ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΒΑΑΛ ΦΑΡΑΣΙΝ (ΕΠΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΑΙ)  

 

Η τοποθεσία «Βαάλ Φαρασίν» ή «Επάνω Διακοπαί» βρισκόταν κοντά στη Γαβαών (B' Βασιλειών 5,18. 5,22. 5,25. Α' Παραλειπομένων 14,9. 14,13. 14,16). Από την τοποθεσία αυτή ο Δαβίδ, με τη βοήθεια του Κυρίου, χτύπησε και νίκησε τους Φιλισταίους, όταν αυτοί παρατάχτηκαν για πόλεμο στην «κοιλάδα των Τιτάνων». Μετά τη μάχη ο Δαβίδ είπε «ο Κύριος διασκόρπισε τους εχθρούς μου, όπως διακόπτεται η ροή και διασκορπίζονται τα ορμητικά νερά» γι' αυτό και ονομάστηκε η περιοχή «Επάνω Διακοπαί» ή «Διακοπή Φαρασίν» (Β' Βασιλειών 5,17-20. Α' Παραλειπομένων 14,8-11).

 

 

ΒΑΙΘΑΡ

 

Η τοποθεσία Βαιθάρ αναφέρεται στο βιβλίο των Βασιλειών Β', όταν ο αρχιερέας Σαδώκ και ο ιερέας Αβιάθαρ συνάντησαν το Δαβίδ στο χείμαρρο των Κέδρων, όταν αυτός εγκατέλειπε την Ιερουσαλήμ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ. Οι δύο ιερείς μαζί με τους Λευίτες, μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης από την Βαιθάρ και την απόθεσαν στο σημείο εκείνο, ωσότου έφυγαν όλοι από την πόλη. Όμως μετά την παρότρυνση του Δαβίδ, ο Σαδώκ και ο Αβιάθαρ επέστρεψαν με την Κιβωτό της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 15,23-29).

Η Παλαιά Διαθήκη δεν αποσαφηνίζει εάν η Βαιθάρ ήταν πόλη ή τοποθεσία. Υποθέτουμε, όμως, ότι επειδή ο Δαβίδ είχε ήδη μεταφέρει την Κιβωτό της Διαθήκης, στο λόφο Σιών, δίπλα στο παλάτι, ίσως με τ' όνομα Βαιθάρ να ονομαζόταν αυτή η περιοχή στο λόφο Σιών.

 

 

ΒΑΣΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΝΑ

 

Βασές (Βωσές) και Σεννά. Έτσι ονομάζονταν οι δύο απότομοι βράχοι, που βρίσκονταν στην τοποθεσία Μασσάβ ή Μεσσάβ, κοντά στη Μαχμάς, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 14,4). Ανάμεσα στους δύο απότομους αυτούς βράχους οι Φιλισταίοι είχαν εγκαταστήσει φυλάκιο. Από την τοποθεσία αυτή υπήρχαν δύο δρόμοι που οδηγούσαν προς τους Φιλισταίους, ο ένας βόρεια απέναντι από τη Μαχμάς και ο άλλος νότια απέναντι από τη Γαβαά (Α' Βασιλειών 14,4-5).

Ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, μαζί μ' ένα νεαρό οπλοφόρο που κρατούσε τον οπλισμό του, επιτέθηκαν μόνοι τους σ' αυτό το φυλάκιο των Φιλισταίων. Οι άνδρες του φυλακίου είπαν στον Ιωνάθαν και στο συνοδό του να πλησιάσουν. Όταν πλησίασαν ο Ιωνάθαν χτυπούσε κι έριχνε κάτω τους Φιλισταίους, ενώ ο νεαρός οπλοφόρος του ετοίμαζε τον οπλισμό. Έτσι σκότωσαν περίπου 20 Φιλισταίους. Μετά από το γεγονός αυτό επικράτησε πανικός και φόβος στο στρατόπεδο των Φιλισταίων (Α' Βασιλειών 14,1-15).

 

 

ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

 

Το «δάσος του Εφραίμ» ή «δάσος της μεγάλης δρυός» βρισκόταν κοντά στη Μαναΐμ (Μαχαναΐμ), στα όρια της φυλής Εφραίμ (B' Βασιλειών 17,24. 18,6). Το δάσος αυτό ονομάστηκε «δάσος της μεγάλης δρυός» από τις μεγάλες βελανιδιές που το αποτελούσαν(Β' Βασιλειών 18,9).

Στο δάσος του Εφραίμ έγινε η μάχη μεταξύ του στρατού του Δαβίδ και του στασιαστών του γιου του Αβεσσαλώμ. Εκεί ο στρατός του Αβεσσαλώμ νικήθηκε από τα στρατεύματα του Δαβίδ κι έπαθε την ημέρα εκείνη μεγάλη καταστροφή, με 20.000 νεκρούς. Από το στρατό του Αβεσσαλώμ σκοτώθηκαν περισσότεροι κατά τη φυγή τους στο δάσος, παρά στο πεδίο της μάχης. Ο Αβεσσαλώμ μπήκε στο δάσος για να γλιτώσει από τους στρατιώτες του Δαβίδ. Τα μεγάλα του μαλλιά πιάστηκαν από τα κλαδιά μιας μεγάλης βελανιδιάς και κρεμόταν εκεί μετέωρος. Λίγο αργότερα οι στρατιώτες του Δαβίδ τον χτύπησαν με τα όπλα τους και τον αποτελείωσαν (Β' Βασιλειών 18,6-16).

 

 

ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

 

Η τοποθεσία «δάσος του Κλαυθμώνος» βρισκόταν κοντά στη Γαβαών (B' Βασιλειών 5,24-25). Από την τοποθεσία αυτή ο Δαβίδ χτύπησε και νίκησε τους Φιλισταίους για δεύτερη φορά, όταν αυτοί μετά την πρώτη ήττα ξαναγύρισαν στην «κοιλάδα των Τιτάνων» κι αυτή τη φορά ήταν περισσότεροι. Ο Δαβίδ, πάλι με τη βοήθεια και τις οδηγίες του Κυρίου, τους χτύπησε στα νώτα τους, από «το δάσος του Κλαυθμώνος». Μπροστά από το Δαβίδ πήγαινε ο Κύριος, μέσα από μια δυνατή βοή που έβγαινε από τα δέντρα του δάσους και σκόρπισε τον τρόμο στους Φιλισταίους. Ο Δαβίδ νίκησε τους Φιλισταίους και τους έτρεψε σε φυγή καταδιώκοντάς τους από τη Γαβαών έως τη Γαζηρά (Β' Βασιλειών 5,22-25. Α' Παραλειπομένων 14,13-17).

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΖΑ

 

Η τοποθεσία «Διακοπή Οζά» βρισκόταν στο αλώνι του Ναχών, ανάμεσα στην Κιριάθ-Ιαρίμ και Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 6,8. Α' Παραλειπομένων 13,11). 'Οταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αμιναδάβ, την ανέβασε σε μια άμαξα, την οποία οδηγούσε ο Οζά και οι αδελφοί του, γιοι του Αμιναδάβ. Όταν όμως έφτασαν στο αλώνι του Ναχών, ο Οζά άπλωσε το χέρι του στην Κιβωτό για να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γείρει. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανευλάβειά του και πέθανε. O τόπος εκείνος ονομάστηκε «Διακοπή Οζά» (Β' Βασιλειών 6,3-8. Α' Παραλειπομένων 13,7-11).

 

 

ΔΡΥΣ ΘΑΒΩΡ

 

Τοποθεσία κοντά στον τάφο της Ραχήλ στη Βηθλεέμ (Εφραθά) (Α' Βασιλειών 10,2). Εκεί κοντά στον τάφο της Ραχήλ, ύστερα από πρόβλεψη του Σαμουήλ, ο Σαούλ πριν γίνει βασιλιάς του Ισραήλ, συνάντησε τρεις άντρες, που πήγαιναν στη Σκηνή του Μαρτυρίου στη Βαιθήλ. Αυτοί είχαν μαζί τους για να προσφέρουν στο Θεό ο ένας τρία κατσίκια, ο δεύτερος τρία αγγεία με άρτους και ο τρίτος ένα ασκί με κρασί. Αυτοί τον χαιρέτησαν και του έδωσαν δυο καρβέλια ψωμί (Α' Βασιλειών 10,3-4).

 

 

ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΗ ΦΕΛΛΑΝΙ ΑΛΕΜΩΝΙ

 

Η τοποθεσία «Θεού πίστη, Φελλανί Αλεμωνί» βρισκόταν κοντά στη Νομβά, στα όρια της φυλής Βενιαμίν ή του Ιούδα (Α' Βασιλειών 21,3). Ο Δαβίδ, για να γλιτώσει από την οργή του Σαούλ, πήγε στην πόλη Νομβά, στον ιερέα Αβιμέλεχ. Ο Δαβίδ προσποιήθηκε ότι ήταν σε μια μυστική υπόθεση του βασιλιά και ζήτησε φαγητό και θα συναντιόταν με την ακολουθία του στον τόπο, που ονομάζεται «Θεού πίστη, Φελλανί Αλεμωνί». Ο ιερέας του έδωσε αγιασμένους άρτους της προθέσεως, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να του δώσει (Α' Βασιλειών 21,2-6).

 

 

ΘΗΡΙΑ

 

Η τοποθεσία Θηρία βρισκόταν στα όρια του Ισραηλ (Β' Βασιλειών 23,11). Στην τοποθεσία αυτή είχαν συγκεντρωθεί οι Φιλισταίοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Εκεί υπήρχε ένα χωράφι, που ήταν σπαρμένο με φακή. Οι Ισραηλίτες, όταν αντίκρυσαν τους Φιλισταίους, τράπηκαν σε φυγή. Ο Σαμαΐα όμως στάθηκε στη μέση του αγρού εκείνου και πολέμησε εναντίον των Φιλισταίων, σκοτώνοντας αρκετούς από αυτούς (Β' Βασιλειών 23,11-13).

 

 

ΙΑΑΛ (ΔΑΣΟΣ)

 

Το δάσος της Ιάαλ βρίσκονταν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ, κοντά στην πόλη Μαχμάς (Α' Βασιλειών 14,25). Ο πόλεμος που διεξήγαγε ο Σαούλ με τους Φιλισταίους στη Μαχμάς, επεκτάθηκε σε όλη την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ. Στο δάσος της Ιάαλ ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, δεν ήξερε ότι ο πατέρας του είχε δεσμεύσει με όρκο το στρατό του να μη φάει τίποτα μέχρι να εξοντώσει όλους τους Φιλισταίους. Έτσι σ' αυτό το δάσος άπλωσε την άκρη του ραβδιού του και πήρε μια κερήθρα μέλι που βρήκε και έφαγε. Η πράξη του όμως αυτή παραλίγο να του στοίχιζε τη ζωή, γιατί χάρη στην παρέμβαση του στρατού γλίτωσε από την τιμωρία του πατέρα του (Α' Βασιλειών 14,23-30).

 

 

ΚΑΣΩΝ

 

Η τοποθεσία Κασών βρισκόταν στην ορεινή περιοχή της Οδολλάμ (Β' Βασιλειών 23,13). Ο Δαβίδ, για όσο κράτησε ο πόλεμος με τους Φιλισταίους, είχε στήσει το αρχηγείο του στην Κασών, σ' ένα βράχο κοντά στο σπήλαιο της Οδολλάμ (Β' Βασιλειών 23,13. Α' Παραλειπομένων 11,15).

 

 

ΚΕΧΑΡ ΟΔΟΣ

 

Η οδός Κεχάρ βρισκόταν ανάμεσα στο δάσος Εφραίμ και στη Μαναΐμ (Μαχαναΐμ) (Β' Βασιλειών 18,23). Μετά τη νίκη του στρατού του Δαβίδ κατά του στρατού του Αβεσσαλώμ, ο Αχιμάας, γιος του Σαδώκ, πήρε την οδό του Κεχάρ και προσπέρασε τον άλλο αγγελιοφόρο τον Χουσί, για να δώσει την είδηση της νίκης στο Δαβίδ, που βρισκόταν στη Μαναΐμ (Μαχαναΐμ) (Β' Βασιλειών 18,19-23).

 

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

 

Η Κοιλάδα του Βασιλέως βρισκόταν πιθανώς στα προάστια της Ιερουσαλήμ (B' Βασιλειών 18,18). Ο Τύμβος του Αβεσσαλώμ, που βρίσκεται ακόμη και σήμερα στην Κοιλάδα των Κέδρων, ανεγέρθηκε πολύ αργότερα και είναι άσχετος με τη στήλη του Αβεσσαλώμ.

Ο Αβεσσαλώμ, όταν ακόμα ζούσε, είχε στήσει για τον αυτόν του μια αναμνηστική στήλη, κοντά στο σημείο που πέθανε, στην Κοιλάδα του Βασιλέως, γιατί σκεφτόταν ότι δεν είχε γιο για να διατηρήσει τη μνήμη του ονόματός του. Είχε δώσει μάλιστα το όνομά του στη στήλη και ονομάστηκε «Χειρ Αβεσσαλώμ» (Β' Βασιλειών 18,17-18).

 

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΓΑΔ ΚΑΙ ΕΛΙΕΖΕΡ

 

Η κοιλάδα Γαδ και Ελιέζερ βρισκόταν ανατολικά του Ιορδάνη, στην Αροήρ (B' Βασιλειών 24,5). Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο αρχιστράτηγος Ιωάβ μαζί με άλλους αξιωματούχους, απέγραψαν το λαό, όπως ζήτησε ο Δαβίδ. Έτσι πέρασαν τον Ιορδάνη κι άρχισαν από την Αροήρ, που βρισκόταν στην μέση της κοιλάδας Γαδ και Ελιέζερ (Β' Βασιλειών 24,5).

 

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΗΛΑ (ΤΗΣ ΔΡΥΟΣ)  

 

Η κοιλάδα Ηλά ή κοιλάδα της δρυός βρισκόταν στην περιοχή της φυλής Ιούδα, μεταξύ Σοκχώθ και Αζηκά (Α' Βασιλειών 17,1. 21,9). Στην κοιλάδα αυτή οι Ισραηλίτες και οι Φιλισταίοι είχαν παραταχθεί για πόλεμο. Ήταν η μάχη κατά την οποία ο Δαβίδ με μια σφεντόνα σκότωσε το γίγαντα Γολιάθ (Α' Βασιλειών 17,19. 21,9).

 

Δαβίδ και Γολιάθ

Την εποχή του Σαούλ και του Δαβίδ, οι Φιλισταίοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο με τους Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στην Εφερμέμ, που βρίσκεται στην περιοχή της φυλής Ιούδα, μεταξύ Σοκχώθ και Αζηκά. Οι Φιλισταίοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά ενός βουνού και οι Ισραηλίτες στην πλαγιά του απέναντι βουνού κι ανάμεσα τους ήταν η κοιλάδα (Α' Βασιλειών 17,1-3. 21,9). Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλισταίων, ένας δυνατός πολεμιστής, που ονομαζόταν Γολιάθ, από τη Γεθ, που το ύψος του ήταν περίπου 2,5 μέτρα. Ο Γολιάθ για 40 μέρες προκαλούσε τους Ισραηλίτες για να μονομαχήσει με κάποιον από αυτούς (Α' Βασιλειών 17,4-11). Κάποια μέρα ένας νεαρός ο Δαβίδ, έτυχε να βρίσκεται στο στρατόπεδο που βρίσκονταν και τ' αδέρφια του και άκουσε τον γίγαντα, να μιλάει υβριστικά και εμπαικτικά εναντίον των Ισραηλιτών. Έτσι πήρε την άδεια από το Σαούλ ν' αναμετρηθεί μαζί του. Πήρε μόνο το ραβδί του, διάλεξε πέντε λεία λιθάρια και τα έβαλε στο σακούλι που είχε μαζί του, πήρε τη σφεντόνα του και πήγε στο πεδίο της μάχης για να συναντήσει το Φιλισταίο. Στη μονομαχία του Δαβίδ με το Γολιάθ, ο Δαβίδ πήρε από το σακούλι του ένα λιθάρι και μ' αυτό τρύπησε την περικεφαλαία και χώθηκε στο μέτωπο του Γολιάθ, ο οποίος πληγώθηκε θανάσιμα κι έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έπειτα ο Δαβίδ τράβηξε το ξίφος από τη θήκη του Φιλισταίου και τον αποτέλειωσε, κόβοντάς του το κεφάλι. Οι Φιλισταίοι, όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ακατανίκητος ήρωάς τους, πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Τότε οι Ισραηλίτες καταδίωξαν τους Φιλισταίους κι όλη η περιοχή γέμισε με νεκρούς και τραυματίες των Φιλισταίων (Α' Βασιλειών 17,19-54).

 

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ (ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΑΦΑΪΜ)

 

Η κοιλάδα των Τιτάνων ή κοιλάδα των Γιγάντων (κοιλάδα Ραφαΐμ) βρισκόταν κοντά στη Γαβαών (B' Βασιλειών 5,18. 5,22. 5,25. Α' Παραλειπομένων 14,9. 14,13. 14,16). Στην κοιλάδα αυτή οι Ισραηλίτες και οι Φιλισταίοι παρατάχτηκαν δύο φορές για πόλεμο την εποχή του Δαβίδ.

Όταν άκουσαν οι Φιλισταίοι ότι ο Δαβίδ χρίστηκε βασιλιάς του Ισραήλ, ξεκίνησαν με όλο το στρατό τους για να τον πολεμήσουν. Οι Φιλισταίοι στρατοπέδευσαν στην «κοιλάδα των Τιτάνων». Ο Δαβίδ πήγε εκεί που ήταν οι Φιλισταίοι και τους νίκησε. Οι Φιλισταίοι φεύγοντας πανικόβλητοι άφησαν εκεί τα αγάλματα των θεών τους, τα οποία ο Δαβίδ και οι άνδρες του τα πήραν και τα έριξαν στη φωτιά.

Λίγο αργότερα όμως οι Φιλισταίοι ξαναγύρισαν στην «κοιλάδα των Τιτάνων» κι αυτή τη φορά ήταν περισσότεροι. Ο Δαβίδ τους χτύπησε στα νώτα τους, από «το δάσος του Κλαυθμώνος». Ο Δαβίδ νίκησε τους Φιλισταίους και τους έτρεψε σε φυγή καταδιώκοντάς τους από τη Γαβαών έως τη Γαζηρά (Β' Βασιλειών 5,17-25. 23,13. Α' Παραλειπομένων 14,8-17).

 

 

ΛΙΘΟΣ ΑΒΕΝΕΖΕΡ

 

Η τοποθεσία "Λίθος Αβενέζερ" βρισκόταν κοντά στη Μασσηφάθ (Μισπά), στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη. Η ονομασία "Λίθος Αβενέζερ" σημαίνει "Λίθος του βοηθούντος Θεού" (Α' Βασιλειών 7,12).

Όταν έμαθαν οι Φιλισταίοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μασσηφάθ, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Οι Ισραηλίτες, όταν τ' άκουσαν αυτό, φοβήθηκαν τους Φιλισταίους, και ζήτησαν από το Σαμουήλ να προσευχηθεί στον Κύριο, για να τους σώσει από τους Φιλισταίους.  Ο Σαμουήλ παρακάλεσε τον Κύριο για τους Ισραηλίτες κι ο Κύριος τον άκουσε.

Όταν πλησίασαν οι Φιλισταίοι για να χτυπήσουν τους Ισραηλίτες, εκείνη τη στιγμή βρόντησε ο Κύριος με εκκωφαντικές βροντές πάνω στους Φιλισταίους και τους προκάλεσε σύγχυση και άρχισαν να υποχωρούν. Τότε οι Ισραηλίτες καταδίωξαν τους Φιλισταίους και τους νίκησαν μέχρι τη Βαιθχόρ. Τότε ο Σαμουήλ πήρε ένα λιθάρι και το έστησε σ' εκείνο το σημείο, ως ανάμνηση της βοήθειας του Κυρίου (Α' Βασιλειών 7,7-12).

 

 

ΜΑΣΣΑΒ (ΜΕΣΣΑΒ)

 

Η τοποθεσία Μασσάβ ή Μεσσάβ που βρισκόταν κοντά στη Μαχμάς, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 14,1. 14,6). Στην τοποθεσία αυτή οι Φιλισταίοι είχαν εγκαταστήσει φυλάκιο, το οποίο βρισκόταν, ανάμεσα σε δύο απότομους βράχους, που ονομάζονταν Βασές και Σεννά. Από το φυλάκιο υπήρχαν δύο δρόμοι που οδηγούσαν προς τους Φιλισταίους, ο ένας βόρεια απέναντι από τη Μαχμάς και ο άλλος νότια απέναντι από τη Γαβαά (Α' Βασιλειών 14,4-5).

Ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, μαζί μ' ένα νεαρό οπλοφόρο που κρατούσε τον οπλισμό του, επιτέθηκαν μόνοι τους σ' αυτό το φυλάκιο των Φιλισταίων. Οι άνδρες του φυλακίου είπαν στον Ιωνάθαν και στο συνοδό του να πλησιάσουν. Όταν πλησίασαν ο Ιωνάθαν χτυπούσε κι έριχνε κάτω τους Φιλισταίους, ενώ ο νεαρός οπλοφόρος του ετοίμαζε τον οπλισμό. Έτσι σκότωσαν περίπου 20 Φιλισταίους. Μετά από το γεγονός αυτό επικράτησε πανικός και φόβος στο στρατόπεδο των Φιλισταίων (Α' Βασιλειών 14,1-15).

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΟΥΛΩΝ

 

Η τοποθεσία «Μέρος των επιβούλων», δηλαδή «Μέρος των αντιπάλων», βρισκόταν κοντά στη Γαβαών, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Ονομάστηκε έτσι, επειδή εκεί μονομάχησαν ο στρατός του Ιωάβ με το στρατό του Αβεννήρ (Β' Βασιλειών 2,16).

Ο Αβεννήρ μετά την ανακήρυξη του Ιεβοσθέ, εκστράτευσε εναντίον του Δαβίδ και κατευθύνθηκε στη Γαβαών. Ο στρατός του Δαβίδ, με αρχιστράτηγο τον Ιωάβ, γιο της Σαρουΐας, παρατάχτηκε απέναντί του για μάχη. Οι δύο στρατοί συναντήθηκαν κοντά σε μια πηγή στη Γαβαών και στρατοπέδευσαν οι μεν από τη μια πλευρά της πηγής και οι δε απ' την άλλη. Ο Αβεννήρ πρότεινε στον Ιωάβ να μονομαχήσουν δώδεκα άντρες από κάθε παράταξη. Ο Ιωάβ δέχτηκε την πρόκληση. Από τη μια πλευρά ήταν 12 Βενιαμινίτες από το στρατό του Ιεβοσθέ και 12 άνδρες του Δαβίδ από την άλλη. Στη μονομαχία που ακολούθησε, ο καθένας έπιασε το κεφάλι του αντιπάλου του και με το ξίφος του διαπέρασε την πλευρά κι έτσι έπεσαν όλοι μαζί. Έτσι ονομάστηκε εκείνος ο τόπος «Μέρος των επιβούλων» (Β' Βασιλειών 2,12-16).

 

 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

 

Η τοποθεσία «Παρεμβολή», βρισκόταν περίπου στο ύψος της Γαΐ, απέναντι από τον Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 2,29. Γ' Βασιλειών 2,8. 2,35μ). Ο Αβεννήρ με τους άνδρες του, μετά το τέλος της πρώτης μάχης του Δαβίδ με τον Ιεβοσθέ, ξεκίνησαν από το όρος Αμμάν, απέναντι από τη Γαΐ, και βάδισαν όλη τη νύχτα, ώσπου στρατοπέδευσαν στην τοποθεσία «Παρεμβολή» πέρα από τον Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 2,29).

Όταν ο Δαβίδ βρισκόταν στην τοποθεσία «Παρεμβολές» και πλησίαζε στη Βαχουρίμ (Βαουρίμ), τον πλησίασε κάποιος που ονομαζόταν Σεμεΐ, συγγενής του Σαούλ. Αυτός άρχισε να καταριέται το Δαβίδ για το χαμό των απογόνων του Σαούλ και να του ρίχνει πέτρες, μολονότι ο βασιλιάς περιστοιχιζόταν από το στρατό και τους σωματοφύλακές του. Τότε ο Αβεσσά, στρατηγός του Δαβίδ, ζήτησε από το Δαβίδ την άδεια, να πάρει το κεφάλι αυτού του ανθρώπου. Ο Δαβίδ δεν του το επέτρεψε και έτσι ο Δαβίδ και οι άντρες του συνέχισαν το δρόμο τους, ενώ ο Σεμεΐ συνέχιζε να ξεστομίζει κατάρες και να πετάει πέτρες (Β' Βασιλειών 16,5-14. Γ' Βασιλειών 2,8. 2,35μ).

 

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΣΑΡΩΝ

 

Παραλιακή πεδιάδα του Ισραήλ, που εκτείνεται από την Ιόππη έως το όρος Κάρμηλος. Ο Σατραΐ, Ο Σατραΐ (Σιτραΐ), ο οποίος κατάγονταν από την Σαρών, ήταν επόπτης στις αγέλες των βοοειδών του Δαβίδ, που έβοσκαν στην πεδιάδα Σαρών (Α' Παραλειπομένων 27,29).

 

 

ΠΕΤΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

 

Η τοποθεσία "Πέτρα διαχωρισμού" βρισκόταν κοντά στην πόλη Ζιφ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Ονομάστηκε «Πέτρα Διαχωρισμού», διότι εκεί χωρίστηκαν ο Σαούλ με το Δαβίδ (Α' Βασιλειών 23,28).

 

Όταν ο Σαούλ καταδίωκε το Δαβίδ, ο Δαβίδ κρύφτηκε σ' ένα μεγάλο βράχο στην έρημο Μαάν, που ήταν κοντά στην πόλη Ζιφ, δεξιά του Ιεσσαιμούν. Το 'μαθε ο Σαούλ και τον καταδίωξε κι εκεί. Ο Σαούλ κινούνταν με το στρατό του στη μια πλαγιά του βουνού ενώ ο Δαβίδ με τους άνδρες του στην άλλη. Έφτασε όμως ένας αγγελιοφόρος και είπε στο Σαούλ, ότι οι Φιλισταίοι εισέβαλλαν στη χώρα. Έτσι ο Σαούλ σταμάτησε την καταδίωξη του Δαβίδ και πήγε να πολεμήσει τους Φιλισταίους. Ο βράχος εκείνος ονομάστηκε «Πέτρα Διαχωρισμού», διότι εκεί χωρίστηκαν ο Σαούλ με το Δαβίδ (Α' Βασιλειών 23,19-28).

 

 

ΡΟΩΣ

 

Η τοποθεσία Ροώς βρισκόταν σε κάποια από τις κορυφές του Όρους των Ελαιών, λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 15,32). Ο Δαβίδ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ. Αφού πρώτα συνάντησε τους ιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ στο χείμαρρο των Κέδρων, προχώρησε ξυπόλητος μέσα από το Όρος των Ελαιών, με σκεπασμένο το κεφάλι σε ένδειξη πένθους και με όλο το πλήθος που τον ακολουθούσε έκλαιγαν. Όταν ο Δαβίδ έφτασε στην τοποθεσία Ροώς, στην κορυφή του όρους, προσκύνησε τον Κύριο. Τότε είδε να έρχεται προς το μέρος του ο Χουσί, ο σύμβουλος και ο στενός του φίλος, με σχισμένα τα ρούχα του και με χώμα πάνω στο κεφάλι του. Ο Δαβίδ του είπε να γυρίσει στην πόλη και να προσφέρει δήθεν τις υπηρεσίες του στον Αβεσσαλώμ, έτσι ώστε να καταστρέψει τα σχέδια του Αχιτόφελ. Στην Ιερουσαλήμ θα έχει ως συνεργάτες το Σαδώκ και τον Αβιάθαρ, τους ιερείς, καθώς και τους γιους τους, τον Αχιμάας, γιο του Σαδώκ, και τον Ιωνάθαν, γιο του Αβιάθαρ, στους οποίους θα γνωστοποιεί τα σχέδια του Αβεσσαλώμ και του Αχιτόφελ. Ο Χουσί, ο σύμβουλος του Δαβίδ, πείσθηκε και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ την ώρα που έφτανε εκεί ο Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 15,30-37).

 

 

ΣΑΔΑΙΕΜ

 

Η τοποθεσία Σαδαιέμ βρισκόταν κοντά στην πόλη Εν Γεδί, στα όρια της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 24,2-3). Όταν ο Σαούλ καταδίωκε το Δαβίδ, ο Δαβίδ μετά τη Ζιφ πήγε να μείνει στα στενά καταφύγια και στις σπηλιές της Εγγαδδί. Όταν ο Σαούλ έμαθε ότι ο Δαβίδ βρίσκεται στην έρημο και στις σπηλιές της Εγγαδδί, στην περιοχή της Σαδαιέμ, πήρε 3.000 επίλεκτους άνδρες και πήγε να καταδιώξει το Δαβίδ και τους άνδρες του (Α' Βασιλειών 24,1-3).

 

 

ΦΡΕΑΡ ΣΕΕΙΡΑΜ (ΣΙΡΑ)

 

Το φρέαρ Σεειράμ (Σιρά) βρισκόταν κοντά στη Χεβρών, στα όρια της φυλής Ιούδα (Β' Βασιλειών 3,26). Όταν ο Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ, έφτασε στη Χεβρών ύστερα από μια εκστρατεία, και έμαθε ότι ο Αβεννήρ επισκέφτηκε το Δαβίδ και αποχώρησε ειρηνικά, τότε θύμωσε με το Δαβίδ που τον άφησε να φύγει έτσι. Μετά έστειλε αγγελιοφόρους στον Αβεννήρ, οι οποίοι τον πρόλαβαν στο φρέαρ Σεειράμ, και με κάποια πρόφαση τον γύρισαν πίσω στη Χεβρών. Τότε ο Ιωάβ τον πήρε παράμερα και τον σκότωσε, επειδή κι εκείνος είχε σκοτώσει τον αδερφό του τον Ασαήλ (Β' Βασιλειών 3,22-27).

 

 

ΧΕΙΡ ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ

 

Η στήλη «Χειρ Αβεσσαλώμ» βρισκόταν στην Κοιλάδα του Βασιλέως, πιθανώς στα προάστια της Ιερουσαλήμ (B' Βασιλειών 18,18). Ο Τύμβος του Αβεσσαλώμ, που βρίσκεται ακόμη και σήμερα στην Κοιλάδα των Κέδρων, ανεγέρθηκε πολύ αργότερα και είναι άσχετος με τη στήλη του Αβεσσαλώμ.

Ο Αβεσσαλώμ, όταν ακόμα ζούσε, είχε στήσει για τον αυτόν του μια αναμνηστική στήλη, κοντά στο σημείο που πέθανε, στην Κοιλάδα του Βασιλέως, γιατί σκεφτόταν ότι δεν είχε γιο για να διατηρήσει τη μνήμη του ονόματός του. Είχε δώσει μάλιστα το όνομά του στη στήλη και ονομάστηκε «Χειρ Αβεσσαλώμ» (Β' Βασιλειών 18,17-18).