ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 

ΒΟΣΟΡ (ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ)

 

Η χείμαρρος Βοσόρ βρισκόταν νότια της φυλής Ιούδα προς την Αίγυπτο (Α' Βασιλειών 30,9). Όταν ο Δαβίδ με τους εξακόσιους άνδρες καταδίωξαν τους Αμαληκίτες, επειδή αυτοί κατέστρεψαν τη Σικελάγ και πήραν ως αιχμαλώτους τις οικογένειες των ανδρών του Δαβίδ, κάποια στιγμή στην πορεία τους έφτασαν στον χείμαρρο Βοσόρ. Εκεί οι διακόσιοι από τους άνδρες του παρέμειναν πίσω, γιατί ήταν κουρασμένοι και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν (Α' Βασιλειών 30,9).

 

 

 

ΙΕΣΣΑΙΜΟΥΝ

 

Ο Ιεσσαιμούν ήταν πιθανόν ποταμός που βρισκόταν νότια της φυλής Ιούδα, νότια της πόλης Ζιφ και της ερήμου του Ιούδα και χυνόταν στη Νεκρά Θάλασσα (Α' Βασιλειών 23,19). Επειδή δεν υπάρχουν διευκρινίσεις για το τι ακριβώς ήταν ο Ιεσσαιμούν, πιθανόν να είναι το ποτάμι που βρίσκεται στο χάρτη στο BC7. Χάρτης BC7.

 

Όταν ο Σαούλ καταδίωκε το Δαβίδ, ο Δαβίδ περιπλανιόταν στην έρημο της Μεσερέμ και στα όρη της Καινής Ζιφ, όπου το έδαφος ήταν ξερό και άνυδρο, μένοντας στις σπηλιές της περιοχής. Οι κάτοικοι της περιοχής πήγαν στο Σαούλ και του είπαν, ότι ο Δαβίδ κρύβεται στην περιοχή τους, στην Μεσερέμ (Μεσσαρά), στις δύσβατες περιοχές της Καινής Ζιφ, στο όρος Εχελά δεξιά του Ιεσσαιμούν.

Επειδή ο Δαβίδ αντιλήφθηκε ότι ο Σαούλ ερχόταν με στρατό εναντίον του, πήγε να κρυφτεί σ' ένα μεγάλο βράχο στην έρημο Μαάν, που ήταν εκεί κοντά, δεξιά του Ιεσσαιμούν. Το 'μαθε ο Σαούλ και τον καταδίωξε κι εκεί. Τότε έφτασε ένας αγγελιοφόρος και είπε στο Σαούλ, ότι οι Φιλισταίοι εισέβαλλαν στη χώρα. Έτσι ο Σαούλ σταμάτησε την καταδίωξη του Δαβίδ και πήγε να πολεμήσει τους Φιλισταίους (Α' Βασιλειών 23,14-28).

Λίγο καιρό αργότερα, κάτοικοι από την περιοχή της Ζιφ πήγαν στο Σαούλ, στη Γαβαά, και του είπαν ότι ο Δαβίδ κρύβεται στην περιοχή τους, στο βουνό Εχελά, απέναντι από τον Ιεσσαιμούν. Ο Σαούλ τότε πήγε στην έρημο Ζιφ με 3.000 επίλεκτους άνδρες, για να ψάξει για το Δαβίδ και στρατοπέδευσε στο βουνό Εχελά (Α' Βασιλειών 26,1-3).

 

 

 

ΚΙΣΩΝ (ΚΕΙΣΩΝ)  

 

Ο Κισών (Κεισών) είναι ποταμός του Ισραήλ και στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης της βόρειας Χαναάν (Κριταί 4,13). Ξεκινάει περίπου από το όρος Γελβουέ, περνάει νοτιοδυτικά από το όρος Θαβώρ, στη συνέχεια περνάει βόρεια από το όρος Κάρμηλος και χύνεται στη Μεσόγειο Θάλασσα. Χάρτης B3 & BC4.

 

Στον ποταμό Κισών στρατοπέδευσε ο Σισάρα, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος του Ιαβίν, του Χαναναίου βασιλιά της Ασώρ. Ο Σισάρα με το στρατό του και με τις εννιακόσιες σιδερένιες άμαξές του, στρατοπέδευσε απέναντι από το στρατό του Κριτή Βαράκ, στο όρος Θαβώρ. Ο Βαράκ κατέβηκε από το όρος Θαβώρ με το στρατό του και επιτέθηκε εναντίον των Χαναναίων, καταδίωξε το Σισάρα ως την Αρισώθ και κατέσφαξε όλους τους στρατιώτες του. Ο ποταμός Κισών γέμισε από τα πτώματα του στρατού του (Κριταί 4,4-16. 5,19-21). Στο βιβλίο των Ψαλμών ο ποιητής απευθύνεται στον Θεό και του ζητάει να πράξει εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών, όπως έπραξε ενάντια στο Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και το βασιλιά Ιαβείν στην Αενδώρ, κοντά στο χείμαρρο Κεισών  (Ψαλμοί 82,10-11).

 

Στο χείμαρρο Κισών (Κισσών) έσφαξε ο προφήτης Ηλίας, με τη βοήθεια του λαού, τους ιερείς του Βάαλ και της Αστάρτης, όταν απέδειξε την ανωτερότητα του αληθινού Θεού (Γ' Βασιλέων 18,40).

 

 

 

ΣΩΦΙΡ (ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ)

 

Ο χείμαρρος Σωφίρ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και βρισκόταν στην ομώνυμη περιοχή, χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής τοποθεσία του (Ιώβ). Στο βιβλίο του Ιώβ ο Ελιφάζ είπε στον Ιώβ ότι θα στηρίξει τη ζωή του πάνω σε χώμα και σε πέτρες, όπως τις πέτρες του χειμάρρου Σωφίρ (Ιώβ 22,24).

 

 

 

ΧΑΛΑΜΑΚ

 

Ο ποταμός Χαλαμάκ βρισκόταν ανατολικά του Ιορδάνη, έξω από τα όρια των ισραηλιτικών φυλών (Β' Βασιλειών 10,16. Α' Παραλειπομένων 19,17). Όταν όμως οι Σύροι νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες, έκαναν γενική ανασυγκρότηση των δυνάμεων τους. Ο Αδρααζάρ πήρε με το μέρος του τους Σύρους που κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Χαλαμάκ. Αυτοί συγκεντρώθηκαν στην Αιλάμ με επικεφαλής τον Σωβάκ (Σωφά), αρχιστράτηγο του Αδρααζάρ. Στη μάχη που ακολούθησε, οι Σύροι νικήθηκαν από το στρατό του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 10,15-16. Α' Παραλειπομένων 19,16-17).

 

 

 

ΧΟΡΡΑΘ (ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ)

 

Ο χείμαρρος Χορράθ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και βρισκόταν ανατολικά του Ιορδάνη (Γ' Βασιλέων 17,3). Εκεί κατέφυγε ο προφήτης Ηλίας για να γλιτώσει από την οργή του Αχαάβ, επειδή προανήγγειλε ανομβρία στη χώρα. Εκεί έπινε νερό από το χείμαρρο και σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, οι κόρακες του έφερναν ψωμί το πρωΐ και κρέας το βράδυ. Μετά όμως από μερικές ημέρες ξεράθηκε ο χείμαρρος, γιατί υπήρχε ανομβρία στη χώρα (Γ' Βασιλέων 17,3-7).