ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΟΥΜΑΙΩΝ

 

ΑΪΛΩΝ

 

Η Αϊλών ήταν αρχαία πόλη, βόρεια της αραβικής χερσονήσου, ανάμεσα στην Εδώμ και τη Μωάβ. Όταν οι Ισραηλίτες περιπλανιόντουσαν γύρω από τα βουνά του Σηείρ, πέρασαν δίπλα από τα σύνορα των Εδωμιτών και κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια. Βάδισαν μέσα από την περιοχή Άραβα, πέρασαν από τις πόλεις Αιλών και Γεσιών-Γάβερ και μετά άλλαξαν κατεύθυνση και προχώρησαν προς την έρημο της Μωάβ (Δευτερονόμιο 2,1-8).

 

 

 

ΑΥΣΙΤΙΔΑ

 

Η Αυσίτιδα ήταν αρχαία πόλη και χώρα των Ιδουμαίων, που βρισκόταν μεταξύ της Ιδουμαίας και της Αραβίας (Ιώβ 1,1. 42,17β. 42,17δ). Στη χώρα αυτή ζούσε ο πολύπαθος Ιώβ (Ιώβ 1,1).

 

 

 

ΒΟΣΟΡΡΑ

 

Η Βοσόρρα (Βοσρά) ήταν αρχαία πόλη των Ιδουμαίων (Γένεση 36,33. Παραλειπομένων Α' 1,44). Ο Ιωβάβ (Ιώβ), γιος του Ζαρά, ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Βοσόρρα. Αν και στο βιβλίο του Ιώβ αναφέρεται ότι ο Ιωβάβ (Ιώβ) ήταν από την Αυσίτιδα και όχι από τη Βοσόρρα όπως αναφέρεται στη Γένεση, μιας και η Βοσόρρα ήταν η μητέρα του (Γένεση 36,33. Παραλειπομένων Α' 1,44. Ιώβ 1,1. 17β. 17δ).

 

 

 

ΓΕΒΕΛΕΜ

 

Η Γεβελέμ ήταν αρχαία πόλη, που βρισκόταν νότια της Νεκράς Θάλασσας, κοντά στην Εδώμ (Β' Βασιλειών 8,13). Ο Δαβίδ όταν επέστρεφε από τη μάχη με τους Σύρους και τον Αδρααζάρ, έστειλε τον Αβεσσά, να πολεμήσει τους Εδωμίτες. Ο Αβεσσά νίκησε στη Γεβελέμ, στην κοιλάδα της Νεκράς Θάλασσας, 18.000 Ιδουμαίους και τοποθέτησε στην Εδώμ στρατιωτικούς διοικητές. Έτσι έγιναν οι Εδωμίτες έγιναν υποτελείς στο Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,13-14. Α' Παραλειπομένων 18,12-13).

 

 

 

ΓΕΣΙΩΝ-ΓΑΒΕΡ (ΓΑΣΙΩΝ ΓΑΒΕΡ, ΕΣΙΩΝ ΓΑΒΕΡ, ΑΣΕΩΝ ΓΑΒΕΡ)  

 

Η Γεσιών Γαβέρ (Γασιών Γαβέρ, Εσιών Γαβέρ, Ασεών Γαβέρ) ήταν αρχαία πόλη βόρεια της αραβικής χερσονήσου, βόρεια του κόλπου της Άκαμπα, ανάμεσα στην Εδώμ και τη Μωάβ. Ήταν αρχαία πόλη των Ιδουμαίων (Γ' Βασιλειών 9,26) και λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα.

Η Γεσιών Γαβέρ ήταν ένας από τους σταθμούς, που στρατοπέδευσαν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν. Στη Γεσιών Γαβέρ πήγαν μετά την Εβρωνά και  πριν την έρημο Σιν και την Κάδης, όπου πέθανε η Μαριάμ, η αδερφή του Μωυσή (Αριθμοί 33,35-36). Όταν οι Ισραηλίτες περιπλανιόντουσαν γύρω από τα βουνά του Σηείρ, πέρασαν δίπλα από τα σύνορα των Εδωμιτών και κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια. Βάδισαν μέσα από την περιοχή Άραβα, πέρασαν από τις πόλεις Αιλών και Γεσιών-Γάβερ και μετά άλλαξαν κατεύθυνση και προχώρησαν προς την έρημο της Μωάβ (Δευτερονόμιο 2,1-8).

Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, είχε δώσει στο Σολομώντα καράβια και ναυτικούς, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά τη ναυτική τέχνη. Ο Σολομώντας κατασκεύασε ναύσταθμο στην Αϊλάθ, κοντά στη Γεσιών Γαβέρ, στη βόρεια ακτή της Ερυθράς Θαλάσσης. Οι άνδρες του Χιράμ ήταν ικανότατοι ναυτικοί κι αυτοί ενώθηκαν με τους άνδρες του Σολομώντα. Το ναυτικό του Σολομώντα έπλευσε από την Αϊλάθ προς τη Σωφηρά και παρέλαβε τα 120 ή 450 τάλαντα χρυσού που έστειλε ο Χιράμ στο Σολομώντα (Γ' Βασιλέων 9,14-28. Β' Παραλειπομένων 8,17-18).

Επειδή στην Εδώμ (Εδέμ) δεν υπήρχε βασιλιάς μόνιμος και σταθερός, ο Ιωσαφάτ ναυπήγησε στη Θαρσίς (Θαρσείς) μεγάλο πλοίο για να πλεύσει στη Σωφίρ (Οφείρ, Ωφέρδε), όπου υπήρχε χρυσάφι. Μάλιστα ο βασιλιάς του βασιλείου του Ισραήλ, ο Οχοζίας, πρότεινε στον Ιωσαφάτ να του στείλει ανθρώπους για το ναυτικό του, όμως ο Ιωσαφάτ αρνήθηκε αυτή την πρόταση. Το πλοίο όμως δεν πήγε ποτέ στη Σωφίρ (Ωφέρδε), γιατί συνετρίβη στη Γασιών Γαβέρ (Ασεών Γαβέρ) (Γ' Βασιλέων 16,28ζ-η. 22,48-50). Κατά μία δεύτερη εκδοχή το πλοίο ναυπηγήθηκε στη Γασιών Γαβέρ και θα πορευόταν στη Θαρσίς (Θαρσείς)  (Γ' Βασιλειών 16,28ζ-η. 22,48-50. Β' Παραλειπομένων 20,35-37).

 

 

 

ΓΕΤΘΑΪΜ (ΓΕΘΘΑΪΜ)

 

Η Γετθαΐμ ή Γεθθαΐμ (Αβίθ) ήταν αρχαία πόλη των Ιδουμαίων (Γένεση 36,35. Παραλειπομένων Α' 1,46). Ο Αδάδ, γιος του Βαράδ, ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Γετθαΐμ ή Γεθθαΐμ (Γένεση 36,35. Παραλειπομένων Α' 1,46. Ιώβ 17δ).

 

 

 

ΔΕΝΝΑΒΑ (ΔΑΙΔΑΝ)  

 

Η Δενναβά ή Δαιδάν (Διναβά) ήταν αρχαία πόλη των Ιδουμαίων (Γένεση 36,32. Παραλειπομένων Α' 1,43). Ο Βαλάκ, γιος του Βεώρ, ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Δενναβά ή Δαιδάν (Γένεση 36,32. Παραλειπομένων Α' 1,43. Ιώβ 17δ).

 

 

 

ΜΑΣΕΚΚΑ Ή ΜΑΘΕΚΚΑ  

 

Η Μασεκκά ή Μαθεκκά (Μιθκά) ήταν αρχαία πόλη των Ιδουμαίων, βορειοδυτικά της αραβικής χερσονήσου (Γένεση 36,34. Παραλειπομένων Α' 1,45). Ο Σαμαδά ή Σεβλά ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Μασεκκά (Μαρσεκά) (Γένεση 36,36. Παραλειπομένων Α' 1,47). Η Μαθεκκά ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, στην οποία στρατοπέδευσαν μετά την Ταράθ (Αριθμοί 33,28). 

 

 

 

ΡΟΩΒΩΘ

 

Η Ροωβώθ (Ρεχωβώθ) ήταν αρχαία πόλη των Ιδουμαίων (Γένεση 36,37. Παραλειπομένων Α' 1,48). Ο Σαούλ ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Ροωβώθ (Γένεση 36,37. Παραλειπομένων Α' 1,48).

 

 

 

ΦΟΓΩΡ

 

Η Φογώρ ήταν αρχαία πόλη των Ιδουμαίων (Γένεση 36,39. Παραλειπομένων Α' 1,50). Ο Αράδ, γιος του Βαράδ, ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Φογώρ (Γένεση 36,39. Παραλειπομένων Α' 1,50).