ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΓΕΣΕΜ (ΓΕΣΕΝ)

 

Περιοχή της αρχαίας Αιγύπτου, στο δέλτα του Νείλου. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, στην περιοχή αυτή ο Ιωσήφ εγκατέστησε τον πατέρα του Ιακώβ και τ' αδέρφια του (Γένεση 46,28-33. 47,1-4. 47,11-12).

 

 

ΓΗ ΜΟΡΙΑ

 

Γη Μορία ή όρος Μορία (Αμωρία). Η Γη Μορία ή όρος Μορία βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ  (Β' Παραλειπομένων 3,1) και έχει ταυτιστεί με το Όρος του Ναού, όπου έχει χτιστεί ο ναός των Ιεροσολύμων. Ακριβώς σημαίνει "υψηλή γη". Είναι η τοποθεσία όπου ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του, τον Ισαάκ (Γένεση 20,1-2).

 

 

ΔΡΥΣ ΜΑΜΒΡΗ

 

Τοποθεσία που βρίσκεται στη Χεβρών. Ονομάστηκε έτσι από τον Μαμβρή τον Αμορραίο (Γένεση 14,13).

 

Όταν ο Αβραάμ είχε αποχωριστεί από το Λωτ, μετά από εμφάνιση του Κυρίου, έφυγε από τη Βαιθήλ και εγκαταστάθηκε κοντά στη Δρυ Μαμβρή, στη Χεβρών (Γένεση 13,14-18). Εκεί κατοικούσε ο Αβραάμ, όταν ο Χοδολλογομόρ, βασιλιάς του Ελάμ, λεηλάτησε τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Τότε κάποιος υπηρέτης του Λωτ που γλίτωσε ειδοποίησε τον Αβραάμ, ο οποίος όταν άκουσε ότι ο ανιψιός του αιχμαλωτίστηκε, καταδίωξε τον Χοδολλογομόρ(Γένεση 14,13-14).

Αργότερα ο Θεός παρουσιάστηκε στον Αβραάμ, κοντά στη Δρυ Μαμβρή, για να επαναλάβει την υπόσχεσή του ότι η Σάρρα θα γεννούσε γιο. Και αμέσως μετά ακολουθεί η σκηνή της φιλοξενίας του Αβραάμ (Γένεση 18,1-15).

 

Απέναντι από τη Μαμβρή βρισκόταν το σπήλαιο της Μαχπελά, το οποίο αγόρασε ο Αβραάμ ως ιδιόκτητο τάφο. Εκεί ο Αβραάμ έθαψε τη γυναίκα του τη Σάρρα (Γένεση κεφ. 23). Εκεί τάφηκε και ο ίδιος ο Αβραάμ (Γένεση 25,9-10), όπως επίσης και ο Ισαάκ (Γένεση 35,27-29), η Ρεβέκκα, ο Ιακώβ και η Λεία (Γένεση 49,29-31. 50,13).

 

 

ΔΡΥΣ ΜΟΡΕΧ (ΥΨΗΛΗ ΔΡΥΣ)  

 

Τοποθεσία που βρίσκεται στη Συχέμ, καλούμενη ως "υψηλή δρυς". Όταν ο Αβραάμ ερχόμενος από τη Χαρράν, διέσχισε την περιοχή της Συχέμ, ώσπου έφτασε στο μεγάλο δέντρο, που ονομάζεται "Δρυς της Μορέχ" ή "υψηλή δρυς". Εκεί του φανερώθηκε ο Κύριος και ο Αβραάμ έχτισε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο, ως ανάμνηση της εμφάνισής του (Γένεση 12,6-7). Στην ίδια τοποθεσία κατασκήνωσε αργότερα και ο Ιακώβ (Γένεσις 33,18).

 

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΑΒΥ (ΣΑΒΕ)

 

Κοιλάδα κοντά στη Νεκρά θάλασσα. Καλείται και "κοιλάδα των βασιλέων". Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε, από τη νίκη του κατά του Χοδολλογομόρ, ο βασιλιάς των Σοδόμων και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, βγήκαν να τον προϋπαντήσουν στην κοιλάδα Σαβύ (Σαβέ) (Γένεση 14,17-18).

 

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΙΔΔΙΜ (ΣΙΝΤΙΜ)

 

Κοιλάδα της Νεκράς θάλασσας. Τα Σόδομα, τα Γόμορα, η Αδαμά, η Σεβωείμ και Σηγώρ (Βαλάκ) αποτελούσαν την Πεντάπολη της κοιλάδας Σιδδίμ (Σιντίμ).

Εκείνη την εποχή, ο Βαλλά, βασιλιάς των Σοδόμων, ο Βαρσά, βασιλιάς των Γομόρρων, ο Σινόβ, βασιλιάς της Αδαμά, ο Συμοβόρ, βασιλιάς της Σεβωείμ, και ο βασιλιάς της Βαλάκ (Σηγώρ), ήταν υποταγμένες στο Χοδολλογομόρ, βασιλιά της Ελάμ, 12 χρόνια και τον επόμενο χρόνο επαναστάτησαν.

Ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, αφού ερήμωσαν αρκετές χώρες στο πέρασμά τους, νίκησαν το στρατό των πέντε πόλεων της Νεκράς θάλασσας και λεηλάτησαν τις πόλεις τους (Γένεση 14,1-16).

 

 

ΛΑΧΑΪ ΡΟΪ

 

Πηγάδι που βρισκόταν ανάμεσα στην Κάδης και στη Βαράδ. Η ονομασία σημαίνει "Πηγάδι όπου είδα τον Θεό". Σ' αυτό το πηγάδι ο άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στην Άγαρ, όταν την έδιωξε ο Αβραάμ και περιπλανιόταν στην έρημο (Γένεση 16,7-14).

Στην τοποθεσία αυτή κατοίκησε για λίγο ο Ισαάκ, όταν ο πατέρας του ο Αβραάμ είχε στείλει το δούλο του Ελιέζερ στη Μεσοποταμία για να βρει γυναίκα για τον Ισαάκ (Γένεση 24,62. 25,11)

 

 

ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ

 

Τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στα Γέραρα. Στην τοποθεσία αυτή ο Αβραάμ και ο Αβιμέλεχ έκαναν συμφωνία ειρήνης και ανανέωσαν τη φιλία τους. Ο Αβραάμ, ανάμεσα στ' άλλα δώρα που έδωσε στον Αβιμέλεχ, ξεχώρισε εφτά αρνιά ως απόδειξη ότι αυτός άνοιξε το πηγάδι που το ονόμασε Πηγάδι του όρκου. Εκεί στο πηγάδι ο Αβραάμ φύτεψε ένα κυπαρίσσι και προσευχήθηκε στον Κύριο (Γένεση 21,31-33). Ο Αβραάμ, μετά από τη θυσία του Ισαάκ, εγκαταστάθηκε στο σημείο αυτό (Γένεση 22,19).

Μετά τα Γέραρα, στο σημείο αυτό εγκαταστάθηκε και ο Ισαάκ. Το βράδυ του παρουσιάστηκε ο Κύριος και ο Ισαάκ έχτισε εκεί θυσιαστήριο για τον Κύριο και προσευχήθηκε. Στο σημείο αυτό ο Ισαάκ έκλεισε συμφωνία ειρήνης με το βασιλιά των Γεράρων Αβιμέλεχ (Γένεση 26,23-33).

 

 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΧΠΕΛΑ

 

Το Σπήλαιο Μαχπελά βρισκόταν στη Χεβρών, απέναντι από τη Μαμβρή (Γένεση 23,19. 35,27). Ήταν ιδιοκτησία του Εφρών του Χετταίου. Την αγόρασε ο Αβραάμ για 400 ασημένιους σίκλους. Έτσι, ο αγρός του Εφρών στη Μαχπελά, μαζί με το σπήλαιο και όλα τα δέντρα που ήταν μέσα σ' αυτόν σε όλη του την έκταση, περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Αβραάμ ως ιδιόκτητος τάφος. Εκεί ο Αβραάμ έθαψε τη γυναίκα του τη Σάρρα (Γένεση κεφ. 23). Εκεί τάφηκε και ο ίδιος ο Αβραάμ, όπου τον έθαψαν οι γιοι του Ισαάκ και Ισμαήλ (Γένεση 25,9-10), όπως επίσης και ο Ισαάκ (Γένεση 35,27-29), η Ρεβέκκα, ο Ιακώβ (Γένεση 49,29-30. 50,13) και η Λεία.