ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΗΣ ΣΑΡΟΥΪΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΒΙΓΑΙΑΣ

 

Η ΣΑΡΟΥΪΑ ΚΑΙ Η ΑΒΙΓΑΙΑ

 

ΣΑΡΟΥΪΑ (ΣΕΡΟΥΪΑ): Η Σαρουΐα (Σερουΐα) ήταν κόρη του Ιεσσαί και αδερφή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 2,16). Η Σαρουΐα είχε τρεις γιους τον Αβεσσά (Αβισάΐ), τον Ιωάβ και τον Ασαήλ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 16,9-10. 18,2. Α' Παραλειπομένων 2,16). Η Σαρουΐα είχε ως αδελφή την Αβιγαία (Β' Βασιλειών 17,25. Α' Παραλειπομένων 2,16-17).

 

ΑΒΙΓΑΙΑ: Η Αβιγαία ήταν κόρη του Ιεσσαί και αδερφή του Δαβίδ. Η Αβιγαία είχε γιο τον Αμεσσά (Αμασά, Αμεσσαΐ) από τον Ιοθόρ (Ιεθέρ) τον Ισμαηλίτη (Β' Βασιλειών 17,25. Α' Παραλειπομένων 2,17). Η Αβιγαία είχε ως αδελφή την Σαρουΐα (Β' Βασιλειών 17,25. Α' Παραλειπομένων 2,16-17). Στο Β' Βασιλειών αναφέρεται ο Νάας (Ναχάς) ως ο πατέρας της Αβιγαίας (Β' Βασιλειών 17,25). Βέβαια υπάρχει σφάλμα στο σημείο αυτό, αφού ο πατέρας του Δαβίδ, των αδελφών του, της Σαρουΐας και της Αβιγαίας αναφέρεται ο Ιεσσαί (Α' Παραλειπομένων 2,17).

 

 

ΙΩΑΒ

 

Ο Ιωάβ ήταν ο πρώτος γιος της Σαρουΐας, αδερφής του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,13. 8,16. 14,1. 17,25. 23,37. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,6. 11,39. 18,15. 26,28. 27,24). Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Αβεσσά και ο Ασαήλ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 10,10. 18,2. 23,18. 23,24. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,20. 11,26. 19,11. 27,7). Ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 2,13. 3,22. 8,16. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,15. 27,34). Αυτός που κρατούσε τα όπλα του Ιωάβ, ήταν ο Γελωραϊ ή Ναχώρ, ο οποίος καταγόταν από την Βηρώθ και ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,37. Α' Παραλειπομένων 11,39).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιωάβ

 

 

ΑΒΕΣΣΑ (ΑΒΙΣΑΪ)

 

Ο Αβεσσά (Αβεσαά, Αβισάϊ) ήταν ο δεύτερος γιος της Σαρουΐας, αδερφής του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 16,9-10. 18,2. 19,21-22. 21,17. Α' Παραλειπομένων 18,12). Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Ιωάβ και ο Ασαήλ (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 10,10. 18,2. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,20. 19,11). Ο Αβεσσά ανήκε στο σώμα των επιλέκτων του στρατού του Δαβίδ, και μάλιστα ήταν ο αρχηγός των τριών πιο δυνατών και ανδρείων του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,20-21).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβεσσά

 

 

ΑΣΑΗΛ 

 

Ο ΑΣΑΗΛ

 

Ο Ασαήλ ήταν ο τρίτος γιος της Σαρουΐας, αδερφής του Δαβίδ. Τα μεγαλύτερα αδέρφια του ήταν ο Ιωάβ και ο Αβεσσά (Α' Βασιλειών 26,6. Β' Βασιλειών 2,18. 3,30. 23,24. Α' Παραλειπομένων 2,16. 11,20. 11,26. 27,7). Γιος του Ασαήλ ήταν ο Ζαβαδίας (Ζεβαδίας) (Α' Παραλειπομένων 27,7).

Ο Ασαήλ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,24. Α' Παραλειπομένων 11,26) και ήταν ελαφρός και γρήγορος στα πόδια, όπως ένα ζαρκάδι (Β' Βασιλειών 2,18). Ο Ασαήλ ήταν ο αρχηγός του τέταρτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον τέταρτο μήνα του έτους. Μετά το θάνατο του τη διοίκηση του τέταρτου σώματος στρατού ανέλαβε ο γιος του ο Ζαβαδίας (Ζεβαδίας). Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,7). Ο Ασαήλ σκοτώθηκε από τον Αβεννήρ, αρχιστράτηγο του Σαούλ και του Ιεβοσθέ (Β' Βασιλειών 2,8-31. 3,30).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ασαήλ

 

 

 

ΖΑΒΑΔΙΑΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΗΛ

 

ΖΑΒΑΔΙΑΣ (ΖΕΒΑΔΙΑΣ): Ο Ζαβάδίας (Ζεβαδίας) ήταν γιος του Ασαήλ, ανηψιού του Δαβίδ, (Α' Παραλειπομένων 27,7), που ήταν ένας από τους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,24. Α' Παραλειπομένων 11,26). Ο Ζαβαδίας μετά το θάνατο του πατέρα του ανέλαβε τη διοίκηση του τέταρτου σώματος στρατού του Δαβίδ. Το τέταρτο σώμα στρατού αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,7).

 

 

ΑΜΕΣΣΑ, Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΒΙΓΑΙΑΣ

 

Ο ΑΜΕΣΣΑ (ΑΜΑΣΑ, ΑΜΕΣΣΑΪ)

 

Ο Αμεσσά (Αμασά, Αμεσσαΐ) ήταν γιος της Αβιγαίας και του Ιοθόρ (Ιεθέρ) του Ισμαηλίτη (Β' Βασιλειών 17,25. Α' Παραλειπομένων 2,17). Ο Αμεσσά ήταν ανιψιός του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 19,13) και ήταν ο αρχιστράτηγος του Αβεσσαλώμ στην εξέγερση κατά του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 17,25).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αμεσσά