ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

 

Ο ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΔΡΩΝ

 

Ο ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΔΡΩΝ

 

Ο Χείμαρρος των Κέδρων
που συνδέει τη Γεσθημανή
με τη Νεκρά Θάλασσα

Τοποθεσία που βρίσκεται έξω από την Ιερουσαλήμ. Ο Χείμαρρος των Κέδρων σχηματίζεται από τα βρόχινα ύδατα. Ξεκινά από τα δυτικά της Ιερουσαλήμ, περνάει ανατολικά, στρέφεται προς νότον, περνάει απέναντι από το όρος Μαρία, από την κοιλάδα Εννώμ, από το φρέαρ Νεεμίου, από την έρημο του Αγίου Σάββα και εισβάλλει στην Νεκρά Θάλασσα. Μέρος των υδάτων των αρχαίων Κέδρων χυνόταν στον χείμαρρο του Ναού. Ίσως γι' αυτό, ο Προφήτης Ιεζεκιήλ αλληγορικά τον παριστάνει ως τον μέλλοντα ποταμόν της Χάριτος (Ιεζ. 47,1-12). Στο μέσο του Χειμάρρου των Κέδρων βρίσκεται ο Τάφος της Θεοτόκου. Χάρτης της Ιερουσαλήμ.

 

 

Ο ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

 

Ο Χείμαρρος των Κέδρων αναφέρεται για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Δαβίδ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ. Έτσι ο Δαβίδ πέρασε από τον χείμαρρο των Κέδρων, μαζί με όλο το πλήθος που τον ακολουθούσε. Εκεί ο Δαβίδ συναντήθηκε με τον αρχιερέα Σαδώκ και τον Αβιάθαρ τον ιερέα, οι οποίοι μαζί με τους Λευίτες μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης. Όμως μετά την παρότρυνση του Δαβίδ, ο Σαδώκ και ο Αβιάθαρ επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 15,23-29).

Ο Σολομώντας, έπειτα από την εκδίωξη του Αβιάθαρ και τη δολοφονία του Ιωάβ, ύστερα από εντολή του πατέρα του, περιόρισε τον Σεμεΐ, συγγενή του Σαούλ, στο σπίτι του στην Ιερουσαλήμ και για κανένα λόγο δεν έπρεπε να βγει από την Ιερουσαλήμ και να περάσει τον χείμαρρο των Κέδρων, διότι θα θανατωθεί. Όταν αναγγέλθηκε στο Σολομώντα, ότι ο Σεμεΐ πήγε από την Ιερουσαλήμ στη Γεθ και ξαναγύρισε, έδωσε διαταγή στο Βαναία, αρχιστράτηγο του στρατού, να θανατώσει το Σεμεΐ (Γ' Βασιλειών 2,35λ-46).

 

Πολλά χρόνια αργότερα, ο απόγονος του Δαβίδ ο Ασά κατάργησε όλες τις ειδωλολατρικές τελετές από τη χώρα και απομάκρυνε όλα τα είδωλα και τις ειδωλολατρικές συνήθειες, που είχαν εισαγάγει οι πρόγονοί του. Ακόμη κατέστρεψε και το είδωλο της Αστάρτης, που είχε κατασκευάσει η μητέρα του και το έκαψε στο χείμαρρο των Κέδρων (Γ' Βασιλέων 15,11-15. Β' Παραλειπομένων 15,16).