ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

ΑΒΑΡΙΜ

 

Όρη που βρίσκονται βορειοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, απέναντι από το όρος Νεβώ (Ναβαύ) (Αριθμοί 33,47). Τα όρη Αβαρίμ ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, λίγο πριν μπουν στη Γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 33,47).

 

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, στρατοπέδευσαν πρώτα στη Γελμών Δεφλαθαΐμ και μετά στα όρη Αβαρίμ (Αριθμοί 33,47). Ο Μωυσής, λίγο πριν πεθάνει, από τις πεδιάδες της Μωάβ ανέβηκε στην οροσειρά Αβαρίμ, στο όρος Νεβώ, στην κορυφή Φασγά, απέναντι από την Ιεριχώ. Από 'κει ο Κύριος του έδειξε τη Χαναάν, όλη τη χώρα που υποσχέθηκε να δώσει στους απογόνους τους, και αφού αντίκρισε τη Γη της Επαγγελίας, πέθανε εκεί (Δευτερονόμιο 32,48-52. 34,1-8).

 

 

 

ΓΑΔΓΑΔ (ΧΩΡ-ΑΓΙΔΓΑΔ)

 

Βουνό που βρίσκεται νότια της Χαναάν και βορειοδυτικά της αραβικής χερσονήσου. Το όρος Γαδγάδ (Χωρ-Αγιδγάδ) ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, στο οποία στρατοπέδευαν μετά τη Βαναία και το όρος Ωρ (Αριθμοί 33,32. Δευτερονόμιο 10,7).

 

 

 

ΓΑΛΑΑΔ

 

Βουνά που βρίσκονται στην περιοχή της Γαλαάδ, ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού. Στα εβραϊκά Γαλαάδ σημαίνει «Βουνό μαρτυρίας».

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Ιακώβ έφυγε από τον Λάβαν, μαζί με την οικογένειά του, πέρασε τον ποταμό Ευφράτη και κατευθύνθηκε προς τα βουνά της Γαλαάδ. Όταν ανάγγειλαν στο Λάβαν ότι ο Ιακώβ είχε φύγει, τότε αυτός πήρε μαζί του τους συγγενείς του και καταδίωξε τον Ιακώβ. Μετά από εφτά μέρες τον πρόφτασε όταν εκείνος είχε κατασκηνώσει στα βουνά της Γαλαάδ (Γένεση 31,21-25). Ο Λάβαν πρότεινε στον Ιακώβ να κάνουν μια συμφωνία και να βάλουν κάτι ως μνημείο ανάμεσα τους. Πήρε τότε ο Ιακώβ ένα λιθάρι και το έστησε για αναμνηστική στήλη. Κατόπιν μάζεψαν όλοι μαζί πέτρες και έκαναν ένα σωρό. Ο Ιακώβ και ο Λάβαν έκαναν συμφωνία ειρήνης μεταξύ τους και ονόμασαν το σωρό εκείνο Γαλαάδ, που σημαίνει "Βουνός μαρτυρεί" και  την τοποθεσία Μισπά, που σημαίνει "Όρασις" δηλαδή ότι "το βλέμμα του Θεού είναι πάνω μας". Κατόπιν ο Ιακώβ πρόσφερε θυσία στον Κύριο πάνω στο βουνό (Γένεση 31,44-54).

 

Όταν οι Ισραηλίτες, πριν μπουν  στη Χαναάν, νίκησαν και θανάτωσαν τον Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, κυρίεψαν όλες τις πόλεις των Αμορραίων, από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών έως τον ποταμό Ιαβόκ και το όρος Γαλαάδ, και εγκαταστάθηκαν σ' αυτές (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36).

Στο όρος Γαλαάδ, κοντά στην πηγή Αράδ, στρατοπέδευσε ο στρατός του Γεδεών, πριν τη μάχη με τους Μαδιανίτες, ενώ το στρατόπεδο των Μαδιανιτών βρισκόταν βόρεια, στην πεδιάδα της Γαβαάθ Αμωρά. Με εντολή του Κυρίου, ο Γεδεών κράτησε μόνο 300 άντρες από τους 32.000, ενώ τους υπόλοιπους τους έστειλε στα σπίτια τους (Κριταί 7,1-8).

 

 

 

ΓΑΡΙΖΙΝ (ΓΕΡΙΖΙΜ)

 

Βουνό της Παλαιστίνης, δυτικά του Ιορδάνη, στην καρδιά της Σαμάρειας, απέναντι από το βουνό Εβάλ. Το όρος Γαριζίν (Γεριζίμ) έχει υψόμετρο 850 μ. Στην κοιλάδα που απλώνεται κάτω από τα βουνά Γαριζίν και Εβάλ, βρίσκεται η Συχέμ, η οποία υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ. Γεριζίμ- Χάρτης C5.

 

Κοντά στα όρη Γαριζίν και Εβάλ, στην τοποθεσία "υψηλή δρυς", κατασκήνωσε κάποτε ο Αβραάμ (Γένεσις 12,6-7) και ο Ιακώβ (Γένεσις 33,18).

Το όρος Γαριζίν αναφέρεται για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Μωυσής έδωσε ευλογίες και κατάρες στους Ισραηλίτες, για την πιστή τήρηση των εντολών του Κυρίου. Έτσι ο Μωυσής προέτρεψε τους Ισραηλίτες, όταν θα μπουν στη Χαναάν, θα περάσουν τον Ιορδάνη πρώτα οι φυλές Συμεών, Λευΐ, Ιούδα, Ισσάχαρ, Μανασσή, Εφραίμ και Βενιαμίν, και θα σταθούν στο όρος Γαριζίν, για να απαγγείλουν τις ευλογίες προς τον λαό. Και μετά θα περάσουν οι φυλές Ρουβήν, Γαδ, Ασήρ, Ζαβουλών, Δαν και Νεφθαλείμ, και θα σταθούν στο όρος Εβάλ (Γαιβάλ) για να απαγγείλουν, μέσω των Λευιτών, τις κατάρες (Δευτερονόμιο 11,26-32. 27,11-14).

Μετά την κατάληψη της Ιεριχώς και της Γαΐ, ο Ιησούς του Ναυή έχτισε στο όρος Εβάλ θυσιαστήριο στον Κύριο. Πάνω σ' αυτό, πρόσφεραν στον Κύριο ολοκαυτώματα και θυσίες ευχαριστίας. Εκεί, πάνω στις πέτρες του θυσιαστηρίου, ο Ιησούς του Ναυή χάραξε ενώπιον των Ισραηλιτών ένα αντίγραφο του Νόμου που είχε γράψει ο Μωυσής.

Έπειτα όλος ο λαός, στάθηκε από τη μια της Κιβωτού της Διαθήκης κι από την άλλη στέκονταν οι Λευίτες, που βάσταζαν την Κιβωτό. Οι μισοί στάθηκαν από τη μεριά του όρους Γαριζίν και οι άλλοι μισοί από την πλευρά του όρους Εβάλ, όπως τους είχε δώσει εντολή ο Μωυσής. Κατόπιν, ο Ιησούς διάβασε στους Ισραηλίτες όλες τις εντολές του Νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες, που ήταν γραμμένες στο βιβλίο του Νόμου (Ιησούς του Ναυή 8,2).

 

Ο Ιωάθαμ, ο νεότερος γιος του Γεδεών, μετά το φόνο των αδερφών του από τον ετεροθαλή αδερφό τους τον Αβιμέλεχ, ανέβηκε στην κορυφή του όρους Γαριζίν και καταράστηκε τον Αβιμέλεχ και τους Συχεμίτες (Κριταί 9,7-21).

 

 

 

ΓΕΛΒΟΥΕ (ΕΦΡΑΙΜ)

 

Βουνό που βρίσκεται δυτικά του Ιορδάνη ποταμού. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται και ως όρος Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 17,15-16). Χάρτης C4.

 

Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στο όρος Γελβουέ (Εφραίμ) και γύρω απ' αυτό κατοικούσαν οι Ισραηλίτες της φυλής Μανασσή μαζί με τους Χαναναίους, τους οποίους δεν μπόρεσαν να εξολοθρεύσουν. Μετά τη διανομή η φυλή Μανασσή δυσφόρησε στον Ιησού για το κληρονομικό μερίδιο που πήρανε, γιατί θεώρησαν ότι είναι πάρα πολλοί και το κομμάτι γης που πήρανε ήταν πολύ μικρό. Ο Ιησούς τους είπε ότι θα μπορούσαν να ξεχερσώσουν ένα μέρος από το δάσος, στο όρος Εφραίμ, στο οποίο κατοικούσαν και επιπλέον να καταλάβουν τις πόλεις των Χαναναίων που κατοικούσαν ανάμεσά τους, έστω κι αν αυτές είχαν ισχυρό ιππικό και αρκετό σίδηρο (Ιησούς του Ναυή 17,14-18).

Τον καιρό του Σαούλ οι Φιλισταίοι συγκέντρωσαν όλες τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για να πολεμήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Φιλισταίοι στρατοπέδευσαν στην πόλη Σωμάν (Σουνήμ), ενώ οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στο όρος Γελβουέ (Α' Βασιλειών 28,1-4). Η μάχη μεταξύ των δύο στρατών έγινε στο όρος Γελβουέ. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι Φιλισταίοι καταδίωξαν το Σαούλ και σκότωσαν τους γιους του Ιωνάθαν, Αμιναδάβ και Μελχισά. Τελικά οι τοξότες των Φιλισταίων χτύπησαν το Σαούλ και πληγώθηκε βαριά. Τότε είπε στον οπλοφόρο του να τον σκοτώσει για να μην πέσει ζωντανός στα χέρια των Φιλισταίων, αλλά εκείνος δεν ήθελε να το κάνει γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξίφος του κι έπεσε μόνος του πάνω σ' αυτό. Όταν ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός πάνω στο ξίφος του και πέθανε μαζί του (Α' Βασιλειών 31,1-6. Α' Παραλειπομένων 10,1-6). Την άλλη μέρα οι Φιλισταίοι λεηλάτησαν τους νεκρούς. Βρήκαν το Σαούλ και τους γιους του ανάμεσα στους νεκρούς. Τότε οι Φιλισταίοι του έβγαλαν την πανοπλία, του έκοψαν το κεφάλι και πήραν τα όπλα του ως τρόπαια και τα περιέφεραν στη χώρα τους. Τα όπλα του Σαούλ και των γιων του τα τοποθέτησαν στο ναό της Αστάρτης. Το κεφάλι του το τοποθέτησαν στο ναό του Δαγών και το σώμα του, όπως και των γιων του, τα κρέμασαν στα τείχη της Βαιθσάν (Α' Βασιλειών 31,7-9. Β' Βασιλειών 21,12. Α' Παραλειπομένων 10,7-9).

Το όρος Γελβουέ αναφέρεται και στον θρήνο που συνέθεσε ο Δαβίδ για το Σαούλ και τον Ιωνάθαν, το οποίο καταγράφηκε στο "Βιβλίο του Δικαίου". Στο θρήνο αυτό ο Δαβίδ καταριέται το όρος Γελβουέ να μην πέσει ποτέ πάνω του δροσιά, να μη το ποτίσει ποτέ η βροχή και να μη καρποφορήσουν οι αγροί του, διότι στο χώμα του έπεσε ο σαούλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος ήταν χρισμένος από τον Κύριο (Β' Βασιλειών 1,17-27).

 

 

 

ΕΒΑΛ (ΓΑΙΒΑΛ)

 

Βουνό της Παλαιστίνης, δυτικά του Ιορδάνη, απέναντι από το όρος Γαριζίν. Έχει υψόμετρο 910 μ. Στην κοιλάδα που απλώνεται κάτω από τα βουνά Γαριζίν και Εβάλ, βρίσκεται η Συχέμ, η οποία υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ. Χάρτης C5.

 

Κοντά στα όρη Γαριζίν και Εβάλ, στην τοποθεσία "υψηλή δρυς", κατασκήνωσε κάποτε ο Αβραάμ (Γένεσις 12,6-7) και ο Ιακώβ (Γένεσις 33,18).

Ο Μωυσής, όταν έδινε τις τελευταίες οδηγίες του στο λαό, τους είπε, ότι την ημέρα που θα περάσουν τον Ιορδάνη για να μπουν στη Χαναάν, θα πάρουν μεγάλα λιθάρια και θα τα στήσουν όρθια στο όρος Εβάλ (Γαιβάλ), θα τα ασβεστώσουν και πάνω τους θα γράψουν όλα τα λόγια του νόμου. Έτσι θα μπορέσουν να μπουν με ασφάλεια στη Γη της Επαγγελίας. Εκεί θα χτίσουν ένα πέτρινο θυσιαστήριο στον Κύριο, με πέτρες απελέκητες, χωρίς να τις επεξεργαστούνε με κάποιο σιδερένιο εργαλείο, και πάνω σ' αυτό θα προσφέρουν ολοκαυτώματα στον Κύριο. Επίσης θα προσφέρουν θυσίες ευχαριστίας και θα φάνε ενώπιον του Κυρίου (Δευτερονόμιο 27,1-10). Επίσης ο Μωυσής έδωσε ευλογίες και κατάρες στους Ισραηλίτες, για την πιστή τήρηση των εντολών του Κυρίου. Είπε στους Ισραηλίτες, ότι πρώτα θα περάσουν τον Ιορδάνη, οι φυλές Συμεών, Λευΐ, Ιούδα, Ισσάχαρ, Μανασσή, Εφραίμ και Βενιαμίν, και θα σταθούν στο όρος Γαριζίν, για να απαγγείλουν τις ευλογίες προς τον λαό. Και μετά θα περάσουν οι φυλές Ρουβήν, Γαδ, Ασήρ, Ζαβουλών, Δαν και Νεφθαλείμ, και θα σταθούν στο όρος Εβάλ (Γαιβάλ) για να απαγγείλουν, μέσω των Λευιτών, τις κατάρες (Δευτερονόμιο 11,26-32. 27,11-14).

 

Μετά την κατάληψη της Ιεριχώς και της Γαΐ, ο Ιησούς του Ναυή έχτισε στο όρος Εβάλ θυσιαστήριο στον Κύριο, από αλάξευτες πέτρες, που δεν τις είχε αγγίξει σιδερένιο εργαλείο. Πάνω σ' αυτό, πρόσφεραν στον Κύριο ολοκαυτώματα και θυσίες ευχαριστίας. Εκεί, πάνω στις πέτρες του θυσιαστηρίου, ο Ιησούς του Ναυή χάραξε ενώπιον των Ισραηλιτών ένα αντίγραφο του Νόμου που είχε γράψει ο Μωυσής.

Έπειτα όλος ο λαός, στάθηκε από τη μια της Κιβωτού της Διαθήκης κι από την άλλη στέκονταν οι Λευίτες, που βάσταζαν την Κιβωτό. Οι μισοί στάθηκαν από τη μεριά του όρους Γαριζίν και οι άλλοι μισοί από την πλευρά του όρους Εβάλ, όπως τους είχε δώσει εντολή ο Μωυσής. Κατόπιν, ο Ιησούς διάβασε στους Ισραηλίτες όλες τις εντολές του Νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες, που ήταν γραμμένες στο βιβλίο του Νόμου (Ιησούς του Ναυή 8,2).

 

 

 

ΟΡΗ ΕΦΡΑΙΜ (ΒΑΙΘΗΛ)  

 

Βουνά που βρίσκονται στα όρια των φυλών Εφραίμ και Βενιαμίν, εκεί που βρίσκονται οι πόλεις Βαιθήλ, Ραμά και Γαβαών. Στην Παλαιά Διαθήκη αλλού αναφέρονται ως όρη Εφραίμ (Κριτές 4,5. 17,1. Α' Βασιλειών 1,1. Γ' Βασιλειών 12,24ξ. Δ' Βασιλειών 5,22) και αλλού ως όρη Βαιθήλ (Άσμα Ασμάτων 2,9). Χάρτης BC6.

 

Στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ, ήταν χτισμένη η Συχέμ (Γ' Βασιλειών 12,24ξ). Στην ίδια περιοχή, μεταξύ της Ραμά και της Βαιθήλ, κατοικούσε η προφήτισσα και Κριτής Δεββώρα (Κριτές 4,5). Από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ καταγόταν και ο Μιχαίας (Κριταί 17,1). Από την Αρμαθαΐμ, που βρισκόταν στο όρος Εφραίμ, καταγόταν ο Ελκανά και η γυναίκα του η Άννα, οι οποίοι υπήρξαν οι γονείς του Σαμουήλ (Α' Βασιλειών 1,1-2).

Το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα αναφέρεται στα όρη Βαιθήλ. Σ' αυτό το βιβλίο η νύμφη αναφέρεται στον αγαπημένο της, τον οποίο χαρακτηρίζει αδερφό της ψυχής της και τον παρομοιάζει σαν το ζαρκάδι ή το μικρό ελάφι, που ζει στα όρη της Βαιθήλ (Άσμα Ασμάτων 1,14).

Στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ βρίσκεται και το όρος Σομόρων (Σεμαραΐμ), που είναι γνωστό από τον εμφύλιο πόλεμο του Αβιά με τον Ιεροβοάμ. Κατά τη μάχη αυτή ο Αβιά παρατάχθηκε με 400.000 άντρες και ο Ιεροβοάμ με 800.000 άντρες. Πριν ξεκινήσει η μάχη ο Αβιά ανέβηκε στο όρος Σομόρων (Σεμαραΐμ), που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ, και φώναξε στους Ισραηλίτες να μην πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου, του Θεού των προγόνων τους, γιατί δε θα πετύχουν τίποτα. Τελικά στη μάχη αυτή νίκησε ο στρατός του Αβιά (Β' Παραλειπομένων 13,3-12).

Μια μέρα ο Ιωσαφάτ βγήκε από την Ιερουσαλήμ και περιόδευσε στη χώρα από τη Βηρσαβεέ έως την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ. Ο Ιωσαφάτ διόρισε δικαστές σε όλες τις πόλεις του βασιλείου του Ιούδα και καθοδήγησε το λαό στο σωστό δρόμο του Κυρίου (Β' Παραλειπομένων 19,4-5). Τα όρη Εφραίμ αναφέρονται και στην τιμωρία του Γιεζί, υπηρέτη του Ελισαίου, ο οποίος λόγω της δολιότητάς του τιμωρήθηκε με λέπρα (Δ' Βασιλειών 5,22).

 

 

 

ΟΡΟΣ ΜΟΡΙΑ

 

Γη Μορία ή όρος Μορία (Αμωρία). Η Γη Μορία ή όρος Μορία βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ (Β' Παραλειπομένων 3,1) και έχει ταυτιστεί με το Όρος του Ναού, όπου έχει χτιστεί ο ναός των Ιεροσολύμων. Το σημείο αυτό είναι το μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, όπου το όρος Μορία ταυτίζεται με το Όρος του Ναού (Β' Παραλειπομένων 3,1). Ακριβώς σημαίνει "υψηλή γη". Είναι η τοποθεσία όπου ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του, τον Ισαάκ (Γένεση 20,1-2). Όταν έφτασαν στον τόπο που είχε ορίσει ο Θεός, ο Αβραάμ έχτισε εκεί θυσιαστήριο, ετοίμασε τα ξύλα, έδεσε το γιο του τον Ισαάκ και τον έβαλε στο θυσιαστήριο πάνω από τα ξύλα. Ύστερα άπλωσε το χέρι του και πήρε το μαχαίρι για να θυσιάσει το παιδί του. Αλλά ο Κύριος εμπόδισε τον Αβραάμ να θυσιάσει το παιδί του και στη θέση του, σύμφωνα με την εντολή του, έβαλε ένα κριάρι που ήταν εκεί κοντά (Γένεση 22,1-19).

 

 

 

ΝΕΒΩ (ΝΑΒΑΥ)

 

Όρος που βρίσκεται βορειοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Το ύψος του ανέρχεται στα 800 μέτρα. Το όρος Φασγά αποτελούσε μέρος του όρους Νεβώ και στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται "Λελαξευμένο" ή "Λαξευτό" (Δευτερονόμιο 4,49). Το όρος Νεβώ (Ναβαύ) διαχωρίζεται από τα όρη Αβαρίμ (Αριθμοί 33,47). Χάρτης D6.

 

Το όρος Νεβώ αναφέρεται ως τμήμα των βασιλείων του Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του Ωγ, βασιλιά της Βασάν. Τα βασίλειά τους εκτείνονταν στα ανατολικά μέρη του Ιορδάνη, από την  Αροήρ και τον ποταμό Αρνών ως το όρος Αερμών, όλη την κοιλάδα ανατολικά του Ιορδάνη έως την Ασηδώθ στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 4,47-49).

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, στρατοπέδευσαν στη Μανθαναείν (Ματτανά), κι από κει στη Νααλιήλ, και μετά στη Βαμώθ, και τέλος στην Ιανήν, που βρισκόταν στην κοιλάδα της Μωάβ, κοντά στο όρος Ναβαύ (Αριθμοί 21,18-19). Όταν ο Βαλάκ είχε καλέσει το Βαλαάμ για να καταραστεί τους Ισραηλίτες, την δεύτερη φορά τον ανέβασε σε κάποιο ψηλό σημείο του όρους Ναβαύ, απ' όπου μπορούσε να βλέπει μόνο ένα τμήμα των Ισραηλιτών. Εκεί έχτισε εφτά θυσιαστήρια και θυσίασε από ένα κριάρι κι ένα μοσχάρι σε κάθε θυσιαστήριο (Αριθμοί 23,13-14).

Όταν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν και Γαδ, πήγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τις περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη για λογαριασμό τους, επειδή είχαν καλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. Μεταξύ των περιοχών αυτών, υπήρχαν και οι πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναμρά, Εσεβών, Ελεαλή, Σεβαμά, Βαιάν και το όρος Ναβαύ (Αριθμοί 32,1-5). Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο Βαλέκ και η φυλή Ρουβήν, εγκαταστάθηκαν στην Αρσήρ, στο όρος Ναβαύ (Νεβώ) και στη Βελμασσών (Βάαλ-Μεών) (Παραλειπομένων Α' 5,8).

Η Νεκρά θάλασσα και ο ποταμός Ιορδάνης αποτελούσαν το όριο με τη Μαχαναρέθ και η Νεκρά θάλασσα βρίσκεται στις υπώρειες της Ασηδώθ, στο όρος Φασγά (Ναβαύ) (Δευτερονόμιο 3,17).

 

Ο Μωυσής, λίγο πριν πεθάνει, από τις πεδιάδες της Μωάβ ανέβηκε στην οροσειρά Αβαρίμ, στο όρος Νεβώ, στην κορυφή Φασγά, απέναντι από την Ιεριχώ. Από 'κει ο Κύριος του έδειξε τη Χαναάν, όλη τη χώρα που υποσχέθηκε να δώσει στους απογόνους τους, και αφού αντίκρισε τη Γη της Επαγγελίας, πέθανε εκεί (Δευτερονόμιο 32,48-52. 34,1-8).

 

 

 

ΣΗΕΙΡ

 

Οροσειρά στα όρια της επικράτειας του βασιλείου του Ιούδα, δυτικά της Κιριάθ-ιαρείμ (Ιησού του Ναυή 15,10). Πήραν τ' όνομά τους από τον Σηείρ τον Χορραίο (Γένεση 36,20). Την εποχή του Αβραάμ εκεί κατοικούσαν οι Χορραίοι, αλλά οι απόγονοι του Ησαύ, οι Ιδουμαίοι, τους έδιωξαν, τους εξόντωσαν κι εγκαταστάθηκαν εκείνοι στη θέση τους. (Γένεση 14,6. Δευτερονόμιο 2,12). Στην Παλαιά Διαθήκη οι Ιδουμαίοι αναφέρονται ως ο λαός που κατοικούσε στο όρος Σηείρ (Β' Παραλειπομένων 20,10. 20,22-23).

 

Μετά τη συνάντηση και συμφιλίωση του Ιακώβ με τον Ησαύ, ο Ησαύ πήρε τις γυναίκες του, τους γιους του και τις θυγατέρες του, όλους όσοι ήταν στο σπίτι του, τα κοπάδια του και όλη την περιουσία που είχε αποκτήσει στη Χαναάν, και πήγε στα βουνά Σηείρ (Εδώμ), όπου εγκαταστάθηκε (Γένεση 33,16. 36,6-8. Δευτερονόμιο 2,1-8).

Οι κατάσκοποι που είχε στείλει ο Μωυσής για να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, δυσφήμησαν στο λαό τη χώρα, που τους υποσχέθηκε ο Θεός, και επειδή οι Ισραηλίτες έδειξαν ασέβεια και αχαριστία προς τον Κύριο και ήθελαν να λιθοβολήσουν το Μωυσή και τους συνεργάτες του, ο Θεός τους τιμώρησε με σαραντάχρονη περιπλάνηση στην  έρημο. Τότε κάποιοι από αυτούς παραδέχτηκαν το σφάλμα τους προς τον Κύριο και προσπάθησαν να μπουν μόνοι τους στη Χαναάν, παρά τις προειδοποιήσεις του Μωυσή. Τότε κατέβηκαν οι Αμορραίοι, οι Αμαληκίτες και οι Χαναναίοι, που κατοικούσαν στα βουνά Σηείρ, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν ως την Ερμά (Χορμά). Όσοι διασώθηκαν από τη σφαγή επέστρεψαν στο στρατόπεδο (Αριθμοί 14,39-45. Δευτερονόμιο 1,40-45).

Για πολύ καιρό οι Ισραηλίτες τριγύριζαν γύρω από την ορεινή περιοχή του Σηείρ, σε απόσταση από τους Εδωμίτες. Ο Κύριος δεν επέτρεψε στους Ισραηλίτες, να κάνουν πόλεμο με τους Εδωμίτες, γιατί αυτή τη γη την έχει δώσει στους απογόνους του Ησαύ. Με εντολή του Κυρίου πέρασαν δίπλα από τα σύνορα των Εδωμιτών και κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια. Βάδισαν μέσα από την περιοχή Άραβα και μετά άλλαξαν κατεύθυνση και προχώρησαν προς την έρημο της Μωάβ (Δευτερονόμιο 2,1-8).

Το όρος Σηείρ αναφέρεται και στην τελευταία ευλογία του Μωυσή προς τους Ισραηλίτες. Εκεί αναφέρεται ότι «ο Κύριος ήρθε απ' το Σινά και έλαμψε η παρουσία του για το λαό του στο όρος Σηείρ· έφτασε ταχέως στο όρος Φαράν και ήρθε με μυριάδες γύρω του αγγέλους στην Κάδης» (Δευτερονόμιο 33,2).

 

Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν 500 άντρες από τη φυλή Συμεών πήγαν στην ορεινή περιοχή της Εδώμ, στο όρος Σηείρ, και αφού σκότωσαν τους Αμαληκίτες της περιοχής, εγκαταστάθηκαν εκεί (Παραλειπομένων Α' 4,42-43).

 

 

 

ΦΑΡΑΝ

 

Εκτός από την έρημο Φαράν, στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται και το όρος Φαράν (Δευτερονόμιο 33,2). Αυτό βρισκότανστην ανατολική πλευρά της χερσονήσου Σινά, δυτικά του κόλπου της Άκαμπα και κοντά στην Κάδης.

 

Το όρος Φαράν αναφέρεται στην τελευταία ευλογία του Μωυσή προς τους Ισραηλίτες. Εκεί αναφέρεται ότι «ο Κύριος ήρθε απ' το Σινά και έλαμψε η παρουσία του για το λαό του στο όρος Σηείρ· έφτασε ταχέως στο όρος Φαράν και ήρθε με μυριάδες γύρω του αγγέλους στην Κάδης» (Δευτερονόμιο 33,2).

 

 

 

ΦΑΣΓΑ

 

Το όρος Φασγά αποτελούσε μέρος του όρους Νεβώ και βρίσκεται βορειοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Στην Παλαιά Διαθήκη το όρος Φασγά ονομάζεται "Λελαξευμένο". Χάρτης D6.

Η Νεκρά θάλασσα και ο ποταμός Ιορδάνης αποτελούσαν το όριο με τη Μαχαναρέθ και η Νεκρά θάλασσα βρίσκεται στις υπώρειες της Ασηδώθ, στο όρος Φασγά (Ναβαύ) (Δευτερονόμιο 3,17).

Ο Μωυσής, λίγο πριν πεθάνει, από τις πεδιάδες της Μωάβ ανέβηκε στην οροσειρά Αβαρίμ, στο όρος Νεβώ, στην κορυφή Φασγά, απέναντι από την Ιεριχώ. Από 'κει ο Κύριος του έδειξε τη Χαναάν, όλη τη χώρα που υποσχέθηκε να δώσει στους απογόνους τους, και αφού αντίκρισε τη Γη της Επαγγελίας, πέθανε εκεί (Δευτερονόμιο 32,48-52. 34,1-8).

Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, το όρος Φασγά, όπως και η Ασηδώθ, δόθηκαν στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,20).

 

 

 

ΦΕΓΩΡ (ΦΟΓΩΡ)

 

Όρος που βρίσκεται βορειοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, απέναντι από τις Πεδιάδες του Μωάβ. Το όρος αυτό είχε συνδεθεί με τη λατρεία του Βάαλ Φεγώρ. Όταν ο Βαλάκ είχε καλέσει το Βαλαάμ για να καταραστεί τους Ισραηλίτες, την τρίτη φορά τον ανέβασε στην κορυφή του όρους Φογώρ, μήπως από κει πειστεί ο Θεός και τους καταραστεί. Εκεί έχτισε εφτά θυσιαστήρια και θυσίασε από ένα κριάρι κι ένα μοσχάρι σε κάθε θυσιαστήριο (Αριθμοί 23,27-30).

 

 

 

ΧΕΛΧΑ

 

Όρος που βρίσκεται κοντά στην περιοχή της Σηείρ. Ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλες τις ορεινές και πεδινές περιοχές του βορρά και του νότου. Κατέλαβε όλη τη Χαναάν από το όρος Χελχά, που βρίσκεται κοντά στη Σηείρ στο Νότο, έως τη Βααλγάδ, την πεδιάδα του Λιβάνου και το όρος Ερμών στο Βορρά. Με τη βοήθεια του Κυρίου, νίκησε και θανάτωσε τους βασιλιάδες όλων των περιοχών αυτών, τους οποίους πολέμησε για πολύ καιρό (Ιησούς του Ναυή 11,16-20. 12,7).

 

 

Το όρος Ώρ (Τζέμπελ Χαρούν)

 

ΩΡ

 

Βουνό που βρισκόταν στα σύνορα με την Εδώμ, νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, κοντά στα ερείπια της αρχαίας Πέτρας. Ονομάζεται Τζέμπελ Χαρούν, δηλαδή το βουνό του Ααρών, και έχει ύψος 1350 μ.

Υπάρχει ο τάφος του Ααρών πάνω στην ψηλότερη κορυφή του βουνού. Οι Χριστιανοί είχαν αρχίσει να χτίζουν στο βουνό, ήδη από τη βυζαντινή εποχή. Στην ίδια κορυφή υπάρχει και ένα μουσουλμανικό ναΐδριο, αφιερωμένο στον προφήτη Μωάμεθ, το οποίο είναι ένα μικρό, θολωτό τζαμί που σπάνια ανοίγει και ονομάζεται το ιερό του Ααρών.

 

Το όρος Ωρ ήταν ένας από τους σταθμούς, που στρατοπέδευσαν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Κάδης, έφτασαν κοντά στα σύνορα με την Εδώμ, στο όρος Ωρ.  Εκεί ο Μωυσής, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, ανέβηκε στο βουνό, έβγαλε την αρχιερατική στολή του Ααρών και τη φόρεσε στον Ελεάζαρ, το γιο του. Εκεί, στην κορυφή, πέθανε ο Ααρών σε ηλικία 123 ετών. Όταν η κοινότητα είδε πως ο Ααρών πέθανε, κήρυξαν επίσημο πένθος τριάντα ημερών, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι Ισραηλίτες (Αριθμοί 20,22-29. 33,37-39).