ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 

ΑΡΝΩΝ

 

Ποταμός που βρίσκεται ανατολικά της Νεκράς θάλασσας και του ποταμού Ιορδάνη. Αποτελούσε όριο των Μωαβιτών και των Αμορραίων (Αριθμοί 21,13). Η πόλη των Μωαβιτών Αροήρ ήταν χτισμένη στην όχθη του ποταμού Αρνών (Δευτερονόμιο 2,36. Ιησούς του Ναυή 13,9). Χάρτης D7.

 

Ο ποταμός Αρνών αναφέρεται ως το νότιο άκρο των βασιλείων του Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του Ωγ, βασιλιά της Βασάν. Τα βασίλειά τους εκτείνονταν στα ανατολικά μέρη του Ιορδάνη, από την  Αροήρ και τον ποταμό Αρνών ως το όρος Αερμών, όλη την κοιλάδα ανατολικά του Ιορδάνη έως την Ασηδώθ στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 3,8. 4,47-49).

Οι Ισραηλίτες πριν την είσοδό τους στη Χαναάν, αφού διέσχισαν την έρημο της Μωάβ, στρατοπέδευσαν στο φαράγγι Ζαρέδ. Από κει αναχώρησαν και στρατοπέδευσαν βόρεια του ποταμού Αρνών, που βρίσκεται στα σύνορα των Μωαβιτών με τους Αμορραίους (Αριθμοί 21,13). Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει, ότι στο βιβλίο των πολέμων του Κυρίου, «ο Κύριος εφλόγισε την Ζωόβ  και τον χείμαρρο Αρνών, και οδήγησε τους Ισραηλίτες να κατοικήσουν κοντά στην Ηρ, που βρίσκεται στα όρια της Μωάβ» (Αριθμοί 21,14).

Οι Αμορραίοι, λίγα χρόνια πριν οι Ισραηλίτες μπουν στη Χαναάν, έκαναν πόλεμο με τους Μωαβίτες, κατέλαβαν όλη την περιοχή των Μωαβιτών, από την Αροήρ έως τον ποταμό Αρνών (Αριθμοί 21,26-30).

Λίγα χρόνια μετά, όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν έξω από τα σύνορα των Αμορραίων, έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του ζήτησαν να τους επιτρέψει να περάσουν ειρηνικά μέσα από τη χώρα του.  Ο Σηών όμως δεν τους επέτρεψε να περάσουν από το έδαφος του και συγκέντρωσε όλο το στρατό του εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες όμως πέρασαν τον ποταμό Αρνών, που ήταν στα σύνορα με τη Μωάβ, νίκησαν τον Σηών στη μάχη που έγινε στην Ιασσά (Ιαχσά) και κυρίεψαν τη χώρα του από τον ποταμό Αρνών έως τον ποταμό Ιαβόκ, που ήταν στα σύνορα με τους Αμμωνίτες (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36).

 

Στον ποταμό Αρνών, σε κάποια πόλη που βρίσκεται στις όχθες του, έγινε η συνάντηση του Βαλάκ με τον Βαλαάμ, στα σύνορα της Μωάβ (Αριθμοί 22,36-40). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Μωυσής έδωσε στις φυλές Γαδ και Ρουβήν, όλη την περιοχή που ξεκινάει από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών, μέχρι και την ορεινή περιοχή της Γαλαάδ και τον ποταμό Ιαβόκ. Έτσι ο ποταμός Αρνών έγινε πλέον το φυσικό σύνορο για τις φυλές Γαδ και Ρουβήν (Αριθμοί 32,1-42, Δευτερονόμιο 3,12-17). Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή επικύρωσε την περιοχή αυτή στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,9). Και μάλιστα τα όρια της φυλής Ρουβήν άρχιζαν από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών (Ιησούς του Ναυή 13,16). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη φυλή Ρουβήν όλες τις πόλεις που βρίσκονταν στην κοιλάδα Αρνών, όλη η περιοχή της Μισώρ έως την Εσεβών (Ιησούς του Ναυή 13,16).

 

Την περίοδο των Κριτών, η περιοχή από τον ποταμό Αρνών έως τον ποταμό Αβόκ, παρουσιάζεται ως διεκδίκηση του βασιλέως των Αμμωνιτών από τον Ιεφθάε και τους Ισραηλίτες (Κριταί 11,13). Ο Ιεφθάε υπενθύμισε στο βασιλιά των Αμμωνιτών, ότι η περιοχή από τον ποταμό Αρνών έως τον ποταμό Ιαβόκ, και από την έρημο μέχρι τον Ιορδάνη την κατέλαβαν οι Ισραηλίτες από τους Αμορραίους και όχι από τους Αμμωνίτες (Κριταί 11,21-22). Στη μάχη που ακολούθησε ο Ιεφθάε κατατρόπωσε τους Αμμωνίτες από την Αροήρ έως τον ποταμό Αρνών και επανέκτησε είκοσι πόλεις μέχρι την περιοχή της Εβελχαρμίμ (Κριταί 11,32-33).

 

 

 

ΙΑΒΟΚ (ΙΑΒΩΚ)

 

Παραπόταμος του Ιορδάνη, προς τα ανατολικά, στο μέσον μεταξύ Νεκράς θάλασσας και θάλασσας της Γαλιλαίας. Ήταν το βόρειο σύνορο του βασιλείου των Αμορραίων και κυριεύτηκε από τους Ισραηλίτες, όταν νίκησαν τους Αμορραίους (Αριθμοί 21,21-25). Ήταν επίσης νότιο σύνορο του βασιλείου του Ωγ. Στις όχθες του ήταν χτισμένη η Ραββάθ, η πρωτεύουσα των Αμμωνιτών (Β' Βασιλειών 12,27). Χάρτης D5.

 

Όταν ο Ιακώβ επέστρεφε από τη Μεσοποταμία στη Χαναάν, πριν  συναντήσει τον αδερφό του Ησαύ, πήρε τις δυο γυναίκες του, τις δυο δούλες του και τους έντεκα γιους του και τους πέρασε από το χείμαρρο του Ιαβώκ απέναντι. Μαζί μ' αυτούς πέρασε από το χείμαρρο και όλα του τα υπάρχοντα (Γένεση 32,22-23).  

Το βασίλειο του Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, εκτείνονταν από την Αροήρ έως τον ποταμό Ιαβόκ (Ιησούς του Ναυή 12,2-3). Όταν οι Ισραηλίτες, πριν μπουν στη Χαναάν,  έφτασαν έξω από τα σύνορα των Αμορραίων, έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σηών και του ζήτησαν να τους επιτρέψει να περάσουν ειρηνικά μέσα από τη χώρα του. Ο Σηών όμως δεν τους επέτρεψε να περάσουν από το έδαφος του και συγκέντρωσε όλο το στρατό του εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες όμως πέρασαν τον ποταμό Αρνών, που ήταν στα σύνορα με τη Μωάβ, νίκησαν τον Σηών στη μάχη που έγινε στην Ιασσά (Ιαχσά) και κυρίεψαν τη χώρα του από τον ποταμό Αρνών έως τον ποταμό Ιαβόκ, που ήταν στα σύνορα με τους Αμμωνίτες (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36).

Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Μωυσής έδωσε στις φυλές Γαδ και Ρουβήν, όλη την περιοχή που ξεκινάει από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών, μέχρι και την ορεινή περιοχή της Γαλαάδ και τον ποταμό Ιαβόκ. Έτσι ο ποταμός Ιαβόκ έγινε πλέον το φυσικό σύνορο για τις φυλές Γαδ και Ρουβήν (Αριθμοί 32,1-42, Δευτερονόμιο 3,12-17).

 

Την περίοδο των Κριτών, η περιοχή από τον ποταμό Αρνών έως τον ποταμό Αβόκ, παρουσιάζεται ως διεκδίκηση του βασιλέως των Αμμωνιτών από τον Ιεφθάε και τους Ισραηλίτες (Κριταί 11,13). Ο Ιεφθάε υπενθύμισε στο βασιλιά των Αμμωνιτών, ότι η περιοχή από τον ποταμό Αρνών έως τον ποταμό Ιαβόκ, και από την έρημο μέχρι τον Ιορδάνη την κατέλαβαν οι Ισραηλίτες από τους Αμορραίους και όχι από τους Αμμωνίτες (Κριταί 11,21-22).