ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

ΑΒΑΝΑ

 

Ο Αβανά και ο Φαρφάρ ήταν οι δύο ποταμοί της Δαμασκού στη Συρία. Σήμερα ονομάζονται Μπαρόντα (ο Χρυσορρόας των αρχαίων Ελλήνων). Οι ποταμοί αυτοί αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δ' Βασιλειών.

Ο Ναιμάν (Νεεμάν), την εποχή του προφήτη Ελισαίου, ήταν αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας και έπασχε από λέπρα. Ο Ναιμάν πήρε μαζί του πολλά δώρα και ξεκίνησε για τη Σαμάρεια για να συναντήσει τον προφήτη Ελισαίο. Ο Ναιμάν πήγε στο σπίτι του Ελισαίου έχοντας ως συνοδεία ιππικό και πολεμικά άρματα. Ο Ελισαίος του είπε να πλυθεί εφτά φορές στον Ιορδάνη και θα θεραπευτεί από τη λέπρα. Ο Ναιμάν οργίστηκε γιατί πίστευε πως ο Ελισαίος θα τον θεράπευε αμέσως και φώναξε πως τα ποτάμια της Δαμασκού, ο Αβανά και ο Φαρφάρ, είναι καλύτερα από τα ποτάμια των Ισραηλιτών και θα πήγαινε να πλυθεί εκεί. Αλλά έπειτα από τις συμβουλές των δούλων του υποχώρησε. Πήγε στον Ιορδάνη και πλύθηκε στα νερά του εφτά φορές, όπως του είπε ο Ελισαίος. Κι αμέσως τότε καθαρίστηκε από την αρρώστια του κι έγινε καλά (Δ' Βασιλειών 5,1-19).

 

 

 

ΓΕΩΝ Ή ΓΗΩΝ Ή ΓΙΧΩΝ  

 

Ο Γεών (Γηών, Γιχών) ήταν ο δεύτερος από τους τέσσερις ποταμούς, που διέρεαν τον "κήπο της Εδέμ" (Γένεση 2,13). Περικύκλωνε όλη τη γη της Αιθιοπίας, όπως λέει το χωρίο της Γένεσης. Η Αγία Γραφή κάνει λόγο για μεγάλους ποταμούς της περιοχής αυτής, έτσι θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο ποταμός Γεών, θα πρέπει να είναι ο Νείλος, ο οποίος πηγάζει από τα βάθη της Αφρικής και αγκαλιάζει όλη την Ανατολική Αφρική. Ο Γεών (Γηών) με τα πλούσια νερά του αναφέρεται και στη Σοφία Σειράχ (Σοφία Σειράχ 24,27).

 

 

 

ΓΩΖΑΝ

 

Ο Γωζάν ήταν ποταμός της ΒΑ Μεσοποταμίας, παραπόταμος του Ευφράτη. Κοντά στον ποταμό αυτό οι Ασσύριοι βασιλιάδες Φαλώχ και τον Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ Πιλέσερ) οδήγησαν τους Ισραηλίτες μετά την αιχμαλωσία τους (Α' Παραλειπομένων 5,25-26).

 

 

 

ΗΘΑΜ

 

Ποταμοί που αναφέρονται στο βιβλίο των Ψαλμών, χωρίς να αναφέρεται που ακριβώς βρίσκονταν. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Κύριος εξήρανε τους ποταμούς Ηθάμ (Ψαλμοί 73,15).

 

 

 

ΦΑΡΦΑΡ (ΦΑΡΠΑΡ)

 

Ο Αβανά και ο Φαρφάρ ήταν οι δύο ποταμοί της Δαμασκού στη Συρία. Σήμερα ονομάζονται Μπαρόντα (ο Χρυσορρόας των αρχαίων Ελλήνων). Οι ποταμοί αυτοί αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δ' Βασιλειών.

Ο Ναιμάν (Νεεμάν), την εποχή του προφήτη Ελισαίου, ήταν αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας και έπασχε από λέπρα. Ο Ναιμάν πήρε μαζί του πολλά δώρα και ξεκίνησε για τη Σαμάρεια για να συναντήσει τον προφήτη Ελισαίο. Ο Ναιμάν πήγε στο σπίτι του Ελισαίου έχοντας ως συνοδεία ιππικό και πολεμικά άρματα. Ο Ελισαίος του είπε να πλυθεί εφτά φορές στον Ιορδάνη και θα θεραπευτεί από τη λέπρα. Ο Ναιμάν οργίστηκε γιατί πίστευε πως ο Ελισαίος θα τον θεράπευε αμέσως και φώναξε πως τα ποτάμια της Δαμασκού, ο Αβανά και ο Φαρφάρ, είναι καλύτερα από τα ποτάμια των Ισραηλιτών και θα πήγαινε να πλυθεί εκεί. Αλλά έπειτα από τις συμβουλές των δούλων του υποχώρησε. Πήγε στον Ιορδάνη και πλύθηκε στα νερά του εφτά φορές, όπως του είπε ο Ελισαίος. Κι αμέσως τότε καθαρίστηκε από την αρρώστια του κι έγινε καλά (Δ' Βασιλειών 5,1-19).

 

 

 

ΦΙΣΩΝ

 

Ο Φισών (Φεισών) ήταν ο πρώτος από τους τέσσερις ποταμούς, που διέρεαν τον "κήπο της Εδέμ" (Γένεση 2,11). Περικύκλωνε όλη τη γη Ευϊλάτ (Ευειλά), όπου υπήρχε χρυσάφι. Η χώρα Ευϊλάτ θα πρέπει να βρισκόταν ανατολικά της Αιγύπτου προς την Ασσυρία, κάπου στα βόρεια της Αραβίας. Ο Φισών αναφέρεται και στη Σοφία Σειράχ, όπου η παντοδυναμία του Θεού πλημμυρίζει τη σοφία, όπως τα νερά του ποταμού Φισών (Σοφία Σειράχ 24,25).