ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ ΑΔΔΑΜΙΝ (ΑΔΟΥΜΜΙΜ)

 

Τοποθεσία που βρισκόταν δυτικά του Ιορδάνη, κοντά στα Γάλγαλα (Ιησούς του Ναυή 15,7). Ανωφέρεια Αδουμμίμ- Χάρτης B1.

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, μετά περνούσαν από την Βαιθάραβα και την τοποθεσία "Λίθος Βαιών" ("Λίθος Βοάν"), από κει περνούσαν από το φαράγγι Αχώρ, κατέβαιναν προς τα Γάλγαλα, που βρίσκονται απέναντι από την ανωφέρεια της Αδδαμίν (Αδουμμίμ), και στη συνέχεια μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11).

 

 

ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ ΑΚΡΑΒΙΝ (ΑΚΡΑΒΒΙΜ)

 

Τοποθεσία που βρισκόταν στα νότια της Χαναάν (Αριθμοί 34,4). Η ανωφέρεια Ακραβίν (Ακραββίμ) ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των νότιων συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα νότια σύνορα ξεκινούσαν από την έρημο Σιν, κατά μήκος τα σύνορα με την Εδώμ, έως την Νεκρά θάλασσα. Και επειδή τα όρια διέγραφαν κυκλική πορεία, ανέβαιναν προς την ανωφέρεια Ακραβίν, περνούσαν από την τοποθεσία Σεννά και φτάνουν στην Κάδης Βαρνή, περνάνε από την Αράδ και την τοποθεσία Ασεμωνά προς τον χείμαρρο της Αιγύπτου και καταλήγουν τα νότια σύνορα στη Μεσόγειο θάλασσα (Αριθμοί 34,1-5).

Η περιοχή την οποία κατείχαν οι Αμορραίοι, στα νότια της Χαναάν, εκτείνονταν από την ανωφέρεια της Ακραβίν και την πόλη της Πέτρας και πάνω (Κριταί 1,36).

 

 

ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΩΝ

 

Τοποθεσία που βρίσκεται στα Γάλγαλα, ανατολικά της Ιεριχώς και δυτικά του Ιορδάνη. Όταν οι Ισραηλίτες πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στα Γάλγαλα, ο Ιησούς του Ναυή, έφτιαξε κοφτερά μαχαίρια από πέτρα και έκανε περιτομή στους Ισραηλίτες, για δεύτερη φορά, κοντά στην τοποθεσία που ονομάζεται Βουνό των Ακροβυστιών. Κι αυτό διότι όλοι οι Ισραηλίτες που είχαν γεννηθεί στην έρημο, στη διάρκεια των 42 χρόνων που περιπλανήθηκαν στην έρημο, δεν είχαν περιτμηθεί (Ιησούς του Ναυή 5,2-9). 

 

 

ΓΕΕΝΝΑ (ΓΑΙΕΝΝΑ)

 

Η Γέεννα είναι περιοχή που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για βαθύ και στενό φαράγγι που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά τείχη της Ιερουσαλήμ, στα όρια των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,16), και ενώνεται στα νότια της πόλης με την κοιλάδα του Ιωσάφατ. Η Γέεννα συμβολίζει την "κόλαση" όπου θα τιμωρηθούν, μετά θάνατο, οι αμαρτωλοί. Η λέξη προέρχεται εκ του εβραϊκού "Γκε Χιννώμ" ή "Γκε Μπεν Χιννώμ" που σημαίνει "κοιλάδα του γιου του Εννώμ".

 

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ, μετά περνούσαν από την Γασίν, κοντά στην πηγή Ναφθώ, στη συνέχεια κατέβαιναν από την άκρη του όρους, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη δασώδη περιοχή Οννάμ (Ονόμ), βόρεια της Εμεκραφαΐν, μετά περνούσαν από την από τη Γαίεννα, στη νότια πλευρά της Ιεβούς (Ιερουσαλήμ) και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,15-20).

 

Κατά τους ειδωλολατρικούς χρόνους είχε στηθεί σ' αυτό το μέρος το τερατόμορφο χάλκινο άγαλμα του Μολώχ στο οποίο οι Ιουδαίοι πρόσφεραν ως θυσία τα παιδιά τους. Ο Ιωσίας καταράστηκε τη τοποθεσία αυτή ονομάζοντάς την Τοφέθ, που σημαίνει (φρίκη), ο δε Ιερεμίας προείπε ότι εκεί θα τιμωρηθούν όλοι οι Ισραηλίτες που έχουν ασεβήσει, εξ ου και επικράτησε η λέξη "γέεννα" ή "γέεννα πυρός". Εκεί επίσης γίνονταν οι θανατικές εκτελέσεις και ρίπτονταν τα απορρίμματα της Ιερουσαλήμ.

 

 

ΛΙΘΟΣ ΒΑΙΩΝ (ΛΙΘΟΣ ΒΟΑΝ)

 

Τοποθεσία που βρισκόταν κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, στις εκβολές του Ιορδάνη, στα όρια της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 15,6. 18,17). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, μετά περνούσαν από την Βαιθάραβα και την τοποθεσία "Λίθος Βαιών" ("Λίθος Βοάν"), και στη συνέχεια μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11). Αλλά και τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ και μετά από πολλές τοποθεσίες περνούσαν από τις πηγές Ρωγήλ και Βαιθσαμύς και μετά από τη Γαλιλώθ, η οποία βρισκόταν απέναντι από τα υψώματα Αιθαμίν, μετά περνούσαν από την περιοχή "Λίθος Βαιών" και τη Βαιθάραβα και κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,16-20).

 

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΙΕΣΡΑΕΛ

 

Πεδιάδα του Ισραήλ, δυτικά του Ιορδάνη, κοντά στο όρος Γελβουέ. Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Ιεσραέλ κατοικούσαν οι Ισραηλίτες της φυλής Μανασσή μαζί με τους Χαναναίους, τους οποίους δεν μπόρεσαν να εξολοθρεύσουν. Οι Χαναναίοι της πόλης Βαιθσάν, και όσοι κατοικούσαν στο όρος Γελβουέ (Εφραίμ) και στην κοιλάδα Ιεσραέλ, είχαν ισχυρό ιππικό και διέθεταν πολύ σίδηρο, κάτι που τρόμαζε τους Ισραηλίτες της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,12-16).

 

Την εποχή του Κριτή Γεδεών, στην κοιλάδα αυτή στρατοπέδευσαν οι Μαδιανίτες, οι Αμαληκίτες και οι νομάδες της Ανατολής, οι οποίοι ρήμαζαν τα σπαρτά και τα κοπάδια των Ισραηλιτών (Κριτές 6,33). Τον καιρό του Σαούλ οι Φιλισταίοι συγκέντρωσαν όλες τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για να πολεμήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Φιλισταίοι στρατοπέδευσαν στην Αφέκ, ενώ οι Ισραηλίτες στην Αενδώρ, στην κοιλάδα της Ιεζραέλ (Α' Βασιλειών 29,1).

 

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΛΑΒΕΚ

 

Η πεδιάδα Λαβέκ βρισκόταν στην περιοχή της Γαλαάδ, ανατολικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 17,5). Κατά τη διανομή της Χαναάν στη Σηλώ, οι κόρες του Σαλπαάδ, απογόνου του Μανασσή, η Μααλά, η Νουά, η Εγλά, η Μελχά και η Θερσά, παρουσιάστηκαν μπροστά στον Ιησού του Ναυή, στον Ελεάζαρ και μπροστά στους αρχηγούς των φυλών, και τους είπαν ότι επειδή ο πατέρας τους πέθανε στην έρημο, ο Κύριος, δια μέσου του Μωυσή, διέταξε να πάρουν αυτές το μερίδιο του πατέρα τους. Έτσι στις κόρες του Σαλπαάδ, δόθηκε κλήρος στην περιοχή της Γαλαάδ. Ο κλήρος που δόθηκε σ' αυτές ήταν στην περιοχή της Ανάσσα, στην πεδιάδα Λαβέκ, στη Γαλαάδ, ανατολικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 17,3-6).

 

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΑΣΣΩΧ

 

Πεδιάδα της βόρειας Παλαιστίνης, βόρεια της λίμνης Γεννησαρέτ και της Σαμαχωνίτιδας (Μαρών) λίμνης. Όταν ο Ιησούς του Ναυή και οι Ισραηλίτες νίκησαν τους βασιλιάδες του βορρά, κοντά στη λίμνη Μαρών (Σαμαχωνίτιδα λίμνη), τους καταδίωξαν ως τη Σιδώνα και ως τη λίμνη Μασερών και στις πεδιάδες Μασσώχ. Τους κατατρόπωσαν και τους σκότωσαν όλους και δεν ξέφυγε κανένας (Ιησούς του Ναυή 11,1-9).

 

 

ΠΗΓΗ ΒΑΙΘΣΑΜΥΣ (ΕΝ ΣΕΜΕΣ)  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

 

Τοποθεσία που βρισκόταν βορειοανατολικά της Ιερουσαλήμ, κοντά στην ανωφέρεια της Αδδαμίν. Είναι γνωστή ως πηγή του Ήλιου (Ιησούς του Ναυή 15,7. 18,17).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, περνούσαν από κάποιες τοποθεσίες, μετά περνούσαν από την ανωφέρεια της Αδδαμίν (Αδουμμίμ), στη συνέχεια περνούσαν από την πηγή του Ήλιου (πηγές Εν-Σεμές) και την πηγή Ρωγήλ, έπειτα ανέβαιναν προς το φαράγγι Ονόμ, νότια της Ιεβούς, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11). Αλλά και τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν περνούσαν από την από τη Γαίεννα, στη νότια πλευρά της Ιεβούς (Ιερουσαλήμ), μετά περνούσαν από την πηγή Ρωγήλ και την πηγή Βαιθσαμύς, και κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,16-20).

 

 

ΠΗΓΗ ΘΑΦΘΩΘ

 

Τοποθεσία που βρισκόταν στα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή, κοντά στις πόλεις Ιαμίν και Ιασσίβ (Ιησούς του Ναυή 17,7). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή άρχιζαν από την Δηλανάθ (Ανάθ), μετά συνέχιζαν προς την Ιαμίν και την Ιασσίβ, στην πηγή Θαφθώθ, μετά τα όρια κατέβαιναν στο φαράγγι Καρανά και στο φαράγγι Ιαριήλ, μετά πήγαιναν βόρεια και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 17,7-10).

 

 

ΠΗΓΗ ΜΑΣΦΑΣΣΑΤ

 

Τοποθεσία που βρισκόταν κοντά στη Ραμά, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,29). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όρια της φυλής Ασήρ άρχιζαν από το όρος Κάρμηλος έφταναν μέχρι την περιοχή της Σιδώνας. Έπειτα γύριζαν στη Ραμά, μέχρι την πηγή Μασφασσάτ και μέχρι την Τύρο και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 19,27-29).

 

 

ΠΗΓΗ ΝΑΦΘΩ (ΝΕΦΤΩΑΧ)

 

Τοποθεσία που βρισκόταν νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, στα όρια των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 15,9. 18,15).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, περνούσαν από κάποιες τοποθεσίες, μετά περνούσαν από το φαράγγι Ονόμ, νότια της Ιεβούς, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, και μετά από την κορυφή του βουνού που βρίσκεται στα δυτικά του φαραγγιού Ονόμ, και από κει τα σύνορα προχωρούσαν προς την πηγή Ναφθώ, έφταναν στο όρος Εφρών και κατόπιν συνέχιζαν προς την πόλη Βαάλ, δηλαδή την Κιριάθ-Ιαρίμ, και μετά από μερικές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11). Αλλά και τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ, μετά περνούσαν από την Γασίν, κοντά στην πηγή Ναφθώ, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,15-20).

 

 

ΠΗΓΗ ΡΩΓΗΛ (ΕΝ-ΡΩΓΗΛ)

 

Τοποθεσία που βρισκόταν βορειοανατολικά της Ιερουσαλήμ, προς τη Βαχουρίμ (Βαουρίμ), κοντά στην ανωφέρεια της Αδδαμίν (Ιησούς του Ναυή 15,7. 18,16. Β' Βασιλειών 17,17-18).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, περνούσαν από κάποιες τοποθεσίες, μετά περνούσαν από την ανωφέρεια της Αδδαμίν (Αδουμμίμ), στη συνέχεια περνούσαν από την πηγή του Ήλιου (πηγές Εν-Σεμές) και την πηγή Ρωγήλ, έπειτα ανέβαιναν προς το φαράγγι Ονόμ, νότια της Ιεβούς, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11). Αλλά και τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν περνούσαν από την από τη Γαίεννα, στη νότια πλευρά της Ιεβούς (Ιερουσαλήμ), μετά περνούσαν από την πηγή Ρωγήλ και κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,16-20).

 

Όταν ο Δαβίδ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ, κατευθύνθηκε προς την Αραβώθ, όπου και στρατοπέδευσε (Β' Βασιλειών 15,28). Ο Χουσί, όμως, πρώην σύμβουλος του Δαβίδ, του έστειλε με ανθρώπους μήνυμα, να μη μείνει τη νύχτα στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην Αραβώθ, αλλά να περάσει γρήγορα το ποτάμι, μήπως τυχόν ο Αχιτόφελ, σύμβουλος του Αβεσσαλώμ, του αλλάξει τη γνώμη και στείλει το στρατό εναντίον του Δαβίδ. Μια υπηρέτρια, λοιπόν, μετέφερε στον Ιωνάθαν και τον Αχιμάας, τους γιους των ιερέων Αβιάθαρ και Σαδώκ, που περίμεναν κοντά στην πηγή Ρωγήλ, το μήνυμα του Χουσί κι αυτοί με τη σειρά τους το μετέφεραν στο βασιλιά Δαβίδ. Έτσι ο Δαβίδ μέχρι το πρωΐ πέρασε τον Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 17,15-17. 17,22).

Κοντά στην πηγή Ρωγήλ, στο βράχο Ζωελεθί, ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ από την Αγγίθ, διοργάνωσε μεγάλη γιορτή. Θυσίασε πρόβατα, μοσχάρια και αμνούς. Στη γιορτή προσκάλεσε όλους τους αδερφούς του, γιους του βασιλιά, καθώς και όλους τους άντρες από την φυλή Ιούδα, που ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά, προκειμένου να τον βοηθήσουν στη διεκδίκηση του θρόνου από το Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 1,9).

 

 

ΥΨΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΜΙΝ

 

Τοποθεσία που βρισκόταν βόρεια της Νεκράς Θάλασσας και δυτικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,17). Τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ και μετά από πολλές τοποθεσίες περνούσαν από τις πηγές Ρωγήλ και Βαιθσαμύς και μετά από τη Γαλιλώθ, η οποία βρισκόταν απέναντι από τα υψώματα Αιθαμίν, μετά περνούσαν από την περιοχή "Λίθος Βαιών" και τη Βαιθάραβα και κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,16-20).

 

 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΜΕΚΡΑΦΑΪΝ

 

Φαράγγι και τοποθεσία που βρισκόταν νότια της Ιερουσαλήμ, στα όρια των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 15,7. 18,16).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, περνούσαν από πολλές τοποθεσίες, στη συνέχεια περνούσαν από την πηγή του Ήλιου (πηγές Εν-Σεμές) και την πηγή Ρωγήλ, έπειτα ανέβαιναν προς το φαράγγι Ονόμ, νότια της Ιεβούς, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, και μετά περνούσαν από την κορυφή του βουνού που βρίσκεται στα δυτικά του φαραγγιού Ονόμ και βόρεια της γης των Ραφαΐν (Γιγάντων, Εμεκραφαΐν), και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11). Αλλά και τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ, μετά περνούσαν από την Γασίν, κοντά στην πηγή Ναφθώ, στη συνέχεια κατέβαιναν από την άκρη του όρους, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη δασώδη περιοχή Οννάμ (Ονόμ), βόρεια της Εμεκραφαΐν, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,15-20).

 

 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΙΑΡΙΗΛ

 

Τοποθεσία που βρισκόταν στα όρια των φυλών Μανασσή και Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 17,9). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή άρχιζαν από την Δηλανάθ (Ανάθ), μετά συνέχιζαν προς την Ιαμίν και την Ιασσίβ, στην πηγή Θαφθώθ, μετά τα όρια κατέβαιναν νότια στο φαράγγι Καρανά και στο φαράγγι Ιαριήλ, μετά πήγαιναν βόρεια και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα. Στο φαράγγι Ιαριήλ υπήρχε ένα δέντρο (τερέβινθος), το οποίο ανήκε στη φυλή Εφραίμ, ενώ οι τριγύρω πόλεις ανήκαν στη φυλή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,7-10).

 

 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΡΑΝΑ

 

Τοποθεσία που βρισκόταν στα όρια των φυλών Μανασσή και Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 17,9). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή άρχιζαν από την Δηλανάθ (Ανάθ), μετά συνέχιζαν προς την Ιαμίν και την Ιασσίβ, στην πηγή Θαφθώθ, μετά τα όρια κατέβαιναν νότια στο φαράγγι Καρανά και στο φαράγγι Ιαριήλ, μετά πήγαιναν βόρεια και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 17,7-10).

 

 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΟΝΟΜ (ΟΝΝΑΜ, ΕΝΝΟΜ)  

 

Τοποθεσία που βρισκόταν νότια της Ιερουσαλήμ, στα όρια των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 15,7. 18,16).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, περνούσαν από κάποιες τοποθεσίες, στη συνέχεια περνούσαν από την πηγή του Ήλιου (πηγές Εν-Σεμές) και την πηγή Ρωγήλ, έπειτα ανέβαιναν προς το φαράγγι Ονόμ, νότια της Ιεβούς, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, και μετά περνούσαν από την κορυφή του βουνού που βρίσκεται στα δυτικά του φαραγγιού Ονόμ και βόρεια της γης των Ραφαΐν (Γιγάντων), και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11). Αλλά και τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ, μετά περνούσαν από την Γασίν, κοντά στην πηγή Ναφθώ, στη συνέχεια κατέβαιναν από την άκρη του όρους, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη δασώδη περιοχή Οννάμ (Ονόμ), βόρεια της κοιλάδας Εμεκραφαΐν, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,15-20).