ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΡΑΒΑ

(Δευτερονόμιο 1,7. 2,8. Ιησούς του Ναυή 11,2. 12,1-3)

 

Λαοί της Παλαιάς Διαθήκης

Η περιοχή Άραβα βρισκόταν νότια της Νεκράς Θάλασσας και νότια από το βασιλείου του Σηών, το οποίο εκτείνονταν από την Αροήρ έως τον ποταμό Ιαβόκ και από την Άραβα έως τη λίμνη Χενερέθ (Γεννησαρέτ) και έως τη Νεκρά θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 12,2-3).

Όταν έμαθε ο Ιαβίν, βασιλιάς της Ασώρ, ότι ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλη τη νότια Χαναάν, έστειλε αγγελιαφόρους και συμμάχησε με τον Ιωβάβ, βασιλιά της Μαρών, τον Συμοών, βασιλιά της Αζίφ, το βασιλιά της Σιδώνας, καθώς και με άλλους βασιλιάδες των ορεινών περιοχών της βόρειας Χαναάν, όπως στην Άραβα, απέναντι από τη από τη λίμνη Κενερώθ (Γεννησαρέτ), και στην Φεναεδδώρ, καθώς και στους λαούς που κατοικούσαν στις περιοχές δυτικά και ανατολικά της Χαναάν, όπως στους Χαναναίους, στους Αμορραίους, στους Χετταίους, στους Φερεζαίους, στους Ιεβουσαίους και στους Ευαίους. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους για πόλεμο κατά των Ισραηλιτών και ξεκίνησαν με αναρίθμητο στρατό, με πάρα πολλά άλογα και άμαξες, και στρατοπέδευσαν κοντά στη λίμνη Μαρών (Σαμαχωνίτιδα λίμνη) (Ιησούς του Ναυή 11,1-5).

Ο Ιησούς του Ναυή και οι πολεμιστές του, με τη βοήθεια του Κυρίου, τους επιτέθηκαν με ορμή αιφνιδιαστικά στη λίμνη Μαρών, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν. Τους κατατρόπωσαν και τους σκότωσαν όλους και δεν ξέφυγε κανένας (Ιησούς του Ναυή 11,6-9).

 

 

ΑΡΓΟΒ (ΕΡΕΓΑΒΑ)   

(Δευτερονόμιο 3,4. 3,13. Γ' Βασιλειών 4,13)

 

Η Αργόβ ή Ερεγαβά ήταν αρχαία μεγάλη περιοχή της Βασάν. Χάρτης D3. Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, έφτασαν στη περιοχή της Βασάν. Νίκησαν τον Ωγ, βασιλιά της Βασάν, στην Εδραείν και κυρίεψαν όλη τη χώρα, που αποτελούνταν από 60 πόλεις μαζί με την περιοχή Αργόβ και τα περίχωρά της (Δευτερονόμιο 3,4). Ο Μωυσής, κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, έδωσε στη μισή φυλή Μανασσή την μισή Γαλαάδ, τη Βασάν και την περιοχή της Αργόβ (Αριθμοί 32,1-42, Δευτερονόμιο 3,12-13).

Ο γιος του Γαβέρ, ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο βασιλιάς Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Γαβέρ είχε στη δικαιοδοσία του τη Ρεμάθ (Ραμώθ) στη Γαλαάδ και την Ερεγαβά (Αργόβ) στη Βασάν, στην οποία υπήρχαν 60 μεγάλες πόλεις οχυρωμένες με τείχη που διέθεταν χάλκινες αμπάρες (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,13).

 

 

ΒΑΑΛΓΑΔ

(Ιησούς του Ναυή 11,17. 12,7)

 

Η Βααλγάδ ήταν αρχαία περιοχή της βόρειας Χαναάν, στην πεδιάδα του Λιβάνου (Ιησούς του Ναυή 11,17). Ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλες τις ορεινές και πεδινές περιοχές της βόρειας και νότιας Χαναάν, από το όρος Χελχά, που βρίσκεται κοντά στη Σηείρ στο Νότο, έως τη Βααλγάδ, την πεδιάδα του Λιβάνου και το όρος Ερμών στο Βορρά. Με τη βοήθεια του Κυρίου, νίκησε και θανάτωσε τους βασιλιάδες όλων των περιοχών αυτών, τους οποίους πολέμησε για πολύ καιρό (Ιησούς του Ναυή 11,16-20. 12,7).

 

 

ΜΑΣΣΗΦΑ

(Ιησούς του Ναυή 11,2. 13,26)

 

Η Μασσηφά ήταν αρχαία περιοχή κοντά στο όρος Ερμών. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, εκεί κοντά στο όρος Αερμών, στη χώρα Μασσηφά, κατοικούσαν οι Ευαίοι (Ιησούς του Ναυή 11,2).

 

 

ΜΙΣΩΡ

(Δευτερονόμιο 3,10. Ιησούς του Ναυή 13,9. 13,16)

 

Η Μισώρ ήταν αρχαία περιοχή της Μωάβ και αργότερα των Αμορραίων. Εκτείνονταν βόρεια του ποταμού Αρνών μέχρι και το όρος Φασγά (Ιησούς του Ναυή 13,9. 13,16). Οι κυριότερες πόλεις της Μισώρ ήταν η Δαιβών, η Βαμωθβάαλ, η Βεελμών, η Ιασσά, η Κεδημώθ, η Μεφαάθ, η Καριαθαίμ, η Σεβαμά, η Σιώρ, η Βαιθβογόρ, η Ασηδώθ, η Βαιθασειμώθ) (Ιησούς του Ναυή 13,17-20).

 

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, έφτασαν στη περιοχή της Βασάν. Νίκησαν τον Ωγ, βασιλιά της Βασάν, στην Εδραείν και κυρίεψαν όλη τη χώρα της Βασάν και της Γαλαάδ, όλες τις πεδινές πόλεις της περιοχής Μισώρ, μέχρι τις πόλεις Ελχά και Εδραείν (Εδραΐμ) (Δευτερονόμιο 3,10). Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή, όλη την περιοχή της Μισώρ, από Μαιδαβά έως Δαιβάν (Ιησούς του Ναυή 13,9). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη φυλή Ρουβήν όλες τις πόλεις που βρίσκονταν στην κοιλάδα Αρνών, όλη η περιοχή της Μισώρ έως την Εσεβών (Ιησούς του Ναυή 13,16).

 

 

ΝΑΓΕΒ

(Ιησούς του Ναυή 10,40. 11,16. 12,8)

 

Η Ναγέβ ήταν αρχαία περιοχή της νότιας Παλαιστίνης, στα όρια της φυλής Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 10,40. 11,16). Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, μετά τη Δαβίρ, ο Ιησούς του Ναυή πολιόρκησε και κατέλαβε με μία εκστρατεία, και όλες τις υπόλοιπες ορεινές και πεδινές περιοχές του νότου. Εκτός από τις άλλες πόλεις, κατέλαβε την περιοχή της Ναγέβ, την Ασηδώθ, καθώς και όλη την περιοχή από την Κάδης-Βαρνή έως τη Γάζα, και από την περιοχή της Γοσόμ ως τη Γαβαών. Σκότωσαν όλους τους βασιλιάδες και τους κατοίκους των πόλεων αυτών, καθώς και κάθε πλάσμα ζωντανό (Ιησούς του Ναυή 10,40-42. 11,16. 12,8). Ο Γοθονιήλ, στρατηγός του Ιησού του Ναυή και πρώτος Κριτής του Ισραήλ, μαζί με τη σύζυγό του Ασχάν, κόρη του Χάλεβ, κατοικούσαν στη χώρα Ναγέβ, η οποία βρισκόταν στα νότια της φυλής Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,19. Κριταί 1,15). 

 

 

ΝΑΦΕΔΔΩΡ

(Ιησούς του Ναυή 12,23)

 

Η Ναφεδδώρ ήταν αρχαία περιοχή κοντά στην πόλη Δωρ, νότια του όρους Κάρμηλος. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο βασιλιάς της Δωρ του Ναφεδδώρ ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,23).

 

 

ΣΑΡΑΔΑ (ΑΔΔΑΡ)

(Ιησούς του Ναυή 15,3)

 

Η Σάραδα ήταν περιοχή της νότιας Χαναάν, κοντά στην Κάδης. Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα νότια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από το νότιο άκρο της Νεκράς Θάλασσας, προχωρούσαν νότια μέχρι το όρος Ακραβίν, μετά περνούσαν από την τοποθεσία Σενά και έφταναν ως την Κάδης-Βαρνή. Μετά περνούσαν από την Ασωρών (Εσρών), ανέβαιναν στην Σάραδα και μετά περνούσαν δυτικά από την Κάδης (Ιησούς του Ναυή 15,2-3).

 

 

ΤΩΒ

(Κριταί 11,3)

 

Η Τωβ ήταν αρχαία περιοχή που βρισκόταν βόρεια της Γαλαάδ (Κριταί 11,3). Στην περιοχή αυτή κατοίκησε ο Κριτής Ιεφθάε, αφού εκδιώχθηκε από τα ετεροθαλή αδέρφια του (Κριταί 11,2-3).

Όταν οι Αμμωνίτες απειλούσαν τους Ισραηλίτες με πόλεμο, οι άρχοντες των Ισραηλιτών, που κατοικούσαν στη Γαλαάδ, έψαχναν ποιος θα ηγηθεί του στρατού (Κριταί 10,17-18. 11,4-5). Πήγαν στην Τωβ και πρότειναν στον Ιεφθάε να ηγηθεί των Ισραηλιτών. Ο Ιεφθάε αρχικά αρνήθηκε επειδή τον είχαν διώξει από το σπίτι του πατέρα του. Μετά όμως από την επιμονή τους αποδέχτηκε την πρότασή τους και ηγήθηκε του στρατού των Ισραηλιτών (Κριταί 11,4-10).

 

 

ΦΕΝΑΕΔΔΩΡ

(Ιησούς του Ναυή 11,2)

 

Η Φεναεδδώρ ήταν αρχαία περιοχή της βόρειας Παλαιστίνης, πιθανόν ανατολικά της λίμνης Κενερώθ (Γεννησαρέτ). Όταν έμαθε ο Ιαβίν, βασιλιάς της Ασώρ, ότι ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλη τη νότια Χαναάν, έστειλε αγγελιαφόρους και συμμάχησε με τον Ιωβάβ, βασιλιά της Μαρών, τον Συμοών, βασιλιά της Αζίφ, το βασιλιά της Σιδώνας, καθώς και με άλλους βασιλιάδες των ορεινών περιοχών της βόρειας Χαναάν, όπως στην Άραβα, απέναντι από τη από τη λίμνη Κενερώθ (Γεννησαρέτ), και στην Φεναεδδώρ, καθώς και στους λαούς που κατοικούσαν στις περιοχές δυτικά και ανατολικά της Χαναάν, όπως στους Χαναναίους, στους Αμορραίους, στους Χετταίους, στους Φερεζαίους, στους Ιεβουσαίους και στους Ευαίους. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους για πόλεμο κατά των Ισραηλιτών και ξεκίνησαν με αναρίθμητο στρατό, με πάρα πολλά άλογα και άμαξες, και στρατοπέδευσαν κοντά στη λίμνη Μαρών (Σαμαχωνίτιδα λίμνη) (Ιησούς του Ναυή 11,1-5).

Ο Ιησούς του Ναυή και οι πολεμιστές του, με τη βοήθεια του Κυρίου, τους επιτέθηκαν με ορμή αιφνιδιαστικά στη λίμνη Μαρών, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν. Τους κατατρόπωσαν και τους σκότωσαν όλους και δεν ξέφυγε κανένας (Ιησούς του Ναυή 11,6-9)

.