ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΒΗΛΑ (ΑΡΙΒΛΑ)

(Αριθμοί 34,11)

 

Η Αρβηλά ήταν περιοχή και τοποθεσία που βρισκόταν βορειοανατολικά της Χαναάν (Αριθμοί 34,11). Η τοποθεσία Αρβηλά (Αριβλά) ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των ανατολικών συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα ανατολικά σύνορα ξεκινούσαν από την Αρσεναΐν μέχρι τη Σεπφαμάρ, μετά η οριογραμμή κατέβαινε στην Αρβηλά, εκεί που ήταν οι πηγές, προχωρούσε στη Βηλά και μετά κατά μήκος της Γεννησαρέτ, του Ιορδάνη και κατέληγε στη Νεκρά θάλασσα. Στην παραπάνω οριοθέτηση δεν συμπεριλήφθησαν οι περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη που δόθηκαν στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή (Αριθμοί 34,10-15).

 

 

ΑΣΕΜΩΝΑ (ΑΣΜΩΝ)

(Αριθμοί 34,4)

 

Η Ασεμωνά ήταν περιοχή και τοποθεσία που βρισκόταν στα νότια της Χαναάν (Αριθμοί 34,4). Η τοποθεσία Ασεμωνά (Ασμών) ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των νότιων συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα νότια σύνορα ξεκινούσαν από την έρημο Σιν, κατά μήκος τα σύνορα με την Εδώμ, έως την Νεκρά θάλασσα. Και επειδή τα όρια διέγραφαν κυκλική πορεία, ανέβαιναν προς την ανωφέρεια Ακραβίν, περνούσαν από την τοποθεσία Σεννά και φτάνουν στην Κάδης Βαρνή, περνάνε από την Αράδ και την τοποθεσία Ασεμωνά προς τον χείμαρρο της Αιγύπτου και καταλήγουν τα νότια σύνορα στη Μεσόγειο θάλασσα (Αριθμοί 34,1-5).

 

 

ΒΗΛΑ (ΑΡΙΒΛΑ)

(Αριθμοί 34,11)

 

Η Βηλά ήταν περιοχή και τοποθεσία που βρισκόταν βορειοανατολικά της Χαναάν (Αριθμοί 34,11). Η τοποθεσία Βηλά ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των ανατολικών συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα ανατολικά σύνορα ξεκινούσαν από την Αρσεναΐν μέχρι τη Σεπφαμάρ, μετά η οριογραμμή κατέβαινε στην Αρβηλά, προχωρούσε στη Βηλά και μετά κατά μήκος της Γεννησαρέτ, του Ιορδάνη και κατέληγε στη Νεκρά θάλασσα. Στην παραπάνω οριοθέτηση δεν συμπεριλήφθησαν οι περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη που δόθηκαν στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή (Αριθμοί 34,10-15).

 

 

ΔΕΦΡΩΝΑ (ΖΙΦΡΩΝΑ)

(Αριθμοί 34,9)

 

Η Δεφρωνά ήταν περιοχή και τοποθεσία που βρισκόταν στα βόρεια της Χαναάν (Αριθμοί 34,9). Η τοποθεσία Δεφρωνά (Ζιφρωνά) ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των βόρειων συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα βόρεια σύνορα ξεκινούσαν από τη Μεσόγειο θάλασσα έως το Όρος (Ερμών;). Από κει η οριογραμμή πήγαινε στην Εμάθ, περνούσε από την Σαραδάκ και την Δεφρωνά και κατέληγε στην Αρσεναΐν (Αριθμοί 34,7-9).

 

 

ΙΑΖΗΡ

(Αριθμοί 32,1)

 

Η Ιαζήρ ήταν περιοχή των Αμορραίων. Στην Παλαιά Διαθήκη χαρακτηρίζεται ως χώρα Ιαζήρ (Αριθμοί 32,1). Όταν οι Ισραηλίτες, πριν μπουν στη Χαναάν, νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν και Γαδ, πήγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τη χώρα Γαλάαδ και τη χώρα Ιαζήρ, καθώς και τις περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη για λογαριασμό τους, επειδή είχαν καλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. Μεταξύ των περιοχών αυτών, υπήρχαν και οι πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναμρά, Εσεβών, Ελεαλή, Σεβαμά, Βαιάν και το όρος Ναβαύ (Αριθμοί 32,1-5).

 

 

ΙΑΪΡ

(Αριθμοί 32,1)

 

Η Ιαΐρ ήταν περιοχή των Αμορραίων στα σύνορα της Βασάν με τη Γαλαάδ. Στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ν' ανήκει στη Γαλαάδ (Αριθμοί 32,41. Δευτερονόμιο 3,14. Α' Παραλειπομένων 2,22) ή στη Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,30-31). Πήρε τ' όνομά της από τον Ιαΐρ, που ήταν γιος του Σερούχ και απόγονος του Χαλέβ και του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 2,22).

 

Στον Ιαΐρ ανήκαν 23 πόλεις της χώρας Γαλαάδ (Α' Παραλειπομένων 2,22). Ο Ιαΐρ, κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, κατέλαβε ένα τμήμα της Γαλαάδ και πήρε ως ιδιοκτησία του, όλη την περιοχή της Αργόβ, ως τα σύνορα με τις χώρες Γαργασί και Μαχαθί. Ο Ιαΐρ ονόμασε όλη την περιοχή αυτή Αυώθ Ιαΐρ και τις 23 πόλεις, που υπήρχαν εκεί, τις ονόμασε επαύλεις Ιαΐρ (Αριθμοί 32,41. Δευτερονόμιο 3,14). Αργότερα, οι Γεδσουρίτες και οι Αραμαίοι κατέλαβαν από τις πόλεις του Ιαΐρ, την πόλη Κανάθ (Κενάθ) και 60 πόλεις γύρω από αυτή (Α' Παραλειπομένων 2,23-24).

Όλες οι πόλεις της περιοχής Ιαΐρ, η Βασάν και η μισή Γαλαάδ, ανήκαν στη μισή φυλή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,29-32).

 

 

ΜΑΧΑΝΑΡΕΘ

(Δευτερονόμιο 3,17)

 

Η Μαχαναρέθ ήταν περιοχή κοντά στη Νεκρά θάλασσα. Η Νεκρά θάλασσα και ο ποταμός Ιορδάνης αποτελούσαν το όριο με τη Μαχαναρέθ (Δευτερονόμιο 3,17).

 

 

ΣΑΡΑΔΑΚ (ΣΕΔΑΔΑ)

(Αριθμοί 34,8)

 

Η Σαραδάκ ήταν περιοχή και τοποθεσία που βρισκόταν στα βόρεια της Χαναάν (Αριθμοί 34,8). Η τοποθεσία Σαραδάκ (Σεδαδά) ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των βόρειων συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα βόρεια σύνορα ξεκινούσαν από τη Μεσόγειο θάλασσα έως το Όρος (Ερμών;). Από κει η οριογραμμή πήγαινε στην Εμάθ, περνούσε από την Σαραδάκ και την Δεφρωνά και κατέληγε στην Αρσεναΐν (Αριθμοί 34,7-9).

 

 

ΣΕΠΦΑΜΑΡ Ή ΣΕΠΦΑΜ (ΣΕΦΑΜΑ)

(Αριθμοί 34,10)

 

Η Σεπφαμάρ ήταν περιοχή και τοποθεσία που βρισκόταν βορειοανατολικά της Χαναάν (Αριθμοί 34,10). Η τοποθεσία Σεπφαμάρ (Σεφαμά) ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των ανατολικών συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα ανατολικά σύνορα ξεκινούσαν από την Αρσεναΐν μέχρι τη Σεπφαμάρ, μετά η οριογραμμή κατέβαινε στην Αρβηλά, προχωρούσε στη Βηλά και μετά κατά μήκος της Γεννησαρέτ, του Ιορδάνη και κατέληγε στη Νεκρά θάλασσα. Στην παραπάνω οριοθέτηση δεν συμπεριλήφθησαν οι περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη που δόθηκαν στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή (Αριθμοί 34,10-15).

 

 

ΧΟΛΘΙ

(Αριθμοί 34,14)

 

Η Χολθί ήταν περιοχή και τοποθεσία που βρισκόταν νότια τη φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 30,14). Κάποτε που ο Δαβίδ με τους άνδρες του έλειπαν από τη Σικελάγ, οι Αμαληκίτες επιτέθηκαν σ' όλη την περιοχή του νότιου Ιούδα και στην περιοχή Χολθί, και μετά χτύπησαν τη Σικελάγ (Σεκελάκ). Πυρπόλησαν την πόλη, αιχμαλώτισαν άνδρες και γυναίκες, και τους πήραν μαζί τους ως αιχμαλώτους. Όταν, μετά από τρεις ημέρες, ήρθε ο Δαβίδ και οι άνδρες του στην πόλη, τη βρήκαν πυρπολημένη και είδαν ότι οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους είχαν απαχθεί (Α' Βασιλειών 30,1-8. 30,14).