ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΑΜΜΑΝ

' Βασιλειών 2,24)

 

Το όρος Αμμάν βρισκόταν απέναντι από τη Γαΐ, στην έρημο της Γαβαών, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Β' Βασιλειών 2,24). Ο Ιωάβ και ο Αβεσσά όταν καταδίωξαν τον Αβεννήρ, μετά το θάνατο του αδερφού τους Ασαήλ, ο ήλιος κόντευε να δύσει όταν έφτασαν στο βουνό Αμμάν, απέναντι από τη Γαΐ, στην έρημο της Γαβαών. Ο Αβεννήρ κατέφυγε σ' εκείνο το βουνό, όπου υπήρχε δικό του στρατόπεδο από άνδρες της φυλής Βενιαμίν. Από κει ο Αβεννήρ φώναξε στον Ιωάβ και του πρότεινε την κατάπαυση του αδελφικού πολέμου. Ο Ιωάβ συμφώνησε κι έτσι σταμάτησε εκείνη η μάχη (Β' Βασιλειών 2,24-28).

 

 

ΖΙΦ - ΕΧΕΛΑ  

(Α' Βασιλειών 23,14. 26,1)

 

Τα όρη Ζιφ βρίσκονται κοντά στην ομώνυμη πόλη της Ζιφ, στα όρια της περιοχής του Ιούδα (Α' Βασιλειών 23,14). Το έδαφος της περιοχής ήταν ξερό και άνυδρο (Α' Βασιλειών 23,14). Μία από τις κορυφές της ήταν το όρος Εχελά (Α' Βασιλειών 23,19).

 

Στα όρη αυτά κατέφυγε ο Δαβίδ για να ξεφύγει από την οργή του Σαούλ. Έτσι περιπλανιόταν στην έρημο της Μεσερέμ και στα όρη της Καινής Ζιφ, μένοντας στις σπηλιές της περιοχής. Οι κάτοικοι της περιοχής πήγαν στο Σαούλ και του είπαν, ότι ο Δαβίδ κρύβεται στην περιοχή τους, στην Μεσερέμ (Μεσσαρά), στις δύσβατες περιοχές της Καινής Ζιφ, στο όρος Εχελά δεξιά του Ιεσσαιμούν. Ο Σαούλ τους ευχαρίστησε και μαζί με τους άνδρες του, ακολούθησαν τους κατοίκους της Ζιφ, για να αποκλείσουν το Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ αντιλήφθηκε τις κινήσεις του Σαούλ και πήγε να κρυφτεί σ' ένα μεγάλο βράχο στην έρημο Μαάν, που ήταν εκεί κοντά, δεξιά του Ιεσσαιμούν (Α' Βασιλειών 23,14-24).

Λίγο καιρό αργότερα, κάτοικοι από την περιοχή της Ζιφ πήγαν στο Σαούλ, στη Γαβαά, και του είπαν ότι ο Δαβίδ κρύβεται στην περιοχή τους, στο βουνό Εχελά, απέναντι από τον Ιεσσαιμούν. Ο Σαούλ τότε πήγε στην έρημο Ζιφ με 3.000 επίλεκτους άνδρες, για να ψάξει για το Δαβίδ και στρατοπέδευσε στο βουνό Εχελά (Α' Βασιλειών 26,1-3).

 

 

ΣΕΛΜΩΝ (ΣΑΛΜΩΝ)

(Ψαλμοί 67,15)

 

Το όρος Σελμών (Σαλμών) αναφέρεται από τον Δαβίδ στους Ψαλμούς. Βρισκόταν στη Χαναάν, χωρίς να προσδιορίζεται που ακριβώς. Στο βιβλίο των Ψαλμών αναφέρεται ως χιονισμένο (Ψαλμός 67,15).

 

 

ΣΕΜΕΡΩΝ (ΣΟΜΕΡ)

(Γ' Βασιλέων 16,24)

 

Το όρος Σεμερών (Σομέρ) βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της φυλής Μανασσή, πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η Σαμάρεια (Γ' Βασιλέων 16,24). Χάρτης C5.

Ο Αμβρί, βασιλιάς στο βασίλειο του Ισραήλ, βασίλεψε για 6 χρόνια στην Θερσά και μετά αγόρασε από τον Σεμήρ το όρος Σεμερών (Σομέρ), στον οποίο ανήκε, πληρώνοντας δύο ασημένια τάλαντα, και πάνω του έχτισε μια πόλη που την ονόμασε Σαμάρεια, από το όνομα του Σεμήρ, ιδιοκτήτη του βουνού (Γ' Βασιλέων 16,23-24).

 

 

ΟΡΟΣ ΣΟΜΟΡΩΝ (ΣΕΜΑΡΑΪΜ)

(Β' Παραλειπομένων 13,4)

 

Το όρος Σομόρων (Σεμαραΐμ) βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ (Β' Παραλειπομένων 13,4). Χάρτης BC6.

Είναι γνωστό από τον εμφύλιο πόλεμο του Αβιά με τον Ιεροβοάμ. Κατά τη μάχη αυτή ο Αβιά παρατάχθηκε με 400.000 άντρες και ο Ιεροβοάμ με 800.000 άντρες. Πριν ξεκινήσει η μάχη ο Αβιά ανέβηκε στο όρος Σομόρων (Σεμαραΐμ), που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ, και φώναξε στους Ισραηλίτες να μην πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου, του Θεού των προγόνων τους, γιατί δε θα πετύχουν τίποτα. Τελικά στη μάχη αυτή νίκησε ο στρατός του Αβιά (Β' Παραλειπομένων 13,3-12).