ΜΕΡΡΑ

 

ΜΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

 

ΜΠΕΕΡ (ΠΗΓΑΔΙ)

 

ΟΝΟΜ (ΟΝΝΑΜ) (ΦΑΡΑΓΓΙ)

 

ΟΡΙΟΝ

 

ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΔΑΝ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΙΕΣΡΑΕΛ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΛΑΒΕΚ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΑΣΣΩΧ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΣΑΡΩΝ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΑΝΕΩΣ

 

ΠΕΤΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

 

ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ

 

ΠΗΓΗ ΑΡΑΔ

 

ΠΗΓΗ ΒΑΙΘΣΑΜΥΣ

 

ΠΗΓΗ ΘΑΦΘΩΘ

 

ΠΗΓΗ ΜΑΣΦΑΣΣΑΤ

 

ΠΗΓΗ ΝΑΦΘΩ

 

ΠΗΓΗ ΡΩΓΗΛ

 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

 

ΡΕΜΜΩΝ ΒΡΑΧΟΣ

 

ΡΟΩΣ

 

ΣΑΔΑΙΕΜ

 

ΣΙΑΓΩΝ

 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΧΠΕΛΑ

 

ΥΨΗΛΗ ΔΡΥΣ

 

ΦΕΛΛΑΝΙ ΑΛΕΜΩΝΙ

 

ΦΡΕΑΡ ΣΕΕΙΡΑΜ

 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΔΡΩΝ

 

ΧΕΙΡ ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ

 

 

ΒΟΥΝΑ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΡΗΜΟΙ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΒΑΡΙΜ

ΒΗΡ-ΣΑΒΕΕ

ΑΕΡΜΩΝ

ΓΑΒΑΩΝ

ΑΜΜΑΝ

ΚΑΔΗΣ

ΑΝΤΙΛΙΒΑΝΟΣ

ΚΕΔΑΜΩΘ

ΑΡΑΡΑΤ

ΜΑΑΝ

ΑΣΣΑΡ

ΜΑΒΓΑΡΙΤΙΔΑ

ΒΑΑΛ ΕΡΜΩΝ

ΜΑΒΓΑΡΙΤΙΔΑ ΒΑΙΘΩΝ

ΒΑΙΘΗΛ

ΜΑΣΕΡΕΜ (ΜΕΣΣΑΡΑ)

ΓΑΑΣ

ΜΩΑΒ

ΓΑΔΓΑΔ

ΣΙΝ

ΓΑΙΒΑΛ (ΕΒΑΛ)

ΣΙΝΑ

ΓΑΙΘΒΩΡ (ΘΑΒΩΡ)

ΣΟΥΡ

ΓΑΛΑΑΔ

ΦΑΡΑΝ

ΓΑΡΙΖΙΝ

 

ΓΕΛΒΟΥΕ (ΕΦΡΑΙΜ)

 

ΕΒΑΛ (ΓΑΙΒΑΛ)

 

ΕΜΑΚ

 

ΕΡΜΩΝ (ΑΕΡΜΩΝ)

 

ΕΡΜΩΝ (ΣΑΛΜΩΝ)

 

ΕΦΡΑΙΜ

 

ΕΦΡΩΝ

 

ΕΧΕΛΑ

 

ΖΙΦ

 

ΘΑΒΩΡ (ΓΑΙΘΒΩΡ)

 

ΚΑΡΜΗΛΟΣ

 

ΛΙΒΑΝΟΣ

 

ΜΟΡΙΑ

 

ΝΕΒΩ

 

ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 

ΣΑΝΙΡ

 

ΣΕΛΜΩΝ

 

ΣΕΜΕΡΩΝ (ΣΟΜΕΡ)

 

ΣΗΕΙΡ

 

ΣΙΝΑ

 

ΣΙΩΝ

 

ΣΟΜΟΡΩΝ

 

ΦΑΡΑΝ

 

ΦΑΣΓΑ

 

ΦΕΓΩΡ

 

ΧΕΛΧΑ

 

ΧΩΡΗΒ

 

ΩΡ

 

 

ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΠΟΤΑΜΙΑ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΡΝΩΝ

ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΒΟΣΟΡ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΓΕΩΝ (ΓΗΩΝ)

ΛΙΜΝΗ ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ

ΓΩΖΑΝ

ΣΑΜΑΧΩΝΙΤΙΔΑ ΛΙΜΝΗ

ΕΥΦΡΑΤΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΩΝ (ΜΕΡΩΜ)

ΗΘΑΜ

ΛΙΜΝΗ ΜΑΣΕΡΩΝ

ΙΑΒΟΚ

 

ΙΕΣΣΑΙΜΟΥΝ

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

ΚΙΣΩΝ (ΚΕΙΣΩΝ)

 

ΝΕΙΛΟΣ

 

ΣΩΦΙΡ

 

ΤΙΓΡΗΣ

 

ΦΙΣΩΝ

 

ΧΑΛΑΜΑΚ

 

ΧΟΡΡΑΘ

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αγία γραφή - Έντυπες Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο