ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 

ΘΑΒΩΡ (ΓΑΙΘΒΩΡ)  

 

Το όρος Θαβώρ

Βουνό της Παλαιστίνης (Ισραήλ) δυτικά του ποταμού Ιορδάνη και της λίμνης Τιβεριάδας. Έχει ύψος 600 μ. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ως Γαιθβώρ (Ιησούς του Ναυή 19,22).

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Το όρος Θαβώρ χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό απ' όλους τους λαούς που κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1245 π.Χ. οι αρχηγοί των Μαδιανιτών Ζεβάλ και Σαλμών σκότωσαν τους αδελφούς Γεδεών και η Δεββώρα μαζί με το Βαράκ συγκέντρωσαν εδώ στρατό και μαζί με τους Ισραηλίτες πολέμησαν το Σισάρα. Το φρούριο που ήταν χτισμένο στο βουνό κυριεύτηκε με δόλο από τον Αντίοχο το Μεγάλο το 218 π.Χ. Με τον ίδιο τρόπο νίκησε ο Πλακίδας, στρατηγός του Βεσπασιανού, τους Ιουδαίους επαναστάτες.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, στο βουνό αυτό έγινε η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού και η αγία Ελένη έχτισε εκεί πάνω ναό. Τον 6ο αιώνα υπήρχαν τρεις χριστιανικοί ναοί τους οποίους κατέστρεψε ο Χοσρόης.

Το 1212 ο Μελέκ Ουλ Αδές έχτισε πολύ ισχυρό φρούριο, το οποίο τελικά κατέστρεψε ο ίδιος. Το 1217 οι σταυροφόροι νίκησαν εκεί τους Σαρακηνούς. Το 1799 ο Ναπολέων νίκησε στο Θαβώρ τους Τούρκους και τους Άραβες. Αργότερα το 1862 οι ορθόδοξοι, στα ερείπια παλιότερου ναού, έχτισαν την εκκλησία της Μεταμόρφωσης, που έγινε και μοναστήρι. Επίσης οι καθολικοί έχουν χτίσει εκεί ναό με ξενώνα.

 

 

ΤΟ ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

(Ιησούς του Ναυή 19,22. Κριτές 4,6. 8,18. Ψαλμοί 88,13)

 

Στην Παλαιά Διαθήκη το όρος Θαβώρ αναφέρεται ως Γαιθβώρ (Ιησούς του Ναυή 19,22). Για πρώτη φορά αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Ισσάχαρ. Τα όριά της φυλής Ισσάχαρ ξεκινούσαν από το Γαιθβώρ (Θαβώρ), μετά περνούσαν δυτικά από τη Σαλίμ και τη Βαιθσαμύς και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 19,22-23). Τα νότια σύνορα της φυλής Νεφθαλείμ, ξεκινούσαν από τον Ιορδάνη ποταμό και έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

Όταν η Δεββώρα και ο Βαράκ, εκστράτευσαν εναντίον του Σισάρα, αρχιστράτηγου του Ιαβίν, βασιλιά των Χαναναίων, πήραν μαζί τους δέκα χιλιάδες άντρες από τις φυλές Νεφθαλί και Ζαβουλών και στρατοπέδευσαν στο όρος Θαβώρ. Ο Βαράκ κατέβηκε από το όρος Θαβώρ με το στρατό του και επιτέθηκε εναντίον των Χαναναίων, καταδίωξε το Σισάρα ως την Αρισώθ και κατέσφαξε όλους τους στρατιώτες του (Κριτές 4,4-16).

Όταν ο Γεδεών νίκησε τους Μαδιανίτες, συνέλαβε τους δύο βασιλιάδες τους τον Ζεβεέ και τον Σελμανά και τους ανέκρινε. Από την ανάκριση προέκυψε, ότι όταν οι Μαδιανίτες πέρασαν από το όρος Θαβώρ, σκότωσαν κάποιους Ισραηλίτες και μεταξύ αυτών ήταν και αδέρφια του Γεδεών. Έπειτα ο Γεδεών σκότωσε τους δύο βασιλιάδες των Μαδιανιτών (Κριτές 8,18-21).

 

Στους Ψαλμούς ο ποιητής παρουσιάζει τα όρη Θαβώρ και Ερμών να σκιρτούν από αγαλλίαση στ' όνομα του Κυρίου (Ψαλμοί 88,13).