ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΣΙΑΓΟΝΟΣ

 

Η τοποθεσία "Σιαγών" βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα (Κριταί 15,14). Η τοποθεσία αυτή συνδέεται με την ιστορία του Σαμψών.

Όταν ο Σαμψών έκαψε τα σπαρτά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Θαμναθά, και τους χτύπησε αλύπητα με μεγάλη σφαγή, πήγε έπειτα και κάθησε σ' ένα σπήλαιο στο βράχο Ητάμ (Κριταί 15,6-8).

Οι Φιλισταίοι πήγαν με τη σειρά τους στην περιοχή της φυλής Ιούδα και άρχιζαν να καταστρέφουν τα σπαρτά των Ισραηλιτών στην περιοχή της Λεχί. Όταν οι άντρες της φυλής Ιούδα έμαθαν το λόγο που οι Φιλισταίοι ήρθαν στην περιοχή τους, πήγαν και βρήκαν το Σαμψών στη σπηλιά και αφού ήρθαν σε συνεννόηση μαζί του, τον έδεσαν για να τον παραδώσουν στους Φιλισταίους (Κριταί 15,9-13).

Οι Ισραηλίτες έφεραν τον Σαμψών δεμένο στην τοποθεσία "Σιαγών". Όταν οι Φιλισταίοι είδαν δεμένο τον Σαμψών όρμησαν με αλαλαγμούς χαράς εναντίον του. Τότε το Πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω του και απόκτησε δύναμη μεγάλη, και τα σχοινιά που έδεναν τα μπράτσα του έσπασαν σαν κλωστές. Εκεί κάπου βρήκε το σαγόνι ενός πρόσφατα σκοτωμένου γαϊδουριού και μ' αυτό σκότωσε χίλιους Φιλισταίους. Ο Σαμψών ονόμασε τον τόπο εκείνο «Αναίρεσις σιαγόνος» (Κριταί 15,14-17).

 

 

ΒΡΑΧΟΣ ΗΤΑΜ (ΕΤΑΜ)

 

Ο βράχος Ητάμ (Ετάμ) βρισκόταν κοντά στη Θαμναθά της φυλής Ιούδα (Κριταί 15,8). Όταν ο Σαμψών έκαψε τα σπαρτά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Θαμναθά, και τους χτύπησε αλύπητα με μεγάλη σφαγή, πήγε έπειτα και κάθησε σ' ένα σπήλαιο στο βράχο Ητάμ (Κριταί 15,6-8).

Οι Φιλισταίοι πήγαν με τη σειρά τους στην περιοχή της φυλής Ιούδα και άρχιζαν να καταστρέφουν τα σπαρτά των Ισραηλιτών στην περιοχή της Λεχί. Όταν οι άντρες της φυλής Ιούδα έμαθαν το λόγο που οι Φιλισταίοι ήρθαν στην περιοχή τους, πήγαν και βρήκαν το Σαμψών στη σπηλιά και αφού ήρθαν σε συνεννόηση μαζί του, τον έδεσαν για να τον παραδώσουν στους Φιλισταίους (Κριταί 15,9-13). Όταν οι Φιλισταίοι είδαν δεμένο τον Σαμψών όρμησαν με αλαλαγμούς χαράς εναντίον του. Τότε ο Σαμψών έσπασε τα σχοινιά που έδεναν τα μπράτσα του σαν κλωστές και με το σαγόνι ενός σκοτωμένου γαϊδουριού σκότωσε χίλιους Φιλισταίους (Κριταί 15,14-17).

 

 

ΒΩΜΟΣ ΕΔ (ΜΑΡΤΥΡΙΑ)

 

Θυσιαστήριο που χτίστηκε από τις φυλές Ρουβήν, Γαδ και μισή Μανασσή στα Γάλγαλα και σημαίνει Μαρτυρία (Ιησούς του Ναυή 22,34).

 

Όταν μετά τη διανομή στη Σηλώ, οι φυλές Ρουβήν, Γαδ και μισή Μανασσή, έφτασαν στον Ιορδάνη, οικοδόμησαν στα Γάλγαλα ένα μεγάλο θυσιαστήριο, ως μνημείο ενότητας όλων των φυλών (Ιησούς του Ναυή 22,10). Οι άλλοι Ισραηλίτες όταν άκουσαν, ότι έχτισαν θυσιαστήριο δυτικά του Ιορδάνη, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η ισραηλιτική κοινότητα στη Σηλώ, για να εκστρατεύσουν εναντίον των δυόμιση φυλών. Πρώτα όμως έστειλαν το Φινεές, γιο του αρχιερέα Ελεάζαρ, και μαζί του δέκα άρχοντες, χιλίαρχους, έναν από κάθε φυλή, στις δυόμιση αυτές φυλές, στη Γαλαάδ. Πήγαν λοιπόν και τους είπαν εξ ονόματος όλης της ισραηλιτικής κοινότητας, ότι η πράξη τους ήταν προσβλητική για τον Κύριο και τους κάλεσαν να μην αποστατήσουν κατά του Κυρίου, χτίζοντας δικό τους θυσιαστήριο (Ιησούς του Ναυή 22,11-20).

Τότε οι αρχηγοί της φυλής Ρουβήν, Γαδ και μισή Μανασσή απάντησαν στους άρχοντες των άλλων φυλών, ότι το θυσιαστήριο χτίστηκε ως ένα μνημείο μαρτυρίας και ενότητας όλων των φυλών για τις επερχόμενες γενιές και όχι για να αποστατήσουν από τον Κύριο, θυσιάζοντας σε δικό τους θυσιαστήριο, αλλά αναγνώριζαν ως μόνο θυσιαστήριο του Κυρίου αυτό που ήταν μπροστά στη Σκηνή του Μαρτυρίου (Ιησούς του Ναυή 22,21-29).

Όταν ο ιερέας Φινεές και οι άρχοντες της ισραηλιτικής κοινότητας άκουσαν αυτά τα λόγια, τους φάνηκαν λογικά και επέστρεψαν στη Χαναάν. Η απάντηση ευχαρίστησε τους Ισραηλίτες και ο Ιησούς ονόμασε το θυσιαστήριο: «ο βωμός αυτός είναι μαρτυρία μεταξύ μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μας» και το ονόμασαν «Εδ» που σημαίνει «Μαρτυρία» (Ιησούς του Ναυή 22,30-34).

 

 

ΚΛΑΥΘΜΩΝΑΣ (ΒΟΧΙΜ)

 

Τοποθεσία κοντά στη Βαιθήλ. Κλαυθμώνας στα εβραϊκά ονομάζεται Βοχίμ (Κριταί 2,5). Μετά τη διανομή της Χαναάν και την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Γη της Επαγγελίας, ένας άγγελος του Κυρίου ήρθε από τα Γάλγαλα στον Κλαυθμώνα (Βοχίμ) και στη Βαιθήλ, όπου κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και τους είπε: «Ο Κύριος σας έβγαλε από την Αίγυπτο και σας έφερε στη χώρα που είχε υποσχεθεί στους προπάτορές σας. σας είχα πει να μην έρθετε σε συμφωνία με τους κατοίκους της χώρας και να καταστρέψετε τα θυσιαστήρια και τα είδωλά τους. Δεν υπακούσατε στην εντολή μου και δεν κάνατε αυτά που σας είπα. Δεν θα ακυρώσω τη διαθήκη μου μαζί σας, αλλά δεν θα διώξω από μπροστά σας τους κατοίκους αυτής της χώρας. Θα είναι εχθροί σας και οι θεοί τους θα είναι μια συνεχής παγίδα για σας».

Όταν ο άγγελος του Κυρίου τους είπε αυτά τα λόγια, ο λαός φώναζε δυνατά και έκλαψε. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Κλαυθμώνα (Βοχίμ) και πρόσφεραν εκεί θυσίες στον Κύριο (Κριταί 2,1-5).

 

 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΔΑΝ

 

Η τοποθεσία "Παρεμβολή Δαν" βρισκόταν κοντά στην Καριαθιαρίμ, στα όρια της φυλής Ιούδα (Κριταί 15,14). Όταν 600 άντρες της φυλής Δαν, ξεκίνησαν από τη Σαραά και την Εσθαόλ, για να κατακτήσουν την περιοχή της Λαϊσά στο βορρά, στρατοπέδευσαν πρώτα στην Καριαθιαρίμ, στην περιοχή της φυλής Ιούδα και γι' αυτό ο τόπος εκείνος ονομάστηκε «Παρεμβολή Δαν» (Κριταί 18,11-12).

 

 

ΠΗΓΗ ΑΡΑΔ

 

Πηγή που βρισκόταν στο όρος Γαλαάδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη (Κριταί 7,1). Στο όρος Γαλαάδ, κοντά στην πηγή Αράδ, στρατοπέδευσε ο στρατός του Γεδεών, πριν τη μάχη με τους Μαδιανίτες, ενώ το στρατόπεδο των Μαδιανιτών βρισκόταν βόρεια, στην πεδιάδα της Γαβαάθ Αμωρά. Με εντολή του Κυρίου, ο Γεδεών κράτησε μόνο 300 άντρες από τους 32.000, ενώ τους υπόλοιπους τους έστειλε στα σπίτια τους (Κριταί 7,1-8).

 

 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

Η πηγή του Επικαλουμένου βρισκόταν στην τοποθεσία "Σιαγών", στα όρια της φυλής Ιούδα (Κριταί 15,19). Η τοποθεσία αυτή συνδέεται με την ιστορία του Σαμψών.

Όταν ο Σαμψών χτύπησε τους Φιλισταίους στην τοποθεσία «Σιαγών» και σκότωσε με το σαγόνι ενός σκοτωμένου γαϊδουριού χίλιους Φιλισταίους (Κριταί 15,14-17), τότε δίψασε τόσο πολύ, που παραλίγο να πεθάνει. Ζήτησε από τον Κύριο νερό και ο Θεός έσχισε το κοίλωμα ενός βράχου και βγήκε από 'κει νερό. Ο Σαμψών ήπιε και αναζωογονήθηκε, γι' αυτό ονόμασε την πηγή εκείνη «Πηγή του επικαλουμένου» (Κριταί 15,18-19).

 

 

ΡΕΜΜΩΝ ΒΡΑΧΟΣ

 

Ο βράχος Ρεμμών ήταν κοντά στην πόλη Ρεμμών, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Κριταί 20,45). Ριμών- Χάρτης B1. Όταν οι Ισραηλίτες πολέμησαν κατά της φυλής Βενιαμίν, για το ανοσιούργημα των ανδρών της Γαβαά, κατά την τρίτη μάχη οι Ισραηλίτες κατέλαβαν τη Γαβαά, έβαλαν φωτιά στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους της. Στο μεταξύ όταν οι άνδρες της φυλής Βενιαμίν, που ήταν έξω από την πόλη, είδαν τις φωτιές από την Γαβαά, κατάλαβαν ότι αυτή είχε καταληφθεί. Τότε οι Ισραηλίτες άρχισαν να χτυπούν τους άνδρες της φυλής Βενιαμίν, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν προς την έρημο. Οι Ισραηλίτες τους χτυπούσαν από παντού και τους καταδίωξαν από τη Νουά έως και τ' ανατολικά της Γαβαά. Κατά τη μάχη αυτή σκοτώθηκαν από τους Βενιαμινίτες 18.000 πολεμιστές. Οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή προς τον βράχο Ρεμμών, στην έρημο. Αλλά κι εκεί οι Ισραηλίτες τους χτύπησαν και σκότωσαν άλλους 5.000 Βενιαμινίτες. Κάποιους τους καταδίωξαν μέχρι τη Γεδά και σκότωσαν άλλους 2.000 άνδρες. Συνολικά την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν 25.100 άνδρες της φυλής Βενιαμίν. Όλοι τους ήταν ικανοί και εμπειροπόλεμοι πολεμιστές. Οι υπόλοιποι 600 άνδρες κατέφυγαν στο βράχο Ρεμμών όπου και έμειναν 4 μήνες (Κριταί 20,30-47).

 

 

ΣΙΑΓΩΝ

 

Η τοποθεσία "Σιαγών" βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα (Κριταί 15,14). Η τοποθεσία αυτή συνδέεται με την ιστορία του Σαμψών.

Όταν ο Σαμψών έκαψε τα σπαρτά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Θαμναθά, και τους χτύπησε αλύπητα με μεγάλη σφαγή, πήγε έπειτα και κάθησε σ' ένα σπήλαιο στο βράχο Ητάμ (Κριταί 15,6-8).

Οι Φιλισταίοι πήγαν με τη σειρά τους στην περιοχή της φυλής Ιούδα και άρχιζαν να καταστρέφουν τα σπαρτά των Ισραηλιτών στην περιοχή της Λεχί. Όταν οι άντρες της φυλής Ιούδα έμαθαν το λόγο που οι Φιλισταίοι ήρθαν στην περιοχή τους, πήγαν και βρήκαν το Σαμψών στη σπηλιά και αφού ήρθαν σε συνεννόηση μαζί του, τον έδεσαν για να τον παραδώσουν στους Φιλισταίους (Κριταί 15,9-13).

Οι Ισραηλίτες έφεραν τον Σαμψών δεμένο στην τοποθεσία "Σιαγών". Όταν οι Φιλισταίοι είδαν δεμένο τον Σαμψών όρμησαν με αλαλαγμούς χαράς εναντίον του. Τότε το Πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω του και απόκτησε δύναμη μεγάλη, και τα σχοινιά που έδεναν τα μπράτσα του έσπασαν σαν κλωστές. Εκεί κάπου βρήκε το σαγόνι ενός πρόσφατα σκοτωμένου γαϊδουριού και μ' αυτό σκότωσε χίλιους Φιλισταίους. Ο Σαμψών ονόμασε τον τόπο εκείνο «Αναίρεσις σιαγόνος» (Κριταί 15,14-17).