ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

 

ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ ΑΣΑΣ

 

Η "Ανωφέρεια Ασάς (Σις)" βρισκόταν κοντά στην στην Ασασάν Θαμάρ (Εγγαδί) (Β' Παραλειπομένων 20,16). Από την τοποθεσία αυτή ο Οζιήλ, γιος του Ζαχαρία και απόγονος του Ασάφ, όταν το Πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε σ' αυτόν, πρότεινε στο βασιλιά Ιωσαφάτ να μη φοβηθούν τον μεγάλο στρατό των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Εδωμιτών, αλλά να τους επιτεθούν την ώρα που θ' ανεβαίνουν την ανωφέρεια Ασάς και θα τους βρουν στην άκρη του ποταμού της ερήμου Ιεριήλ (Β' Παραλειπομένων 20,14-17).

 

 

 

ΒΡΑΧΟΣ ΖΩΕΛΕΘΙ

 

Η τοποθεσία "Βράχος Ζωελεθί" βρισκόταν κοντά στην πηγή Ρωγήλ, βορειοανατολικά της Ιερουσαλήμ (Γ' Βασιλειών 1,9). Στην τοποθεσία αυτή ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ από την Αγγίθ, διοργάνωσε μεγάλη γιορτή. Θυσίασε πρόβατα, μοσχάρια και αμνούς. Στη γιορτή προσκάλεσε όλους τους αδερφούς του, γιους του βασιλιά, καθώς και όλους τους άντρες από την φυλή Ιούδα, που ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά, προκειμένου να τον βοηθήσουν στη διεκδίκηση του θρόνου από το Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 1,9).

 

 

 

ΓΙΩΝ

 

Η Γιών ήταν πηγή που έβγαινε από ένα υπόγειο σπήλαιο, κοντά στην κοιλάδα των Κέδρων, κοντά στην Ιερουσαλήμ (Γ' Βασιλειών 1,38). Το νερό της πηγής ήταν πόσιμο για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και πήγαιναν νότια μέσω της "χαναανιτικής" σήραγγας (αναφέρεται ως Σήραγγα 2), για να ποτίζει τα καλλιεργήσιμα εδάφη στην κοιλάδα των Κέδρων. Το νερό από την πηγή χρησιμοποιήθηκε επίσης για την λειτουργία στο ναό, στην σπονδή του νερού, ως ύδωρ καθαρισμού και εξιλέωσης.

Στην Παλαιά Διαθήκη ο Δαβίδ, μετά τη διεκδίκηση της εξουσίας του Αδωνία από το Σολομώντα, κάλεσε τον αρχιερέα Σαδώκ, τον προφήτη Νάθαν και τον Βαναία, αξιωματικό του στρατού του, και τους διέταξε να πάρουν το Σολομώντα και να πάνε στη Γιών, κι εκεί να χρίσουν το Σολομώντα βασιλιά του Ισραήλ. Έτσι ο αρχιερέας Σαδώκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βαναίας, μαζί με όλη βασιλική φρουρά, οδήγησαν το Σολομώντα στη Γιών, τον ανέβασαν πάνω σ' ένα μουλάρι και ο αρχιερέας Σαδώκ πήρε ιερό λάδι από τη Σκηνή του Μαρτυρίου και τον έχρισε βασιλιά του Ισραήλ. Κατόπιν σάλπισε με τη σάλπιγγα και όλος ο παριστάμενος λαός αναγνώρισε τον Σολομώντα ως βασιλέα. Αμέσως μετά έγινε μεγάλη γιορτή και όλος ο λαός χόρευε και διασκέδαζε ζητωκραυγάζοντας (Γ' Βασιλειών 1,32-40. 1,44-45).

 

 

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

 

Η Κοιλάδα Ευλογίας βρισκόταν δυτικά της Νεκράς Θάλασσας, κοντά στην Θεκωέ και στην Ενγεδί (Β' Παραλειπομένων 20,26). Ο στρατός του βασιλιά Ιωσαφάτ για τρεις ημέρες μάζευαν τα λάφυρα από τον μεγάλο στρατό των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Εδωμιτών, οι οποίοι αλληλοεξοντώθηκαν με την παρέμβαση του Θεού. Την τέταρτη ημέρα συγκεντρώθηκαν σε μια κοιλάδα, που ονομάστηκε «Κοιλάδα ευλογίας», διότι εκεί ευλόγησαν και δοξολόγησαν τον Κύριο για τη σωτηρία τους (Β' Παραλειπομένων 20,25-26).