ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

 

ΒΕΛΑΑΝ ΟΙΚΟΣ

 

Ο ναός (οίκος) Βελαάν βρισκόταν κοντά στη Γαβαθών (Γιββεθών), η οποία ήταν μία από τις πόλεις των Φιλισταίων (Γ' Βασιλειών 15,27). Εκεί βρισκόταν ο Ναδάβ, βασιλιάς του Ισραήλ, όταν τον σκότωσε ο Βαασά από τη φυλή Ισσάχαρ, ο οποίος συνωμότησε εναντίον του Ναδάβ, τον καιρό που αυτός πολιορκούσε την πόλη από τους Φιλισταίους (Γ' Βασιλέων 15,27-28).

 

 

 

ΜΑΨΑΡ ΤΥΡΟΥ

 

Η τοποθεσία Μάψαρ βρισκόταν κοντά στην Τύρο (B' Βασιλειών 24,7). Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο αρχιστράτηγος Ιωάβ μαζί με άλλους αξιωματούχους, απέγραψαν το λαό, όπως ζήτησε ο Δαβίδ. Έτσι πέρασαν τον Ιορδάνη κι άρχισαν από την Αροήρ. Μετά συνέχισαν στη Γαλαάδ, στη Θαβασών, στη Δανιδάν και Ουδάν, και έφτασαν μέχρι τη Σιδώνα. Μετά πέρασαν από την Μάψαρ της Τύρου, απ' όλες τις πόλεις των Ευαίων και των Χαναναίων, και αφού πέρασαν απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ, έφτασαν μέχρι νότια του Ιούδα, στη Βηρσαβεέ (Β' Βασιλειών 24,5-7).

 

 

 

ΟΡΙΟΝ

 

Έτσι ονομάστηκαν 20 πόλεις της Γαλιλαίας, τις οποίες είχε δώσει ο Σολομών στον Χιράμ, βασιλιά της Τύρου (Γ' Βασιλέων 9,13). Ο Σολομών, όταν κατασκεύαζε τον Ναό του Κυρίου και το βασιλικό ανάκτορο, μεταξύ των άλλων έδωσε ως αντάλλαγμα στον Χιράμ, προκειμένου να πάρει ξυλεία και χρυσό, 20 πόλεις στη Γαλιλαία. Ο Σολομών οχύρωσε αυτές τις πόλεις, οι οποίες κατοικούνταν από Ισραηλίτες. Όταν ο Χιράμ είδε τις πόλεις που του έδωσε ο Σολομών δεν του άρεσαν. Ο Χιράμ παραπονέθηκε στο Σολομώντα γι' αυτό και ονόμασε τις πόλεις "Όριον" (Γ' Βασιλέων 9,11-28. Β' Παραλειπομένων 8,2).

 

 

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΑΝΕΩΣ

 

Η πεδιάδα Τάνεως βρισκόταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα (Ψαλμός 77,12). Στον Ψαλμό 77, που αποδίδεται στον Ασάφ, αναφέρει τα θαυμαστά έργα που είχε κάνει ο Κύριος στους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, όταν στην πεδιάδα Τάνεως ο Κύριος χώρισε τη θάλασσα στα δύο και πέρασαν από μέσα οι Ισραηλίτες για να γλιτώσουν από την καταδίωξη των Αιγυπτίων (Ψαλμός 77,12-13. 77,43).