ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΟΙ ΕΡΗΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΒΗΡ-ΣΑΒΕΕ (ΒΕΕΡ-ΣΕΒΑ)

 

Η έρημος Βηρ-σαβεέ βρισκόταν νότια στο βασίλειο του Ιούδα. Χάρτης ΑΒ6. Στην έρημο αυτή περιπλανήθηκε η Άγαρ και ο γιος της Ισμαήλ, μετά τον διωγμό της από την οικία του Αβραάμ (Γένεση 21,14), καθώς και ο προφήτης Ηλίας.

 

 

 

ΓΑΒΑΩΝ

 

Η έρημος Γαβαών βρισκόταν ανάμεσα στη Γαβαών και τη Γαΐ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Β' Βασιλειών 2,24). Ο Ιωάβ και ο Αβεσσά όταν καταδίωξαν τον Αβεννήρ, μετά το θάνατο του αδερφού τους Ασαήλ, ο ήλιος κόντευε να δύσει όταν έφτασαν στο βουνό Αμμάν, απέναντι από τη Γαΐ, στην έρημο της Γαβαών (Β' Βασιλειών 2,24).

 

 

 

ΕΔΩΜ

 

Η έρημος Εδώμ βρισκόταν στη χώρα της Εδώμ (Δ' Βασιλειών 3,8). Από την έρημο αυτή πέρασε ο στρατός του Ιωράμ και του Ιωσαφάτ για να ζητήσουν τη συμμαχία του βασιλιά της Εδώμ εναντίον των Μωαβιτών (Δ' Βασιλειών 3,8-9).

 

 

 

ΘΕΚΩΕ

 

Η έρημος Θεκωέ (Τεκωά) βρισκόταν δυτικά της Νεκράς Θάλασσας, κοντά στην ομώνυμη πόλη (Β' Παραλειπομένων 20,20). Ο στρατός του βασιλιά Ιωσαφάτ όταν πήγε να πολεμήσει τον μεγάλο στρατό των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Εδωμιτών, πήγε στην έρημο Θεκωέ. Είχε ανεβεί σε κάποιο ύψωμα της ερήμου και παρατηρούσαν το στρατό των εχθρών που, με παρέμβαση του Θεού, πολεμούσαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώθηκαν σχεδόν όλοι (Β' Παραλειπομένων 20,20-24).

 

 

 

ΙΕΡΙΗΛ

 

Η έρημος Ιεριήλ (Ιερουήλ) βρισκόταν κοντά στην Ασασάν Θαμάρ (Εγγαδί) (Β' Παραλειπομένων 20,16). Από την τοποθεσία αυτή ο Οζιήλ, γιος του Ζαχαρία και απόγονος του Ασάφ, όταν το Πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε σ' αυτόν, πρότεινε στο βασιλιά Ιωσαφάτ να μη φοβηθούν τον μεγάλο στρατό των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Εδωμιτών, αλλά να τους επιτεθούν την ώρα που θ' ανεβαίνουν την ανωφέρεια Ασάς και θα τους βρουν στην άκρη του ποταμού της ερήμου Ιεριήλ (Β' Παραλειπομένων 20,14-17).

 

 

 

ΚΑΔΗΣ

 

Η τοποθεσία και η έρημος Κάδης βρισκόταν βορειοανατολικά της χερσονήσου Σινά. Η Κάδης-Βαρνή ήταν μια όαση μέσα στην έρημο, στα νότια της Βηρ-σαβεέ. Η έρημος Κάδης ταυτίζεται με την έρημο Φαράν (Αριθμοί 33,36).

 

Στην εποχή του Αβραάμ, όταν ο βασιλιάς του Ελάμ ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, πήγαιναν για να πολεμήσουν με το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων, αφού στο πέρασμά τους ερήμωσαν αρκετές χώρες και έφτασαν ως την έρημο Φαράν, κατόπιν επέστρεψαν στην Κάδης και νίκησαν τους Αμαληκίτες και τους Αμορραίους (Γένεση 14,6-7).

Ανάμεσα στην Κάδης και στη Βαράδ, βρισκόταν το πηγάδι, όπου ο άγγελος Κυρίου συνάντησε την Άγαρ, όταν ήταν έγκυος και είχε φύγει από τον Αβραάμ και περιπλανιόταν (Γένεση 16,14). Μετά τη Δρυ Μαμβρή ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε στα νότια της Χαναάν, στα Γέραρα, ανάμεσα στην Κάδης και στη Σουρ (Γένεση 20,1).

 

Από το όρος Σινά (Χωρήβ) δια του όρους Σηείρ μέχρι την Κάδης Βαρνή, όταν βρέθηκαν οι Ισραηλίτες έξω από τη Χαναάν, ήταν ένδεκα ημερών πορεία (Δευτερονόμιο 1,2). Στην Κάδης-Βαρνή στρατοπέδευσαν δύο φορές οι Ισραηλίτες κατά την περιπλάνησή τους στην έρημο προς τη γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 13,1-3. Κριταί 11,16). Από κει ο Μωυσής, έστειλε δώδεκα Ισραηλίτες για να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν. Οι κατάσκοποι που είχε στείλει ο Μωυσής για να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, στην αναφορά που έδωσαν είπαν πως πράγματι είναι μια χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι, αλλά οι λαοί που κατοικούν εκεί ήταν πολύ δυνατοί. Έτσι δυσφήμησαν στο λαό τη χώρα, που τους υποσχέθηκε ο Θεός, λέγοντας τους πως εκεί κατοικούν οι γίγαντες, απόγονοι του Ανάκ. Και επειδή οι Ισραηλίτες φοβήθηκαν και έδειξαν ασέβεια προς τον Κύριο, και ήθελαν να λιθοβολήσουν το Μωυσή και τους συνεργάτες του, ο Θεός τους τιμώρησε με σαραντάχρονη περιπλάνηση στην  έρημο (Αριθμοί 13,25-33. 14,1-35).

Μετά την ανταρσία του Κορέ, του Δαθάν και του Αβειρών κατά του Μωυσή, η ισραηλιτική κοινότητα έφτασε στην έρημο Σιν και στρατοπέδευσε στην Κάδης. Εκεί πέθανε η Μαριάμ και ενταφιάστηκε (Αριθμοί 20,1). Για δεύτερη φορά οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στην Κάδης, πριν πάνε στο όρος Ωρ, όπου εκεί πέθανε ο Ααρών (Αριθμοί 33,36-37).

Η Κάδης αναφέρεται και στην τελευταία ευλογία του Μωυσή προς τους Ισραηλίτες. Εκεί αναφέρεται ότι «ο Κύριος ήρθε απ' το Σινά και έλαμψε η παρουσία του για το λαό του στο όρος Σηείρ· έφτασε ταχέως στο όρος Φαράν και ήρθε με μυριάδες γύρω του αγγέλους στην Κάδης» (Δευτερονόμιο 33,2).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα όρια της φυλής Ιούδα εκτεινόταν νοτιοδυτικά από τα σύνορα της Ιδουμαίας και την έρημο Σιν ως την Κάδης. Έτσι, τα νότια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από το νότιο άκρο της Νεκράς Θάλασσας, προχωρούσαν νότια μέχρι το όρος Ακραβίν, μετά περνούσαν από την τοποθεσία Σενά και έφταναν ως την Κάδης-Βαρνή. Μετά περνούσαν από την Ασωρών (Εσρών), ανέβαιναν στην Σάραδα και μετά περνούσαν δυτικά από την Κάδης (Ιησούς του Ναυή 15,1-3).

 

Ο Δαβίδ στους Ψαλμούς του αναφέρεται στην έρημο Κάδης. Συγκεκριμένα ο Δαβίδ αναφέρει, ότι η φωνή του Κυρίου θα συνταράξει την έρημο Κάδης (Ψαλμός 28,8).

 

 

 

ΚΕΔΑΜΩΘ Ή ΜΩΑΒ  

 

Η έρημος Κεδαμώθ βρισκόταν στη Μωάβ, νοτιοανατολικά του Ισραήλ και της Νεκράς Θάλασσας. Η έρημος Κεδαμώθ στο Δευτερονόμιο 2,26 θα πρέπει να ταυτίζεται με την έρημο της Μωάβ στο Δευτερονόμιο 2,8.

 

Όταν οι Ισραηλίτες περιπλανιόντουσαν γύρω από τα βουνά του Σηείρ, πέρασαν δίπλα από τα σύνορα των Εδωμιτών, κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια και προχώρησαν προς την έρημο της Μωάβ (Δευτερονόμιο 2,1-8).

Από την έρημο Κεδαμώθ, ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του ζήτησαν να τους επιτρέψει να περάσουν ειρηνικά μέσα από τη χώρα του.  Ο Σηών όμως δεν τους επέτρεψε να περάσουν από το έδαφος του και συγκέντρωσε όλο το στρατό του εναντίον των Ισραηλιτών. Στη μάχη που ακολούθησε οι Ισραηλίτες νίκησαν τον Σηών και κυρίεψαν όλες τις πόλεις των Αμορραίων κι εγκαταστάθηκαν σ' αυτές (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36).

 

 

 

ΜΑΑΝ (ΜΑΩΝ)

 

Η Μαάν (Μαών) ήταν έρημος που βρισκόταν κοντά στην πόλη Ζιφ, δεξιά του Ιεσσαιμούν, στα όρια της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 23,24).

Όταν ο Σαούλ καταδίωκε το Δαβίδ, ο Δαβίδ περιπλανιόταν στην έρημο της Μεσερέμ και στα όρη της Καινής Ζιφ. Επειδή ο Δαβίδ αντιλήφθηκε ότι ο Σαούλ ερχόταν με στρατό εναντίον του, πήγε να κρυφτεί σ' ένα μεγάλο βράχο στην έρημο Μαάν, που ήταν εκεί κοντά, δεξιά του Ιεσσαιμούν. Το 'μαθε ο Σαούλ και τον καταδίωξε κι εκεί. Ο Σαούλ κινούνταν με το στρατό του στη μια πλαγιά του βουνού ενώ ο Δαβίδ με τους άνδρες του στην άλλη. Τότε έφτασε ένας αγγελιοφόρος και είπε στο Σαούλ, ότι οι Φιλισταίοι εισέβαλλαν στη χώρα. Έτσι ο Σαούλ σταμάτησε την καταδίωξη του Δαβίδ και πήγε να πολεμήσει τους Φιλισταίους (Α' Βασιλειών 23,24-28).

 

Ο Δαβίδ μετά το θάνατο του Σαμουήλ πήγε στην έρημο Μαάν. Εκεί ζούσε ένας πλούσιος άνθρωπος, ο Νάβαλ, που είχε τα κοπάδια του στο βουνό Κάρμηλο. Η γυναίκα του ήταν η Αβιγαία, η οποία ήταν πολύ συνετή και ωραιότατη στην εμφάνιση. Ο ίδιος ήταν σκληρός και κακός άνθρωπος.

Ο Δαβίδ έστειλε ανθρώπους να πάνε ειρηνικά στο Νάβαλ και να του ζητήσουν τρόφιμα. Εκείνος αρνήθηκε να προσφέρει βοήθεια στο Δαβίδ, μιλώντας με πολύ σκληρά και περιφρονητικά λόγια γι' αυτόν. Όταν οι απεσταλμένοι του Δαβίδ του ανήγγειλαν τα λόγια του Νάβαλ, ο Δαβίδ πήρε μαζί του 400 άνδρες και ξεκίνησε για να τον τιμωρήσει.

Στο μεταξύ ένας από τους δούλους του Νάβαλ πήγε στην Αβιγαία, τη γυναίκα του, και της ανέφερε τα γεγονότα. Της τόνισε την καλοσύνη του Δαβίδ και την κακία του αφεντικού του. Η Αβιγαία χωρίς να πει τίποτα στον άντρα της, πήρε αρκετά τρόφιμα, τα φόρτωσε στα γαϊδούρια και ξεκίνησε για να τα δώσει στο Δαβίδ. Κάποια στιγμή συναντήθηκαν στο δρόμο. Η Αβιγαία έπεσε στα πόδια του και ζήτησε συγχώρεση για τη συμπεριφορά του συζύγου της.

Ο Δαβίδ δέχτηκε τα δώρα που του πρόσφερε η Αβιγαία και την καθησύχασε ότι δεν πρόκειται να πράξει κάποιο κακό πάνω στην οικογένειά της. Όταν η Αβιγαία γύρισε στο σπίτι της, βρήκε τον άντρα της να έχει φαγοπότι και να είναι τύφλα στο μεθύσι. Την άλλη μέρα, όταν ο Νάβαλ είχε πια ξεμεθύσει, η Αβιγαία του διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Νάβαλ έπαθε συμφόρηση από την καρδιά του και παρέλυσε. Μετά από δέκα περίπου μέρες πέθανε.

Όταν έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Νάβαλ πέθανε, έστειλε ανθρώπους να προτείνουν στην Αβιγαία να γίνει γυναίκα του. Εκείνη αποδέχτηκε την πρόταση και μαζί με τις πέντε υπηρέτριές της, ακολούθησε το Δαβίδ και έγινε γυναίκα του (Α' Βασιλειών 25,1-42).

 

 

 

ΜΑΒΓΑΡΙΤΙΔΑ

 

Η Μαβγαρίτιδα έρημος βρισκόταν νότια της Χαναάν. Δεν αποκλείεται όμως με τ' όνομα αυτό να εννοούνται, όλοι οι έρημοι μιας ευρύτερης περιοχής νότια της Χαναάν, όπου περιπλανήθηκαν οι Ισραηλίτες.

Όταν οι Ισραηλίτες πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στα Γάλγαλα, ο Ιησούς του Ναυή, έφτιαξε κοφτερά μαχαίρια από πέτρα και έκανε περιτομή στους Ισραηλίτες, για δεύτερη φορά, κοντά στην τοποθεσία που ονομάζεται Βουνό των Ακροβυστιών. Κι αυτό διότι όλοι οι Ισραηλίτες που είχαν γεννηθεί στην έρημο, στη διάρκεια των 42 χρόνων που περιπλανήθηκαν στην Μαβγαρίτιδα έρημο, δεν είχαν περιτμηθεί (Ιησούς του Ναυή 5,2-9).

 

 

 

ΜΑΒΓΑΡΙΤΙΔΑ ΒΑΙΘΩΝ

 

Η Μαβγαρίτιδα Βαιθών ήταν έρημος που βρισκόταν βορειοδυτικά της φυλής Βενιαμίν  (Ιησούς του Ναυή 18,12). Η Μαβγαρίτιδα Βαιθών αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Βενιαμίν, κατά τη διανομή της Χαναάν. Έτσι τα βόρεια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από τον Ιορδάνη και κατέληγαν στη Μαβδαρίτιδα Βαιθών (Ιησούς του Ναυή 18,12).

 

 

 

ΜΑΣΕΡΕΜ (ΜΕΣΣΑΡΑ)  

 

Η Μασερέμ (Μεσσαρά) ήταν έρημος που βρισκόταν κοντά στην πόλη Ζιφ, στα όρια της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 23,14).

Όταν ο Σαούλ καταδίωκε το Δαβίδ, ο Δαβίδ περιπλανιόταν στην έρημο της Μεσερέμ και στα όρη της Καινής Ζιφ, όπου το έδαφος ήταν ξερό και άνυδρο, μένοντας στις σπηλιές της περιοχής. Οι κάτοικοι της περιοχής πήγαν στο Σαούλ και του είπαν, ότι ο Δαβίδ κρύβεται στην περιοχή τους, στην Μεσερέμ (Μεσσαρά), στις δύσβατες περιοχές της Καινής Ζιφ, στο όρος Εχελά δεξιά του Ιεσσαιμούν. Ο Σαούλ τους ευχαρίστησε και μαζί με τους άνδρες του, ακολούθησαν τους κατοίκους της Ζιφ, για να αποκλείσουν το Δαβίδ.

Αλλά ο Δαβίδ αντιλήφθηκε τις κινήσεις του Σαούλ και πήγε να κρυφτεί σ' ένα μεγάλο βράχο στην έρημο Μαάν, που ήταν εκεί κοντά, δεξιά του Ιεσσαιμούν (Α' Βασιλειών 23,14-28).

. Όταν λίγο αργότερα ο Σαούλ σταμάτησε προσωρινά την καταδίωξη του Δαβίδ, ο Δαβίδ και οι άνδρες του ανέβηκαν ξανά στη σπηλιά της Μεσσαράς (Α' Βασιλειών 24,23).

 

 

 

ΣΙΝ

 

H έρημος Σιν βρισκόταν μεταξύ της Μερρά και της Αϊλείμ και του όρους Σινά. Η έρημος Σιν ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν (Αριθμοί 33,11). 

 

Όταν οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από την Αϊλείμ, στρατοπέδευσαν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα και μετά έφτασαν στην έρημο Σιν. Τότε άρχισαν τα παράπονα ενάντια στο Μωυσή και στον Ααρών ζητώντας τους κρέας και ψωμί. Τότε ο Κύριος έστειλε τα ορτύκια και το μάννα για να χορτάσει ο λαός (Έξοδος 16,1-36. Αριθμοί 33,11).

 

ΣΙΝ

 

Μ' αυτό το όνομα υπάρχει και μια έρημος νότια της Χαναάν, κοντά στην Εδώμ. Και αυτή η έρημος υπήρξε ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν (Αριθμοί 33,36). 

 

Οι κατάσκοποι που έστειλε ο Μωυσής από την έρημο Φαράν, για να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, έλεγξαν όλη τη χώρα από την έρημο Σιν έως τη Ροόβ που βρίσκεται βόρεια και πάει ο δρόμος προς την Αϊμάθ (Αριθμοί 13,22).

Όταν ο Μωυσής ανακοίνωσε στους Ισραηλίτες την απόφαση και την τιμωρία του θεού για σαραντάχρονη πορεία στην έρημο, εξαιτίας της απιστίας του, ο λαός έπεσε σε βαρύ πένθος. Τότε γύρισαν πίσω και στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν, με κατεύθυνση προς την Ερυθρά θάλασσα (Αριθμοί 14,39-45. Δευτερονόμιο 1,40-45). Όταν η ισραηλιτική κοινότητα έφτασε στην έρημο Σιν και στρατοπέδευσε στην Κάδης, εκεί πέθανε η Μαριάμ και ενταφιάστηκε (Αριθμοί 20,1. 33,36).

 

Η έρημος Σιν ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των νότιων συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα νότια σύνορα ξεκινούσαν από την έρημο Σιν, κατά μήκος τα σύνορα με την Εδώμ, έως την Νεκρά θάλασσα. Και επειδή τα όρια διέγραφαν κυκλική πορεία, ανέβαιναν προς την ανωφέρεια Ακραβίν, περνούσαν από την τοποθεσία Σεννά και φτάνουν στην Κάδης Βαρνή, περνάνε από την Αράδ και την τοποθεσία Ασεμωνά προς τον χείμαρρο της Αιγύπτου και καταλήγουν τα νότια σύνορα στη Μεσόγειο θάλασσα (Αριθμοί 34,1-5).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα όρια της φυλής Ιούδα εκτεινόταν νοτιοδυτικά από τα σύνορα της Ιδουμαίας και την έρημο Σιν ως την Κάδης (Ιησούς του Ναυή 15,1).

 

 

 

ΣΙΝΑ

 

Η έρημος του Σινά βρισκόταν στη χερσόνησο Σινά, κοντά στο όρος του Σινά, νότια της ερήμου Φαράν, μεταξύ του κόλπου της Άκαμπα και του Σουέζ.

Στην έρημο Σινά κατασκήνωσαν οι Ισραηλίτες, το τρίτο μήνα μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη στρατοπέδευσαν απέναντι από το όρος Σινά, όπου ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό και πήρε τις 10 εντολές (Έξοδος 19,1-2).

 

 

 

ΣΟΥΡ

 

Η έρημος Σουρ βρισκόταν στο Σινά, μεταξύ Χαναάν και Αιγύπτου.

Όταν η Άγαρ ήταν έγκυος και είχε φύγει από τον Αβραάμ, περιπλανιόταν, κοντά σε μια πηγή, στο δρόμο προς την έρημο Σουρ. Εκεί την συνάντησε ένας άγγελος Κυρίου, και τη συμβούλεψε να επιστρέψει στην κυρία της (Γένεση 16,7-9). Μετά τη Δρυ Μαμβρή ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε στα νότια της Χαναάν, στα Γέραρα, ανάμεσα στην Κάδης και στη Σουρ (Γένεση 20,1). Οι απόγονοι του Ισμαήλ εγκαταστάθηκαν από την Ευϊλάτ (Ευειλά) ως την έρημο Σουρ, ανατολικά της Αιγύπτου, προς την κατεύθυνση της Ασσυρίας (Γένεση 25,18).

 

Μετά από την Ερυθρά θάλασσα και πριν φτάσουν στη Μερρά, οι Ισραηλίτες περιπλανήθηκαν τρεις μέρες στην έρημο Σουρ, χωρίς να βρίσκουν νερό (Έξοδος 15,22. Αριθμοί 33,8-9).

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στο όρος Σινά, η χώρα που τους υποσχέθηκε ο Θεός, εκτεινόταν από την Ερυθρά θάλασσα ως τη Μεσόγειο θάλασσα και τη χώρα των Φιλισταίων, και από την έρημο Σουρ ως τον Ευφράτη (Έξοδος 23,31). Την εποχή των βασιλέων ο Σαούλ, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, επιτέθηκε και νίκησε τους Αμαληκίτες από την Ευιλάτ έως τη Σουρ, ανατολικά από την Αίγυπτο. Αιχμαλώτισε τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαληκιτών, και κατέσφαξε όλο τον πληθυσμό της περιοχής (Α' Βασιλειών 15,5-9).

 

 

 

ΦΑΡΑΝ

 

Βρισκόταν στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου Σινά, δυτικά του κόλπου της Άκαμπα και κοντά στην Κάδης. Η έρημος Φαράν ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν (Αριθμοί 10,11. 12,1-15. 13,1. 33,36. Δευτερονόμιο 1,19-21. 1,31).

 

Στην εποχή του Αβραάμ, όταν ο βασιλιάς του Ελάμ ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, πήγαιναν για να πολεμήσουν με το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων, στο πέρασμά τους νίκησαν όλους τους λαούς των Γιγάντων που κατοικούσαν στη Βασάν και δυτικά του Ιορδάνη, καθώς και τους Χορραίους που κατοικούσαν στο όρος Σηείρ μέχρι την έρημο Φαράν (Γένεση 14,5-6).

Στη περιοχή αυτή εγκαταστάθηκε η Άγαρ με τον Ισμαήλ, μετά τη φυγή τους από την οικία του Αβραάμ (Γένεση 21,20-21).

Στην έρημο Φαράν στρατοπέδευσαν δύο φορές οι Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες, όταν το δεύτερο μήνα του δεύτερου χρόνου της Εξόδου, αναχώρησαν από το όρος Σινά, η νεφέλη του Κυρίου σηκώθηκε πάνω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου και στάθηκε στην έρημο Φαράν, όπου και στρατοπέδευσαν. Από εκεί ο Μωυσής έστειλε κατασκόπους για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη Χαναάν (Αριθμοί 10,11. 12,1-15. 13,1. Δευτερονόμιο 1,19-21. 1,31). Για δεύτερη φορά οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στην έρημο Φαράν, πριν πάνε στο όρος Ωρ, όπου εκεί πέθανε ο Ααρών (Αριθμοί 33,36-37).

 

Στην έρημο Φαράν κατέφυγε και ο Δαβίδ μετά το θάνατο του Σαμουήλ (Α' Βασιλειών 25,1). Από τη Μαδιάμ και τη Φαράν πέρασε ο Άδερ ο Ιδουμαίος, προκειμένου να ξεφύγει από τη σφαγή των Ισραηλιτών την εποχή της βασιλείας του Δαβίδ. Ο Άδερ μαζί με άλλους άνδρες του βασιλικού περιβάλλοντος του πατέρα του, όταν έφτασαν στη Μαδιάμ και τη Φαράν, πήραν μαζί τους κι άλλους άνδρες κι όλοι μαζί κατέφυγαν στην Αίγυπτο (Γ' Βασιλέων 11,17-18).